Aansprakelijkheid bij letselschade tijdens sport en spel

Bij sport en spel geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Hierdoor is niet elke tackle, zelfs als deze door de spelregels als onrechtmatig wordt beschouwd, ook juridisch onrechtmatig. Dit wil echter niet zeggen dat medespelers nooit aansprakelijk kunnen zijn. Bovendien rust er ook veel verantwoordelijkheid op de organisator. Aansprakelijkheid van deelnemers aan sport en spel In principe […]

Schadevergoeding en aansprakelijkheid bij posttraumatische dystrofie

Elk jaar krijgen duizenden Nederlanders te maken met posttraumatische dystrofie. Door de moeilijke behandeling en de problemen bij het stellen van de juiste diagnose krijgen zij vaak met onbegrip af te rekenen. Dit is al helemaal het geval bij verzekerings- en aansprakelijkheidskwesties. Enig inzicht in deze vaak slecht begrepen aandoening is op zijn plaats. Moeilijke […]

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor beroepsziekten?

Beroepsziekten zijn niet ongewoon. Na de eigen woning en het wegverkeer is de werkplek dan ook de gevaarlijkste plek waar iemand kan vertoeven. Blijf er weg, tenzij het niet anders kan. Jaarlijks sterven er ongeveer 4.000 Nederlanders aan een beroepsziekte. Kenmerkend daarvoor is dat 33% van de gerapporteerde beroepsziekten plaatsvindt bij mensen die ouder zijn […]

De wettelijke aansprakelijkheid van eventorganisatoren

Wie een evenement organiseert, moet de risico’s voor bezoekers beperken. Elk ongeval uitsluiten gaat niet lukken, maar de zorgplicht van de organisator gaat wel heel ver. En ten aanzien van medewerkers gaat het zelfs nog verder. Zorgplicht bij het organiseren van een event De organisator van een event kan natuurlijk nooit garanderen dat er niet […]

Strafbaarheid van mishandeling en aansprakelijkheidsclaims

Mishandeling van personen komt ook in Nederland nog steeds veelvuldig voor. De meeste vormen van mishandeling vinden achter gesloten deuren plaats, maar soms halen ze ook het nieuws. De gevolgen liegen er hoe dan ook niet om, met naast de fysieke gevolgen vaak ook mentale schade die soms een leven lang aanwezig blijft. De persoon […]

Wettelijke aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door huisdieren

We spreken van aansprakelijkheid wanneer iemand een fout maakt, er door die fout schade ontstaat en er ook een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand met een wagen een verkeersovertreding begaat waarbij een voetganger gewond raakt. In voorgaand geval is de bestuurder van de auto […]

Alle informatie m.b.t. asbestblootstelling op de werkvloer

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt en nog steeds komen werknemers ermee in contact. De blootstelling aan asbest houdt echter veel risico’s in. De gevolgen zijn bovendien vaak op lange termijn pas merkbaar, waardoor de piek in werkgerelateerde asbestlongkanker naar verwachting rond 2017 lag. Hoe dan ook schat het RIVM dat er tussen dat moment en […]