Aansprakelijkheidsregels bij een ongeval met een wielrenner

Wanneer een wielrenner ten val komt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Hoe dan ook zijn er een aantal regels die fietsers moeten beschermen. Deze regels gelden vooral wanneer een wielrenner en een motorrijtuig onprettig met elkaar in aanraking komen. Toch zijn er nog heel wat andere situaties te bedenken. Aansprakelijkheid bij sport en spel Wanneer […]

Situaties waarin aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is wettelijk niet verplicht, maar het is in veel gevallen aan te raden deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt namelijk dekking tegen schade die als particulier aan iemand anders kan worden toegebracht, en waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. Uitsluitingen AVP Binnen de AVP zijn afspraken […]

Alle verschillen tussen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

De WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) worden vaak met elkaar verward. Het belangrijkste verschil zullen we meteen uit de doeken doen: de WA-verzekering geldt alleen voor motorrijtuigen en de AVP alleen voor particuliere schade, die niets met verkeer van doen hebben. Maar naast dit verschil, zijn er nog andere verschillen. Verschil 1: Verplichting […]

Uitsluitingen van verzekeraars

Verzekeraars vergoeden niet in alle gevallen schade. Het kan voorkomen dat een verzekeraar de schadeclaim niet aan jou uitbetaalt. Er is dan sprake van een uitsluiting. Het kan zijn dat een claim niet onder de dekking van de verzekering valt. Een voorbeeld: je rijdt onder invloed van alcohol met de auto tegen een paaltje aan. […]