De gevolgen van een schadevergoeding voor de bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is er zodat mensen met weinig middelen toch een menswaardig leven kunnen leiden. Bij het toekennen van een bijstandsuitkering wordt dan ook rekening gehouden met de middelen waarover men beschikt, namelijk met het inkomen en het vermogen. Een toegekende schadevergoeding, bijvoorbeeld na een medische fout of een bedrijfsongeval, kan hierdoor gevolgen hebben voor […]

Schade en aansprakelijkheid bij een litteken

Ten gevolge van een ongeval kan iemand een lichamelijk letsel oplopen. Wanneer dit in een litteken resulteert, is er zowel sprake van materiële als immateriële schade. De materiële schade omvat bijvoorbeeld de kosten voor de medische behandeling. De immateriële schade omvat onder meer de pijn die het slachtoffer ondervindt en de mentale hinder die het […]

Aansprakelijkheid voor dieren die ziekten verspreiden

Binnen het aansprakelijkheidsrecht is er veel aandacht voor de aansprakelijkheid voor dieren. In de meeste gevallen is de bezitter van een huisdier aansprakelijk wanneer dit huisdier schade aanricht, bijvoorbeeld door een verkeersongeval te veroorzaken of door het zwembad van de buren te vernielen. Binnen de klassieke aansprakelijkheidsregels moet de actie van het huisdier wel uit […]

Vuurwerkletsels en de aansprakelijkheid voor vuurwerkschade

Het afsteken van vuurwerk is een traditie die teruggaat tot de Tang-dynastie in China. Het vuurwerk vond vervolgens al snel zijn weg naar Europa, waar het onder andere de spektakels aan het Hof van Versailles opvrolijkte. In Nederland waren we ook al snel gek van vuurwerk, maar op consumentenvuurwerk was het wachten tot in de […]

Aansprakelijkheid en verzekeringen bij aardbevingen

Vorig jaar waren er 90 aardbevingen in Nederland. Deze aardbevingen worden ook wel eens menselijke aardbevingen genoemd, omdat ze door de mens worden opgewekt. Ruim 69 ervan zijn ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld. De meeste aardbevingen zijn gelukkig niet zo zwaar, hoewel de aardbeving bij Westerwijtwerd in 2019 nog een kracht van 3,4 […]

De schadebeperkingsplicht: ook slachtoffers dragen verantwoordelijkheid

Het komt wel vaker voor dat verzekeraars een deel van de schade niet willen vergoeden omdat het slachtoffer de schadebeperkingsplicht zou hebben geschonden. Het is inderdaad zo dat slachtoffers de schade moeten beperken, maar anderzijds is het slachtoffer ook vrij om bij de afwikkeling van het schadedossier een aantal keuzes te maken. Hier dient een […]

Wie is aansprakelijk als een ruimteobject op een huis valt?

Zo’n 17.000 objecten zweven er al boven ons hoofd, waaronder de gereedschapstas van astronaute Heidi Piper en nog ruim 16.200 andere stukken ruimteafval. Recent stortte een Chinese satelliet van 21 ton ongecontroleerd neer. Gelukkig ergens in zee, maar het risico wordt steeds groter dat satellieten en ruimtepuin ook op het land schade berokkenen. Wie is […]

Aansprakelijkheidsleer is niet klaar voor zelfrijdende auto’s

Bij een aanrijding tussen twee auto’s is de aansprakelijkheidsvraag vaak eenvoudig te beantwoorden. De bestuurder die zich niet aan de verkeersregels houdt, is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt. Ons aansprakelijkheidsrecht is namelijk gebouwd rond de foutvraag: de partij die een fout maakt, is aansprakelijk. Bij zelfrijdende auto’s dreigt alles veel complexer te worden. […]

Aansprakelijkheid en de rol van de algemene voorwaarden

Ondernemers krijgen wel vaker met het aansprakelijkheidsrecht te maken. Alleen al in hun overeenkomsten met klanten en leveranciers doemt het aansprakelijkheidsspook op. Een leverancier die te laat levert, kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor de schade van een klant die de producten op zijn beurt niet tijdig kan leveren. En de klant kan aansprakelijk zijn voor […]