Wie is aansprakelijk als een ruimteobject op een huis valt?

Zo’n 17.000 objecten zweven er al boven ons hoofd, waaronder de gereedschapstas van astronaute Heidi Piper en nog ruim 16.200 andere stukken ruimteafval. Recent stortte een Chinese satelliet van 21 ton ongecontroleerd neer. Gelukkig ergens in zee, maar het risico wordt steeds groter dat satellieten en ruimtepuin ook op het land schade berokkenen. Wie is […]

Aansprakelijkheidsleer is niet klaar voor zelfrijdende auto’s

Bij een aanrijding tussen twee auto’s is de aansprakelijkheidsvraag vaak eenvoudig te beantwoorden. De bestuurder die zich niet aan de verkeersregels houdt, is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt. Ons aansprakelijkheidsrecht is namelijk gebouwd rond de foutvraag: de partij die een fout maakt, is aansprakelijk. Bij zelfrijdende auto’s dreigt alles veel complexer te worden. […]

Aansprakelijkheid en de rol van de algemene voorwaarden

Ondernemers krijgen wel vaker met het aansprakelijkheidsrecht te maken. Alleen al in hun overeenkomsten met klanten en leveranciers doemt het aansprakelijkheidsspook op. Een leverancier die te laat levert, kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor de schade van een klant die de producten op zijn beurt niet tijdig kan leveren. En de klant kan aansprakelijk zijn voor […]

Aansprakelijkheid voor eigen schulden en schulden van anderen

Wie schulden maakt, moet ze ook betalen. Toch kan het ook dat men schulden moet betalen die een ander heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot verbintenissen is aangegaan voor het gezin. Of omdat het niet goed gaat met de zaak van de huwelijkspartner. Indien nodig kan schuldhulpverlening redding brengen. Aansprakelijkheid voor rechtmatige schulden Een overeenkomst […]

De achttiende verjaardag en het lot van de verzekeringen

De achttiende verjaardag is een heuglijk moment. Eindelijk is men volwassen en alleen al daarom is deze mijlpaal misschien wel de mooiste in een mensenleven. Toch brengt volwassenheid ook praktische vragen met zich mee. Hoe moet het bijvoorbeeld met de verzekeringen? Vooral voor de zorgverzekering zijn er meteen gevolgen, maar ook voor andere verzekeringen is […]

Aansprakelijkheid bij letselschade tijdens sport en spel

Bij sport en spel geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Hierdoor is niet elke tackle, zelfs als deze door de spelregels als onrechtmatig wordt beschouwd, ook juridisch onrechtmatig. Dit wil echter niet zeggen dat medespelers nooit aansprakelijk kunnen zijn. Bovendien rust er ook veel verantwoordelijkheid op de organisator. Aansprakelijkheid van deelnemers aan sport en spel In principe […]

Koop breekt geen huur, maar uitzonderlijk wel

In Nederland geldt het beginsel ‘koop breekt geen huur’. Dit wil zeggen dat de verkoop van een verhuurd pand niet wil zeggen dat de huurovereenkomst komt te vervallen. In plaats daarvan zal de koper de nieuwe verhuurder worden. Toch zijn er ook een aantal situaties waarbij dit beginsel aan de kant kan worden geschoven, hoewel […]

Schadevergoeding en aansprakelijkheid bij posttraumatische dystrofie

Elk jaar krijgen duizenden Nederlanders te maken met posttraumatische dystrofie. Door de moeilijke behandeling en de problemen bij het stellen van de juiste diagnose krijgen zij vaak met onbegrip af te rekenen. Dit is al helemaal het geval bij verzekerings- en aansprakelijkheidskwesties. Enig inzicht in deze vaak slecht begrepen aandoening is op zijn plaats. Moeilijke […]