Wie moet de schade vergoeden bij een kettingbotsing?

Bij kettingbotsingen zijn vaak veel voertuigen betrokken en is de schade nauwelijks te overzien. Bij een kettingbotsing bij Akkrum, eind vorig jaar, waren bijvoorbeeld nog 30 voertuigen betrokken en kwam een persoon om het leven. In 2014 ging het zelfs om 150 voertuigen en twee doden. De verkeersramp bij Prinsenbeek (1972) is nog steeds de […]

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor beroepsziekten?

Beroepsziekten zijn niet ongewoon. Na de eigen woning en het wegverkeer is de werkplek dan ook de gevaarlijkste plek waar iemand kan vertoeven. Blijf er weg, tenzij het niet anders kan. Jaarlijks sterven er ongeveer 4.000 Nederlanders aan een beroepsziekte. Kenmerkend daarvoor is dat 33% van de gerapporteerde beroepsziekten plaatsvindt bij mensen die ouder zijn […]

Alles over de aansprakelijkheid bij (on)veiligheid op de werkvloer

In Nederland hebben werkgevers een zorgplicht. Daarom is de werkgever ook verplicht om te waken over de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. De zorgplicht veronderstelt ook dat de werkgever maatregelen treft om te voorkomen dat een werknemer gewond raakt of schade lijdt, dat hij aanwijzingen verstrekt en dat hij onveilige situaties voorkomt. Dat […]

10 tips bij het ophangen van camera’s in en rond de woning

Een beveiligingscamera is een belangrijk afschrikmiddel om inbrekers op een afstand te houden. Wanneer die inbrekers alsnog over de vloer komen, leveren de camerabeelden bewijzen op om hen aansprakelijk te stellen en tegen een veroordeling aan te laten lopen. Camera’s mogen echter niet zomaar overal worden geplaatst. Hieronder tien belangrijke tips die eigenaars zeker niet […]

Klimaatverandering en -risico’s: alles over klimaat- en stormschade

De klimaatverandering is geen fictie en dat maakt het klimaat er in de toekomst ook niet vriendelijker op. Hevige stormen, overstromingen en extreme temperaturen, we krijgen het steeds meer en meer op ons bord geschoteld. Daarbij dan af en toe nog eens een toetje van vorst, bliksem en hagel. Klimaatschade is lang niet meer zo […]

Aansprakelijkheid en verzekering bij auto-ongevallen op parkeerterreinen

De Wegenverkeerswet is alleen van toepassing op strafbare feiten die op de openbare weg zijn gepleegd. Hierdoor is het bijvoorbeeld toegestaan om onder invloed van alcohol op een zitmaaier in de eigen tuin te rijden, maar niet op de openbare weg. Daarom is het heel belangrijk om na te gaan of een parkeerterrein al dan […]

De wettelijke aansprakelijkheid van eventorganisatoren

Wie een evenement organiseert, moet de risico’s voor bezoekers beperken. Elk ongeval uitsluiten gaat niet lukken, maar de zorgplicht van de organisator gaat wel heel ver. En ten aanzien van medewerkers gaat het zelfs nog verder. Zorgplicht bij het organiseren van een event De organisator van een event kan natuurlijk nooit garanderen dat er niet […]

Steeds groter aandeel van autoschadegevallen ontstaat bij het parkeren

Een gezamenlijk onderzoek van AZT (Allianz Center for Technology) en Continental AG, in samenwerking met o.a. Hochschule München, naar 3.500 verkeersongevallen toont aan dat ruim 40% van alle ongevallen plaatsvindt tijdens het parkeren en manoeuvreren. Het onderzoek legt daarnaast nog een aantal andere opmerkelijke zaken bloot. Hieronder zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. Ongevallen tijdens het parkeren […]