Alles wat je moet weten over schadevrije jaren

Onder schadevrije jaren verstaan we het aantal jaren dat een verzekerde geen schade heeft geclaimd bij de verzekeraar. Wie een jaar geen schade rijdt, bouwt één jaar op. Wie schade claimt, verliest (meerdere) schadevrije jaren. Er is een relatie tussen de premie van de verzekering en het aantal schadevrije jaren. De relatie tussen schadevrije jaren […]

Autoschade claimen of niet claimen?

Een ongelukje kan iedereen overkomen. In een onachtzaam moment rijdt de automobilist tegen een paaltje. Er wordt schade geclaimd. Maar dan merkt de verzekerde wat voor gevolgen dit heeft: de premie stijgt. Dit komt vaak voor. Daarom vragen veel verzekerden zich af of de schade beter wel of niet geclaimd kan worden. Schade claimen en […]

Een auto overschrijven

Een auto aanschaffen is een heuglijk moment. Helemaal tevreden en voldaan gaat de auto mee naar huis. Maar voordat het zover is, moeten een aantal zaken geregeld worden. De auto moet bijvoorbeeld op naam komen te staan. Dit gebeurt door het kenteken over te schrijven op naam. Hoe dat werkt, valt op deze pagina te […]

Overzicht van boetes met de auto in Nederland

Wie zich niet aan de regels houdt, kan een bekeuring krijgen. Vaak gaat het om lichte vergrijpen, zoals te hard rijden, het niet dragen van een gordel, het niet dragen van een helm of het fietsen zonder licht. Daarmee brengt de automobilist anderen in gevaar. Er zijn ook boetes voor bijvoorbeeld wildplassen, maar deze nemen […]

Wanneer kies je voor een (beperkte) cascoverzekering?

Een autoverzekering met beperkt cascodekking (WA+) biedt meer dekking dan een gewone WA-verzekering. Maar het biedt minder dekking dan een allriskverzekering. Toch kan een beperkt cascoverzekering voordeliger uitpakken. Wanneer kan een automobilist het best kiezen voor een beperkt cascoverzekering, en wanneer voor een van de andere dekkingen? WA.nl legt het uit. De leeftijd van de […]

Situaties waarin aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is wettelijk niet verplicht, maar het is in veel gevallen aan te raden deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt namelijk dekking tegen schade die als particulier aan iemand anders kan worden toegebracht, en waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. Uitsluitingen AVP Binnen de AVP zijn afspraken […]

Alle verschillen tussen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

De WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) worden vaak met elkaar verward. Het belangrijkste verschil zullen we meteen uit de doeken doen: de WA-verzekering geldt alleen voor motorrijtuigen en de AVP alleen voor particuliere schade, die niets met verkeer van doen hebben. Maar naast dit verschil, zijn er nog andere verschillen. Verschil 1: Verplichting […]

Uitsluitingen van verzekeraars

Verzekeraars vergoeden niet in alle gevallen schade. Het kan voorkomen dat een verzekeraar de schadeclaim niet aan jou uitbetaalt. Er is dan sprake van een uitsluiting. Het kan zijn dat een claim niet onder de dekking van de verzekering valt. Een voorbeeld: je rijdt onder invloed van alcohol met de auto tegen een paaltje aan. […]