EN

Alles over een AVB

ondernemer die een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) nodig heeftJe bent met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je de spullen van een opdrachtgever beschadigt, ben je aansprakelijk. Dat kan uiteindelijk aardig in de papieren lopen. Daarom is het een goed idee eens te inventariseren welke risico’s je loopt. Je kunt je als mkb’er en als zzp’er verzekeren voor deze verzekering.

Informatie rondom bedrijfsaansprakelijkheidsverzkeringen (AVB)

  Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)?

  De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade aan spullen en personen afdekt, die is ontstaan tijdens het werk. Denk bijvoorbeeld aan het omstoten van een dure vaas bij een klant, of het laten vallen van een lader op een auto. Het kan ook zijn dat je letselschade veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een klant die op jouw terrein valt omdat je niet hebt gestrooid, terwijl het wel glad is buiten.

  Je kunt als bedrijf voor van alles aansprakelijk worden gesteld. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan dan uitkomst bieden.

  Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

  Deze verzekering is in beginsel wettelijk niet verplicht. Wel zijn er situaties te bedenken waarin deze verzekering noodzakelijk kan zijn. Opdrachtgevers of leveranciers kunnen erom vragen. Ook de brancheorganisatie kan afname van deze verzekering.

  Waarom een AVB?

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert je tegen schade die door werkzaamheden van jezelf of een medewerker is veroorzaakt aan (de spullen van) een ander. Schade veroorzaakt door jouw producten wordt bijvoorbeeld vergoed, net als schade aan de spullen van een medewerker of het materiaal dat je huurt of leent.

  Je kunt als bedrijf altijd aansprakelijk worden gesteld. Soms lopen de kosten van claims zo hoog op dat het voortbestaan van het bedrijf in het geding komt. Je kunt de kosten dan niet zelf dragen. Daarom kan het handig zijn een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

  Voor wie is deze verzekering bedoeld?

  Alle ondernemers kunnen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten. Schade die wordt veroorzaakt terwijl je aan het werk bent, wordt namelijk niet vergoed door de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Met een AVB is niet alleen de ondernemer, maar ook zijn of haar personeel verzekerd.

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers

  De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er ook voor zzp’ers. Dit kun je zien als een aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers. Daarmee ben je verzekerd voor schade die je maakt tijdens het werk of een opdracht. 47 procent van de zzp’ers heeft een dergelijke verzekering.

  Vaak is voor een zzp’er ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Deze verzekering is vooral relevant voor zzp’ers met een adviesrol, zoals architecten en ingenieurs. Je verzekert je hiermee tegen financiële schade die door beroepsfouten (je eigen handelen) zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan rekenfouten.

  Aanvullende dekkingen

  Je kunt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvullen met andere dekkingen. Daarmee dek je risico’s nog beter af en voorkom je hoge schadeclaims. Je kunt met deze dekkingen uitsluitingen alsnog verzekeren. Zeker in de bouw en voor mkb’ers kunnen dit valide opties zijn.

  Opzicht in de branche Bouw

  Met de dekking ‘Opzicht in de branche Bouw’ ben je verzekerd voor de schade die je per ongeluk veroorzaakt aan gehuurde spullen of die je in bruikleen hebt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het bewerken of behandelen van spullen van anderen. Deze dekking is standaard meeverzekerd in de zakelijke dienstverlening, horeca, handel en zorg en bij uiterlijke verzorging. Bij werkzaamheden in de bouw moet opzicht als aanvullende verzekering aangevraagd worden.

  Werknemerschade

  Werknemerschade is een dekking waarmee je je werknemers verzekert voor schade die ze bij een ongeval op het werk oplopen, maar waarvoor je als werkgever niet aansprakelijk bent. Toch vindt de rechter dat een werkgever een zekere verantwoordelijkheid heeft. Daarom is het zaak om goed verzekerd te zijn. De wet vindt dat je je als een goede werkgever moet gedragen. Het kan zijn dat je zonder deze verzekering niet als een goede werkgever wordt gezien.

  Voorrisico voor mkb’ers in de Bouw-branche

  Voorrisico is de periode voor de ingangsdatum van de verzekering. Deze periode begint op het moment waarop je start met je beroep, bedrijf of werkzaamheden. Het voorrisico stopt als de dekking van de verzekering ingaat.

  Je bent met deze aanvullende verzekering verzekerd als iemand na de ingangsdatum van de verzekering jou aansprakelijk stelt voor de schade die is veroorzaakt voor de ingangsdatum. Het risico is standaard meeverzekerd als je werkt in de zakelijke dienstverlening, horeca, handel en zorg en bij uiterlijke verzorging. Wie in de bouw werkt, kan het voorrisico meeverzekeren als aanvullende verzekering. Voor zzp’ers is het voorrisico standaard afgedekt.

  Uitsluitingen

  Er zijn een aantal aansluitingen. Zo wordt het geven van verkeerd advies niet meeverzekerd. Daarvoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

  Ook de schade aan jezelf of aan jouw bedrijf wordt niet vergoed. Schade of kosten die je maakt om een product of dienst opnieuw te leveren vallen ook niet binnen de dekking. Hetzelfde geldt voor milieuschade op een bedrijfsterrein. Andere uitsluitingen zijn schade veroorzaakt door opzet en roekeloosheid en de schade veroorzaakt door een motorrijtuig, vaartuig of drone.

  Overzicht van dekkingen, uitsluitingen en beperkingen bij de AVB

  Het is uiteraard zo dat elke polis anders is en dat de exacte dekkingen per verzekeraar kunnen verschillen. Om een exact overzicht te krijgen van wat al dan niet is gedekt, blijft het belangrijk om de situatie met de verzekeraar te bespreken en om de polisvoorwaarden onder de loep te nemen. Hieronder is weergegeven wat door de bank genomen wel en niet verzekerd is.

  Wel verzekerd in de AVBNiet verzekerd in de AVB
  Schade veroorzaakt aan personen, roerende goederen en onroerende goederenSchade aan het eigen bedrijf
  Schade ten gevolge van de productaansprakelijkheidSchade of kosten om producten opnieuw te leveren
  Schade aan medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligersSchade veroorzaakt door motorvoertuigen
  Schade aan spullen van medewerkersAlle schade waarvoor men niet als ondernemer of werkgever aansprakelijk is
  Schade in Nederland en het buitenland, mits uitsluitingen (1)Milieuschade (2)

  (1) De meeste verzekeraars hanteren een ruim territoriaal toepassingsgebied en dekken ook de schade die in het buitenland is veroorzaakt, maar vaak zijn er wel uitsluitingen. Deze uitsluitingen zijn er met name voor landen die zogeheten 'punitive damages' kennen, zoals de Verenigde Staten van Amerika.

  (2) Met name omtrent het luik milieuschade zijn er vaak grote verschillen tussen de diverse verzekeraars. Bij veel verzekeraars zijn bepaalde vormen van milieuschade wel gedekt, bijvoorbeeld bij een plotselinge bodemverontreiniging op de werklocatie. Milieuschade op de eigen bedrijfslocatie of langzaam ontstane milieuschade is echter vrijwel altijd uitgesloten. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het met andere woorden belangrijk om de situatie vooraf met de verzekeraar te bespreken.

  Stap voor stap een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

  Het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een essentiële stap voor iedere ondernemer. Deze verzekering beschermt jouw bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims. Het is belangrijk dat je het een en ander nader bekijkt voordat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Volg dit stappenplan om de juiste verzekering te kiezen die bij jouw onderneming past.

  1. Beoordeel het risico

   Bepaal eerst welke risico’s je bedrijf loopt. Verschillende sectoren en beroepen kennen verschillende risico's. Het is belangrijk om in kaart te brengen waarvoor jouw bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld, zodat je een passende verzekering kiest.

  2. Onderzoek de aanbieders

   Er zijn tal van verzekeraars die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen aanbieden. Onderzoek de verschillende aanbieders, hun reputatie en de ervaringen van andere ondernemers. Kijk niet alleen naar de prijs, maar ook naar de dekking en voorwaarden. Ook kun je rekening houden met je eigen ervaringen met bepaalde verzekeraars.

  3. Vergelijk offertes

   Vraag bij verschillende verzekeraars offertes op. Vergelijk deze grondig. Let daarbij niet alleen op de premie, maar ook op de dekking, het eigen risico en de algemene voorwaarden. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat men te bieden heeft en welke verzekering het beste bij jouw situatie past.

  4. Controleer de polisvoorwaarden

   Lees de polisvoorwaarden zorgvuldig door. Het is cruciaal om te weten wat wel en niet onder de dekking valt en onder welke omstandigheden je een beroep kunt doen op de verzekering. Dit voorkomt onaangename verrassingen.

  5. Bespreek met een adviseur

   Overweeg om een onafhankelijke verzekeringsadviseur in te schakelen. Deze professional kan je adviseren over de beste optie voor jouw situatie, rekening houdend met de specifieke behoeften van jouw bedrijf of de specifieke risico’s die jouw onderneming loopt.

  6. Sluit de verzekering af

   Heb je de juiste verzekering gevonden die past bij jouw bedrijfsactiviteiten en risico’s? Dan is het tijd om deze af te sluiten. Zorg dat je alle benodigde documenten bij de hand hebt en vul de aanvraag volledig en naar waarheid in.

  7. Periodieke evaluatie

   De bedrijfsomstandigheden kunnen na verloop van tijd veranderen en daarmee ook de risico’s waaraan je wordt blootgesteld. Het is verstandig om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opnieuw onder de loep te nemen en indien nodig aan te passen. Dit geldt ook voor andere verzekeringen.

  Veelgestelde vragen omtrent bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een enorm belangrijke verzekering die veel bedrijven gelukkig ook hebben afgesloten. Bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan je met een aantal vragen zitten, bijvoorbeeld over de dekking of over hoe deze verzekering zich ten opzichte van andere verzekeringsovereenkomsten verhoudt. Het antwoord op deze en andere vragen over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vind je hieronder.

  Zijn falende producten verzekerd met deze verzekering?

  Ja, als jouw producten schade veroorzaken aan derden, valt dit onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Productaansprakelijkheid is meeverzekerd. Ook de schade aan de spullen van anderen, valt onder de verzekering.

  Heb ik echt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

  Voorkomen is beter dan genezen. Het is ten zeerste aan te raden om risico’s te voorkomen. Maar niemand kan ieder risico uitsluiten op basis van preventie. En iedereen kan het bedrijf aansprakelijk stellen. Daardoor kan zelfs het voortbestaan van je bedrijf in het geding komen. Daarom is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een valide optie. Soms blijkt een bedrijf toch grotere risico’s te hebben dan de ondernemer zelf denkt. Het is altijd een goed idee een verzekeringsexpert een keer een frisse blik op de risico’s te laten werpen.

  Is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet dubbelop met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

  Nee, een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is, zoals de naam al aangeeft, uitsluitend bedoeld voor particulieren. Daarom sluiten de meeste verzekeraars aansprakelijkheid uit onderneming uit. Een gewone particuliere verzekering is dus niet voldoende. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dan een optie.

  Wat houdt ‘opzichtdekking in’?

  Opzichtdekking vergoedt de schade aan spullen van anderen. Opzichtschade is namelijk de schade die je toebrengt aan de spullen van anderen die je voor bewerking of bewaring in het bedrijf hebt opgeslagen. Ook gereedschappen en materialen in bruikleen zijn meeverzekerd. Wat verstaan we onder inlooprisico en uitlooprisico? Als er schade wordt ontdekt na de ingangsdatum van de verzekering, maar de werkzaamheden voor de ingangsdatum zijn uitgevoerd, kan dit onder het inlooprisico vallen. Bij sommige verzekeraars is het inlooprisico gratis meeverzekerd.

  Wat als ik ben gestopt met mijn bedrijf en de verzekering is beëindigd?

  Dan kan het zijn dat je alsnog achteraf een aansprakelijkheidsclaim ontvangt voor schade die is veroorzaakt terwijl de verzekering liep, maar later zichtbaar werd. We noemen dit het uitlooprisico. Je kunt je hiertegen verzekeren bij beëindiging van de verzekering.

  Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

  Nee, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in Nederland over het algemeen niet wettelijk verplicht. Echter, er zijn bepaalde brancheorganisaties die eisen dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Ook opdrachtgevers of leveranciers kunnen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering contractueel verplichten, anders willen zij geen overeenkomsten met jou aangaan of geen zaken met jou doen. Ondanks dat de AVB-verzekering dus niet wettelijk verplicht is, kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dus wel contractueel verplicht zijn. Hoe dan ook is deze verzekering sterk aan te raden.