EN

Woonverzekering

De woonverzekering is een combinatie van verschillende verzekeringen die allemaal betrekkingen hebben op het wonen of op de woning. Eigenaars kunnen natuurlijk apart een opstal- en inboedelverzekering afsluiten, maar vaak is het interessanter om te kiezen voor een woonverzekering. Het afhandelen van het schadedossier verloopt dan vlotter, er zijn geen hiaten en bovendien kennen verzekeraars ook nog eens een korting toe. Toch blijft het belangrijk om woonverzekeringen te vergelijken.

Wat is de woonverzekering?

Een woonverzekering is een combinatiepolis die de verschillende risico's dekt die betrekking hebben op wonen. Meestal gaat het om de schadeverzekeringen, de opstalverzekering en de inboedelverzekering, die dan ook de schade aan de woning en aan de inboedel vergoeden. Daarom wordt het soms ook wel een gecombineerde inboedel- en opstalverzekering genoemd. Bij sommige verzekeraars is een woonverzekering uitgebreider en omvat het daarnaast ook een aansprakelijkheidsverzekering.

  • Opstalverzekering: dekt schade aan de woning en de opstallen (bv. de keuken, gemonteerde zonnepanelen, de tegelvloeren enzovoort)

  • Inboedelverzekering: dekt schade aan de inboedel van de woning (bv. schade aan het televisietoestel, de bank, de tuinmeubelen enzovoort)

  • Aansprakelijkheidsverzekering: dekt de aansprakelijkheid van het gezin en de huisdieren (bv. ontsnapte hond richt schade aan bij de buren)

man vergelijkt woonverzekering achter zijn laptopWoonverzekeringen vergelijken

Woonverzekeringen hebben vaak verschillende samenstellingen en dat maakt vergelijken sowieso al moeilijker. Kijk daarom niet alleen naar welke woonverzekering de laagste prijs heeft, maar ook naar wat de woonverzekering inhoudt en hoe de dekking is geregeld. Let bovendien ook goed op het eigen risico. Bij sommige verzekeraars is er een hoog eigen risico. Eventueel valt het eveneens te overwegen om niet alleen woonverzekeringen te vergelijken, maar de drie verzekeringen apart aan een vergelijking te onderwerpen. Soms is het dan goedkoper, maar houd er rekening mee dat er ook nadelen zijn. Zo sluiten de verzekeringen niet altijd naadloos op elkaar aan en verloopt de schade-afhandeling niet altijd even vlot.

Woonverzekeringen kosten

De kosten van een woonverzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de gezinssamenstelling, waar de woning gelegen is et cetera. Voor elk luik van de woonverzekering spelen andere factoren een rol. Sommige factoren lijken niet altijd even logisch, maar onderzoek heeft wel uitgewezen dat ze een invloed uitoefenen op het risico of op de grootte van de schade. En dus resulteren ze ook in een hogere of lagere premie. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijd (tot de leeftijd van 70 jaar verzamelt men elk jaar meer spullen, nadien neemt het aantal spullen af) of het inkomen (hoe hoger het inkomen, hoe duurder de spullen zijn die iemand koopt).

Inboedelverzekering OpstalverzekeringAansprakelijkheidsverzekering
Gezinssamenstelling Geboortedatum Netto-maandinkomen Woonplaats Grootte van de woning Type woning Eventuele waardevolle spullen Aanwezige beveiliging Extra dekkingen Eigen risicoGrootte van het huis Type woning Woonplaats Materiaal van de buitenmuren Kenmerken van het dak Type fundering Type verzekering (extra uitgebreid of allrisk) Extra dekkingen Eigen risicoGezinssituatie Verzekerde bedragen Eigen risico
man berekent de kosten van een woonverzekering

Overstappen naar een andere woonverzekering

Overstappen naar een andere woonverzekering kan op de vervaldatum van de verzekering of nadien, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In sommige situaties, zoals bij een verhuizing, is het eenvoudiger om over te stappen naar een andere woonverzekering. Zorg er in ieder geval voor dat de woning geen dag onverzekerd is en dat de nieuwe en oude verzekering mooi op elkaar aansluiten.

mevrouw wil online overstappen van woonverzekering

Besparen op de woonverzekering

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de woonverzekering. Het belangrijkste is de woonverzekering afstemmen op de noden. Soms is de dekking nodeloos ruim en dat resulteert dan in een onnodig hoge premie. Anderzijds is besparen op de woonverzekering ook mogelijk door het eigen risico te verhogen of door te investeren in de beveiliging van de woning. Ten slotte is het soms financieel interessant om over te stappen naar een andere verzekeraar waar ze gunstigere tarieven hanteren.

twee mannen berekenen hoeveel ze kunnen besparen op woonverzekering

Verzekeraars voor de woonverzekering

Niet alle verzekeraars bieden woonverzekeringen aan. Deze verzekeraars bieden vaak wel apart een inboedel- en een opstalverzekering aan. Als deze twee verzekeringen combineren in een korting resulteert én de verzekeringen perfect op elkaar aansluiten, is dat eigenlijk net hetzelfde. Op onze pagina over woonverzekeraars lichten we de belangrijkste aanbieders toe.

vrouw laat zien welke woonverzekeraars er zijn

Veelgestelde vragen over de woonverzekering

Wat valt er onder de opstalverzekering?

Een opstalverzekering dekt de woning en alles wat nagelvast aan de woning is bevestigd. Het gaat bijvoorbeeld om het dak, de muren, een ingebouwde badkamer enzovoort. Die nagelvastheid is het belangrijkste criterium en wordt bijvoorbeeld ook gehanteerd voor vloeren: losse vloeren en tapijten die niet nagelvast zijn bevestigd, vallen niet onder de opstalverzekering.

Wat valt er onder de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is de tegenhanger van de opstalverzekering. Het gaat om alles wat zich in de woning bevindt en wat niet nagelvast is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stoelen, kasten, het servies, losliggende tapijten enzovoort. Vaak voorziet de inboedelverzekering ook in een dekking voor tuinmeubilair dat binnen kan worden genomen.

Wat valt er niet onder de opstal- en inboedelverzekering?

Elke verzekeraar hanteert eigen uitsluitingen. Het gaat vaak om gebeurtenissen die zoveel schade zouden aanrichten dat het zelfs voor een verzekeraar onmogelijk is om de schade te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld om oorlogen, opstanden, aardbevingen en schade door atoomkernreacties. Daarnaast zijn er vaak ook uitsluitingen voor risico's die zo groot zijn dat de premie al torenhoog moet zijn om het economisch rendabel te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om overstromingen.

Is een woonverzekering verplicht?

Wettelijk gezien niet, maar contractueel kan het wel dat sommige onderdelen van de woonverzekering verplicht zijn. Hypotheekverstrekkers verplichten bijvoorbeeld vaak om een opstalverzekering af te sluiten. Verhuurders verplichten dan weer vaak om een inboedelverzekering af te sluiten. Ook als het niet verplicht is, blijft een woonverzekering afsluiten echter wel aangeraden.

Kan ik als huurder een woonverzekering afsluiten?

De huurder heeft niet het eigendomsrecht over de opstallen en kan zich hier dan ook niet voor verzekeren. De huurder kan wel zijn aansprakelijkheid verzekeren, zoals de aansprakelijkheid voor brandschade, of de eigen inboedel. De verhuurder moet een opstalverzekering afsluiten. Zij sluiten apart de verzekeringen af. Wel kan het interessant zijn om bij dezelfde verzekeraar aan te kloppen. Dan sluiten de verzekeringen beter bij elkaar aan.