EN

Woonverzekering

De woonverzekering is een combinatie van verschillende verzekeringen die allemaal betrekkingen hebben op het wonen of op de woning. Eigenaars kunnen natuurlijk apart een opstal- en inboedelverzekering afsluiten, maar vaak is het interessanter om te kiezen voor een woonverzekering. Het afhandelen van het schadedossier verloopt dan vlotter, er zijn geen hiaten en bovendien kennen verzekeraars ook nog eens een korting toe. Toch blijft het belangrijk om woonverzekeringen te vergelijken.

  man vergelijkt woonverzekering achter zijn laptop

  Wat is de woonverzekering?

  Een woonverzekering is een combinatiepolis die de verschillende risico's dekt die betrekking hebben op wonen. Meestal gaat het om de schadeverzekeringen, de opstalverzekering en de inboedelverzekering, die dan ook de schade aan de woning en aan de inboedel vergoeden. Daarom wordt het soms ook wel een gecombineerde inboedel- en opstalverzekering genoemd. Bij sommige verzekeraars is een woonverzekering uitgebreider en omvat het daarnaast ook een aansprakelijkheidsverzekering.

  Inboedelverzekering

  De inboedelverzekering beschermt je tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan of diefstal van je bezittingen in huis. De inboedelverzekering dekt schade aan de inboedel, zoals schade aan een computer, aan een bank of aan een los tapijt dat niet aan de ondergrond is bevestigd. Het is een onmisbare verzekering voor iedereen die zijn persoonlijke eigendommen wil beschermen. Verschillende vormen van schade worden gedekt. Denk aan schade door brand, water, storm of inbraak. Er zijn echter situaties waarin de dekking beperkt is of zelfs niet van toepassing is.

  Meer informatie over de inboedelverzekering
  vrouw kampt met woonproblemen en zoekt informatie op haar laptop

  Opstalverzekering

  De opstalverzekering is een essentiële verzekering voor iedere huiseigenaar. Het beschermt je tegen de financiële gevolgen van schade aan je woning. Maar wat dekt een opstalverzekering precies? Denk aan schade door brand, storm en wateroverlast, afhankelijk van de polisvoorwaarden. De opstalverzekering dekt in ieder geval schade aan de opstallen en niet aan de inboedel. Het moet dus gaan om zaken die deel uitmaken van de woning en aan de woning zijn bevestigd. Een oven die in de keuken is ingebouwd, maakt bijvoorbeeld deel uit van de opstal. Een vrijstaande oven die kan worden verplaatst, valt onder de inboedel en niet onder de opstal. Het onderscheid tussen inboedel en opstal is met andere woorden belangrijk.

  Meer informatie over de opstalverzekering
  man koopt huis maar breekt huur niet

  Glasverzekering

  Glasschade kan eenvoudig optreden en een financiële kater veroorzaken. Een glasverzekering, als onderdeel van de woonverzekering, biedt uitkomst. Deze verzekering dekt glasschade aan ramen, glazen deuren en soms ook glazen meubilair of zelfs beeldschermen. Het is belangrijk om te weten welke soorten glasschade al dan niet gedekt zijn en welke uitzonderingen er zijn. Doordat glasschade vaak voorkomt en de verzekeraar de verzekerde wil aanmoedigen om voorzichtig te zijn, geldt er vaak een relatief hoog eigen risico. Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen de diverse verzekeraars die een glasdekking aanbieden.

  Meer informatie over de glasverzekering
  glasbreuk

  Brandverzekering

  Een brand in huis is een nachtmerrie voor iedereen. Spijtig genoeg komen woningbranden erg vaak voor. In Nederland maakt de brandverzekering deel uit van de woonverzekering. Brandschade wordt met andere woorden vergoed door de woonverzekeraar. Over het algemeen gaat het niet alleen om schade door brand, maar bijvoorbeeld ook om rook- en bluswaterschade. Het is belangrijk dat de dekking is aangepast aan de waarde van de woning. De premie wordt onder andere bepaald op basis van het risico. Het verzekeren van een woning met een rieten dak zal bijvoorbeeld duurder zijn, omdat het risico op brandschade groter is.

  Meer informatie over de brandverzekering
  Brandweerman blust vuur

  Woonverzekeringen vergelijken

  Woonverzekeringen hebben vaak verschillende samenstellingen en dat maakt vergelijken sowieso al moeilijker. Kijk daarom niet alleen naar welke woonverzekering de laagste prijs heeft, maar ook naar wat de woonverzekering inhoudt en hoe de dekking is geregeld. Let bovendien ook goed op het eigen risico. Bij sommige verzekeraars is er een hoog eigen risico. Eventueel valt het eveneens te overwegen om niet alleen woonverzekeringen te vergelijken, maar de drie verzekeringen apart aan een vergelijking te onderwerpen. Soms is het dan goedkoper, maar houd er rekening mee dat er ook nadelen zijn. Zo sluiten de verzekeringen niet altijd naadloos op elkaar aan en verloopt de schade-afhandeling niet altijd even vlot.

  Woonverzekering kosten

  De kosten van een woonverzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de gezinssamenstelling, waar de woning gelegen is et cetera. Voor elk luik van de woonverzekering spelen andere factoren een rol. Sommige factoren lijken niet altijd even logisch, maar onderzoek heeft wel uitgewezen dat ze een invloed uitoefenen op het risico of op de grootte van de schade. En dus resulteren ze ook in een hogere of lagere premie. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijd (tot de leeftijd van 70 jaar verzamelt men elk jaar meer spullen, nadien neemt het aantal spullen af) of het inkomen (hoe hoger het inkomen, hoe duurder de spullen zijn die iemand koopt).

  InboedelverzekeringOpstalverzekeringAansprakelijkheidsverzekering
  GezinssamenstellingGrootte van het huis Gezinssituatie
  Geboortedatum Type woning Verzekerde bedragen
  Netto-maandinkomen WoonplaatsEigen risico
  Woonplaats Materiaal van de buitenmurenUitsluitingen en beperkingen
  Grootte van de woning Kenmerken van het dak
  Type woning Type fundering
  Eventuele waardevolle spullenType verzekering (bv. allrisk)
  Aanwezige beveiligingExtra dekkingen
  Extra dekkingenEigen risico
  Eigen risico

  Overstappen naar een andere woonverzekering

  Overstappen naar een andere woonverzekering kan op de vervaldatum van de verzekering of nadien, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In sommige situaties, zoals bij een verhuizing, is het eenvoudiger om over te stappen naar een andere woonverzekering. Zorg er in ieder geval voor dat de woning geen dag onverzekerd is en dat de nieuwe en oude verzekering mooi op elkaar aansluiten.

  Overstappen naar een andere woonverzekering
  mevrouw wil online overstappen van woonverzekering

  Besparen op de woonverzekering

  Er zijn verschillende manieren om te besparen op de woonverzekering. Het belangrijkste is de woonverzekering afstemmen op de noden. Soms is de dekking nodeloos ruim en dat resulteert dan in een onnodig hoge premie. Anderzijds is besparen op de woonverzekering ook mogelijk door het eigen risico te verhogen of door te investeren in de beveiliging van de woning. Ten slotte is het soms financieel interessant om over te stappen naar een andere verzekeraar waar ze gunstigere tarieven hanteren.

  Besparen op de woonverzekering
  twee mannen berekenen hoeveel ze kunnen besparen op woonverzekering

  Verzekeraars voor de woonverzekering

  Niet alle verzekeraars bieden woonverzekeringen aan. Deze verzekeraars bieden vaak wel apart een inboedel- en een opstalverzekering aan. Als deze twee verzekeringen combineren in een korting resulteert én de verzekeringen perfect op elkaar aansluiten, is dat eigenlijk net hetzelfde. Op onze pagina over woonverzekeraars lichten we de belangrijkste aanbieders toe.

  Woonverzekeraars
  vrouw laat zien welke woonverzekeraars er zijn

  Artikelen over de woonverzekering

  Veelgestelde vragen over de woonverzekering

  Wat valt er onder de opstalverzekering?

  Een opstalverzekering dekt de woning en alles wat nagelvast aan de woning is bevestigd. Het gaat bijvoorbeeld om het dak, de muren, een ingebouwde badkamer enzovoort. Die nagelvastheid is het belangrijkste criterium en wordt bijvoorbeeld ook gehanteerd voor vloeren: losse vloeren en tapijten die niet nagelvast zijn bevestigd, vallen niet onder de opstalverzekering.

  Wat valt er onder de inboedelverzekering?

  De inboedelverzekering is de tegenhanger van de opstalverzekering. Het gaat om alles wat zich in de woning bevindt en wat niet nagelvast is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stoelen, kasten, het servies, losliggende tapijten enzovoort. Vaak voorziet de inboedelverzekering ook in een dekking voor tuinmeubilair dat binnen kan worden genomen.

  Wat valt er niet onder de opstal- en inboedelverzekering?

  Elke verzekeraar hanteert eigen uitsluitingen. Het gaat vaak om gebeurtenissen die zoveel schade zouden aanrichten dat het zelfs voor een verzekeraar onmogelijk is om de schade te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld om oorlogen, opstanden, aardbevingen en schade door atoomkernreacties. Daarnaast zijn er vaak ook uitsluitingen voor risico's die zo groot zijn dat de premie al torenhoog moet zijn om het economisch rendabel te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om overstromingen.

  Is een woonverzekering verplicht?

  Wettelijk gezien niet, maar contractueel kan het wel dat sommige onderdelen van de woonverzekering verplicht zijn. Hypotheekverstrekkers verplichten bijvoorbeeld vaak om een opstalverzekering af te sluiten. Verhuurders verplichten dan weer vaak om een inboedelverzekering af te sluiten. Ook als het niet verplicht is, blijft een woonverzekering afsluiten echter wel aangeraden.

  Kan ik als huurder een woonverzekering afsluiten?

  De huurder heeft niet het eigendomsrecht over de opstallen en kan zich hier dan ook niet voor verzekeren. De huurder kan wel zijn aansprakelijkheid verzekeren, zoals de aansprakelijkheid voor brandschade, of de eigen inboedel. De verhuurder moet een opstalverzekering afsluiten. Zij sluiten apart de verzekeringen af. Wel kan het interessant zijn om bij dezelfde verzekeraar aan te kloppen. Dan sluiten de verzekeringen beter bij elkaar aan.