EN

Overstappen naar een andere woonverzekering

Door over te stappen naar een andere woonverzekering is het soms mogelijk om verschillende tientjes per jaar te besparen, hoewel dat natuurlijk van geval tot geval verschilt. Vooral wanneer er ingrijpende veranderingen gebeuren aan de woning of aan de gezinssituatie, is overstappen naar een andere woonverzekering interessant. Dan is het namelijk al eens mogelijk om flink te besparen op de woonverzekering. Toch kunnen er ook andere redenen aan de basis liggen.

man berekent de kosten van een woonverzekering

Overstappen van woonverzekering

Sommigen denken erover na, anderen weer niet: het overstappen van woonverzekering. Door over te stappen kun je bijvoorbeeld besparen op de woonverzekering. Overstappen van woonverzekering is niet complex, maar het is wel belangrijk dat je het weloverwogen doet. Per slot van rekening dien je nog steeds over een goede woonverzekering te beschikken.

Redenen om over te stappen van woonverzekering

Het kan natuurlijk dat de verzekeraar de overeenkomst opzegt omdat er te vaak schadeclaims worden ingediend, maar meestal stapt men om financiële redenen over van woonverzekering. De kosten voor een woonverzekering zijn bij een andere woonverzekeraar lager en dan is de keuze snel gemaakt. Misschien had je ooit wel de goedkoopste woonverzekering te pakken, maar is nu een andere optie voordeliger. Soms is de situatie over de jaren heen gewijzigd, waardoor een andere woonverzekeraar voordeliger is geworden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de onderstaande situaties:

 • Een verhuizing

 • Een gewijzigde gezinssamenstelling

 • Een gewijzigd nettomaandinkomen

 • Verbouwingen aan de woning

 • Gewijzigde wensen (bv. hoger eigen risico)

 • Door de verzekeraar gewijzigde polisvoorwaarden

In alle hierboven weergegeven situaties is woonverzekeringen vergelijken aangeraden. Hieruit kan blijken dat een andere woonverzekering voordeliger is. Dan is overstappen natuurlijk logisch. Er kunnen uiteraard ook andere redenen zijn om over te stappen van woonverzekering. Zo kun je bijvoorbeeld ontevreden zijn over de dienstverlening van de verzekeraar. Ook dan is overstappen van woonverzekering een goed idee.

Moment om over te stappen van woonverzekering

Vaak heeft een polis een duur van één jaar, waarna die duur stilzwijgend wordt verlengd. Gedurende het eerste jaar is het dan niet mogelijk om de woonverzekering op te zeggen en over te stappen van woonverzekering. Op de vervaldatum kan wel worden overgestapt. Eenmaal de woonverzekering verlengd is, is het elke dag mogelijk om de woonverzekering op te zeggen en dit met een opzegtermijn van een maand. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen waarbij het altijd mogelijk is om de woonverzekering te beëindigen. We geven ze weer en vatten ze voor je samen.

Algemene regel bij overstappen van woonverzekering

De algemene regel bij het overstappen van woonverzekeringen is dat dit mogelijk is op de eerste verjaardag van de polis, of indien deze datum reeds gepasseerd is, na een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat als je op de vervaldatum van je polis besluit om over te stappen, je dit zonder problemen kunt doen. Maar als je bijvoorbeeld enkele maanden na de vervaldatum wilt overstappen, moet je eerst de opzegtermijn van een maand in acht nemen voordat je kunt overstappen. Het is daarom verstandig om tijdig na te denken over het eventueel overstappen van je woonverzekering.

Uitzonderingen op de algemene regel

Naast de algemene regel zijn er ook enkele uitzonderingen waarbij het mogelijk is om de woonverzekering te beëindigen. In deze gevallen kun je op elk moment de verzekering opzeggen/stopzetten en overstappen naar een andere verzekeraar. Zo is het mogelijk om op elk moment in onderling overleg, samen met de verzekeraar, te beslissen om de polis te beëindigen. Ook als de verzekeringsovereenkomst anders voorschrijft. Je kan namelijk altijd onderling afwijken van eerdere afspraken.

Daarnaast kan de verzekering worden beëindigd op het moment van verkoop van de woning. Het verzekerde object valt dan weg en de verzekering verliest zijn nut. Dit geldt uiteraard enkel voor de opstalverzekering, niet voor de inboedelverzekering. Enkel het gebouw verdwijnt namelijk, de inboedel zal gewoon naar een andere locatie verhuizen.

Veel verzekeringsovereenkomsten bevatten een zogeheten wijzigingsbeding, een beding dat de verzekeraar het recht geeft om de voorwaarden of de premie te wijzigen. Als er sprake is van een premieverhoging of van ingrijpende en nadelige wijzigingen aan de premievoorwaarden kan de verzekering die wijzigt, worden opgezegd. Dit dien je wel op tijd te doen.

SituatieMogelijkheid tot beëindigen woonverzekering
Binnen het eerste jaar na het afsluiten van de woonverzekeringNee
Eerste verjaardag van de polisJa
Na de vervaldatum van de polisJa (opzegtermijn van 1 maand)
Verkoop van het huisOpstalverzekering kan op het moment van de verkoop worden beëindigd
Samenwonen (beide partners hebben reeds een verzekering)Informeer bij de verzekeraar
Premieverhoging of wijzigingen aan de premievoorwaardenJa (opzegtermijn van 1 maand)

Beëindiging door de rechter

In sommige gevallen kan er een conflict ontstaan tussen de verzekerde en de verzekeraar. Als deze onenigheid niet kan worden opgelost, kan de zaak voor de rechter worden gebracht. De rechter kan in dat geval beslissen om de verzekeringsovereenkomst te beëindigen of te vernietigen, bijvoorbeeld als er sprake was van misleiding. Het is belangrijk om te weten dat de rechter alleen bij wijze van uitzondering tot deze beslissing zal overgaan. Als je te maken krijgt met een conflict met je verzekeraar, is het verstandig om een expert op het gebied van verzekeringsrecht te raadplegen. Deze persoon kan je informeren over je rechten en plichten en kan je helpen bij het vinden van een oplossing voor het geschil. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, geniet je juridische ondersteuning bij een conflict met de verzekeraar. Houd er echter rekening mee dat een meningsverschil met de eigen verzekeraar zelden is gedekt door de rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie over de rechtsbijstandverzekering

Hoe werkt overstappen van woonverzekering?

Overstappen naar een andere woonverzekering is niet moeilijker dan het overstappen bij andere verzekeringen. Enkel is het hier natuurlijk belangrijk dat de woning geen seconde onverzekerd is. De bliksem zou dan maar eens moeten inslaan … Daarom moet er al een nieuwe woonverzekering zijn voordat de oude afloopt.

 1. Woonverzekeringen vergelijken

  Eerst moet worden nagegaan of het überhaupt interessant is om over te stappen naar een andere verzekeraar. Het grondig vergelijken van woonverzekeringen staat daarbij centraal.

  Meer over woonverzekeringen vergelijken
 2. De opzeggingsdatum bepalen

  Tijdens de eerste eenjarige periode is het niet mogelijk om voor de verjaardag van het contract de woonverzekering stop te zetten. Nadien is het altijd mogelijk om de woonverzekering op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.

 3. Nieuwe verzekering afsluiten

  Maak de woonverzekering bij de nieuwe verzekeraar in orde. Zorg ervoor dat deze ingaat op het moment dat de vorige woonverzekering afloopt. Zo is de woning op ieder moment verzekerd.

 4. Zeg de oude woonverzekering op

  De oude woonverzekering opzeggen gebeurt bij voorkeur per aangetekende brief. Vermeld duidelijk wanneer de overeenkomst afloopt en om welke overeenkomst het gaat.

Veelgestelde vragen over overstappen van woonverzekering

Als je overweegt om over te stappen van woonverzekering, kunnen er veel vragen bij je opkomen. Wanneer begint de opzegtermijn te lopen? Bedraagt de opzegtermijn altijd één maand? En hoe moet je de woonverzekering eigenlijk opzeggen? Het zijn geen onbelangrijke vragen. Daarnaast kan het voorkomen dat een andere woonverzekeraar je weigert als klant. Ook dat kan voor vragen zorgen. We beantwoorden de meest gestelde vragen over het overstappen van woonverzekeringen, zodat je goed voorbereid bent als je besluit om over te stappen.

Hoe werkt de opzegtermijn van één maand?

De opzegtermijn begint te lopen op de dag van de opzegging en niet op de dag dat de verzekeraar op de hoogte is van de opzegging. De termijn van één maand is een kalendermaand. Als een verzekerde op 1 februari de woonverzekering opzegt, loopt de woonverzekering dus op 1 maart af.

Bedraagt de opzegtermijn altijd één maand?

Neen. Bij het opzeggen voor de vervaldatum kan de polis soms een langere opzegtermijn eisen, bijvoorbeeld twee maanden voor de vervaldatum. Nadien geldt wel de regel van een maand.

Hoe moet ik de woonverzekering opzeggen?

In principe is de verzekerde hierin vrij en kan het bijvoorbeeld met een gewone brief, een telefoontje of een mail. Het probleem is echter dat de bewijslast bij de verzekerde ligt. Dat is natuurlijk alleen een probleem als de verzekeraar de opzegging betwist, bijvoorbeeld omdat de opzegging niet werd geregistreerd. Een luie werknemer, een administratieve fout, een brief die verloren is gegaan: daar kunnen veel oorzaken voor zijn. Voorkom daarom problemen en zeg de woonverzekering met een aangetekende brief op.

Mag een andere woonverzekeraar mij weigeren?

Ja. Een woonverzekeraar kan daar goede redenen voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan een verzekerde die loog bij zijn eerdere aanvragen. Sommige verzekeraars verzekeren ook geen oude gebouwen of woningen met een rieten dak. Zij kunnen de aanvraag dan weigeren. Daarom is het belangrijk om eerst een nieuwe woonverzekeraar te zoeken alvorens de oude verzekering wordt opgezegd.

De verzekeraar biedt een voorlopige dekking aan. Wat is dat?

Soms kan een verzekeraar een dossier nog niet meteen goedkeuren, bijvoorbeeld omdat de verzekerde in het verleden veel schade heeft gehad. Dan wordt het dossier aan de experts voorgelegd die een beslissing vellen. Als er in zo'n geval een risico is dat de woning onverzekerd blijft, kan er een voorlopige dekking worden aangeboden. In afwachting van de definitieve beslissing is de woning dan al verzekerd.