EN

Overstappen naar een andere woonverzekering

Door over te stappen naar een andere woonverzekering is het soms mogelijk om verschillende tientjes per jaar te besparen, hoewel dat natuurlijk van geval tot geval verschilt. Vooral wanneer er ingrijpende veranderingen gebeuren aan de woning of aan de gezinssituatie, is overstappen naar een andere woonverzekering interessant. Toch kunnen er ook andere redenen aan de basis liggen.

Overstappen van woonverzekering

Sommigen denken er over, anderen weer niet: het overstappen van woonverzekering. Er roepen bij die gedachten talloze vragen bij je, daarom behandelen wij wat van die vragen in onderstaande artikel.

Waarom overstappen van woonverzekering?

Het kan natuurlijk dat de verzekeraar de overeenkomst opzegt omdat er te vaak schadeclaims worden ingediend, maar meestal stapt men om financiële redenen over van woonverzekering. De situatie is dan over de jaren heen gewijzigd en nu is een andere woonverzekering de betere keuze. En dat kan dan weer verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van:

 • Een verhuizing

 • Een gewijzigde gezinssamenstelling

 • Een gewijzigd netto-maandinkomen

 • Verbouwingen aan de woning

 • Gewijzigde wensen (bv. hoger eigen risico)

 • Door de verzekeraar gewijzigde polisvoorwaarden

In alle hierboven weergegeven situaties is woonverzekeringen vergelijken aangeraden. Hieruit kan blijken dat een andere woonverzekering voordeliger is. Dan is overstappen natuurlijk logisch.

Wanneer is het mogelijk om over te stappen van woonverzekering?

Dat verschilt van polis tot polis. Vaak heeft een polis een duur van één jaar, waarna die duur stilzwijgend wordt verlengd. Gedurende het eerste jaar is het dan niet mogelijk om de woonverzekering op te zeggen en over te stappen van woonverzekering. Op de vervaldatum kan wel worden overgestapt. Eenmaal de woonverzekering verlengd is, is het elke dag mogelijk om de woonverzekering op te zeggen en dit met een opzegtermijn van een maand. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen waarbij het altijd mogelijk is om de woonverzekering te beëindigen. In de tabel hieronder zijn deze situaties opgenomen.

SituatieWanneer is het mogelijk om over te stappen?
Algemene regel Op de vervaldatum van de polis of, indien nadien, na een opzegtermijn van 1 maand.
Verkoop van het huis De opstalverzekering kan vaak worden beëindigd op het moment van de verkoop van de woning. Andere luiken (inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering) volgen de algemene regel.
Samenwonen, als de partners alle twee al een verzekering hebben Informeer bij de verzekeraar. In principe kan de kortstlopende verzekering worden opgezegd.
Premieverhoging of algemene wijzigingen aan de premievoorwaarden De verzekering die wijzigt kan steeds worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe werkt overstappen van woonverzekering?

Overstappen naar een andere woonverzekering is niet moeilijker dan het overstappen bij andere verzekeringen. Enkel is het hier natuurlijk belangrijk dat de woning geen seconde onverzekerd is. De bliksem zou dan maar eens moeten inslaan … Daarom moet er al een nieuwe woonverzekering zijn alvorens de oude afloopt.

 1. Woonverzekeringen vergelijken

  Eerst moet worden nagegaan of het überhaupt interessant is om over te stappen naar een andere verzekeraar. Het grondig vergelijken van woonverzekeringen staat daarbij centraal.

 2. De opzeggingsdatum bepalen

  Tijdens de eerste eenjarige periode is het niet mogelijk om voor de verjaardag van het contract de woonverzekering stop te zetten. Nadien is het altijd mogelijk om de woonverzekering op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.

 3. Nieuwe verzekering afsluiten

  Maak de woonverzekering bij de nieuwe verzekeraar in orde. Zorg ervoor dat deze ingaat op het moment dat de vorige woonverzekering afloopt. Zo is de woning op ieder moment verzekerd.

 4. Zeg de oude woonverzekering op

  De oude woonverzekering opzeggen gebeurt bij voorkeur per aangetekende brief. Vermeld duidelijk wanneer de overeenkomst afloopt en om welke overeenkomst het gaat.

Veelgestelde vragen over overstappen van woonverzekering

Hoe werkt de opzegtermijn van één maand?

De opzegtermijn begint te lopen op de dag van de opzegging en niet op de dag dat de verzekeraar op de hoogte is van de opzegging. De termijn van één maand is een kalendermaand. Als een verzekerde op 1 februari de woonverzekering opzegt, loopt de woonverzekering dus op 1 maart af.

Bedraagt de opzegtermijn altijd één maand?

Neen. Bij het opzeggen voor de vervaldatum kan de polis soms een langere opzegtermijn eisen, bijvoorbeeld twee maanden voor de vervaldatum. Nadien geldt wel de regel van een maand.

Hoe moet ik de woonverzekering opzeggen?

In principe is de verzekerde hierin vrij en kan het bijvoorbeeld met een gewone brief, een telefoontje of een mail. Het probleem is echter dat de bewijslast bij de verzekerde ligt. Dat is natuurlijk alleen een probleem als de verzekeraar de opzegging betwist, bijvoorbeeld omdat de opzegging niet werd geregistreerd. Een luie werknemer, een administratieve fout, een brief die verloren is gegaan: daar kunnen veel oorzaken voor zijn. Voorkom daarom problemen en zeg de woonverzekering met een aangetekende brief op.

Mag een andere woonverzekeraar mij weigeren?

Ja. Een woonverzekeraar kan daar goede redenen voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan een verzekerde die loog bij zijn eerdere aanvragen. Sommige verzekeraars verzekeren ook geen oude gebouwen of woningen met een rieten dak. Zij kunnen de aanvraag dan weigeren. Daarom is het belangrijk om eerst een nieuwe woonverzekeraar te zoeken alvorens de oude verzekering wordt opgezegd.

De verzekeraar biedt een voorlopige dekking aan. Wat is dat?

Soms kan een verzekeraar een dossier nog niet meteen goedkeuren, bijvoorbeeld omdat de verzekerde in het verleden veel schade heeft gehad. Dan wordt het dossier aan de experts voorgelegd die een beslissing vellen. Als er in zo'n geval een risico is dat de woning onverzekerd blijft, kan er een voorlopige dekking worden aangeboden. In afwachting van de definitieve beslissing is de woning dan al verzekerd.