EN

Overstappen naar een andere ongevallenverzekering

Er zijn verschillende redenen waarom iemand zou willen overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar. Veelal is dat omdat men ontevreden is van de huidige verzekeraar. Soms is een overstap financieel interessanter. Wat de reden ook is, bij het overstappen naar een andere ongevallenverzekering zijn er een aantal aandachtspunten. Hieronder is uitgelegd hoe het werkt en waarop er zoal moet worden gelet.

Hoe overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar?

Overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar is in principe niet zo moeilijk. Wel is het belangrijk om goed na te denken over de overstap en over de nieuwe verzekeraar. Daarom is het aan te raden om zich vooraf te verdiepen in de verschillende ongevallenverzekeraars in Nederland. Al deze verzekeraars hebben namelijk plus- en minpunten.

Aan het einde van het contractjaar bezorgt de verzekeraar de nieuwe polis en is er de mogelijkheid om over te stappen. Om over te stappen naar een andere ongevallenverzekeraar moet de huidige verzekeringsovereenkomst eerst worden opgezegd. De duur van de opzegtermijn kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Vaak is opzeggen enkel schriftelijk mogelijk en geldt er een opzegtermijn van een of twee maanden.

 

De ongevallenverzekering opzeggen

Hoe de opzegging moet gebeuren, verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars kan het enkel via een brief, bij andere verzekeraars kan het via een formulier op de website of zelfs telefonisch. Het is altijd aan te raden om de opzegging schriftelijk te doen. Zo is er ook meteen een schriftelijk bewijs. Bij een telefonische opzegging is het aan te raden om minstens om een schriftelijke bevestiging te vragen. In de opzegbrief zijn de persoonlijke gegevens opgenomen en is duidelijk aangegeven welke polis wordt opgezegd. Het is niet nodig om een reden voor de opzegging te geven.

Redenen om over te stappen naar een andere ongevallenverzekering

Er zijn talloze potentiële redenen waarom iemand eraan denkt om over te stappen naar een andere ongevallenverzekeraar. Een veelvoorkomende reden is de prijs van de ongevallenverzekering. Soms is de beste manier om te besparen op de ongevallenverzekering nu eenmaal door over te stappen naar een andere verzekeraar die dezelfde dekking tegen een lagere prijs biedt. Er zijn natuurlijk nog andere redenen waarom iemand misschien wel wil overstappen naar een andere ongevallenverzekering. Hieronder zijn ze weergegeven.

·         Een conflict met de huidige verzekeraar, bijvoorbeeld over de dienstverlening of over de afwikkeling van een eerder ongeval

·         Pakketkorting bij de nieuwe verzekeraar, bijvoorbeeld nadat er met een andere verzekering is overgestapt

·         De andere verzekeraar biedt een polis die beter aansluit bij de persoonlijke behoeften

 

Waarom iemand ook wil overstappen, het is niet nodig om de overstapreden aan de verzekeraar mee te delen. Hij mag er altijd naar vragen, bijvoorbeeld om de dienstverlening te verbeteren, maar het is in ieder geval niet verplicht om deze vraag te beantwoorden.

Op het ideale moment overstappen naar een andere ongevallenverzekering

Overstappen naar een andere ongevallenverzekering kan over het algemeen na een jaar, voordien is overstappen meestal niet toegestaan. Er moet dan wel rekening worden gehouden met een opzegtermijn die meestal een of twee maanden bedraagt. Nadat de verzekeringsovereenkomst met de huidige verzekeraar is opgezegd, is het mogelijk om een nieuwe ongevallenverzekering af te sluiten. De nieuwe ongevallenverzekering gaat dan in wanneer de oude ongevallenverzekering afloopt. Zo is men altijd gedekt.

Hulp bij het overstappen naar een andere ongevallenverzekering

Overstappen kan soms heel complex zijn en dat zorgt ervoor dat sommige mensen de overstap liever niet wagen. Steeds meer verzekeraars bieden echter hulp aan nieuwe klanten die willen overstappen. Ze doen dat uiteraard omdat ze de nieuwe klanten op deze manier willen overtuigen. Veel verzekeraars hebben bijvoorbeeld een opzegbrief op de website staan. Ook zal men bijvoorbeeld informeren over de opzegtermijn en over hoe het een en ander praktisch verloopt.

Veelgestelde vragen over overstappen naar een andere ongevallenverzekering

Het overstappen naar een andere ongevallenverzekering is altijd een tikkeltje complex. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit een aantal vragen oproept. Hieronder zijn een aantal veelgestelde vragen beantwoord. Dit helpt de onduidelijkheid weg te nemen.

Wat moet er in de opzegbrief voor een ongevallenverzekering staan?

Er is geen vast sjabloon voor de brief die nodig is om de ongevallenverzekering op te zeggen, dus het is perfect mogelijk om zelf een opzegbrief te maken. In deze opzegbrief dienen wel een aantal dingen duidelijk te worden vermeld. Zo moet de naam van de verzekeringsmaatschappij en het adres van de verzekeringsmaatschappij zijn opgenomen in de brief, alsook de naam en het adres van de verzekerde. Geef de brief een duidelijk onderwerp mee, zoals "Opzegging ongevallenverzekering" en verwijs naar de polis. Geef verder concreet aan dat de ongevallenverzekering wordt opgezegd.

Heb ik een ongevallenverzekering nodig?

De kans dat iemand een ernstig ongeval meemaakt en bijvoorbeeld blijvend invalide raakt, is gelukkig erg klein. Maar als het gebeurt, zijn de gevolgen enorm groot. Een verzekering is altijd nuttig als er een reëel risico op schade bestaat en het niet mogelijk is om deze schade zelf te dragen. Voor vrijwel alle Nederlanders is het risico op een ongeval voldoende groot om een ongevallenverzekering te overwegen. Bovendien zijn de gevolgen van een ongeval zo ingrijpend dat de meeste Nederlanders niet voldoende kapitaal hebben om deze gevolgen op te vangen. Daarom is een ongevallenverzekering vrijwel altijd aan te raden.

Een ongevallenverzekering: wat is dat?

Een ongevallenverzekering is een verzekering die een bepaald geldbedrag uitkeert aan de verzekerde of aan zijn nabestaanden als hij blijvend invalide wordt of overlijdt ten gevolge van een ongeluk. Dit geldbedrag compenseert de financiële gevolgen van het ongeval.

Is de uitkering van de ongevallenverzekering belast?

In principe is de uitkering van de ongevallenverzekering niet belast. Bij uitkeringen door ongevallenverzekeringen die gesloten zijn door de werkgever is dit mogelijk anders. De aanspraak op de uitkering is namelijk een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en dus een voordeel ten gevolge van de arbeid, waardoor het net als de arbeid belast dient te zijn. In de praktijk levert dit vaak discussies op.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Een individuele ongevallenverzekering is in principe niet verplicht. Wel is het zo dat werkgevers soms verplicht zijn om hun werknemers collectief te verzekeren, bijvoorbeeld op basis van een cao.