EN

Youngtimerverzekering

Een iets oudere auto, maar zeker geen oldtimer. Leuk om aan te sleutelen, en mooi om mee te pronken op tentoonstellingen. Zo’n auto noemen we een youngtimer. Deze kun je apart verzekeren, en daarmee zelfs wat korting op de premie voor de autoverzekering krijgen. Een youngtimerverzekering, dus. Hoe zit zo’n verzekering in elkaar?

Wat is een youngtimer?

Allereerst is het goed om te weten wat we onder een ‘youngtimer’ verstaan. Je weet wat een oldtimer is, maar bij een youngtimer is dat een beetje lastiger. Officieel is er namelijk geen definitie voor dit begrip. Sommige verzekeraars vinden een 10 jaar oude auto een youngtimer, terwijl andere verzekeraars een leeftijd tussen de 15 en de 25 jaar hanteren. Je kunt het best bij de verzekeraar kijken naar de voorwaarden. Dan weet je waaraan de auto moet voldoen om deze als youngtimer te kunnen verzekeren.

Een ‘gewone’ oldtimer is meestal niet geschikt voor dagelijks gebruik. Een youngtimer is dat wel. Daarom gelden er vaak andere voorwaarden voor youngtimers dan voor oldtimers.

Premievoordeel met een youngtimer?

Controleer bij het kiezen van een autoverzekering of de auto voldoet aan de voorwaarden voor een youngtimer. Dat kan je een premievoordeel opleveren. Soms zijn er wel aanvullende voorwaarden die de verzekeraar stelt. Zo kan de verzekeraar een beperking opleggen in het aantal kilometers die je jaarlijks met de auto mag rijden.

In sommige gevallen is het goedkoper om de youngtimer op een andere manier te verzekeren. Je verzekert de auto dan als tweede auto.

Voorwaarden

Voor een youngtimerverzekering gelden bijzondere voorwaarden. Zo moet de verzekerde in het bezit zijn van een andere auto voor dagelijks gebruik. De youngtimer mag alleen hobbymatig gebruikt worden. Je mag de auto dus niet voor woon-werkverkeer gebruiken. Daarnaast is het goed er rekening mee te houden dat de youngtimer steeds ouder wordt, en op een gegeven moment een oldtimer wordt. Dan is het zaak om ook eens te kijken naar een oldtimerverzekering.

Heb ik een youngtimer of een oldtimer?

Als je niet zeker weet of je auto een youngtimer of al een oldtimer is, is het verstandig dit na te gaan bij de verzekeraar. Controleer dit bij verschillende verzekeraars. Misschien is het mogelijk een oldtimerverzekering af te sluiten. De maandelijkse premie van een oldtimerverzekering is veel lager dan van een youngtimerverzekering. Daarnaast hebben oldtimers nog andere voordelen, zoals voordelen rondom de wegenbelasting en andere zaken.

De taxatiewaarde van een youngtimer

Het voordeel van een youngtimerverzekering is dat de verzekeraar weet dat het om een bijzondere auto gaat. Daar wordt dan ook in de waardebepaling rekening mee gehouden. Normaal gesproken vergoedt de autoverzekeraar bij total loss alleen de dagwaarde van de auto. Bij een youngtimerverzekering krijgt de verzekerde de taxatiewaarde vergoed, mits de auto op basis hiervan is verzekerd. Of dat in jouw geval zo is, lees je op het polisblad. Ook moet de verzekeraar het taxatierapport accepteren.

Nog weinig verzekeraar bieden een speciale youngtimerverzekering aan. Vaak is het wel mogelijk om de auto te verzekeren tegen taxatiewaarde. Het is verstandig hiervoor contact op te nemen met de verzekeraar van keuze. De voorwaarde is wel dat er een taxatierapport overlegd wordt, dat is opgesteld door een erkende taxateur.

Dekkingen youngtimerverzekering

Net als bij een gewone autoverzekering, zijn er ruwweg drie soorten youngtimerverzekeringen: de WA-verzekering, de WA beperkt cascoverzekering en de allriskverzekering (of WA+ volledig cascoverzekering). We lichten deze dekkingen kort toe.

WA-verzekering

De WA-verzekering is de minimale verzekering voor iedere auto. Deze is wettelijk verplicht voor iedere autobezitter. Het biedt dekking tegen aansprakelijkheid van schade aan de tegenpartij. Eigen schade is dus niet gedekt.

WA beperkt casco verzekeren

Met de WA beperkt cascoverzekering verzeker je de auto tegen aansprakelijkheid van schade aan de tegenpartij. Daarnaast wordt ook schade door brand, ruitbreuk en schade door een aanrijding met loslopende dieren vergoed.

WA+ volledig casco verzekeren (allriskverzekering)

De meest uitgebreide verzekering is de WA+ volledig cascoverzekering (of allrisk verzekering). Deze dekt de risico’s af van deze schadeoorzaken:

  • Schade aan derden of een tweezijdig ongeval;

  • Brand, explosies en blikseminslag;

  • Diefstal;

  • Een sterretje in de voorruit;

  • Botsingen met dieren;

  • Storm en ander natuurgeweld;

  • Aanrijdingen, slippen en ter water raken;

  • Ander van buitenkomend onheil.

Dit is de meest uitgebreide verzekering, die een hoop risico’s dekt. Deze dekking wordt vaak gekozen bij nieuwere auto’s.

Veelgestelde vragen omtrent youngtimerverzekeringen

Mag ik mijn auto dagelijks gebruiken?

Met een youngtimerverzekering is het vaak toegestaan de auto ook dagelijks te gebruiken. Je verzekert je dan ook voor dagelijks gebruik van de auto. Echter, woon-werkverkeer is niet toegestaan. De auto moet namelijk hobbymatig gehouden worden. Af en toe toeren is dus geen enkel probleem. Omdat de youngtimer een relatief jonge auto is, valt deze voor dagelijks gebruik te verzekeren.

Wanneer is een auto een youngtimer?

Er is geen vaste regel voor wanneer een auto een youngtimer is. Meestal gaat het om auto’s tussen de 15 en de 25 jaar, die in de toekomst een klassieker kunnen worden. Het kan ook gaan om een auto in deze leeftijd, met een lage kilometerstand en een hoge dagwaarde. Een goed voorbeeld hiervan is een Mercedes S-klasse met 100.000 kilometer op de teller.

Geldt er een aparte wegenbelasting voor youngtimers?

Nee, hoewel er voor oldtimers wel een aparte wegenbelastingregeling geldt, is er voor youngtimers geen aparte regeling. Dit betekent dat je voor een youngtimer de normale wegenbelasting betaalt.

Bouw je bij een youngtimerverzekering ook schadevrije jaren op?

Bij een gewone verzekering bouw je schadevrije jaren op en klim je op de bonus-malusladder. Dit kan bij een youngtimerverzekering anders zijn. Omdat de auto alleen hobbymatig mag worden gebruikt, bouwen verzekerden bij sommige verzekeraars geen extra schadevrije jaren op. Het is goed hier op te letten bij het afsluiten van de verzekering. Vraag de verzekeraar daarom bij het afsluiten van de verzekering wat de gevolgen zijn voor de schadevrije jaren.

Kun je altijd een youngtimerverzekering afsluiten?

Nee. Niet alle auto’s kwalificeren zich voor het predikaat ‘youngtimer’. De verzekeraar bepaalt of de auto wordt gezien als youngtimer. Zo geldt er bijvoorbeeld een minimale leeftijd van de auto en gelden er andere eisen. De auto mag bijvoorbeeld alleen hobbymatig gebruikt worden. Je mag er dus niet mee naar het werk rijden.