EN

Overstappen naar een andere cascoverzekering

Omdat schadevrije jaren niet verloren gaan, kan het wel degelijk lonen om over te stappen naar een andere cascoverzekering. De besparing kan soms oplopen tot tientallen euro's per jaar. Omdat overstappen naar een andere cascoverzekering steeds eenvoudiger is geworden, raden we aan om jaarlijks de vergelijking te maken. We leggen uit wanneer overstappen naar een andere cascoverzekering al dan niet is aangewezen en hoe het overstappen verloopt.

Waarom overstappen naar een andere cascoverzekering?

De belangrijkste reden om over te stappen naar een andere cascoverzekering is natuurlijk om te besparen. Er is een heuse concurrentiestrijd aan de gang en hierdoor ontstaan er na verloop van tijd toch wel grote prijsverschillen. Een slimme consument maakt daar gebruik van en kiest telkens opnieuw voor de goedkoopste aanbieder.

Daarnaast kan overstappen naar een andere cascoverzekering interessant zijn wanneer de situatie wijzigt, bijvoorbeeld omdat de auto al een dagje ouder wordt en de huidige ruime allriskdekking niet langer interessant blijft. Of omdat er door de gewijzigde gezinssituatie minder kilometers zullen worden gereden. Voorheen was de cascoverzekeraar misschien de goedkoopste, maar in de nieuwe situatie is dat niet altijd nog het geval.

Ten slotte kan overstappen naar een andere cascoverzekering nuttig zijn wanneer de verzekeraar de polisvoorwaarden eenzijdig wijzigt. De verzekeraar moet dit telkens vooraf aangeven en de mogelijkheid bieden om de cascoverzekering op te zeggen. Ga in zo'n geval telkens na of het niet beter is om over te stappen van casco- en WA-verzekering.

Wanneer is het mogelijk om over te stappen naar een andere cascoverzekering?

Een cascoverzekering wordt afgesloten voor een bepaalde looptijd. Tijdens deze initiële looptijd, die meestal een jaar bedraagt, is het niet mogelijk om over te stappen naar een andere cascoverzekering. Overstappen kan ten vroegste op het moment dat de lopende verzekering afloopt en mits inachtneming van een opzegtermijn. Wanneer de verzekering niet wordt opgezegd, wordt de verzekering automatisch verlengd. Dan kan de verzekering wel soepel worden opgezegd. Houd dan rekening met een opzegtermijn van een jaar.

Overstappen naar een andere cascoverzekering en schadevrije jaren

Bij de huidige cascoverzekeraar zijn er een aantal schadevrije jaren opgebouwd. Hierdoor moet de verzekeringsnemer minder premie betalen. Deze schadevrije jaren gaan niet verloren wanneer er wordt overgestapt naar een andere cascoverzekeraar. Het is ook niet mogelijk om hiermee te knoeien want de huidige verzekeraar moet het aantal schadevrije jaren aan de nieuwe verzekeraar doorgeven.

Zo werkt overstappen naar een andere cascoverzekering

Overstappen naar een andere cascoverzekering is heel eenvoudig. Het overstappen kan volledig online gebeuren, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de hulp in te schakelen van een verzekeringsmakelaar. Om over te stappen naar een andere cascoverzekering volstaat het om onderstaande stappen te doorlopen.

  1. Cascoverzekeringen vergelijken

    Lukraak overstappen is natuurlijk geen goed idee. Ga daarom eerst na of een andere cascoverzekering wel voordeliger is. Bekijk daarbij niet alleen de prijs, maar duik ook in de polisvoorwaarden. Meer daarover is te lezen in ons artikel over cascoverzekeringen vergelijken.

  2. Oude cascoverzekering opzeggen

    Wanneer er een nieuwe verzekeraar is gevonden, wordt de oude cascoverzekering opgezegd. In principe geldt er een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen van de oude cascoverzekering gebeurt bij voorkeur niet telefonisch maar via een aangetekende brief.

  3. Nieuwe cascoverzekering afsluiten

    Het is natuurlijk de bedoeling dat de auto geen seconde onverzekerd is. Zorg er daarom voor dat de nieuwe cascoverzekering actief wordt wanneer de oude cascoverzekering afloopt. Kies dan ook altijd een geschikte ingangsdatum. Verder hoeven gewoon de standaardgegevens aan de nieuwe verzekeraar worden doorgegeven. Andere zaken zoals het aantal schadevrije jaren haalt de nieuwe verzekeraar uit de overkoepelende database.

Valkuilen bij het overstappen naar een andere cascoverzekering

Hoewel de schadevrije jaren in principe niet verloren gaan, zijn er toch twee belangrijke aandachtspunten bij het overstappen naar een andere cascoverzekering.

In de eerste plaats kan de verzekerde een no-claimbeschermer hebben bij zijn huidige verzekeraar. Daar is in theorie niks mis mee, maar wanneer hij een schadegeval heeft kan hij fictief minder betalen voor zijn verzekering. Dat komt omdat de no-claimbeschermer enkel de te betalen premie beperkt, maar niets wijzigt aan de toename van het aantal schadevrije jaren. De volgende verzekeraar kijkt enkel naar het aantal schadevrije jaren en houdt verder geen rekening met een no-claimbeschermer van een vorige verzekeraar. Hierdoor kan de premie na overstappen naar een andere cascoverzekering alsnog duurder zijn.

Ten tweede kan het overstappen er ook voor zorgen dat andere voordelen verloren gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kortingen die de verzekeraar toekent aan trouwe klanten of pakketkortingen omdat er een aantal verzekeringen worden afgenomen. Hierdoor kunnen zelfs andere verzekeringen duurder worden. Daarom is het belangrijk om altijd het breder plaatje te bekijken.

Veelgestelde vragen over overstappen naar een andere cascoverzekering

Is van cascoverzekering overstappen altijd de beste optie?

Neen. Mogelijk is de huidige verzekeraar al de goedkoopste, bijvoorbeeld omdat er ook pakketkortingen van toepassing zijn. Daarnaast kan het ook een beter idee zijn om de dekking te wijzigen, bijvoorbeeld door het eigen risico te verhogen of door af te stappen van de volledige cascodekking. Zeker bij een oude auto kan een volledige casco onnodig duur zijn.

Kan ik mijn cascoverzekering opzeggen als ik mijn auto verkoop?

Ja. Wanneer er geen verzekerd object meer is, is het steeds mogelijk om de verzekering op te zeggen. Dat kan zelfs binnen het eerste jaar. Bij de verkoop van de oude auto en de aankoop van een nieuwe auto kan er dan ook vrij vlot worden overgestapt naar een nieuwe verzekeraar.

Mag een nieuwe cascoverzekeraar mij weigeren?

Ja, maar hij moet daar wel een geldige reden voor hebben. De consument heeft steeds recht op een motivatie. Deze motivatie moet schriftelijk en in een begrijpelijke bewoordingen worden meegegeven. De cascoverzekeraar kan om verschillende redenen weigeren. Een overmatig schadeverleden kan daarvoor een reden zijn, net zoals onheilspellende informatie van kredietinformatiebureaus. Wanneer de kandidaat-verzekeringsnemer hier niet mee akkoord is, kan hij naar het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) trekken.

Kan de verzekeraar de cascoverzekering opzeggen?

Ja. Verzekeraars houden er niet van als er vaak schade geclaimd wordt. Het maakt hen daarbij niet uit hoe die schade ontstond en of de verzekeringsnemer schuld treft of gewoon een grote pechvogel is. Als er te vaak claims binnenkomen, kunnen ze de verzekering dan ook opzeggen. De voorwaarde is wel dat dit duidelijk in de polisvoorwaarden staat. Vanaf wanneer een verzekeraar de polis zal opzeggen, staat doorgaans niet concreet vermeld in de polisvoorwaarden.

Kan ik overstappen na een rijkelijk schadeverleden?

Ja, maar het wordt moeilijk. Nieuwe verzekeraars willen vooral verzekeringsnemers die netjes hun premie betalen en hun zo weinig mogelijk kosten. Wie een te groot risico vormt, kan het vaak schudden. Er zijn wel een aantal verzekeraars waarbij het alsnog mogelijk is om een cascoverzekering af te sluiten. Houd wel rekening met een fikse premie. Het gaat onder andere om: [-] de Vereende: verzekeraar gespecialiseerd in “onverzekerbare risico's en bijzondere schades” [-] Lastpoint Verzekeringen: deze verzekeraar biedt cascoverzekeringen aan voor personen van wie de verzekering is opgezegd of aan personen die moeilijk te verzekeren zijn, bijvoorbeeld door fraude of na te veel schadeclaims. Enkel bij wanbetaling is het niet mogelijk om bij Lastpoint Verzekeringen aan te kloppen. Soms is het ook mogelijk om op te treden tegen de opzegging van de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat de opzegging niet rechtstreeks aan de verzekerde gebeurde of omdat de verzekeraar de toepasselijke polisvoorwaarde wel heel ruim interpreteerde. Via de rechtsbijstandverzekering kan dan eenvoudig juridisch advies worden ingewonnen.