EN

Overstappen van inboedelverzekering

Een groot deel van de Nederlanders stapt niet of onvoldoende vaak over van inboedelverzekering. Hierdoor lopen ze een mooie besparing mis, maar nemen ze ook onnodig risico's. Een verzekering die jaren geleden werd afgesloten, past niet altijd bij de huidige leef- en woonsituatie. Er zijn verschillende redenen waarom overstappen naar een andere inboedelverzekering wordt aanbevolen.

Vragen die je jezelf kunt stellen over een overstap van inboedelverzekering

Er zijn vragen die je jezelf kunt stellen over het overstappen van inboedelverzekering. We behandelen er hieronder een paar uitgebreid. Met tot slot een handige FAQ.

Waarom overstappen naar een andere inboedelverzekering?

Overstappen van inboedelverzekering is vooral om financiële redenen belangrijk. Recent onderzoek toonde aan dat consumenten enkele tientjes kunnen besparen als ze regelmatig inboedelverzekeringen vergelijken en overstappen. Daarnaast kan overstappen aangewezen zijn wanneer de verzekeraar eenzijdig belangrijke polisvoorwaarden wijzigt. Ten slotte is overstappen van inboedelverzekering interessant bij ingrijpende wijzigingen m.b.t. de gezinssamenstelling, de woning en de inboedel. Dan moet er eigenlijk altijd een nieuwe vergelijking worden gemaakt. Denk onder andere aan:

 • Een sterke toename van de inboedelwaarde

 • Een gewijzigde gezinssamenstelling

 • Wijzigingen en verbouwingen aan de woning

 • Een verhuizing

 • Wijzigingen aan de financiële situatie

Wanneer is het mogelijk om over te stappen van inboedelverzekering?

Overstappen van inboedelverzekering kan op de vervaldag van de verzekeringsovereenkomst, in principe een jaar na het afsluiten ervan. De verzekeringsovereenkomst moet dan wel tijdig worden opgezegd. Nadien is het in principe altijd mogelijk om over te stappen, maar moet er wel een opzegtermijn van één maand worden gerespecteerd. Sommige verzekeraars wijken hiervan af en staan gunstigere regelingen toe. Dan is het bijvoorbeeld ook in het eerste jaar al mogelijk om over te stappen. Informeer bij de verzekeraar voor meer informatie over de exacte opzegmodaliteiten.

In tegenstelling tot bij de opstalverzekering is het niet altijd mogelijk om over te stappen bij een verhuizing. Dat komt omdat de inboedel in principe mee zal verhuizen. De verzekeraar kan natuurlijk wel een nieuwe berekening maken als de situatie is gewijzigd.

Ten slotte is het ook mogelijk om over te stappen wanneer de verzekeraar eenzijdig voorwaarden of tarieven wijzigt in het nadeel van de verzekerde. De verzekeraar moet dit tijdig laten weten en de verzekerde moet dan weer een opzegtermijn van één maand respecteren.

Hoe werkt overstappen van inboedelverzekering?

Overstappen van inboedelverzekering is niet moeilijk, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten. Zo is het aangeraden om tegelijkertijd ook van opstalverzekering over te stappen zodat de woonverzekeringen allemaal bij dezelfde verzekeraar zijn ondergebracht. Wat de inboedelverzekering betreft, volstaat het om onderstaande stappen te volgen.

 1. Inboedelverzekeringen vergelijken

  Ga eerst na of overstappen al dan niet wenselijk is. Via online vergelijkingstools is het vrij eenvoudig om inboedelverzekeringen te vergelijken. Let in ieder geval niet alleen op de prijs, maar ook op de dekking en de polisvoorwaarden. Ga ook de verhouding met andere verzekeringen na en voorkom dubbele dekking.

 2. Inboedelverzekering opzeggen

  Alvorens er een nieuwe inboedelverzekering wordt aangegaan, moet de oude inboedelverzekering eerst worden opgezegd. Bepaal de datum waarop dit kan en zeg de inboedelverzekering op. Idealiter gebeurt dit met een aangetekende brief.

 3. Nieuwe inboedelverzekering afsluiten

  Een inboedelverzekering afsluiten kan rechtstreeks bij de verzekeraar, via een verzekeringsmakelaar of via een online tool. Overal is de premie identiek: tussenpersonen worden door de verzekeraar betaald en hebben geen invloed op de te betalen premie.

Veelgestelde vragen over overstappen van inboedelverzekering

Stappen veel Nederlanders over naar een andere inboedelverzekering?

Nog veel te weinig Nederlanders vergelijken en stappen over. Elk jaar maakt ongeveer 14% van de verzekerden een vergelijking en 60% verzekerden is nog nooit overgestapt. Jongeren zijn wel kritischer dan ouderen. Zij vergelijken meer dan twee keer zo vaak.

Waarom stappen Nederlanders over naar een andere inboedelverzekering?

Ongeveer 37% van de Nederlanders geeft aan dat ze elders een betere prijs-kwaliteitsverhouding vinden. Ze hebben het niet automatisch over een besparing, maar wel over het feit dat een andere inboedelverzekering gunstigere voorwaarden heeft. Voor 21% van de Nederlanders is de prijs wel een doorslaggevende factor, terwijl slechts 6% de overstap maakt omdat ze ontevreden waren over de service. In de andere gevallen spelen vooral praktische factoren een rol, zoals een verhuizing of de aankoop van een woning.

Moet ik ook overstappen van opstalverzekering?

Neen, maar soms is dat wel handig. Zo is het een voordeel als de opstal- en inboedelverzekering bij dezelfde verzekeraar zitten. Die verzekeringen klikken dan als twee puzzelstukjes netjes in elkaar en zorgen voor een optimale dekking. Ook bij schadegevallen is de afhandeling eenvoudiger. Tevens kennen verzekeraars vaak pakketkortingen toe, terwijl de pakketkorting bij de vorige verzekeraar verloren gaat. Desondanks is tegelijkertijd overstappen niet verplicht. Het is uiteraard toegestaan om zowel voor de opstal- als voor de inboedelverzekering de interessantste formule te kiezen.

Moet de nieuwe inboedelverzekeraar mij accepteren?

Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht en zijn niet verplicht om kandidaat-verzekeringsnemers te accepteren. In de praktijk doen ze dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat er bij eerdere aanvragen gelogen werd.

Hoeveel kan ik besparen door over te stappen naar een andere inboedelverzekering?

Dat verschilt van geval tot geval. Wie weet is overstappen zelfs niet nodig. Volgens Allianz Direct kunnen verzekeringsnemers tot 15% besparen door over te stappen van inboedelverzekering.