EN

Kostprijs van de allriskverzekering

De allriskverzekering is de duurste verzekering onder de autoverzekeringen. Het vergelijken van allriskverzekeringen kan dan ook zeker lonen voor wie wil besparen. Om dat te begrijpen, is het nodig om te weten hoe verzekeraars de premie van de allriskverzekering berekenen. Hun ingewikkelde formules zijn natuurlijk niet openbaar, maar het is wel bekend welke factoren zoal een rol spelen bij het bepalen van de premie.

Allriskverzekering is de duurste autoverzekering

Wie een autoverzekering afsluit heeft de keuze tussen een WA-dekking, een WA + Beperkt Casco en de allriskverzekering. In de tabel hieronder worden hun dekkingen vergeleken. De allriskverzekering is met stip de uitgebreidste van de drie soorten autoverzekeringen, maar is tegelijkertijd ook de duurste. Omdat de verzekerde waarde afneemt naarmate de auto ouder wordt en omdat het prijskaartje toch een stuk hoger ligt, is de allriskverzekering vooral interessant voor auto's tot zes jaar of voor auto's waarvan de lening nog niet volledig is terugbetaald.

WA-verzekeringWA + Beperkt CascoAllriskverzekering
Wettelijk verplichtJaNeeNee
Schade veroorzaak aan anderenVerzekerdVerzekerdVerzekerd
Ruitbreuk en barstenNiet verzekerdVerzekerdVerzekerd
Diefstal-, brand- en stormschadeNiet verzekerdVerzekerdVerzekerd
Schade aan de eigen auto door zelf veroorzaakt ongevalNiet verzekerdNiet verzekerdVerzekerd

Leeftijd

De leeftijd van de verzekerde is een belangrijke factor bij het bepalen van de premie. Op basis van allerlei statistieken weet de allriskverzekeraar dat jongeren vaker schade rijden. Dat komt omdat ze vaak overmoedig zijn en gevaarlijke verkeerssituaties minder goed kunnen inschatten wegens een gebrek aan rijervaring. Het is meteen ook de reden waarom iemand die nog maar net een rijbewijs heeft vaak ook een hogere premie moet betalen. Wat de invloed van de leeftijd op de premie is, verschilt wel van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars leggen bijvoorbeeld eenzelfde flinke premieverhoging op voor 18- tot 24-jarigen, terwijl andere de premieverhoging jaar na jaar afbouwen. Tussenoplossingen zijn eveneens mogelijk.

Wanneer een bestuurder ouder is dan 24 jaar, speelt de leeftijd in principe minder een rol. Het is pas wanneer een bestuurder een hogere leeftijd heeft dat de premie begint op te lopen. Meestal begint de premie flink te stijgen vanaf 75 jaar. Op 85-jarige leeftijd is de premie volgens een onderzoek van Consumentenbond met niet minder dan 173% toegenomen.

Woonplaats

De woonplaats speelt altijd een rol bij het bepalen van de kostprijs van de allriskverzekering. Wie in een grote stad woont, loopt nu eenmaal meer kans op een schadegeval dan wie in een dorp met weinig verkeer woont. De verschillen kunnen bovendien hoog oplopen. Vroeger was het zo dat Nederland in grote stukken werd verdeeld. Wie in de provincie Friesland woonde, moest dan minder betalen dan wie in bijvoorbeeld Noord-Holland woonde. Tegenwoordig kunnen computersystemen grote hoeveelheden data verwerken waardoor verzekeraars veel preciezer het risico kunnen berekenen. Hierdoor kan zelfs het huisnummer van de straat waar men woont invloed hebben op de premie van de allriskverzekering.

Gebruik van de auto

De manier waarop de auto wordt gebruikt, heeft invloed op de premie. Zakelijke gebruikers maken over het algemeen sneller schade en dus is de premie bij een zakelijke allriskverzekering hoger dan bij particulieren. Bij particulieren speelt het aantal kilometers per jaar dan weer een rol. Bij ongeveer twee op de drie allriskverzekeraars spelen het aantal kilometers een rol bij het berekenen van de verzekeringspremie. De auto wat vaker in de garage laten staan, loont.

Schadeverleden

Een van de belangrijke factoren die meespelen bij de allriskverzekering is de plek op de bonus-malusladder. Wie lang geen schadeclaim indient, krijgt een bonus en betaalt een aanzienlijk minder hoge premie. De korting loopt bij sommige verzekeraars tot 85% op. Wie daarentegen vaak schadeclaims indient, krijgt te maken met een malus (verhoging). Zo'n premietoeslag loopt bij sommige verzekeraars tot 40% op. De invloed van de plaats op de bonus-malusladder mag dan ook niet worden onderschat. Deze bonus-malustabellen zijn in de polisvoorwaarden terug te vinden.

Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om te kiezen voor een no-claimbeschermer. Dan kan er jaarlijks een claim worden ingediend zonder dat er schadevrije jaren verloren gaan. Een allriskverzekering met een no-claimbeschermer is natuurlijk wel duurder.

De verzekerde auto

De klassieke WA-verzekering dekt enkel de aansprakelijkheid en dan speelt de waarde van de eigen auto geen rol. Bij de allriskverzekering is dat natuurlijk anders. Hoe duurder een auto is, hoe meer de allriskverzekering zal kosten. Ook andere kenmerken van de auto kunnen bovendien een rol spelen bij het bepalen van de verzekeringspremie. Zware auto's met een hoog vermogen of een hoog gewicht zullen al snel in een hogere premie resulteren, net zoals sportwagens of cabrio's. Sommige verzekeraars leggen bovendien beveiligingseisen op.

Eigen risico

Via het eigen risico moet de verzekeraar een minder hoge vergoeding betalen wanneer de verzekerde tegen bijvoorbeeld een paaltje rijdt. Een deel van de kosten is dan voor rekening van de verzekerde. Hoe hoger het eigen risico is, hoe duurder de verzekering zal zijn. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid aan om het eigen risico volledig af te kopen en bij veel verzekeraars is het dan weer mogelijk om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Let wel altijd op want er gelden soms uitzonderingen op het afgesproken eigen risico met allerlei verhogingen, bijvoorbeeld voor dakschade bij cabrio's of bij ruitschade.

Bijkomende kosten

Sommige verzekeraars rekenen allerlei extra kosten aan. Vaak zijn er bijvoorbeeld poliskosten van toepassing. Deze kosten worden aangerekend wanneer er een nieuwe verzekering wordt afgesloten. Daarnaast rekenen verzekeraars vaak transactiekosten aan voor het verwerken van de betalingen. Deze transactiekosten kunnen oplopen tot 3 euro per betaling. Alleen al daarom is het interessanter om jaarpremies te betalen in plaats van maandpremies. Ten slotte rekenen veel verzekeraar beëindigingskosten aan om de overeenkomst stop te zetten. Zelden is er vooraf duidelijkheid over dergelijke kosten.

Kortingen

Verzekeraars kennen soms allerlei kortingen toe. Voorbeelden daarvan zijn pakketkortingen voor wie verschillende verzekeringen afsluit bij eenzelfde verzekeraar of kortingen voor wie jaarlijks in plaats van maandelijks betaalt. Verzekeraars werken vaak met andere tarieven voor bestaande klanten dan voor nieuwe klanten, waarbij de nieuwe klanten meestal een gunstiger voorstel krijgen.

Veelgestelde vragen over de allriskverzekering

Welke dekkingsuitsluitingen hanteren verzekeraars?

De meeste verzekeraars dekken de schade niet wanneer de bestuurder geen rijbewijs heeft, het ongeval ontstond omdat de bestuurder onder invloed was van te veel alcohol, drugs of opzettelijk of roekeloos handelde. Een particulier verzekerde auto die zakelijk werd gebruikt, bijvoorbeeld als taxi, is eveneens van de dekking uitgesloten. Raadpleeg steeds de polisvoorwaarden voor de exacte dekkingsuitsluitingen.

Kan ik bij elke verzekeraar het eigen risico afkopen?

Neen. Elke verzekeraar hanteert eigen voorwaarden en niet overal is het afkopen van het eigen risico mogelijk. Bij een aantal verzekeraars is het eigen risico afkopen dan weer niet mogelijk voor jongeren.

Ben ik verzekerd als een andere bestuurder vluchtmisdrijf pleegt?

Ja, maar dit kan wel gevolgen hebben voor de no-claimkorting indien het niet mogelijk is om de schade te verhalen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen. Meer informatie over de vluchtende bestuurder en het Waarborgfonds Motorrijtuigen →

Wat is het verschil tussen de aanschafwaarde- en de nieuwwaardegarantie?

Bij een aanschafwaardegarantie betaalt de verzekeraar gedurende enige periode de aanschafwaarde, het bedrag waarvoor de auto is gekocht (incl. de accessoires), terug wanneer deze wordt gestolen of total loss is. Bij de nieuwwaardegarantie wordt de nieuwprijs van de auto gegarandeerd. Wanneer de auto met een mooie korting is gekocht, kan de verzekerde dus sowieso de auto opnieuw kopen.

Wat is een partnerregeling?

Deze regeling wordt ook wel eens de tweede-gezinsautoregeling genoemd. Binnen deze regeling start de tweede gezinsauto of de auto van de partner meteen ook op de bonus-malustrede van de eerste auto of motor. Hieraan zijn soms voorwaarden verbonden, maar bij een positieve bonus-malustrede kan men dus wel meteen starten met een flinke korting op de allriskverzekering.