EN

Allriskverzekeringen vergelijken

Als een auto nog geen zes jaar oud is of het krediet nog niet helemaal is afgelost, wordt een goede allriskverzekering altijd aanbevolen. Het is de meest uitgebreide autoverzekering en het biedt dekking in vrijwel alle gevallen. Anderzijds is het meteen ook de duurste autoverzekering. Door allriskverzekeringen te vergelijken, is het gelukkig wel mogelijk om op de premie te besparen. Toch zijn er nog zaken waarop men moet letten bij het vergelijken van allriskverzekeringen. Hieronder zijn de belangrijkste aandachtspunten weergegeven.

Acceptatie-eisen

Een verzekeraar heeft het recht om een aanvraag te weigeren. Verzekeraars hanteren echter eigen acceptatie-eisen waardoor auto-eigenaars niet zomaar bij elke verzekeraar welkom zijn. Er zijn dan bijvoorbeeld leeftijdseisen die van 17 tot 25 jaar kunnen variëren. Voor senioren kunnen er eveneens beperkingen zijn. Daarnaast stellen verzekeraars soms eisen ten opzichte van het aantal schadevrije jaren, het type auto, de waarde van de auto of zelfs het opleidingsniveau van de verzekerde. Wil een verzekerde van allriskverzekering overstappen? Dan doet hij er goed aan om vooraf even na te gaan wat de acceptatie-eisen bij de nieuwe verzekeraar zijn.

Vergoeding bij een totaalverlies of bij diefstal

Wanneer het om een total loss of om diefstal gaat, moet de verzekeraar een vergoeding toekennen die de geleden schade moet dekken. Er zijn verschillende manieren waarop de verzekeraar zo'n vergoeding kan berekenen en de resultaten kunnen soms duizenden euro's verschillen.

In de eerste plaats speelt de nieuwwaarderegeling daar een rol in. De meeste allriskverzekeringen hebben zo'n nieuwwaarderegeling, wat inhoudt dat de verzekeraar gedurende enige tijd de nieuwwaarde zal vergoeden. De verzekeraar wacht met andere woorden even met het afschrijven van de auto. Hierbij moet er worden gelet op wat de verzekeraar met “nieuwwaarde” bedoelt (de cataloguswaarde of de daadwerkelijk betaalde prijs en of dit inclusief of exclusief btw is) en hoelang deze regeling geldt (meestal 12, 18, 24 of 36 maanden). Soms wordt een langere nieuwwaarderegeling ook optioneel aangeboden in ruil voor een hogere premie.

Na afloop van de nieuwwaarderegeling zal de verzekeraar vervolgens de auto beginnen af te schrijven. De manier waarop hij dat doet, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars schrijven bijvoorbeeld eerst vertraagd af aan 1% per maand, maar bij andere verzekeraars kan het echt heel snel gaan. Vanaf het vierde jaar zal de verzekeraar meestal vergoeden op basis van de dagwaarde, waarvoor koerslijsten van onder andere de ANWB worden gebruikt.

Als het om een tweedehandsauto gaat, is vooral de occasionwaarderegeling relevant. Zo'n occasionwaarderegeling houdt in dat de tweedehandsauto wordt verzekerd aan de aanschafwaarde in plaats van aan de dagwaarde. In principe is de aanschafwaarde hoger dan de dagwaarde omdat autoverkopers natuurlijk winst willen maken. Daarom is de occasionwaarderegeling altijd interessanter. Naarmate de tijd verstrijkt, loopt het verschil alleen maar verder op. Ongeveer 50% van de allriskverzekeraars biedt zo'n occasionwaarderegeling aan, maar daar kunnen nog allerlei voorwaarden aan verbonden zijn.

Houd er ten slotte rekening mee dat hiervan ook altijd een eigen risico en een restwaarde wordt afgetrokken. De restwaarde is dan de schrootwaarde van de auto. De waarde van de auto is na een ongeval niet tot 0 euro afgenomen omdat het schroot na recyclage nog waarde heeft. Deze schrootwaarde wordt niet vergoed. Het staat de verzekerde natuurlijk vrij om zijn schroot nog te trachten te verpatsen aan de hoogste bieder.

Eigen risico

Het eigen risico zorgt ervoor dat een verzekeraar een lager bedrag moet uitkeren. Een deel van de schade blijft dan onverzekerd. Het voordeel voor de verzekerde is dan weer dat hij een minder hoge premie moet betalen als het eigen risico hoger is. Anderzijds bieden sommige verzekeraars de optie aan om het eigen risico volledig af te kopen in ruil voor een hogere premie. Niet alleen het eigen risico dat standaard is voorzien, kan al eens verschillen maar ook de mogelijkheden om aan het eigen risico te sleutelen.

Houd vervolgens rekening met talloze afwijkingen van het eigen risico. Jongeren onder 24 jaar moeten bijvoorbeeld vaak een hoger eigen risico betalen. Ook bij schade aan een cabriokap of ruitschade worden soms hogere eigen risico's gehanteerd.

In de polisvoorwaarden staan soms nog allerlei situaties waarbij verzekeraars het eigen risico laten vervallen. Een veelvoorkomend voorbeeld is dit van autodiefstal indien de auto een goede beveiliging heeft. Nu steeds meer auto's standaard met een goede beveiliging zijn uitgerust, kan het zeker interessant zijn om even na te gaan of er zo'n bepaling in de polisvoorwaarden staat.

Eigen keuze herstelbedrijf

Verzekeraars hebben een grote machtspositie en kunnen hierdoor uitstekende voorwaarden afdwingen bij herstelbedrijven. Daar maken ze ook gebruik van. Steeds meer verzekeraars verplichten de verzekerde om de herstellingen uit te laten voeren door een herstelbedrijf uit hun netwerk. Met deze herstelbedrijven hebben ze heel lucratieve overeenkomsten gesloten en dus moeten ze er veel minder betalen dan wanneer de herstelling elders wordt uitgevoerd.

Een groot aantal verzekeraars staat echter wel toe dat de herstelling elders wordt uitgevoerd, maar rekent de meerkost dan aan de verzekerde door in de vorm van een verhoogd eigen risico. Bij ongeveer 80% van de polissen is dat het geval en kan het uitgekeerde bedrag zo tot 600 euro lager uitvallen. Wie echt trouw wil zijn aan zijn eigen garagist, bijvoorbeeld omdat het een goede vriend of een familielid is, kijkt maar beter uit naar een allriskverzekering met een vrije eigen keuze. Sommige verzekeraars bieden de vrije keuze standaard aan, maar soms wordt het ook als aanvullende module aangeboden.

Voor anderen kan een vrije eigen keuze overigens eveneens relevant zijn want herstelbedrijven kunnen zich soms op tientallen kilometers van de eigen woonplaats bevinden. Ga eventueel vooraf even na of er een aangesloten herstelbedrijf in de buurt van de woonplaats is. Weet wel dat verzekeraars hier zelden transparant over communiceren en al zeker niet op hun website. Bellen met de klantendienst is meestal het verdict.

Uitsluitingen

Bij een allriskverzekering zijn in principe alle vormen van schade gedekt, inclusief schade door het eigen toedoen en vandalismeschade, behalve wanneer bepaalde schade expliciet is uitgesloten. Welke uitsluitingen er zoal zijn, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Naast de meer algemene uitsluitingen voor bijvoorbeeld kernreacties of terreur komen ook volgende uitsluitingen terug:

  • Schade door het rijden onder invloed van alcohol of drugs

  • Weigeren om mee te werken aan de alcohol- of drugscontrole na een ongeval

  • Schade door roest of slijtage

  • Schade toen de auto werd gebruikt voor betaald vervoer

  • Schade toen de auto werd verhuurd

  • Schade bij deelname aan snelheidswedstrijden

  • Schade door opzet of roekeloos gedraag

  • De verzekerde heeft geen geldig rijbewijs (meer)

  • Schade na diefstal van de sleutels waarna de sloten niet werden vervangen

Er zijn met andere woorden talloze uitsluitingen mogelijk en het is wel vaker zo dat de goedkopere allriskverzekering er meer van heeft. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar neem er toch altijd even de polisvoorwaarden bij en ga na of een uitgebreidere allriskverzekering toch niet interessanter is.

Aanvullende autoverzekeringen

Verzekeraars bieden vaak allerlei aanvullende autoverzekeringen aan die voor nog meer zekerheid kunnen zorgen, zoals een dekking rechtsbijstand of een ongevallenverzekering voor inzittenden. Een aantal van deze aanvullende modules, zoals de no-claimbeschermer, worden niet door alle verzekeraars aangeboden. Wie interesse heeft in zo'n aanvullende autoverzekering, gaat natuurlijk beter even de mogelijkheden bij de verschillende autoverzekeraars na.

Alles over aanvullende autoverzekeringen

Bijzondere formules

Sommige verzekeraars bieden allerlei formules aan die eventueel in een lagere premie kunnen resulteren. Voorbeelden daarvan zijn allriskverzekeringen waarbij er een premiekorting is in functie van de rijstijl. Hierbij wordt wel een beetje privacy weggegeven en de bestuurder moet natuurlijk wel over een smartphone beschikken. Andere voorbeelden zijn de youngtimerverzekering en de oldtimerverzekering. Zo'n bijzondere formules worden niet door alle verzekeraars aangeboden. Wie uiteindelijk naar een oldtimerverzekering wil evolueren doet er goed aan om daar nu al rekening mee te houden. Uiteraard blijft overstappen naar een oldtimerverzekeraar steeds mogelijk.

Overzicht van oldtimerverzekeraars

Prijs van de allriskverzekering

De te betalen premie is afhankelijk van verschillende factoren. Verzekeraars berekenen de premie in principe op basis van de leeftijd van de bestuurder, de woonplaats, het aantal jaarlijks gereden kilometers, het aantal schadevrije jaren, de leeftijd van de auto en de kenmerken van de auto. Op basis hiervan maakt een verzekeraar een aantal berekeningen en deze berekeningen kunnen voordeliger of net nadeliger zijn voor de verzekerde. Door te vergelijken kan men veel besparen.

Alles over de prijs van de allriskverzekering

Veelgestelde vragen over de allriskverzekering

Kan ik een tweedehandsauto allrisk verzekeren?

Het is mogelijk om een tweedehandsauto allrisk te verzekeren. Het is wel belangrijk om na te gaan of de verzekeraar een occasionwaarderegeling aanbiedt omdat de dagwaarde vaak veel lager ligt dan de aanschafwaarde.

Wat is de schrootwaarde van mijn auto?

De schrootwaarde is afhankelijk van verschillende zaken. In de eerste plaats speelt de actuele ijzerprijs een rol. Hoeveel ijzer een auto heeft, verschilt van auto tot auto. Het recyclen is bij sommige auto's ook intensiever. Bij doorsnee schrootauto's bedraagt de schrootwaarde meestal zo'n 50 tot 200 euro, waarbij een zware auto met meer metaal in meer zal opbrengen dan een lichte auto. Sommige schroothandelaars recupereren ook functionerende onderdelen die naar garagisten gaan, waardoor ze een hogere schrootprijs kunnen bieden. Daarom houden veel schroothandelaars rekening met het merk, het type en het bouwjaar van de auto. Hierbij spelen natuurlijk de schaarste en de gewildheid een rol.

Wanneer kan het toch interessant zijn om een oudere auto allrisk te verzekeren?

Wanneer er nog een lening terug te betalen is, is de allriskverzekering langer aanhouden vaak interessanter. Daarnaast speelt ook het type auto een rol. Sommige auto's verliezen slechts beperkt hun waarde en dan is een goede allriskverzekering vaak interessant. Het gaat dan meestal om auto's die in de richting van een waardevolle oldtimer evolueren. Ook voor opvallende auto's en sportauto's is een allriskverzekering interessant. Opvallende (sport)auto's zijn vaak het slachtoffer van jaloezie en worden vaker bekrast. Dan is een allriskverzekering net zo handig. Ten slotte spelen ook persoonlijke factoren een rol. Wie sterk afhankelijk is van zijn auto en weinig spaargeld achter de hand heeft, neemt maar beter het zekere voor het onzekere.

Speelt de bonus-malusladder een rol bij de allriskverzekering?

Ja. De bonus-malusladder is bepalend voor de te betalen premie. Enkel bij bijzondere verzekeringen zoals de oldtimerverzekering wordt er geen rekening mee gehouden.

Is mijn auto nog steeds allrisk verzekerd wanneer iemand anders achter het stuur zit?

Het sporadisch uitlenen van de auto is geen probleem voor de allriskverzekering. Het langdurig uitlenen, het delen of het verhuren van de auto wel. Neem in dergelijke gevallen contact op met de verzekeraar om het een en ander te bespreken.