EN

info@wa.nl

Wij zijn alleen per mail te bereiken. Het fysieke adres is niet bedoeld als loket voor vragen.

Contact opnemen

WA.nl is een informatieve, onafhankelijke website over (wettelijke) aansprakelijkheid en verschillende soorten verzekeringen die beschermen tegen aansprakelijkheidsclaims. De initiatiefnemer van deze website heeft opgemerkt dat veel Nederlanders de informatie met betrekking tot aansprakelijkheid en verzekeringen onduidelijk vinden. Soms is er zelfs helemaal geen informatie beschikbaar. Daarom heeft WA.nl het doel om toegang te verschaffen tot heldere informatie over aansprakelijkheid, eenvoudig uitgelegd zodat iedereen het kan begrijpen. Wij zijn beschikbaar voor vragen en suggesties met betrekking tot de inhoud van deze website.

WA.nl is geen adviesverlener

Met de website WA.nl beperken wij ons tot het informeren met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid. Wij zetten ons elke dag in om deze informatie met de grootst mogelijke zorg samen te stellen, maar fouten en vergissingen zijn nooit uit te sluiten. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van deze informatie.

Helaas kunnen wij geen persoonlijk advies verlenen. Wij zijn geen adviseur, makelaar, tussenpersoon of juridisch dienstverlener en zullen niet ingaan op verzoeken tot persoonlijk advies.

Samenwerken met WA.nl

WA.nl staat open voor diverse soorten samenwerkingen en interviews. We schrijven met plezier gastblogs voor andere websites en dit geheel kosteloos. Het toegankelijker maken van informatie omtrent aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekeringen staat bij ons centraal.

Inhoud kopiëren

De inhoud van deze website mag worden gekopieerd en gereproduceerd. Dit moet echter in de originele bewoordingen gebeuren. Ook dient de bron te worden vermeld. Bij online reproducties vragen wij om een link naar WA.nl op te nemen.

Het zonder enige bronvermelding reproduceren van content van deze website is in ieder geval niet toegestaan. Wij beschouwen dit als een schending van ons auteursrecht en hebben het recht om hier juridisch tegen op te treden. Bij twijfel met betrekking tot de correcte bronvermelding vragen wij om even contact met ons op te nemen.