Over ons

WA.nl is een informatieve, onafhankelijke website rondom verschillende soorten verzekeringen. De initiatiefnemer heeft opgemerkt dat veel Nederlanders informatie rondom verzekeringen onduidelijk vinden. Daarom probeert WA.nl toegang te verschaffen tot heldere informatie in duidelijke formuleringen.

Deze website heeft geen winstoogmerk, maar wil slechts de informatievoorziening bevorderen door een compleet beeld omtrent verzekeringen te geven. Nog te vaak komen Nederlanders in de problemen door het niet afsluiten van de juiste verzekeringen. Daarom wil WA.nl haar bezoekers en lezers bewust maken van hun verantwoordelijkheden.

De informatie op de website is samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Desondanks staan wij open voor suggesties en verbeteringen.


Een vraag stellen

WA.nl is beschikbaar voor vragen en suggesties omtrent de website. Ook staan we open voor interviews, gastblogs voor andere websites en meningen omtrent (pers)berichten. Het schrijven van een gastblog voor een andere website kan kosteloos plaatsvinden.

Helaas kan WA.nl niet voorzien in persoonlijk advies. We kunnen deze verzoeken dan ook niet honoreren. WA.nl heeft namelijk geen adviserende rol, maar biedt slechts vrij toegankelijke informatie omtrent verzekeringen. WA.nl is geen adviseur, bemiddelaar of tussenpersoon.

Content gebruiken?

Content van onze website mag gekopieerd en verveelvoudigd worden. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de content in originele bewoordingen blijft en er te allen tijde aan bronvermelding wordt gedaan. Een link naar WA.nl is voldoende om de content over te mogen nemen. Het overnemen van onze content zonder bronvermelding is niet toegestaan en wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.