EN

Kosten opstalverzekering

Een opstalverzekering is niet alleen een slimme keuze, bovendien wordt het vrijwel altijd door banken verplicht wanneer ze een hypothecaire lening toestaan. Dat is ook logisch: zij willen niet dat het huis, uiteindelijk het onderpand voor de lening, verloren gaat. Natuurlijk brengt de opstalverzekering kosten met zich mee en dat net op een moment dat ook de hypotheek op het budget weegt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de kosten van de opstalverzekering te beperken.

Verzekerde waarde en kosten van de opstalverzekering

De kosten van de opstalverzekering zijn enerzijds afhankelijk van de dekking. Dat wil zeggen dat wanneer de verzekerde herbouwwaarde hoger is, de kosten van de opstalverzekering dat ook zijn. Een lagere herbouwwaarde laten verzekeren is geen goed idee, maar er zijn wel andere manieren waarop het mogelijk is om de kosten van de opstalverzekering te beperken. Een hoger eigen risico beperkt bijvoorbeeld de kosten van de opstalverzekering, net zoals wanneer schadevergoedingen een maximumgrens hebben (bv. beperking van de schadevergoeding bij schade door huurderving).

Risico en kosten van de opstalverzekering

Daarnaast speelt ook het risico een rol. Hoe groter de kans op schade is, hoe meer de opstalverzekering zal kosten. Daarom vraagt de opstalverzekeraar steeds waar de woning gelegen is. In sommige delen van Nederland is het risico op schade nu eenmaal groter en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de kosten van de opstalverzekering. Onderstaande zaken zullen bijvoorbeeld een rol spelen bij het bepalen van de kosten van de opstalverzekering.

  • De grootte van het huis: hoe groter een huis (hoe groter de kans dat er een meteoriet op valt)

  • Materiaal van de buitenmuren: een klein brandje zorgt bij houten muren voor meer schade dan bij betonnen muren

  • Type huis: een vrijstaande woning is duurder omdat er meer buitenmuren zijn die schade kunnen oplopen

  • Het dak: een rieten dak betekent extra brandgevaar, terwijl dakpannen en veiligheidsmaatregelen zoals een vonkenvanger het risico beperken

  • De locatie van het huis: in sommige gebieden is er een grotere kans op inbraken

Bovenstaande regels gelden natuurlijk vooral wanneer het om klassieke woningen of een appartement gaat. Bij een bijzonder pand of een monument is het niet zo eenvoudig om de herbouwwaarde te berekenen en spelen ook andere factoren een rol. In zo'n geval zal er altijd een taxatie moeten gebeuren door een inspecteur of een taxatiebedrijf.

Twee soorten opstalverzekeringen

De meeste verzekeraars hebben twee soorten opstalverzekeringen: een extra uitgebreide opstalverzekering en een allrisk-opstalverzekering. Een allrisk-opstalverzekering is uitgebreider, maar ook duurder. Wat er al dan niet onder deze twee verzekeringen valt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Vaak, maar niet altijd, gaat het om volgende dekkingen:

Extra uitgebreide opstalverzekering Allrisk-opstalverzekering
Schade door brand en ontploffing JaNee
Schade door storm (vanaf windkracht 7) JaNee
Schade door blikseminslag JaNee
Schade door inbraak JaNee
Schade door vandalisme JaNee
Schade door het omvallen van objecten zoals bomen, kranen en antennes JaNee
Schade door sneeuwdruk JaNee
Lek raken van isolerend glas Optioneel mogelijk Optioneel mogelijk
Schade door verbouwingen JaNee
Schade aan losse tuinmeubelen NeeNee
Schade aan zonnepanelen JaJa
Schade door slecht onderhoud NeeNee
Schade door grondwater NeeNee
Schade door roet van open haarden NeeNee
Schade door opzet NeeNee
Schade door inslag van meteorieten JaNee

Kostprijs van een gemiddelde opstalverzekering

Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) deed recent een onderzoek naar de gemiddelde kostprijs van een opstalverzekering. De prijzen verschillen in functie van de regio en het type woning. Houd er echter rekening mee dat dit enkel gemiddelde waarden zijn. Factoren zoals het type dak, de afwerkingsgraad, de herbouwwaarde en de polisvoorwaarden beïnvloeden de werkelijke maandpremie.

Gemiddelde maandpremie in een goedkope regio Gemiddelde maandpremie in een dure regio
Rijtjeshuis€ 14,50 € 20,50
Hoekwoning€ 16,50 € 23,00
2-onder-1-kap-woning € 16,50 € 20,00
Vrijstaande woning € 19,00 € 44,00

Veelgestelde vragen over de kosten van een opstalverzekering

Zijn er kosten bij het aangaan van de opstalverzekering?

Vaak worden er eenmalig administratiekosten in rekening gebracht, maar zelden is dat meer dan een of twee tientjes. Daarnaast zijn er natuurlijk kosten wanneer er een taxatiebedrijf wordt ingeschakeld, maar dat is in principe niet verplicht.

Wat is de invloed van de locatie op de kosten van de opstalverzekering?

Bij het bepalen van het risico houdt de verzekeraar rekening met de locatie van de woning. Meestal vraagt de verzekeraar daarvoor de postcode, wat aangeeft in welke wijk de woning is gelegen. Op basis hiervan berekent het systeem het risico op schade in die wijk. Als er bijvoorbeeld vaker inbraken gebeuren, zullen de kosten van de opstalverzekering hoger zijn. Sommige verzekeraars gaan zo ver dat ze zelfs rekening houden met het huisnummer van de woning. Een specifieke benadering kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de verzekerde zijn. Daarom is opstalverzekeringen vergelijken een goed idee.

Wat is de invloed van de fundering op de opstalverzekering?

Sommige verzekeraars verzekeren de funderingen mee, andere verzekeraars doen dit niet. Hoe dan ook is de kans klein dat er iets gebeurt met de funderingen, zeker omdat aardbevingen vaak worden uitgesloten. Wanneer de funderingen meeverzekerd zijn, kost dat vaak niet veel extra. De kosten van de opstalverzekering zijn dan wel afhankelijk van het type fundering. Bij zandgrond gebruikt men vaak geen heiwerk, terwijl dat bij klei- en veengrond wel het geval is. Als er heipalen zijn, neemt de herbouwwaarde al snel toe en daarom zal de opstalverzekering meer kosten dan wanneer er geen heiwerk is.

Wat kost een aanvullende glasverzekering?

Het glas van een woning is niet altijd verzekerd door de opstalverzekering. Als dit wel het geval is, gaat het om glasschade bij brand, inbraak en ontploffing. Vaak is het wel mogelijk om dit aanvullend mee te laten verzekeren, bijvoorbeeld bij glasschade door vandalisme. Meestal is er dan een vrij hoog eigen risico, maar anderzijds kost de aanvullende dekking slechts 3 tot 6 euro extra per maand.