EN

Kosten van een woonverzekering

Een woonverzekering is een goede keuze omdat zowel de opstal- als de inboedelverzekering dan bij dezelfde verzekeraar is ondergebracht. Alles sluit dan netjes op elkaar aan, bij een schadegeval moeten gegevens maar één keer worden doorgegeven en bovendien hoeft er ook geen discussie te bestaan over welke verzekeraar wat moet betalen. Net omdat er verschillende verzekeringen bij een verzekeraar worden ondergebracht, naast de opstal- en inboedelverzekering vaak ook de aansprakelijkheidsverzekering, is het wel belangrijk om goed te letten op de kosten van de woonverzekering. Deze kunnen namelijk verschillen.

Factoren die de kostprijs van de woonverzekering beïnvloeden

Zoals bij alle verzekeringen is ook de kostprijs van de woonverzekering afhankelijk van drie factoren:

  • Het risico op schade: hoe groter het risico op schade, des te duurder de woonverzekering is

  • Kosten als de schade optreedt: hoe meer de verzekeraar moet betalen bij een schadegeval, des te duurder de woonverzekering is

  • Het door de verzekeraar gehanteerd financieel plan

Het risico op schade

Een verzekeraar heeft natuurlijk geen kristallen bol en kan de toekomst niet voorspellen. Daarom schatten verzekeraars het risico in op basis van de gegevens die ze wel hebben. Hiervoor gebruiken ze vaak historische gegevens waaruit verschillende conclusies kunnen worden getrokken. Deze factoren zorgen ervoor dat het risico stijgt, waardoor ook de kosten stijgen:

Factor Waarom stijgt het risico?
Kinderen in het huishouden Kinderen zijn onvoorzichtiger, waardoor het risico op schade stijgt.
Woonplaats In sommige buurten is meer kans op schade, bijvoorbeeld omdat er vaker inbraken gebeuren of omdat er vaker waterschade is.
Type woning Een vrijstaande woning is sterker onderhevig aan weer en wind, waardoor het risico groter is.
Kenmerken van de woning Vooral zaken zoals een rieten dak of een houten huis vergroten de kans op brandschade.
Ouderdom van de woning Oudere huizen zijn vaak onveiliger en verhogen het risico op schade.
Extra dekkingen Bij een extra dekking voor bv. glasschade neemt het risico op een schadegeval natuurlijk alleen maar toe.

Laat het duidelijk zijn dat wijzingen hieraan, zoals een verhuizing, het wijzigen van de gezinssituatie of het vervangen van een rieten dak door dakpannen, ervoor zorgen dat de woonverzekering goedkoper wordt. In zo'n geval moet de verzekeraar altijd op de hoogte worden gebracht. Bovendien is het aangeraden om dan opnieuw woonverzekeringen te vergelijken.

Anderzijds houden verzekeraars vaak ook rekening met investeringen in beveiligingsinstallaties (Politiekeurmerk Veilig Wonen). In zo'n geval daalt het risico op inbraakschade en neemt de premie ook af. Het is een goede manier om te besparen op de woonverzekering.

Kosten als de schade optreedt

De grootste uitgave is voor de verzekeraar natuurlijk de situatie waarbij de volledige herbouwwaarde van de woning moet worden vergoed. Hoe hoger die herbouwwaarde is, hoe duurder de premie ook zal zijn. Men zou dat kunnen bepalen aan de hand van schattingsverslagen, maar dat is niet altijd werkbaar. Daarom gebruiken verzekeraars vaak de herbouwwaardemeter, al dan niet in combinatie met een garantie tegen onderverzekering. Op basis van objectieve gegevens van de woning wordt dan een schatting gemaakt van de verwachte herbouwwaarde.

In veel gevallen zal de verzekeraar natuurlijk niet de volledige herbouwwaarde moeten vergoeden, bijvoorbeeld wanneer er enkel waterschade aan het interieur is. Ook een inschatting van dergelijke kleine schadegevallen beïnvloedt natuurlijk de kosten van de woonverzekering. In de praktijk schat de verzekeraar dan ook de verzekerde waarde bij zo'n kleinere schadegevallen. Deze inschatting maakt de verzekeraar op basis van onderstaande factoren.

FactorWaarom stijgt de verzekerde waarde?
Aantal gezinsleden Meer gezinsleden betekent meer spullen en dus ook meer schade bij een schadegeval.
Geboortedatum Gedurende het leven verzamelen mensen steeds meer spullen en neemt de waarde van de inboedel toe. Pas vanaf het 70ste levensjaar komt daar verandering in en neemt de waarde van de inboedel opnieuw af.
Netto-maandinkomen Mensen met een hoger netto-maandinkomen kopen duurdere spullen en dus neemt de waarde van de inboedel toe.
Woonoppervlak Hoe meer ruimte mensen hebben, hoe meer spullen ze verzamelen en hoe hoger de waarde van de inboedel is.
Fundering De schade is groter bij funderingen op heiwerk.
Extra dekkingen Bij een extra dekking voor bv. waardevol antiek neemt de waarde van de inboedel toe.

Anderzijds zijn er wel mogelijkheden om de kosten voor de verzekeraar te beperken. Bij goedkope woonverzekeringen vormen deze factoren vaak de verklaring voor de scherpe prijzen.

FactorWaarom is het gunstig voor de verzekeraar?
Eigen risico Een hoger eigen risico betekent dat de verzekeraar een groter deel van de schade niet moet vergoeden. Hierdoor is de premie lager.
Maximale dekkingen In sommige gevallen is de dekking begrensd tot een maximaal bedrag. Hoe lager dit bedrag is, hoe goedkoper de verzekeraar kan zijn.
Uitsluitingen Door bepaalde vormen van schade niet te vergoeden (bv. schade aan kunst), blijven de kosten beperkt.

Financieel plan van de verzekeraar

Bij het afsluiten van een nieuwe woningverzekering, neemt de verzekeraar een risico. Dat risico (of een deel ervan) kan de verzekeraar ook zelf opnieuw laten verzekeren bij een herverzekeraar. In Nederland gaat het om herverzekeraars zoals de Nederlandse Reassurantie Groep of elipsLife. Dergelijke herverzekeringen resulteren in kosten, net zoals de werkingskosten van de verzekeraar. En dan moet de verzekeraar ook nog eens winst maken. Daarom hanteren zij eigen financiële plannen. Hierdoor kan het perfect dat twee verzekeraars een andere premie aanrekenen voor net dezelfde verzekering. Woonverzekeringen vergelijken blijft dan ook heel belangrijk.

Gemiddelde kostprijs van de woonverzekering

Zoals hierboven weergegeven, valt het vooraf nooit te zeggen wat een woonverzekering kost. Voor elke woning en situatie zal de berekening anders zijn, terwijl de verzekeraars ook andere financiële plannen hebben. De gemiddelde cijfers mogen dan ook enkel als richtinggevend worden beschouwd. Hieronder een aantal gemiddelde cijfers (incl. assurantiebelasting).

Jaarpremie
Opstalverzekering € 1,30 per € 1.000 verzekerde herbouwwaarde
Inboedelverzekering
> Goedkope regio
>> Appartement € 108,-
>> Tussenwoning € 108,-
>> 2-onder-1-kapwoning € 108,-
>> Hoekwoning € 114,-
>> Vrijstaande woning € 126,-
> Dure regio
>> Appartement € 180,-
>> Tussenwoning € 189,-
>> 2-onder-1-kapwoning € 192,-
>> Hoekwoning € 210,-
>> Vrijstaande woning € 276,-
Aansprakelijkheidsverzekering
> Alleenstaanden € 40,80
> Gezin met kinderen € 70,20

Veelgestelde vragen over de kosten van de woonverzekering

Wat zijn de extra kosten bij een dekking voor glasschade?

Dat hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige woonverzekeringen is glasschade zelfs standaard gedekt. Ook hier spelen er veel factoren een rol, zoals het eigen risico bij glasschade. Meestal betaalt kost dit maandelijks enkele euro's extra. Op jaarbasis kost een extra glasdekking zo al snel 36 tot 60 euro meer. Controleer altijd of een aparte glasverzekering niet voordeliger is.

Heeft schade claimen invloed op de premie van de woonverzekering?

Bij de meeste verzekeraars niet, maar ze kunnen wel de verzekering stopzetten als er te vaak schade wordt geclaimd. Onder andere verzekeraar Reaal heeft al aangekondigd om de premie aan te passen in functie van het schadegedrag.

Hoe groot is de invloed van de leeftijd op de premie van de woonverzekering?

De leeftijd beïnvloedt op verschillende manieren het risico en de schade. Jonge mensen hebben bijvoorbeeld minder spullen, waardoor het logisch zou zijn dat ze minder moeten betalen voor de woonverzekering. Anderzijds hebben jonge mensen vaak kinderen, waardoor het risico stijgt. Onderzoek van MoneyView kwam tot de conclusie dat jongeren 20% meer dan het gemiddelde betalen voor een opstalverzekering, terwijl 65+-plussers 20% minder dan het gemiddelde betalen. Hierbij spelen natuurlijk ook andere factoren dan enkel de leeftijd.

In welke mate beïnvloedt het Politiekeurmerk Veilig Wonen de premie van de woonverzekering?

Gemiddeld daalt de prijs van de inboedelverzekering 5-15%. Voor een appartement in een dure regio gaat het dan om € 9 tot € 27 per jaar.

Wat is de meerprijs van een dekking rechtsbijstand?

Een handvol verzekeraars bieden bij de woonverzekering ook een dekking rechtsbijstand aan. Per maand kost dat al snel € 10 tot € 25 meer. Het grote verschil is natuurlijk opnieuw het gevolg van dekkingsverschillen en -beperkingen.