EN

Verzekeraars inboedelverzekering

Er is een heel grote keuzevrijheid wat inboedelverzekeraars betreft. Dat klinkt mooi, maar dat maakt het vergelijken er niet eenvoudiger op. Elke verzekeraar hanteert per slot van rekening eigen tarieven, maar ook andere voorwaarden en uitzonderingen. Dikwijls bieden ze ook nog eens verschillende oplossingen aan.

De verschillende Verzekeraars

Er zijn verschillende verzekeraars die inboedelverzekeringen aanbieden. Hieronder behandelen ze.

WitGeld

Een voordeel van de inboedelverzekering van WitGeld is alvast dat de polisvoorwaarden heel helder geschreven zijn. Geen moeilijk vakjargon waar verzekeringsnemers zich maar moeilijk doorheen kunnen worstelen, maar heerlijk transparante polisvoorwaarden. De inboedelverzekering van WitGeld komt met een garantie tegen onderverzekering, wat eigenlijk altijd een must is wanneer er met de inboedelwaardemeter wordt gewerkt. Waar WitGeld verder in uitblinkt is de optimale klantenservice en de uitstekende schadeafhandeling. En is dat niet het belangrijkste?

Centraal Beheer

De inboedelverzekering van Centraal Beheer viel al verschillende keren in de prijzen bij organisaties als MoneyView. Het is er mogelijk om zelf het eigen risico te kiezen (tussen 0 en 200 euro). Deze inboedelverzekering van Centraal Beheer dekt ook het gemeubeld verhuren aan toeristen. Bij diefstal van diefstalgevoelige spullen, zoals een spelconsole of een verrekijker, is de verzekerde waarde tot 35.000 euro beperkt. Voor de meeste mensen is dat ruimschoots voldoende.

Verzekerd door Centraal Beheer:

 • Storm-, inbraak-, diefstal-, brand- en neerslagschade aan de inboedel

 • Losse inboedel tot € 200.000

 • Verbeteringen aan huurwoningen

 • Geleende spullen

 • Geld en waardepapieren tot € 1.250

 • Expertkosten

 • Schadebeperkingskosten

 • Kosten om asbest op te ruimen

 • Kosten om de inboedel te vervoeren of op te slaan

 • Kosten om door de overheid opgelegde maatregelen uit te voeren

Uitsluitingen bij Centraal Beheer:

 • Ernstige schuld, roekeloosheid of niet-naleven van de voorwaarden

 • Illegale activiteiten of fraude

 • Schade door normaal gebruik (bv. kras in smartphonescherm)

 • Slecht onderhoud of constructiefouten

 • Schade aan elektronica door kortsluiting

 • Ernstige conflicten

 • Atoomkernreacties

 • Schade door langzame grondverzakkingen

 • Langzaam optredende schade (bv. verrotting en oxidatie)

Univé

Bij Univé hebben verzekeringsnemers de keuze uit drie formules. De “Inboedel Basis”-formule verzekert de inboedel tegenover schade door diefstal, storm, brand, lekkages, neerslag, rook en schroeien. Bij de “Inboedel All Risk”-formule is ook schade door vallen en stoten in de woning en schade door ongelukjes verzekerd. Bij de “Inboedel All Risk met Buitenshuis dekking”-formule zijn ook spullen buiten de woning verzekerd, maar dit enkel in Nederland en tot maximaal 2.500 euro. Bovendien is de uitbetaling in een aantal gevallen beperkt tot 500 euro. Het gaat onder andere om schade aan of diefstal van laptops, brillen, navigatieapparatuur en protheses. Schade aan fietsen of op afstand bestuurbare objecten zoals drones zijn bovendien niet verzekerd.

Er is telkens optioneel een eigen risico tot en met 250 euro mogelijk in ruil voor een mooi premievoordeel.

InShared

De inboedelverzekering van InShared is een vrij complete inboedelverzekering met een verplicht eigen risico van 50 euro wanneer een beroep wordt gedaan op het InShared-herstelbedrijf. Bij een reparatie door een andere hersteller geldt een eigen risico van 100 euro. Deze eigen risico's zijn met 100 euro te verhogen in ruil voor een premiekorting van 10%.

De verzekering is verder heel compleet en dekt ook bijzondere schadegevallen, zoals inboedelschade door meteoorstenen. Bij diefstal en inbraak zijn er ook handige extra dekkingen met vergoedingen voor de vervanging van sloten of voor traumahulp. Diefstal zonder braaksporen is echter niet verzekerd.

Allianz Direct

Bij Allianz Direct bieden ze twee formules, Inboedel Uitgebreid en Inboedel Compleet. Het gaat in feite om een extra uitgebreide inboedelverzekering en een allrisk-inboedelverzekering. Alle standaarduitsluitingen zijn hier aanwezig en er is telkens sprake van 0 euro eigen risico. De inboedelverzekering van Allianz Direct is vooral geschikt voor wie echt goed wil verzekerd zijn. Desondanks is het goed om te weten dat er toch ook beperkingen zijn. Audio- en computerapparatuur is bijvoorbeeld maar tot 15.000 euro verzekerd.

FBTO

De inboedelverzekering van FBTO blinkt uit op het vlak van keuzevrijheid, maar ook wat de transparantie betreft. Zo is de afschrijvingslijst netjes op hun website weergegeven. De website maakt het meteen duidelijk hoe bepaalde opties de te betalen premie beïnvloeden. Ook kortingen voor betalingen per jaar zijn meteen zichtbaar. Hierdoor is het nog eenvoudiger om een passende inboedelverzekering af te sluiten.

ANWB

De inboedelverzekering van ANWB is een allrisk-inboedelverzekering, maar er zijn toch wel wat uitzonderingen voorzien. Zo dekt het bijvoorbeeld geen schade door dieren die met toestemming van de verzekerde in huis zijn. Het gaat daarbij dus niet alleen om de eigen huisdieren. De ANWB-inboedelverzekering heeft echter wel een garantie tegen onderverzekering en vergoedt tot 10 jaar de nieuwwaarde uit. Zeker voor ANWB-leden is er vaak een interessante loyaliteitskorting te claimen.

Aegon

De Aegon-inboedelverzekering is een ideale verzekering voor wie van plan is om op korte termijn te verhuizen. Bij een verhuizing is de inboedel per slot van rekening op de beide locaties gedekt en dat gedurende twee maanden. Daarnaast staat Aegon bekend om de snelle behandeling van aanvragen. De minimale contractduur voor een Aegon-inboedelverzekering bedraagt wel 1 jaar.

ING

De allrisk-inboedelverzekering van ING kreeg vijf sterren van MoneyView en verzekert de inboedel gedurende tien jaar tegen de nieuwwaarde, met een standaarddekking van maximaal 150.000 euro. De ING-inboedelverzekering is een ideale keuze voor wie op zoek is naar een heel complete verzekering. De basisdekking is wel minder uitgebreid, maar ligt in de lijn van de dekking bij andere inboedelverzekeraars.

Interpolis

De allrisk-inboedelverzekering van Interpolis kwam eerder al als beste uit de test bij Consumentenbond en dat wil toch wel iets zeggen. Vooral de hoge maximumdekking bij diefstal van tablets en laptops (35.000 euro) en sieraden en horloges (15.000) is een belangrijk pluspunt. Wanneer er een pakketverzekering wordt afgesloten is er een korting van 3% per extra verzekering. De totale korting kan zo oplopen tot maar liefst 12%.

Ditzo

De Ditzo-inboedelverzekering komt met een garantie tegen onderverzekering. Het is een vrij goedkope inboedelverzekering, maar er zijn ook een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Zo zijn sieraden er standaard maar tot 6.000 euro verzekerd. Voor wie geen waardevolle spullen heeft en toch een goede dekking wil, is de inboedelverzekering van Ditzo natuurlijk voldoende. En daarnaast is het altijd mogelijk om de dekking te verhogen.

OHRA

De basisdekking bij OHRA is vergelijkbaar met de dekking van de Ditzo-inboedelverzekering. Ook hier zijn sieraden bijvoorbeeld maar tot 6.000 euro gedekt. Er zijn bovendien wel wat uitsluitingen, bijvoorbeeld voor water en stoom uit aan- en afvoerleidingen. Ook schade door huisdieren is niet gedekt, maar dat is tegenwoordig bij vrijwel alle verzekeraars het geval. Een pluspunt is dat de verzekerde bij een schadegeval een keuze heeft tussen een directe betaling of een herstelling. Ten slotte is de OHRA-applicatie, waarmee meteen schade kan worden gemeld, een belangrijke meerwaarde.

Veelgestelde vragen over inboedelverzekeraars

Heb ik een kostbaarhedenverzekering nodig?

Kostbaarheden zijn vaak al beperkt gedekt door de inboedelverzekering. Een kostbaarhedenverzekering is nuttig wanneer de waarde van de kostbaarheden groter is dan de door de inboedelverzekering gedekte waarde. Onthoud wel dat bij een kostbaarhedenverzekeringen vaak dezelfde uitsluitingen gelden als bij een inboedelverzekering, bijvoorbeeld voor schade tijdens slijtage of door aardbevingen.

Wat bedoelen inboedelverzekeraars met waterschade?

De meeste inboedelverzekeraars dekken waterschade, maar bedoelen daarmee schade door neerslag, indirecte neerslag en leidingwater. Ook schade door een defect aquarium of door een lekkend waterbed wordt vaak door de inboedelverzekering gedekt. Waterschade door nalatigheid (bv. een raam vergeten sluiten op een regenachtige dag), achterstallig onderhoud (bv. versleten kitnaden) en overstroming is vrijwel nooit gedekt.

Dekken inboedelverzekeraars schade aan de keuken?

Een keuken is een opstal en wordt in principe niet gedekt door de inboedelverzekering. Losse buitenkeukens worden daarentegen wel gedekt, net zoals losse koelkasten en andere losse kooktoestellen.

Dekken inboedelverzekeraars schade aan een smartphone?

Ja, maar de exacte dekking verschilt. Bij een extra uitgebreide dekking is in principe enkel schade door brand-, inbraak-, water- en stormschade gedekt als de smartphone in de woning was. Bij een allriskdekking is bijvoorbeeld ook val- en stootschade gedekt als het binnenshuis plaatsvindt. Bij een buitenshuisdekking mag dat ook buiten de woning gebeuren, maar vaak enkel in Nederland. Raadpleeg steeds de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Dekken inboedelverzekeraars ook een gestolen fiets?

De meeste inboedelverzekeraars dekken een gestolen fiets als deze in een woning of in een schuur aan de woning stond, deze op slot was en als er ook inbraaksporen zijn. Een buitenshuisdekking heeft vrijwel altijd een uitsluiting voor fietsen. Een fiets voor de woning wordt met andere woorden niet gedekt. Bij de meeste verzekeraars is het wel mogelijk om hier een fietsverzekering voor af te sluiten.