EN

Glasverzekering

glasbreuk

Glasschade die je zelf veroorzaakt, wordt vaak standaard gedekt door de opstal- of inboedelverzekering. Soms is daarvoor een extra module aan de verzekering toe te voegen. Als de schade door een ander wordt veroorzaakt, zal bijvoorbeeld de AVP-verzekering van de aansprakelijke partij de schade vergoeden. Ook als de schade door een ander wordt aangericht, kan je echter aankloppen bij de eigen opstal- of inboedelverzekering. De verzekeraar zal de schade dan verhalen bij de aansprakelijke partij of de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dit wordt regres genoemd.

  Glasschade en aansprakelijkheid

  Wie het glas breekt, moet het betalen. Of toch als hij een fout heeft gemaakt die hem kan worden verweten. Dat wil zeggen dat als een schilder een ladder laat vallen en glas breekt, hij die schade moet vergoeden. Als de kinderen van de buren met de bal spelen en zo bij jou glasschade veroorzaken, zullen de ouders van deze kinderen de schade moeten vergoeden. Ook wanneer een dakpan van het dak van de buren gaat vliegen en bij jou glasschade veroorzaakt, kunnen de buren aansprakelijk zijn voor jouw schade. De meeste Nederlanders beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Deze verzekering vergoedt veelal de glasschade waarvoor men aansprakelijk is.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

  Eigen risico

  De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zal niet automatisch alle schade vergoeden. Niet omdat de gedekte bedragen beperkt zijn, want vaak gaat het dan om beperkingen tot 1,25 of 2,5 miljoen euro. Maar wel doordat er vaak een eigen risico geldt. Dit wil zeggen dat een deel van de schade zelf te betalen is. Als de glasschade bijvoorbeeld 1000 euro bedraagt en het eigen risico 150 euro, zal de AVP-verzekeraar slechts 850 euro vergoeden. De overige 150 euro is nog steeds te betalen door de aansprakelijke partij. Er bestaan ook AVP-verzekeringen zonder een eigen risico.

  geldbeugel

  Kinderen en aansprakelijkheid voor glasschade

  De AVP-verzekering vergoedt in de eerste plaats de schuldaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat het de schade vergoedt waarvoor de verzekerde aansprakelijk is omdat hij een fout heeft gemaakt en daarbij schade heeft veroorzaakt. Er kan de verzekerde dus iets worden verweten. Ten tweede vergoedt de AVP-verzekering de risicoaansprakelijkheid, de vorm van aansprakelijkheid waarbij schuld of verwijt geen rol speelt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen. Dat wil zeggen dat als kinderen schade aanrichten aan de ramen van de buren, de AVP-verzekering van de ouders dit vergoedt. Dit geldt zelfs als de kinderen opzettelijk handelen.

  Aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen
  spikebal-kinderen

  Dieren en aansprakelijkheid voor glasschade

  Risicoaansprakelijkheid gaat niet alleen over de aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen, maar ook over de aansprakelijkheid van dierenbezitters voor hun dieren. Ook bijvoorbeeld honden kunnen glasschade aanrichten. Het gaat dan veelal om een hond die tegen het glas aanspringt en met de poten krassen in het raam veroorzaakt. De meeste AVP-verzekeringen dekken ook de aansprakelijkheid voor schade die is aangericht door dieren. Bij sommige AVP-verzekeraars is dit optioneel aan de polis toe te voegen.

  Aansprakelijkheid van dierenbezitters voor hun dieren
  huisdier-hond

  Kosten van de glasverzekering

  Niet altijd zal iemand anders aansprakelijk zijn voor de glasschade. Zo kunnen de eigen kinderen schade aan de ramen van de ouders hebben veroorzaakt. Of kan je tijdens het klussen of verhuizen je eigen ruiten hebben ingeslagen. Bij woonhuizen wordt dit gedekt door de opstalverzekering. Soms is dat standaard het geval, maar soms is dit optioneel te verzekeren. Bij huurwoningen gaat het dan om de inboedelverzekering, andermaal standaard of optioneel. Normaal glas is meestal gewoon gedekt. Bij andere soorten glas geldt er soms een hoger eigen risico of wordt het zelfs helemaal niet gedekt.

  Kosten glasverzekering ramen

  Normaal glas wordt door vrijwel alle glasverzekeraars gedekt. De meeste verzekeraars hanteren hierbij geen eigen risico, maar bij sommige verzekeraars is dat wel het geval. Dit varieert van 20 euro tot 250 euro. Bij een aantal verzekeraars is er ook sprake van schadesturing. Dat wil zeggen dat er geen eigen risico is als je gebruikmaakt van een schadeherstelbedrijf waar de verzekeraar mee samenwerkt.

  Kosten glasverzekering dakramen

  Dakramen zijn extra kwetsbaar voor hagelschade, maar zullen minder snel schade oplopen door bijvoorbeeld spelende kinderen. Hierdoor is het risico voor de verzekeraar te vergelijken met het risico bij traditioneel glas. Dat wil zeggen dat de meeste verzekeraars geen extra kosten aanrekenen voor dakramen.

  Kosten glasverzekering dubbelglas

  Dubbelglas (of beter) is tegenwoordig de standaard geworden. Daarom hanteren verzekeraars geen extra kosten voor het verzekeren van dubbelglas. Houd er wel rekening mee dat er soms beperkingen gelden. Sommige verzekeraars dekken bijvoorbeeld alleen glasschade indien het glas niet ouder is dan tien jaar.

  Kosten glasverzekering glas in lood

  Glas in lood is extra kostbaar. De herstelkosten kunnen daarbij hoog oplopen. Daarom zijn er opstalverzekeringen die geen glasschade aan glas in lood vergoeden. Sommige verzekeraars doen dat wel. Dit kan invloed hebben op de kosten van de glasverzekering.

  Kosten glasverzekering douchecabines

  Bij de meeste verzekeraars valt schade aan glazen douchecabines standaard onder de glasverzekering. Hierbij liggen de kosten van de glasverzekering niet hoger. Of glasschade aan douchecabines al dan niet wordt gedekt, is te lezen in de polis.

  Kosten glasverzekering kassen

  Kassen en hobbykassen zijn extra kwetsbaar voor stormschade. Daarom wordt dit niet altijd gedekt door de glasverzekering. Meer zelfs: slechts een handvol opstalverzekeraars dekt dit. Dit kan ervoor zorgen dat de glasverzekering van deze verzekeraars net iets duurder is.

  Kosten glasverzekering koepels

  Voor koepels geldt hetzelfde als voor dakramen: deze koepels zijn enerzijds gevoeliger voor bijvoorbeeld hagelschade, maar anderzijds is het risico voor schade door spelende kinderen beperkter. Dit zorgt ervoor dat de meeste verzekeraars koepels zonder extra kosten verzekeren of niet expliciet uitsluiten in de polisvoorwaarden.

  Kosten glasverzekering thermische breuk of lekkage

  Bij dubbelglas of driedubbelglas zijn er een of meerdere extra lagen in het glas aanwezig. Hierdoor ligt de isolatiewaarde hoger. Niet alleen zijn deze ramen duurder dan enkelglas, bovendien kan een lekkage ook meteen vernietigende gevolgen hebben. Veel verzekeraars dekken ook thermische breuken of lekkages en dit zonder een meerprijs. Soms gelden er wel beperkingen. Zo is een lek in dubbelglas soms niet verzekerd als het glas ouder is dan tien jaar.

  Verzekeraars die de glasdekking aanbieden

  Er zijn heel wat verzekeraars die de glasverzekering aanbieden. Soms is de glasdekking standaard in de inboedel- of opstalverzekering opgenomen en soms is deze aanvullend toe te voegen. Een optionele toevoeging zorgt er uiteraard voor dat de kosten van de opstal- of inboedelverzekering hoger uitvallen.

  VerzekeraarNaam verzekeringGlasdekking in opstalverzekeringGlasdekking in inboedelverzekering eigenaarGlasdekking in inboedelverzekering huurder/VvE
  A.s.r.WoonhuisverzekeringJaOptioneelOptioneel
  ABN AmroWoonhuisverzekeringJaNeeOptioneel
  ABN AmroWoonhuisverzekering BasisJaNeeNee
  AegonOpstal BasisOptioneelNeeOptioneel
  AegonOpstal AllriskJaNeeJa
  AllianzWoonhuisverzekeringOptioneelOptioneelOptioneel
  Allianz DirectOpstalverzekeringJaOptioneelOptioneel
  ANWBOpstalverzekeringJaJaJa
  AonWoonhuisverzekeringJaOptioneelOptioneel
  Centraal BeheerOpstalgarant VerzekeringJaNeeJa
  De GoudseWoonhuisverzekeringOptioneelOptioneelOptioneel
  DitzoWoonhuisverzekeringJaNeeOptioneel
  FBTOWoonhuisverzekeringOptioneelNeeJa
  HemaOpstalverzekeringOptioneelOptioneelOptioneel
  INGWoonhuisverzekeringJaOptioneelOptioneel
  InsharedOpstalverzekeringOptioneelOptioneelOptioneel
  InterpolisWoonhuisverzekeringJaNeeJa
  KlaverbladWoonhuisverzekeringOptioneelOptioneelOptioneel
  Nationale-NederlandenWoonhuisverzekeringOptioneelOptioneelOptioneel
  Nationale-NederlandenWoonhuisverzekering Maatwerk All-inJaOptioneelOptioneel
  OhraOpstalverzekering (EUG)OptioneelOptioneelOptioneel
  OhraOpstalverzekering (AR)JaOptioneelOptioneel
  RhionWoonhuisverzekeringJaNeeOptioneel
  SNSWoonhuisverzekeringJaOptioneelOptioneel
  UnigarantOpstalverzekeringJaJaJa
  United InsuranceWoonhuisverzekeringJaOptioneelOptioneel
  UnivéOpstalverzekering (EUG)OptioneelOptioneelOptioneel
  UnivéOpstalverzekering (AR)JaOptioneelOptioneel
  Vereniging Eigen HuisWoonhuisverzekeringJaOptioneelOptioneel
  Verzekeruzelf.nlWoonhuisverzekeringOptioneelOptioneelOptioneel
  ZLMWoonhuisverzekeringOptioneelNeeOptioneel
  Overstappen van opstalverzekering met glasdekkingOverstappen van inboedelverzekering met glasdekking

  Glasverzekeringen vergelijken

  Bij het vergelijken van glasverzekeringen zijn er een aantal dingen om op te letten. Op basis van een vergelijking van de polisvoorwaarden van de grootste glasverzekeraars in Nederland blijkt dat er een een aantal vragen te stellen zijn.

  Te stellen vraagToelichting
  Wat is het eigen risico bij glasschade?De meeste verzekeraars hanteren geen eigen risico. Een aantal verzekeraars doet dat wel. Het eigen risico varieert dan tussen 20 euro en 250 euro per schadegeval.
  Is glas in lood gedekt?Veel verzekeraars beperken de dekking tot’ “normaal glas”.
  Is glas in balkons gedekt?Bij een aantal verzekeraars is glas in balkons uitgesloten.
  Is versierd of beschilderd glas gedekt?Slechts een beperkt aantal verzekeraars dekt schade aan versierd of beschilderd glas.
  Is schade aan een (hobby)kas gedekt?Er zijn niet veel verzekeraars die schade aan een (hobby)kas vergoeden.
  Is er een uitsluiting voor schade tijdens verbouwingswerken?De meeste verzekeraars sluiten glasschade die ontstaat tijdens een verbouwing uit.
  Is er een uitsluiting voor huizen die langdurig leegstaan?Sommige verzekeraars sluiten glasschade uit wanneer het huis een aantal maanden leegstaat. Dit is uit angst voor vandalisme en krakers ten gevolge van de leegstand.
  Is er sprake van schadesturing?Bij een aantal verzekeraars geldt er geen eigen risico op voorwaarde dat men een schadeherstellingsbedrijf inschakelt waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft.
  Wat is de prijs van de glasverzekering?Bij sommige verzekeraars is de glasverzekering standaard in de opstal- of inboedelverzekering inbegrepen. Bij andere verzekeraars moet dit optioneel en tegen een meerprijs worden toegevoegd. Meestal ligt de premie vrij laag, rond de zes euro per maand.

  Doordat de glasverzekering deel uitmaakt van de opstalverzekering en de inboedelverzekering is het aan te raden om het ruimere plaatje te bekijken. Ook de andere voorwaarden in de opstal- of inboedelverzekering bepalen namelijk of deze verzekering al dan niet interessant is.

  Opstalverzekeringen vergelijkenInboedelverzekeringen vergelijken

  Veelgestelde vragen omtrent het afsluiten van een glasverzekering

  Er zijn relatief veel verschillen tussen de glasverzekeringen in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld vaak uitsluitingen en soms is er een eigen risico van toepassing. Dit roept uiteraard al eens vragen op. In de onderstaande FAQ over glasverzekeringen zijn de voornaamste vragen beantwoord.

  Hoe en waar kan ik ik een glasverzekering afsluiten?

  Een glasverzekering maakt soms deel uit van de inboedelverzekering of de opstalverzekering. Het is dan niet nodig om een extra glasverzekering af te sluiten. Bij sommige verzekeraars is dit optioneel aan de inboedel- of opstalverzekering toe te voegen. Neem contact op met de verzekeraar en ga na of glasschade voldoende is gedekt door de verzekering.

  Wat zijn de extra kosten van de glasdekking?

  Bij sommige verzekeraars is de glasdekking standaard inbegrepen, terwijl andere verzekeraars het als een betaalde module aanbieden. De exacte prijs is afhankelijk van verschillende factoren. Meestal kost een extra glasdekking ongeveer zes euro per maand bovenop de premie van de inboedel- of de opstalverzekering.

  Ben je met een glasverzekering ook verzekerd voor lekkage aan dubbelglas?

  Ja, bij de meeste verzekeraars is een lek of breuk in dubbelglas ook gewoon verzekerd. Houd er echter rekening mee dat er soms uitsluitingen en beperkingen zijn. Zo mag het glas bijvoorbeeld niet ouder zijn dan tien jaar of is schade tijdens verbouwingswerken uitgesloten. Dit verschilt per verzekeraar.

  Moet ik bij het huren van een woning een extra glasverzekering afsluiten?

  Dit is afhankelijk van de concrete situatie. Sommige verhuurders hebben al een glasverzekering afgesloten en dan is het niet nodig om zelf een extra glasverzekering af te sluiten. Als de verhuurder geen glasverzekering heeft afgesloten, is het aan te raden om dit zelf te doen. Soms is in de huurovereenkomst opgenomen of de verhuurder al dan niet over een glasverzekering beschikt. Neem bij twijfel contact op met de verhuurder.

  Is een thermische glasbreuk verzekerd?

  De voorwaarden verschillen per verzekeraar. Vaak is een thermische glasbreuk wel gedekt, maar gelden er beperkingen. Zo mogen de ramen bijvoorbeeld niet ouder zijn dan tien jaar. Neem daarom altijd de polisvoorwaarden door en voorkom onaangename verrassingen.

  Valt glasschade onder de opstal- of de inboedelverzekering?

  Valt glasschade onder de opstal- of de inboedelverzekering?