EN

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een foutje maken is menselijk. Maar in sommige beroepen kan een kleine fout vervelende gevolgen hebben. Een klant kan jou aansprakelijk stellen voor de schade. Dat kan aardig in de papieren gaan lopen. Om deze problemen op te vangen, is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Hoe dit precies werkt en waarom een BAV een valide optie kan zijn, lees je op deze pagina.

Op deze pagina over beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

  Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende verzekering op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Met deze verzekering ben je verzekerd tegen schade door beroepsfouten. De dekking van deze verzekering wordt afgestemd op het beroep.

  Schade die wordt gedekt is bijvoorbeeld schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid, een vergissing, verzuim of onachtzaamheid tijdens de dienstverlening. Vaak zijn aanvullende kosten ook meeverzekerd, zoals kosten die moeten worden gemaakt als er een geschil is over de aansprakelijkheid, die door de rechter moet worden beslecht.

  Aangeboden door verschillende verzekeraars

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt door talloze verzekeraars aangeboden. Vaak focussen zij daarbij op een aantal beroepsgroepen waarin ze zijn gespecialiseerd. Zo zijn er verzekeraars die focussen op ingenieurs, terwijl andere dan weer focussen op het incassokantoor of op organisatieadviseurs. Zo'n ratjetoe van aanbieders maakt het er natuurlijk niet overzichtelijker op. Daarom hebben wij een overzicht samengesteld met de voornaamste en grootste aanbieders van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

  Overzicht met beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland

  Aandachtspunten

  Laat je bij het kiezen van een verzekering goed voorlichten over de dekking. Wat is verzekerd en wat niet? Geldt er een eigen risico? En hoe hoog is het percentage dat je zelf moet vergoeden? Wat wordt gezien als een beroepsfout? Hoe hoog is de vergoeding? En wat ga je betalen aan premie? Al deze zaken zijn goed om te bespreken voordat de verzekering wordt afgesloten.

  Bij het vergelijken van deze verzekering is het noodzakelijk om vooral op de polisvoorwaarden te vergelijken. Hier kunnen onderling verschillen in zitten. Vergelijken op alleen de premie is (bijna) nooit voldoende.

  Wat is verzekerd?

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen zuivere vermogensschade aan derden. Daaronder bedoelen we financieel nadeel tot aan zekere limieten in geval van beroepsaansprakelijkheid. Welke werkzaamheden onder de dekking vallen, staat beschreven in de polisvoorwaarden. Bespreek met de verzekeraar wat er wel en wat er niet onder de dekking valt. Het is cruciaal dat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

  Wat is niet verzekerd?

  Bepaalde zaken zijn uitgesloten van de verzekering. Het is bij de verzekering goed om in gedachten te houden dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering er vooral is om schade aan derden door een beroepsfout af te dekken. Daarom zijn deze zaken niet verzekerd:

  • Eigen schade (zoals het mislopen van een honorarium, salarissen, onkosten van jezelf of opnieuw moeten presteren);

  • Zaak- en personenschade (bedrijfsaansprakelijkheid, dit is een aparte verzekering);

  • Boetes, garanties en aansprakelijkheidsverhogende bedingen;

  • Bekende omstandigheden;

  • Fraude;

  • Opzet;

  • Vermogensdelicten;

  • Intellectuele eigendomsrechten.

  Overzicht van dekkingen en uitsluitingen in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Zoals eerder aangehaald, kunnen de exacte dekkingen en uitsluitingen per verzekeraar verschillen. Met name omtrent milieuverontreinigingen zijn er vaak verschillen tussen de diverse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. Desondanks zijn er meestal ook een aantal gelijkenissen. De beperkingen en uitsluitingen die het vaakst voorkomen, zijn hieronder weergegeven.

  Verzekerd in de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringNiet verzekerd in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Schade veroorzaakt door een beroepsfout (het niet goed uitvoeren van een opdracht)Schade door het niet-uitvoeren van een opdracht
  Schade veroorzaakt door het verlenen van een fout adviesSchade door het te laat uitvoeren van een opdracht
  Schade veroorzaakt door medewerkers die een beroepsfout maken of een fout advies verlenenSchade door foutieve prijsberekeningen
  Expertisekosten naar aanleiding van een schadeclaimSchade door overtredingen met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht
  De wettelijke rente over het schadebedragSchade door asbest en door milieuaantastingen
  Contractuele) boetes
  Schade door smaad of laster
  Fraude, opzet en vermogensdelicten

  Bovendien geldt dat bedrijven uit sommige branches bij veel verzekeraars uitdrukkelijk worden uitgesloten. Het gaat met name om de juridische sector, de sector van de financiële dienstverlening, de vastgoedsector, de medische sector en de incassosector.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

  Hierboven zijn de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering weergegeven. De exacte voorwaarden kunnen echter van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Bovendien zijn er soms ook dekkingsgrenzen of gelden er bijzondere voorwaarden. Daarom raden we aan om altijd grondig de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken.

  Meer informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken
  man vergelijkt rechtsbijstandsverzekeringen achter zijn computer

  Kosten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn soms flinke prijsverschillen en natuurlijk is een lage prijs aantrekkelijk, maar op het einde van de rit zegt de prijs natuurlijk niet alles. De prijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van veel zaken afhankelijk, zoals het risico dat de beroepsbeoefenaar loopt en het eigen risico dat van toepassing is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat men aandacht heeft voor de prijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar inzicht in de prijsberekening is eveneens op zijn plaats.

  Kostprijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  vrouw berekend kosten van rechtsbijstandverzekering met rekenmachine

  Besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Onder meer op basis van wat al dan niet verzekerd is, berekent de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de toepasselijke premie. Ook andere factoren spelen een rol bij de berekening van de premie. Denk maar aan het eigen risico. Door de juiste keuzes te maken, is het mogelijk om procentueel flink te besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. We hebben al onze tips op een enkele pagina gebundeld.

  Handige manieren om te besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  man probeert te besparen op rechtsbijstandverzekering

  Overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn verschillende redenen waarom overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering een goede keuze kan zijn. Zo is het wellicht mogelijk om te besparen, maar misschien is de dekking ook gewoon beter. Eerder hebben we een aantal handvatten meegegeven, maar uiteindelijk is elke polis uniek. Hoe dan ook zijn er bij het overstappen naar een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wel een aantal zaken waarop men moet letten.

  Meer informatie over overstappen naar een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
  man en vrouw stappen over van rechtsbijstandverzekering

  Veelgestelde vragen

  Wat is het verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er voor als je een beroepsfout maakt. Dat zijn fouten die ontstaan door ondernemersrisico. Het gaat niet altijd om materiële schade. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er voor als je schade aan personen en zaken maakt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vaak is het handig om deze verzekeringen bij dezelfde partij onder te brengen.

  Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld?

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen met een vrij beroep. De werkzaamheden die bij dit beroep horen, moeten een intellectuele prestatie als grondslag hebben. Voorbeelden van beroepen die zich vaak verzekeren zijn interim- en projectmanagers, consultants op het gebied van finance en control, human resource management, marketeers en ICT’ers. Kortom: beroepen waarbij een beroepsfout direct tot (grote) schade leidt.

  Moet ik van de verzekeraar algemene voorwaarden hanteren?

  Nee, het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. De verzekeraar gaat er wel vanuit dat je afspraken maakt met je opdrachtgevers. In deze afspraken moeten een paar aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen opgenomen worden. Het valt niet aan te raden de algemene voorwaarden van andere beroepsbeoefenaars over te nemen: je doet er goed aan om algemene voorwaarden op maat te laten maken en deze door een jurist op te laten stellen. Dat kan onduidelijkheid bij een claim voorkomen.

  Wat betekent ‘inlooprisico’?

  Onder ‘inlooprisico’ verstaan we aansprakelijkheidsstelling voor activiteiten uit het verleden. Dit kan tegen een geringe eenmalige meerpremie meeverzekerd worden. De meeste verzekeraars dekken dit risico niet standaard.

  Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kost meestal tussen de 30 en de 100 euro per maand. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van je beroep, hoeveel omzet je draait, welk bedrag je wilt verzekeren en hoeveel eigen risico je neemt.