EN

Inboedelverzekering vergelijken

Door inboedelverzekeringen te vergelijken, is het mogelijk om te besparen op de inboedelverzekering. Er zijn vaak grote prijsverschillen, maar het is niet correct om alleen maar op de prijs te letten. Zo speelt ook de dekking en het eigen risico een rol, net zoals de inhoud van andere verzekeringspolissen.

Dekkingen vergelijken

Bij het vergelijken van inboedelverzekeringen volstaat het niet om alleen aandacht te hebben voor de prijs van de inboedelverzekering. Zowel bij een extra uitgebreide inboedelverzekering als bij een allrisk-inboedelverzekering kunnen de dekkingen verschillen. Er kunnen meer of minder uitsluitingen zijn opgenomen en ook de verzekerde waarden zijn in veel gevallen beperkt. Vaak is het zo dat een uitgebreidere dekking in een hogere premie resulteert, maar niet altijd is zo'n uitgebreidere dekking nuttig. De dekkingen zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden. Bijzondere aandacht is vereist voor:

 • Draagbare apparatuur: hier gelden vaak uitsluitingen (bv. valschade vanaf een raam)

 • Schade aan huisdieren

 • Opslag van spullen buiten de woning (bv. self-storage)

 • Kort verhuren van de woning met inboedel

 • Geleende of gehuurde spullen van de werkgever

 • Water- en overstromingsschade

 • Diefstal zonder braakschade (bv. diefstal via een babbeltruc)

Eigen risico

Bij een eigen risico wordt een deel van de schade niet vergoed. Bij 1.000 euro schade en een eigen risico van 100 euro, zal de verzekeraar slechts 900 euro vergoeden. Bij sommige verzekeraars is een beperkt eigen risico verplicht, maar vaak kan er ook optioneel voor een eigen risico worden gekozen. Een eigen risico zorgt ervoor dat de verzekeringspremie goedkoper is, terwijl zo'n beperkt eigen risico vaak niet moeilijk te dragen is. Houd er wel rekening mee dat er zelfs bij een eigen risico van 0 euro toch sprake kan zijn van een eigen risico. Dat is omdat de polisvoorwaarden in sommige gevallen uitzonderingen voorzien. Ook bij een vrijwillig eigen risico is dat het geval en kan het vrijwillig eigen risico daar zelfs bovenop komen. Let vooral op bepalingen omtrent:

 • Audioapparatuur, visuele apparatuur en computerapparatuur

 • Huurders- of appartementseigenarenbelang

 • Kostbaarheden en lijfsieraden

 • Diefstal buiten de woning

 • Tuinmeubilair

 • Val- of stootschade

 • Stormschade

 • Omvallende bomen, voorwerpen of gebouwen

 • Uitstromend water

 • Meerdere schadegevallen in één jaar

Dubbele verzekering voorkomen

Bij het vergelijken van de inboedelverzekering moet er ook aandacht gaan naar andere verzekeringen. De wirwar aan verzekeringen zorgt er soms voor dat men dubbel verzekerd is en dus eigenlijk twee keer premie betaalt voor hetzelfde risico. Inboedelverzekeringen kunnen met verschillende verzekeringen conflicteren. Voorbeelden zijn:

SchadesituatieConflicterende verzekering Extra uitgebreide inboedelverzekering
Schade aan een smartphone (valschade, diefstal etc.) Telefoonverzekering: Val- en stootschade, waterschade, kortsluiting en technische gebreken aan de smartphone Schade aan de smartphone die zich in de woning bevindt bij externe schade-invloeden, zoals brand of inbraak
Schade aan een laptop tijdens de vakantie Reisverzekering: Dekking voor schade aan bagage N.v.t.
Schade aan extern opgeslagen goederen Self-storageverzekering: Inboedelverzekering voor de opslagruimte, vaak aangeboden door de verhuurder Vaak een beperkte dekking gedurende een beperkte periode
Schade aan een zakelijke laptop Zakelijke laptopverzekering: Val- en brandschade, waar ook ter wereld Soms is brandschade voor zakelijke laptops al gedekt

Ook de opstalverzekering vergelijken

Het is belangrijk dat de inboedelverzekering en de opstalverzekering netjes aansluiten en dat er geen onverzekerde aspecten zijn. Daarom is het aangeraden om de polisvoorwaarden van de opstalverzekering er even bij te nemen of om de inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Dikwijls kent de verzekeraar daar ook een korting voor toe.

Veelgestelde vragen over inboedelverzekeringen vergelijken

Hoe zit het met de nieuwwaarde en de dagwaarde?

Nieuwe spullen worden gedurende een bepaalde tijd aan hun nieuwwaarde vergoed. Na verloop van tijd worden ze echter afgeschreven en neemt de waarde, althans voor de verzekeraar, steeds verder af. Hierdoor daalt ook de vergoeding bij een schadegeval. Vanaf wanneer de inboedel wordt afgeschreven en met welk tempo dat gebeurt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij het vergelijken van inboedelverzekeringen moet hier ook rekening mee worden gehouden.

Welke verschillen zijn er ten aanzien van huisdieren?

Niet alle verzekeraars dekken schade die wordt aangericht door huisdieren. Als dat wel het geval is, gelden er soms bijkomstige voorwaarden. Bij schade aan huisdieren zijn er vaak ook uitsluitingen, bijvoorbeeld als de schade door de eigen energie van het huisdier is aangericht. Ten slotte worden huisdieren niet overal aan hetzelfde tempo afgeschreven.

Wat is de garantie tegen onderverzekering?

Vaak wordt de verzekerde waarde bepaald aan de hand van een inboedelwaardemeter. De uitkomst van deze berekening kan echter lager liggen dan de werkelijke waarde van de inboedel. Bij een garantie tegen onderverzekering garandeert de verzekeraar dat hij dan toch op basis van de werkelijke waarde zal vergoeden, op voorwaarde dat de verzekerde ook eerlijk was.

Kan ik mijn verzekeringspremie in termijnen betalen?

Bij vrijwel alle verzekeraars is het mogelijk om de verzekeringspremie in maandtermijnen te betalen. Veel verzekeraars kennen daarnaast kortingen toe wanneer de verzekeringspremie per jaar wordt betaald. Bij sommige verzekeraars zijn er ook kortingen bij trimester-, quadrimester- of semesterbetalingen.

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Heel kostbare bezittingen, zoals antiek of kunst, zijn vaak niet volledig gedekt door de standaard inboedelverzekering. Voor een optimale dekking tegen diverse schadegevallen, kan er aanvullend een dekking voor kostbaarheden worden afgesloten. Uiteraard heeft dat wel een flinke invloed op de premie.