EN

Kosten van de oldtimerverzekering

De kosten van de oldtimerverzekering worden op een andere manier berekend dan de kostprijs van de gewone autoverzekering. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal schadevrije jaren, maar een aantal andere factoren zijn dan weer wel bepalend. Hieronder zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren weergegeven. In sommige gevallen is het mogelijk om hier slim mee om te gaan en zo te besparen op de oldtimerverzekering, maar er zijn ook factoren waarop de verzekeringsnemer (vrijwel) geen invloed kan uitoefenen.

Type oldtimerverzekering

Een belangrijke bepalende factor bij de kostprijs van de oldtimerverzekering heeft betrekking op de verleende dekking. Een oldtimerverzekering kan enkel de wettelijke aansprakelijkheid verzekeren, maar kan daarbovenop ook een beperkte cascodekking of zelfs een volledige cascodekking verlenen. Deze laatste keuze biedt de meeste bescherming, maar is natuurlijk ook duurder.

Kenmerken van de oldtimer

Bij een cascodekking zal de verzekeraar de auto steeds verzekeren in functie van de taxatiewaarde. De taxatiewaarde is dan ook een belangrijke factor om de premie te bepalen. Hoe hoger de taxatiewaarde is, hoe duurder de oldtimerverzekering zal worden.

Ook de leeftijd van de oldtimer speelt vaak een belangrijke rol. Het bouwjaar bepaalt niet alleen of verzekeren als oldtimer al dan niet mogelijk is, maar heeft daarnaast ook invloed op de hoogte van de premie.

Eigen risico

Bij de meeste verzekeraars is er een beperkt eigen risico van toepassing. Bij een schadegeval zal een deel van de kosten dan ook voor rekening van de verzekeringsnemer blijven. Het is vaak mogelijk om het eigen risico vrijwillig te vergroten of zelfs om het eigen risico af te kopen. In beide gevallen heeft dit invloed op de kostprijs van de oldtimerverzekering die respectievelijk lager of hoger zal zijn.

Leeftijd van de bestuurder

De leeftijd van de regelmatige bestuurder speelt een beperkte rol bij het bepalen van de kostprijs van de oldtimerverzekering. Vooral bij jonge bestuurders en oude bestuurders kan de leeftijd wel voor een flink hogere premie zorgen. Wat een jonge of oude bestuurder is, verschilt wel van verzekeraar tot verzekeraar. 24 en 75 jaar worden het vaakst als grensleeftijd gebruikt.

Aanvullende kosten van de oldtimerverzekering

Sommige verzekeraars leggen extra verplichtingen op die in bijkomende kosten kunnen resulteren. Bij sommige verzekeraars is het bijvoorbeeld verplicht om de oldtimer ‘s nachts in een afgesloten ruimte te plaatsen. Eventueel moet daarvoor een garagebox worden gehuurd. Ook eisen ten aanzien van beveiligingssystemen resulteren vaak in extra kosten.

Uitsluitingen en beperkingen

Via allerlei uitsluitingen tracht de verzekeraar het verzekerde risico te beperken. Het wordt de verzekeringsnemer bijvoorbeeld verboden om deel te nemen aan shows met een wedstrijdelement, om de oldtimer te verhuren, om de oldtimer te gebruiken voor woon-werverkeer et cetera. Soms zijn beperkte afwijkingen hiervan mogelijk, maar dat resulteert dan weer in een hogere premie.

Kortingen op de oldtimerverzekering

Soms kennen verzekeraars allerlei kortingen op de oldtimerverzekering toe. Het gaat bijvoorbeeld om een korting omdat er verschillende verzekeringen bij diezelfde verzekeraar worden afgenomen, maar ook een clubkorting komt soms voor. Hierbij krijgt de verzekerde een korting wanneer hij aangesloten is bij een FEHAC-oldtimerclub.

Veelgestelde vragen over de kosten van de oldtimerverzekering

Wat is de gemiddelde kostprijs van een oldtimerverzekering?

De kostprijs van de oldtimerverzekering is afhankelijk van verschillende factoren en zal dan ook telkens anders zijn. Bij sommige verzekeraars kan het al voor een luttele 5 tot 6 euro per maand, maar meestal zal de kostprijs van de oldtimerverzekering hoger liggen. Hoe dan ook zijn er vaak grote prijsverschillen. Bij de goedkoopste verzekeraars gaat het nog om zo'n 70 euro per jaar voor basis WA-dekking, maar dat kan ook oplopen tot 180 euro. Voor cascodekkingen gaat het om percentages van 1,36% tot 4% van de getaxeerde waarde. Er is hier eigenlijk geen lijn te trekken en goed vergelijken is dan ook de boodschap.

Met welke andere kosten krijgt mijn oldtimer te maken?

Naast de kosten voor het onderhoud van de oldtimer en voor de verzekering zijn er nog een aantal zaken waar eigenaars rekening mee moeten houden. Een goede winterstalling brengt bijvoorbeeld heel wat kosten met zich mee. Daarnaast spelen ook belastingen een rol. Voor sommige oldtimers zijn er wel vrijstellingen, maar dan moeten ze wel minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Hierbij zijn er wel nog eens overgangsregelingen voor auto's die voor 1 januari 1988 voor het eerst in gebruik werden genomen. Niet elke auto die als oldtimer is verzekerd, komt echter in aanmerking voor de vrijstelling op de motorrijtuigenbelasting.

Hoelang kan ik mijn oldtimerverzekering schorsen?

Vroeger was het zo dat de schorsing elk jaar verlengd moest worden, maar tegenwoordig kan de schorsing ook meteen voor twee of drie jaar worden aangevraagd. Tijdens bijvoorbeeld een restauratieproject wordt het kenteken dan tijdelijk geschorst. Neem altijd contact op met de verzekeraar om ook de oldtimerverzekering tijdelijk stop te zetten. Vergeet dan niet dat de auto niet meer op de openbare weg mag.

Kan ik ook een bromfiets als oldtimer verzekeren?

Ja. Meestal is de premie ook flink goedkoper. Bij veel verzekeraars is het echter zo dat enkel een WA-dekking mogelijk is voor dergelijke bromfietsen. Ook bij andere voertuigen zoals oude tractoren is dat het geval.

Hoeveel kost een taxatierapport voor de verzekeraar?

De verzekerde is vrij om een taxateur te kiezen. Bij veel verzekeraars geldt een standaard taxatieprijs van 125 tot 175 euro exclusief btw. Bij bijzondere en dure oldtimers (vanaf 50.000 euro) is de prijs voor een taxatierapport vaak hoger.