EN

Ongevallenverzekering

Een ongeval. Je moet er toch niet aan denken dat jou of iemand uit het gezin dat overkomt. Toch hebben jaarlijks zo’n 700 mensen te maken met een ongeval in het verkeer. Nog eens 20 mensen hebben te maken met een (dodelijk) ongeval op de werkvloer. Dan is een ongevallenverzekering een goede verzekering om te hebben. Anders kun je voor hoge kosten komen te staan.t

  man zit naast de auto met een ongeluk

  Waar is een ongevallenverzekering voor nodig?

  Een ongevallenverzekering is noodzakelijk om je te verzekeren tegen kosten van een ongeluk. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met een bus of een tram. De kans dat het gebeurt, is minimaal, maar áls het gebeurt, kan het in aanzienlijke gevolgen hebben. Niet alleen vanwege mogelijk blijvend letsel, maar ook gezien de kosten die erbij komen kijken.

  In het slechtste geval is er sprake van een overlijden. Met een ongevallenverzekering weet je zeker dat de afhandeling op een correcte manier plaatsvindt. Zonder deze verzekering moeten de nabestaanden meer regelen en is er zelfs kans op financiële schade. Een ongevallenverzekering voorkomt dit.

  Is een ongevallenverzekering wel zinnig?

  Een ongevallenverzekering is zinnig. Zelfs als je denkt dat jou niets kan overkomen, kan het verstandig zijn om de verzekering af te sluiten. Want wat gebeurt er als je te maken krijgt met vergiftiging, verdrinking of een infectie op vakantie?

  En wat te denken van een ernstig auto-ongeluk? Dat kan ook de beste coureurs van Nederland overkomen. Het verzacht de pijn als niet alleen jij, maar ook je gezinsleden en andere inzittenden optimaal verzekerd zijn.

  Voor wie is een dergelijke verzekering?

  Ben je een doe-het-zelver of sport je regelmatig? Zit je regelmatig op de motor of doe je een risicovol beroep? Dan heb je een vergroot risico dat je te maken krijgt met een ongeval.

  De verzekeraar is niet verplicht je te accepteren. Risicovolle sporten zijn bijvoorbeeld vaak uitgesloten. Soms hanteren verzekeraars ook een maximale leeftijd van bijvoorbeeld 50, 55 of 60 jaar.

  Of een verzekering nuttig is, hangt dus ook af voor wie je verzekert. Volgens de Consumentenbond is een scholierenongevallenverzekering vaak niet zinnig, omdat je kind een gezinslid is en meeverzekerd is in de gezinspolis. Bovendien biedt die polis alleen dekking als er iets gebeurt onder schooltijd.

  Dekking van een ongevallenverzekering

  Rubrieken

  In principe zijn er vier soorten dekkingen. Deze dekkingen noemen we ‘rubrieken’. Dit zijn de vier rubrieken:

  • Rubriek A: overlijden;

  • Rubriek B: blijvende invaliditeit;

  • Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

  • Rubriek D: kosten van een geneeskundige behandeling.

  Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om ook tandartskosten mee te verzekeren. De voorwaarde is dan wel dat het bezoek aan de tandarts het gevolg is van een ongeval. Vooral rubriek A en rubriek B zijn de belangrijkste onderdelen van een ongevallenverzekering.

  Soorten ongevallenverzekeringen

  Ongevallenverzekeringen zijn er in allerlei soorten:

  • Persoonlijke ongevallenverzekering

  • Gezinsongevallenverzekering

  • Scholierenongevallenverzekering

  • Ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto

  Persoonlijke ongevallenverzekering

  Zo is er bijvoorbeeld de persoonlijke ongevallenverzekering. Dit is de meest voorkomende ongevallenverzekering en waarschijnlijk de soort dekking die men bedoelt als deze spreekt van een ongevallenverzekering. Je kunt bij deze verzekering zelf het verzekerde bedrag bepalen.

  Gezinsongevallenverzekering

  Dan hebben we nog de Gezinsongevallenverzekering. Daarbij vallen alle leden van het gezin onder de dekking. Hierbij heb je keuze uit vaste pakketten of een beperkt aantal bedragen dat de verzekeraar aanbiedt.

  Scholierenongevallenverzekering

  Is je kind scholier? Dan kun je ook kiezen voor de scholierenongevallenverzekering. Deze is speciaal bedacht om kinderen te verzekeren die naar de basisschool of de middelbare school gaan. De verzekering dekt alleen kleine bedragen.

  Ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto

  Met de ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto ben je gedekt voor (letsel)schade van inzittenden bij een auto-ongeluk. Sommige ongevallen zijn ook gedekt binnen een andere verzekering, zoals een reisverzekering. Controleer of je je niet dubbel verzekert.

  Hoeveel keert de verzekeraar uit?

  Het bedrag dat verzekerd is bij blijvende invaliditeit of overlijden verschilt. Je kunt het bedrag zelf kiezen. Over het algemeen is het bedrag bij overlijden 5000 euro of 10.000 euro. Bij blijvende invaliditeit kan het bedrag bijvoorbeeld 30.000 euro of 50.000 euro zijn. Dit hangt af van de verzekeraar en welke dekking je kiest. Voor een hoger bedrag verzekeren betekent vaak ook meer premie betalen.

  Wanneer keert een ongevallenverzekering uit?

  Over het algemeen valt te stellen dat de verzekeraar alleen uitkeert in het geval van overlijden of van blijvende invaliditeit. Er moet echt sprake zijn van een ongeluk om een bedrag uitgekeerd te krijgen.

  De meeste Nederlanders worden invalide of overlijden ten gevolge van een ziekte. De ongevallenverzekering dekt dit niet. In plaats daarvan moet je in deze gevallen aanspraak maken op de overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn overigens een stuk duurder dan een ongevallenverzekering. Maar: ze bieden wel meer dekking en dus meer zekerheid.

  De Gliedertaxe

  Stel je voor dat je als gevolg van een ongeval blijvend invalide wordt. De verzekeraar keert dan niet zomaar een bedrag uit, maar maakt gebruik van de Gliedertaxe. Verlies je een pink? Dan krijg je 10 procent van het verzekerde bedrag. En zo zijn er voor allerlei situaties allerlei voorwaarden en bedragen te vinden.

  Je vindt deze schaal in de polisvoorwaarden. Daar lees je hoe de verzekeraar de blijvende invaliditeit vaststelt.

  Wat als ik al een ziekte had?

  Als je al ziek was voor een ongeval, kijkt de verzekeraar eerst of je het ongeval zou hebben als je gezond was geweest. Als je al invalide was op het moment van het ongeval, kijkt de verzekeraar alleen naar het deel van de blijvende invaliditeit die is veroorzaakt door het ongeval. Dat is niet het geval als je een eerder ongeval hebt gehad, waarvoor je met deze verzekering al was verzekerd.

  Kortom: er zijn best wat uitzonderingen. Ondanks al deze uitzonderingen is het toch verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten. Zo voorkom je dat je voor torenhoge kosten komt te staan.

  Meer over de verzekering

  Meer over deze verzekering vind je in de polisvoorwaarden. Daar lees je bijvoorbeeld de percentages die je uitgekeerd krijgt onder bepaalde omstandigheden. Ook lees je daar meer over de premie.

  Je doet er goed aan om zowel de premie als de polisvoorwaarden met elkaar te vergelijken. Soms loont het om toch een beetje meer te betalen, omdat de dekking dan beter is. Dat is overigens niet altijd zo: duurdere verzekeringen zijn niet per se beter of uitgebreider.

  Ongevallenverzekeringen vergelijken

  Geen enkele ongevallenverzekering dekt echt alle risico's. Vaak zijn er allerlei uitsluitingen en beperkingen en deze kunnen van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Alleen al de definitie van een ongeval is niet overal identiek. Bij het vergelijken van ongevallenverzekeringen zijn er dan ook veel zaken waarop men moet letten. De belangrijkste aspecten hebben we samengevat.

  man vergelijkt ongevallenverzekeringen achter zijn computer op WA.nl

  Geen enkele ongevallenverzekering dekt echt alle ongevallen die kunnen plaatsvinden. De ongevallenverzekering is vaak heel thematisch en vaak gericht op een specifieke doelgroep. Voorbeelden daarvan zijn de scholierenongevallenverzekering, de ongevallenmodule bij een reisverzekering of de ongevallenverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen. Voor de meest uitgebreide formule is een persoonlijke ongevallenverzekering of gezinsongevallenverzekering aangewezen. Een goede vergelijking tussen deze formules is belangrijk. Per type ongevallenverzekering zijn er bij het vergelijken nog een aantal andere aandachtspunten. Hieronder zijn ze weergegeven.

  Scholierenongevallenverzekering vergelijken

  De scholierenongevallenverzekering is een verzekering die dekking biedt aan kinderen die naar de basisschool of naar de middelbare school gaan. Zij kunnen er het slachtoffer worden van een ongeval en voor een klein bedrag kunnen de ouders of de school dat risico verzekeren. Het wordt vaak afgesloten door scholen en komt via de schoolfactuur op het bord van de ouders terecht. Hierbij kan er sprake zijn van een dubbele dekking omdat ouders soms al een eigen gezinsongevallenverzekering hebben.

  Definitie van ongevallen

  De ongevallenverzekering biedt per definitie enkel dekking wanneer er sprake is van een ongeval en niet wanneer er sprake is van een ziekte. Verzekeraars hanteren daarbij een andere definitie van een ongeval dan wat er in het woordenboek staat. Daarom is het aangeraden om in de polisvoorwaarden na te gaan wat de verzekeraar exact onder een ongeval verstaat. Bij sommige verzekeraars is de definitie veel ruimer en omvat het bijvoorbeeld ook bollenschurft, mond-en-klauwzeer en een bloedvergiftiging.

  Verzekerd bedrag

  De dekking bestaat telkens uit een dekking overlijden en een dekking blijvende invaliditeit. Hierbij wordt er telkens een maximale vergoeding voorzien na het overlijden (voor de nabestaanden) en bij blijvende invaliditeit, medische kosten, tandheelkundige kosten en ziekenhuisopnames. Hier zijn er vaak wel verschillen tussen verzekeraars. De verzekerde bedragen zijn over het algemeen vrij laag, maar vergelijken kan wel lonen.

  Aan het verzekerde bedrag zijn er vervolgens allerlei beperkingen verbonden die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Wanneer er een dekking is voor HIV-besmettingen is er vaak slechts een eenmalige beperkte uitkering van niet meer dan €5.000 voorzien. Meer dan een doekje voor het bloeden is het dus niet.

  Uitsluitingen

  In de polisvoorwaarden zijn ook allerlei uitsluitingen opgenomen die toch wel relevant kunnen zijn en opnieuw sterk kunnen verschillen. Belangrijk om te weten is dat gevaarlijke activiteiten waarbij het kind bewust roekeloos was, wat bij kinderen die gevaar moeilijker kunnen inschatten wel vaker het geval is, niet worden gedekt. Daarnaast zijn er ook talloze andere uitsluitingen mogelijk die kunnen variëren van verzekeraar tot verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het niet dragen van een helm bij een ongeval op een motorrijtuig

  • Sporten zoals ijshockey of skiën

  • Het onder invloed zijn van alcohol

  • Werken met houtbewerkingsmachines

  • Deelnemen of trainen voor snelheidswedstrijden

  Persoonlijke ongevallenverzekering vergelijken

  Met de persoonlijke ongevallenverzekering wordt de financiële impact van een ongeval beperkt. Bij blijvende invaliditeit of bij het overlijden wordt er een vast bedrag uitgekeerd. Dit is de meest gekozen ongevallenverzekering.

  Definitie van een ongeval

  Iedere verzekeraar hanteert een eigen definitie van wat een ongeval is. Sommige verzekeraars gaan heel ver en breiden de definitie ook uit naar andere letseloorzaken die andere verzekeraars expliciet uitsluiten. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Ontberingen ten gevolge van een onvrijwillige afzondering van de buitenwereld

  • Complicaties bij eerstehulpverlening

  • Miltvuur

  • Ziekte van Bang

  • Hernia

  • Coup de fouet

  • Enzovoort

  • Verzekerd bedrag

  Meestal is het mogelijk om zelf te kiezen voor welke rubrieken men zich wil laten verzekeren, waarbij rubriek A en B toch wel de belangrijkste zijn. Voor elke rubriek geldt er een maximaal verzekerd bedrag.

  • Rubriek A: overlijden

  • Rubriek B: blijvende invaliditeit

  • Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  • Rubriek D: kosten van een geneeskundige behandeling

  Het verzekerd bedrag kan bij verzekeraars soms sterk verschillen. Bij Allianz is er in rubriek A bijvoorbeeld een vergoeding van 20.000 euro voorzien voor de nabestaanden, terwijl er bij Reaal de keuze is tussen een formule van 5.000 euro en 10.000 euro. Daarnaast zijn er vaak nog allerlei afwijkingen waarbij in een lagere vergoeding wordt voorzien. Onder andere voor tandheelkundige behandelingen willen verzekeraars soms niet meer dan 125 euro per behandeling betalen.

  Uitsluitingen

  In elke polis zijn er situaties te vinden waarbij de verzekeraar geen vergoeding uitkeert. Bij sommige verzekeraars is de lijst met uitzonderingen beperkt en gaat het bijvoorbeeld om schade door opzet zoals een poging tot zelfmoord, schade tijdens het motorrijden of schade tijdens gevaarlijke sporten. Bij andere verzekeraars is de lijst veel langer en worden ook sporten als ijshockey tot gevaarlijke sporten gerekend, net zoals het als passagier plaatsnemen in een zweefvliegtuigje.

  Leeftijd speelt een rol

  Naarmate we ouder worden, wordt ook het risico op een ongeval groter omdat we slechter ter been zijn. Daarom vinden verzekeraars het vaak niet wenselijk om ouderen te verzekeren. De drempel voor het aangaan van de persoonlijke ongevallenverzekering ligt vaak vrij laag en soms zelfs al op 60 jaar, maar er zijn zeker verschillen tussen verzekeraars.

  Houd ook altijd rekening met het moment waarop de verzekering afloopt. Zelfs wanneer de persoonlijke ongevallenverzekering voor de leeftijd van 60 jaar is afgesloten, is er meestal voorzien dat de verzekering op een bepaalde leeftijd wordt beëindigd. Hierbij wordt vaak de 70ste verjaardag gehanteerd, maar opnieuw zijn er verschillen tussen ongevallenverzekeraars.

  Begunstigden

  Waar het bij de scholierenongevallenverzekering logisch is dat de ouders of voogd van het kind de begunstigde is bij het overlijden van een kind, is het bij een persoonlijke ongevallenverzekering niet altijd even duidelijk wie de overlijdensvergoeding moet krijgen. In de polisvoorwaarden is er vaak een standaardclausule opgenomen die aangeeft wie de begunstigde is. Meestal gaat het in de eerste plaats om de echtgenoot of echtgenoten. Wanneer er geen echtgenoot of echtgenote is, gaat de vergoeding naar de kinderen. En vervolgens gaat het naar de erfgenamen.

  Niet iedereen vindt het wenselijk dat de vergoeding in de eerste plaats naar de echtgenoot gaat. Bij sommige verzekeraars is het daarom mogelijk om de clausule aan te passen. Bij ongevallenverzekeringen die online worden afgesloten, is dit zelden het geval.

  Gezinsongevallenverzekering vergelijken

  Een gezinsongevallenverzekering biedt meteen dekking voor het volledig gezin. In tegenstelling tot bij een scholierenongevallenverzekering is de dekking ook ruimer en omvat het niet alleen de schooltijd, maar ook ongevallen die op andere momenten kunnen plaatsvinden. Daarom krijgt een gezinsongevallenverzekering dan ook de voorkeur. Bij een gezinsongevallenverzekering gelden dezelfde aandachtspunten als bij het vergelijken van de persoonlijke ongevallenverzekering. Daarbovenop zijn er wel nog een aantal extra aandachtspunten.

  Verzekerd bedrag

  Bij veel gezinsongevallenverzekeringen wordt er een onderscheid gemaakt tussen het overlijden van een volwassene en het overlijden van een kind. Bij het overlijden van een volwassene wordt er dan een hogere vergoeding toegekend dan bij het overlijden van een kind. Bij Allianz gaat het bij het Premium-pakket bijvoorbeeld om 25.000 euro bij het overlijden van een volwassene en om 5.000 euro bij het overlijden van een kind. Bij sommige verzekeraars wordt zo'n onderscheid niet gemaakt. Hoe dan ook zijn er vaak grote verschillen. Bij gezinsongevallenverzekeraar Klaverblad bedraagt de vergoeding bij overlijden in het ruimste pakket bijvoorbeeld standaard slechts 5.000 euro.

  Andere ongevallenverzekeringen

  Ten slotte zijn er ook ongevallenverzekeringen die als extra module aan andere verzekeringen kunnen worden toegevoegd, zoals de ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto of de ongevallenmodule binnen de reisverzekering. Zij verdienen een extra woordje uitleg.

  Reisverzekering → Aanvullende autoverzekering →

  Overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar

  Er zijn veel redenen waarom overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar interessant kan zijn. Veel verzekeringsnemers noemen daarbij de service en de prijs-kwaliteitverhouding, maar we raden aan om toch zeker ook rekening te houden met de polisvoorwaarden. Neem ze er even bij en maak ook inhoudelijk de vergelijking.

  Er zijn verschillende redenen waarom iemand zou willen overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar. Veelal is dat omdat men ontevreden is van de huidige verzekeraar. Soms is een overstap financieel interessanter. Wat de reden ook is, bij het overstappen naar een andere ongevallenverzekering zijn er een aantal aandachtspunten. Hieronder is uitgelegd hoe het werkt en waarop er zoal moet worden gelet.

  man stapt over van ongevallenverzekering achter zijn computer

  Hoe overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar?

  Overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar is in principe niet zo moeilijk. Wel is het belangrijk om goed na te denken over de overstap en over de nieuwe verzekeraar. Daarom is het aan te raden om zich vooraf te verdiepen in de verschillende ongevallenverzekeraars in Nederland. Al deze verzekeraars hebben namelijk plus- en minpunten.

  Aan het einde van het contractjaar bezorgt de verzekeraar de nieuwe polis en is er de mogelijkheid om over te stappen. Om over te stappen naar een andere ongevallenverzekeraar moet de huidige verzekeringsovereenkomst eerst worden opgezegd. De duur van de opzegtermijn kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Vaak is opzeggen enkel schriftelijk mogelijk en geldt er een opzegtermijn van een of twee maanden.

  De ongevallenverzekering opzeggen

  Hoe de opzegging moet gebeuren, verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars kan het enkel via een brief, bij andere verzekeraars kan het via een formulier op de website of zelfs telefonisch. Het is altijd aan te raden om de opzegging schriftelijk te doen. Zo is er ook meteen een schriftelijk bewijs. Bij een telefonische opzegging is het aan te raden om minstens om een schriftelijke bevestiging te vragen. In de opzegbrief zijn de persoonlijke gegevens opgenomen en is duidelijk aangegeven welke polis wordt opgezegd. Het is niet nodig om een reden voor de opzegging te geven.

  Redenen om over te stappen naar een andere ongevallenverzekering

  Er zijn talloze potentiële redenen waarom iemand eraan denkt om over te stappen naar een andere ongevallenverzekeraar. Een veelvoorkomende reden is de prijs van de ongevallenverzekering. Soms is de beste manier om te besparen op de ongevallenverzekering nu eenmaal door over te stappen naar een andere verzekeraar die dezelfde dekking tegen een lagere prijs biedt. Er zijn natuurlijk nog andere redenen waarom iemand misschien wel wil overstappen naar een andere ongevallenverzekering. Hieronder zijn ze weergegeven.

  • Een conflict met de huidige verzekeraar, bijvoorbeeld over de dienstverlening of over de afwikkeling van een eerder ongeval

  • Pakketkorting bij de nieuwe verzekeraar, bijvoorbeeld nadat er met een andere verzekering is overgestapt

  • De andere verzekeraar biedt een polis die beter aansluit bij de persoonlijke behoeften

  Waarom iemand ook wil overstappen, het is niet nodig om de overstapreden aan de verzekeraar mee te delen. Hij mag er altijd naar vragen, bijvoorbeeld om de dienstverlening te verbeteren, maar het is in ieder geval niet verplicht om deze vraag te beantwoorden.

  Op het ideale moment overstappen naar een andere ongevallenverzekering

  Overstappen naar een andere ongevallenverzekering kan over het algemeen na een jaar, voordien is overstappen meestal niet toegestaan. Er moet dan wel rekening worden gehouden met een opzegtermijn die meestal een of twee maanden bedraagt. Nadat de verzekeringsovereenkomst met de huidige verzekeraar is opgezegd, is het mogelijk om een nieuwe ongevallenverzekering af te sluiten. De nieuwe ongevallenverzekering gaat dan in wanneer de oude ongevallenverzekering afloopt. Zo is men altijd gedekt.

  Hulp bij het overstappen naar een andere ongevallenverzekering

  Overstappen kan soms heel complex zijn en dat zorgt ervoor dat sommige mensen de overstap liever niet wagen. Steeds meer verzekeraars bieden echter hulp aan nieuwe klanten die willen overstappen. Ze doen dat uiteraard omdat ze de nieuwe klanten op deze manier willen overtuigen. Veel verzekeraars hebben bijvoorbeeld een opzegbrief op de website staan. Ook zal men bijvoorbeeld informeren over de opzegtermijn en over hoe het een en ander praktisch verloopt.

  Kostprijs van een ongevallenverzekering

  De prijs van een ongevallenverzekering staat niet vast en is het gevolg van een vrij complexe berekening. Hierbij spelen de meest uiteenlopende factoren, waarvan aangetoond is dat ze het risico op een ongeval beïnvloeden, een rol. Zo zal iemand die een gevaarlijke job uitoefent, meer moeten betalen voor een ongevallenverzekering. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor wie gevaarlijke sporten beoefent, tenzij deze sporten natuurlijk nadrukkelijk uitgesloten zijn. Hierdoor is een goedkopere ongevallenverzekering ook niet altijd beter.

  De kostprijs van de ongevallenverzekering is afhankelijk van verschillende factoren en persoonlijke keuzes, hoewel zeker niet alles te beïnvloeden is. Er zijn vaak grote prijsverschillen tussen ongevallenverzekeraars. Wie de polisvoorwaarden en de verzekerde bedragen onder de loep neemt, begrijpt al snel hoe dat komt. Hieronder zijn de beïnvloedende factoren weergegeven.

  man bekijkt kosten van ongevallenverzekering achter zijn bureau

  Dekking van de ongevallenverzekering

  De kostprijs is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de situaties waarbinnen de ongevallenverzekering dekking biedt. Een scholierenongevallenverzekering beperkt zich bijvoorbeeld tot ongevallen onder schooltijd en hierdoor zal zo'n ongevallenverzekering flink goedkoper zijn dan een persoonlijke ongevallenverzekering. Hierbij kan er dan weer een keuze worden gemaakt tussen een dekking voor blijvende invaliditeit of overlijden en voor aanvullende dekkingen zoals medische of tandheelkundige kosten. Hoe ruimer de dekking, hoe duurder de ongevallenverzekering is.

  Daarnaast zijn er ook onderlinge dekkingsverschillen die de prijs beïnvloeden. Sommige ongevallenverzekeraars bieden bijvoorbeeld dekking bij een hernia terwijl andere ongevallenverzekeraars het net uitsluiten. Die eerste ongevallenverzekering biedt dan meer bescherming, maar is vaak ook duurder. Hierdoor kunnen er soms toch grote prijsverschillen ontstaan.

  Verzekerd bedrag

  Hoe hoger het verzekerd bedrag is, hoe duurder de ongevallenverzekering wordt. Hier bestaan een aantal verschillen tussen verzekeraars onderling, maar veel verzekeraars bieden verschillende formules aan. Soms zijn ze vrij te kiezen, maar soms gaat het om pakketten.

  De verzekerde bedragen zijn hoe dan ook vrij laag, maar om financiële redenen kan er voor een goedkopere formule worden gekozen. Hieronder een overzicht van de verzekerde bedragen bij de belangrijkste ongevallenverzekeraars in Nederland (peildatum: 26 oktober 2020).

  VerzekeraarVerzekerd bedrag bij overlijden Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit
  Reaal € 5.000 of € 10.000 € 30.000 of € 50.000
  FBTOPakket 1: € 5.000 Pakket 2: € 10.000 Pakket 3: € 20.000Pakket 1: € 25.000 Pakket 2: € 50.000 Pakket 3: € 100.000
  Interpolis N.v.t. € 25.000, € 50.000, € 75.000 of € 100.000
  Centraal Beheer Keuze 1: € 5.000 Keuze 2: € 10.000 Keuze 3: € 15.000 Keuze 4: € 20.000Keuze 1: € 25.000 Keuze 2: € 50.000 Keuze 3: € 75.000 Keuze 4: € 100.000
  InShared € 10.000 € 50.000
  AONPakket 1: € 6.000 Pakket 2: € 9.000 Pakket 3: € 12.000 Pakket 4: € 15.000Pakket 1: € 30.000 Pakket 2: € 60.000 Pakket 3: € 90.000 Pakket 4: € 120.000
  Univé € 10.000 of € 25.000€ 75.000 of € 150.000
  OHRA Pakket 1: € 5.000 Pakket 2: € 7.500 Pakket 3: € 10.000Pakket 1: € 25.000 Pakket 2: € 50.000 Pakket 3: € 75.000

  Let wel altijd op bij de dekking blijvende invaliditeit want bij een gedeeltelijke invaliditeit wordt dit bedrag verminderd. Zo betalen veel verzekeringsmaatschappijen bij het verlies van het gehoor aan één oor slechts 25% van het verzekerd bedrag. In de polisvoorwaarden staan deze percentages aangegeven. Houd er ten slotte rekening mee dat sommige ongevallenverzekeraars zoals FBTO de verzekerde bedragen vanaf de 70ste verjaardag halveren.

  Gezinssamenstelling

  Een persoonlijke ongevallenverzekering zal altijd goedkoper zijn dan een gezinsongevallenverzekering. Bij zo'n gezinsongevallenverzekering speelt daarnaast ook de vraag wat de gezinssituatie is. Verzekeraars hanteren bijvoorbeeld andere tarieven voor wie samenwoont met kinderen dan voor wie samenwoont met een partner of met een partner met kinderen. Zijn er kinderen uitwonend omdat ze studeren? Dan vallen zij vaak, maar niet altijd, onder de gezinsongevallenverzekering.

  Leeftijd

  De leeftijd speelt vaak een rol bij het berekenen van de premie. Vooral bij ouderen die slecht ter been zijn, is het risico op een ongeval groter. Sommige verzekeraars weigeren hen zelfs te verzekeren, terwijl andere verzekeraars dan weer het verzekerd bedrag verminderen.

  Risicoverhogende factoren

  Verzekeraars brengen altijd eventuele risicoverhogende factoren in kaart. Dergelijke factoren beïnvloeden natuurlijk ook de premie van de ongevallenverzekering. Het gaat dan vooral om eventuele gevaarlijke beroepen of sporten. Ook het besturen van een motor van 50cc of meer kan in een verhoogde premie resulteren. Andere verzekeraars maken het zichzelf eenvoudiger en bieden gewoon geen dekking wanneer het ongeval bij het motorrijden of bij een gevaarlijk beroep of sport ontstond. Goed de polisvoorwaarden van ongevallenverzekeringen vergelijken blijft dan ook belangrijk.

  Commerciële kortingen en voordelen

  Ten slotte wordt de prijs natuurlijk nog beïnvloed door allerlei commerciële kortingen en acties. Veel verzekeraars kennen bijvoorbeeld een korting toe aan wie meteen de jaarpremie wil betalen. Daarnaast zijn er ook de zogenaamde pakketkortingen. Bij Interpolis loopt de pakketkorting bijvoorbeeld op tot 12% wanneer er ook een inboedelverzekering, doorlopende reisverzekering, autoverzekering en rechtsbijstandverzekering bij hen wordt afgenomen. Hoewel zo'n kortingen mooi zijn, hoeft dat nog niet altijd te betekenen dat het om de goedkoopste ongevallenverzekering gaat. Bovendien zijn er nog andere manieren om te besparen op de ongevallenverzekering.

  Besparen op de ongevallenverzekering

  Wanneer de leefsituatie van de verzekerde wijzigt, heeft dit een invloed op de premie van de ongevallenverzekering. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand stopt met een gevaarlijke job en overstapt naar een minder gevaarlijke baan in het onderwijs. Toch hoeven wijzigingen niet altijd zo ingrijpend te zijn en zijn er ook eenvoudigere manieren om te besparen op de ongevallenverzekering.

  man probeert te besparen op ongevallenverzekering

  Manieren om te besparen

  Er zijn verschillende manieren om te besparen op de ongevallenverzekering en overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar is daar slechts een van. In ieder geval blijft het wel belangrijk dat de ongevallenverzekering voldoende dekking biedt, zonder dat de premie nodeloos hoog hoeft op te lopen. Hieronder zijn de belangrijkste manieren om te besparen op de ongevallenverzekering weergegeven.

  Beperktere dekking

  Bij een ongevallenverzekering worden de gevolgen van een ongeval in vier rubrieken verzekerd. Sommige verzekeraars bieden een totaalpakket aan, maar bij andere verzekeraars is het dan weer mogelijk om slechts een of meerdere rubrieken te laten verzekeren. Door te kiezen voor minder rubrieken is het natuurlijk mogelijk om te besparen.

  • Rubriek A: overlijden

  • Rubriek B: blijvende invaliditeit

  • Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  • Rubriek D: kosten van een geneeskundige behandeling

  Voor de meeste verzekeringsnemers zijn vooral rubriek A en rubriek B belangrijk omdat dit toch wel de meest ingrijpende gebeurtenissen zijn die financieel een grote impact hebben op de verzekerde of de begunstigden. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid is er bijvoorbeeld ook gewoon de loondoorbetalingsplicht aan minstens 70% van het salaris of de ziekte-uitkering. Voor veel mensen volstaat dat. Wie dure leningen of andere financiële verplichtingen heeft en weinig inkomensverlies kan verteren, kan er wel baat bij hebben. Natuurlijk zijn hier ook andere oplossingen voor die al in enige mate (beperkt) redding brengen, zoals de dekking hypotheekbescherming.

  Rubriek D kan dan weer vooral handig zijn als er dure prothesen, een blindengeleidehond of een invalidenwagen moeten worden aangekocht. Ook hier moet men vooral zelf uitmaken of dergelijke kosten na een ongeval eenvoudig te dragen zijn.

  Lager verzekerd bedrag

  In principe is het mogelijk om binnen elke rubriek te kiezen voor een welbepaald verzekerd bedrag. Door dit bedrag te verlagen, is het mogelijk om te besparen op de ongevallenverzekering. Natuurlijk is de bescherming dan ook beperkter. Vaak worden dergelijke dekkingen wel in een pakketvorm aangeboden en zal bijvoorbeeld een verlaging in rubriek A ook in een verlaging in rubriek B resulteren. Bij sommige ongevallenverzekeraars zijn ze dan weer individueel aan te passen. Meestal is dit toch interessanter.

  Wijzigingen doorgeven

  Bij de berekening van de ongevallenverzekering spelen veel persoonlijke factoren een rol. De gezinssamenstelling, de uitgeoefende job en eventuele gevaarlijke sporten kunnen een grote invloed hebben op de premie van de ongevallenverzekering. Daarom is het belangrijk om wijzigingen steeds aan de verzekeraar door te geven. Wordt een timmerman nu een bouwkundig calculator? Dan neemt het risico op een ongeval drastisch af en zal de premie ook kunnen zakken. Anderzijds: ook wanneer het risico toeneemt is de verzekerde altijd verplicht om wijzigingen aan de ongevallenverzekeraar door te geven.

  Collectieve ongevallenverzekering

  Voor onderwijsinstellingen, werkgevers of verenigingen is het eveneens mogelijk om een ongevallenverzekering af te sluiten voor een grote groep kinderen, leden of werknemers. Vaak kan dat al vanaf minstens vijf personen. Zo'n collectieve ongevallenverzekering is over het algemeen veel voordeliger. Het staat een onderwijsinstelling natuurlijk vrij om de premie via de schoolfactuur door te rekenen.

  Let in zo'n gevallen wel telkens op de dekking want niet altijd zijn zo'n collectieve ongevallenverzekeringen echt interessant. Zo is de dekking van de goedkope collectieve scholierenongevallenverzekering vaak beperkt tot ongevallen onder schooltijd. Een uitgebreidere ongevallenverzekering blijft dan aangewezen.

  Pakketkorting

  Veel verzekeraars houden met de ongevallenverzekering rekening bij het berekenen van pakketkortingen. Wanneer er verschillende verzekeringen bij hen worden afgenomen, kan de korting bij elke verzekering tot meer dan 10% oplopen. Dat kan interessant zijn, maar dan is de verzekerde wel verplicht om ook met andere verzekeringen over te stappen. En daar knelt natuurlijk het schoentje: een andere verzekeraar kan soms flink goedkoper zijn, zelfs als we rekening houden met zo'n pakketkorting, of zijn polisvoorwaarden kunnen gunstiger zijn. Kies daarom niet zomaar voor een pakketkorting maar ga ook per verzekering na of overstappen wel de juiste keuze is.

  Ongevallenverzekeringen vergelijken

  Ten slotte hanteren verzekeraars nu eenmaal verschillende tarieven. Dat valt soms te verklaren door afwijkende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld omdat de polis een uitsluiting voor motorrijden bevat, maar soms is een verzekeraar ook gewoon goedkoper. Door gericht ongevallenverzekeringen te vergelijken, is het mogelijk om toch wel sterk te besparen. Wij raden aan om jaarlijks een nieuwe vergelijking te maken.

  Ongevallenverzekeringen vergelijken →

  Verzekeraars die de ongevallenverzekering aanbieden

  Er zijn veel verzekeraars die de ongevallenverzekering aanbieden en zoals eerder gezegd verschillen hun polisvoorwaarden soms heel sterk. Sommige verzekeraars hebben bijvoorbeeld geen moeite met ijssporten, terwijl andere verzekeraars ze specifiek uitsluiten. Het is goed om te weten welke ongevallenverzekeraars er zijn en wat hen kenmerkt. Er zijn veel ongevallenverzekeraars en allemaal hanteren ze hun eigen voorwaarden die niet altijd even eenvoudig te vergelijken zijn.

  man zoekt ongevallenverzekeraar

  Wij raden in ieder geval aan om offertes op te vragen bij verschillende ongevallenverzekeraars en om met meer dan alleen de prijs rekening te houden. Hieronder is een overzicht te vinden van de belangrijkste ongevallenverzekeraars en de verschillende pakketten of mogelijkheden die ze aanbieden.

  Aegon

  De ongevallenverzekering van Aegon wordt met behulp van twee pakketten aangeboden, waarbij de uitkeringen in pakket 2 dubbel zo hoog liggen. Natuurlijk is dit pakket dan ook duurder. Een pluspunt van deze ongevallenverzekering is dat er geen uitsluiting voor gevaarlijke beroepen is voorzien. Het belangrijkste minpunt is dan weer dat er geen vergoeding is voor tandheelkundige kosten.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000 of € 10.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 50.000 of € 100.000
  KortingenLoyaliteitskorting tot 10% binnen het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket

  Allianz

  De persoonlijke ongevallenverzekering van Allianz, die overigens ook nog een goede collectieve ongevallenverzekering aanbiedt, is volledig af te stemmen op de persoonlijke situatie. De verzekeringsnemer kiest zelf welke rubrieken hij wenst te verzekeren. Voor rubriek D (geneeskundige behandeling) geldt wel dat ook rubriek A (overlijden) of rubriek B (blijvende invaliditeit) verzekerd moet zijn. In rubriek D is de uitkering beperkt tot 500 euro. Houd er bovendien rekening mee dat de ongevallenverzekering in principe enkel af te sluiten is tot de leeftijd van 60 jaar, maar dat adviseurs soms wel uitzonderingen willen maken. In ieder geval eindigt de verzekering wel wanneer de verzekerde 70 jaar wordt.

  Verzekerd bedrag bij overlijden Vrij te bepalen met adviseur
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit Vrij te bepalen met adviseur
  Kortingen Geen informatie

  AON

  Bij AON is er telkens de keuze uit verschillende combinaties van verzekerde bedragen. Verder dekt deze ongevallenverzekering 24/24 en 7/7 en kiest de verzekeringsnemer zelf welke gezinsleden hij mee wil verzekeren. Wintersporten en snorkelen zijn standaard verzekerd, maar risicovolle sporten zoals parachutespringen niet. Dekking is wel mogelijk met behulp van een extra module.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 6.000, € 9.000, € 12.000 of € 15.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 30.000, € 60.000, € 90.000 of € 120.000
  Kortingen Pakketkorting tot 12,5% via het IAK Privé Pakket

  ANWB

  De ongevallenverzekering van ANWB biedt dekking bij ongevallen tijdens het werk of in de vrije tijd. Er is een dekking voorzien bij overlijden (rubriek A) en blijvende invaliditeit (rubriek B). Deze ongevallenverzekering is niet flexibel, maar de uitkering bij overlijden is wel vrij hoog te noemen. ANWB-leden hebben recht op 5% korting op de ongevallenverzekering en ook voor alleenstaanden is er een premiekorting voorzien, maar sinds kort is deze wel van 50% naar 40% teruggebracht.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 25.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 75.000
  Kortingen Premiekorting van 40% voor alleenstaanden Korting van 5% voor ANWB-leden

  Centraal Beheer

  De ongevallenverzekering van Centraal Beheer is beschikbaar met een binnenshuis- en/of buitsenshuisdekking. Hierdoor kan de verzekeringsnemer beslissen om zich enkel te verzekeren buiten de eigen woning of net enkel in de woning (incl. tuin, garage en oprit), bijvoorbeeld wanneer er veel doe-het-zelfwerkjes worden opgeknapt. De verzekering is verder individueel af te sluiten, maar het is ook mogelijk om de partner en de kinderen mee te verzekeren. Bij een overlijden wordt het bedrag betaald aan degene die de erfenis regelt. Wat de verzekerde bedragen betreft, zijn er telkens vier keuzes voorzien. Tandartskosten zijn in geen geval gedekt.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000, € 10.000, € 15.000 of € 20.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000, € 75.000 of € 100.000
  Kortingen Korting voor wie een zorgverzekering heeft bij Ziezo, Zilveren Kruis, Pro Life of De Friesland Eventuele collectiviteitskorting via de werkgever

  FBTO

  De FBTO-ongevallenverzekering is een ongevallenverzekering die goed naar wens samen te stellen is. Er is de keuze uit drie pakketten en dit kan vervolgens worden uitgebreid met extra modules zoals tandkosten, zorgkosten en praktische hulp. Er zijn wel een aantal uitsluitingen waar rekening mee moet worden gehouden. Zo biedt de ongevallenverzekering niet alleen geen dekking bij een ongeval tijdens een snelheidsrit, maar ook niet bij een slipcursus. Daarnaast dekt FBTO niet wanneer de verzekerde niet wil meewerken aan een onderzoek om de hoeveelheid alcohol te meten en ook niet wanneer het ongeval ontstaat door een psychische aandoening.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000, € 10.000 of € 20.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000 of € 100.000
  Kortingen Geen pakketkorting

  InShared

  De ongevallenverzekering van InShared is heel uitgebreid en geldt niet alleen bij een ongeval in het buitenland, in de woning of in het verkeer, maar geldt bijvoorbeeld ook voor meerijders. Ook alle huisgenoten zijn meeverzekerd. In de praktijk zijn er twee formules voorzien, namelijk de dekking Ongeval & Overlijden met een overlijdensdekking van 10.000 euro en een dekking Ongeval & Blijvend letsel met een dekking van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit. Bij de tweede formule is er ook een dekking van 1.000 euro voor medische of tandheelkundige hulp voorzien.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 10.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 50.000
  Kortingen InShared-jaarbeloning

  Interpolis

  De Interpolis-ongevallenverzekering dekt de blijvende invaliditeit na een ongeval. De verzekeringsnemer heeft daarbij de keuze uit vier verschillende dekkingen. Een pluspunt is dat deze ongevallenverzekering geen eindleeftijd heeft. Wel is het zo dat de verzekerde bedragen vanaf 70 jaar worden gehalveerd. Het overlijdensrisico is eventueel apart te verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering (levensverzekering).

  Verzekerd bedrag bij overlijden N.v.t.
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000, € 75.000 of € 100.000
  KortingenTot 12% korting via het Alles in één Polis®-verzekeringspakket

  OHRA

  De OHRA-ongevallenverzekering is een goede ongevallenverzekering voor ouders. Voor kinderen jonger dan 28 jaar kent het een vergoeding toe bij blijvende invaliditeit, bij overlijden en bij gebitsbeschadiging (tot 20 jaar met de Tandheelkunde-dekking en tot maximaal € 1.500 in functie van het gekozen pakket). Naast de klassieke voorwaarde zoals thuis wonen of uitwonen voor de studie, geldt wel de aanvullende voorwaarde dat het kind niet getrouwd is. Houd er wel rekening mee dat deze ongevallenverzekering geen auto- of motorongevallen dekt waarbij de verzekerde bestuurder nog geen 23 jaar is.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000, € 7.500 of € 10.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000 of € 75.000
  Kortingen Geen pakketkorting

  Reaal

  Reaal heeft een goede ongevallenverzekering met toch wel een aantal pluspunten. Zo betalen ze bij een overlijden in het buitenland ook de repatriëringskosten van het lichaam en is er in sommige gevallen ook een uitkering voor plastische chirurgie die na het ongeval nodig is geworden. Daarnaast verdubbelt Reaal de uitkering als de verzekerde en de partner binnen de 24 uur na elkaar overlijden door een ongeval en er minstens één verzekerd kind dat jonger is dan 21 jaar achterblijft. Aanvullend kunnen ook autopassagiers en motorbijrijders worden verzekerd.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000 of € 10.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 30.000 of € 50.000
  Kortingen Pakketkorting van 2 tot 12%

  Univé

  Univé heeft een goede betaalbare ongevallenverzekering waarbij er wel een aantal uitsluitingen zijn voor gevaarlijke sporten en natuurlijk ook voor ongevallen na gebruik van drugs of alcohol. Sommige zaken zoals een risicovol beroep of het besturen van een motor zijn wel aanvullend te verzekeren. Het voordeel van dergelijke uitsluitingen is dat Univé de verzekering ook voordelig kan houden. Voor minderjarige kinderen zijn de kosten van tandheelkundige hulp inbegrepen.

  Verzekerd bedrag bij overlijden € 10.000 of € 25.000
  Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 75.000 of € 150.000
  Kortingen Pakketkorting van 10%

  Artikelen over ongevallenverzekeringen

  Veelgestelde vragen omtrent ongevallenverzekeringen

  Ben ik altijd verzekerd?

  De ongevallenverzekering geldt zowel in je vrije tijd als op het werk. Je bent dus in de meeste gevallen verzekerd.

  Voor wie geldt de verzekering?

  Wie er meeverzekerd zijn, kun je zelf bepalen. Je kunt alleen jezelf verzekeren, maar ook je partner meeverzekeren. Of alleen je kinderen meeverzekeren. Of het het hele gezin. Met ‘partner’ bedoelen verzekeraars de echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degene met wie je voor langere tijd samenwoont.

  Zijn kinderen standaard meeverzekerd op de ongevallenverzekering?

  Minderjarige en meerderjarige ongehuwde kinderen die bij jou inwonen of voor een studie uitwonend zijn en niet samenwonen, zijn meeverzekerd op de ongevallenverzekering. Hetzelfde geldt voor ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen. Het maakt voor de verzekering niet uit of het gaat om eigen, geadopteerde, of pleeg- en stiefkinderen zijn.

  Wanneer ben ik niet verzekerd?

  Bepaalde gevallen worden uitgesloten van de ongevallenverzekering. In de polisvoorwaarden lees je welke gevallen uitgesloten zijn. Voorbeelden van niet-verzekerde ongevallen zijn ongelukken die door opzet worden veroorzaakt, of ongevallen waarbij het gebruik van alcohol en/of drugs de oorzaak is. Extreme sporten worden vaak ook uitgesloten van de ongevallenverzekering. Dit omdat de kans op een ongeval hierbij veel groter is dan in andere gevallen.

  Wanneer keert de ongevallenverzekering uit?

  De ongevallenverzekering keert uit als een van de verzekering door een ongeluk blijvend invalide wordt of een van de verzekerde als gevolg van een ongeluk overlijdt. In het geval van alleenstaanden keert de verzekering bij overlijden uit aan de wettelijke erfgenamen. Bij blijvende invaliditeit keert de ongevallenverzekering ook een bedrag uit. De hoogte hiervan hangt af van de mate waarin iemand blijvend invalide raakt.

  Hoe werkt de Gliedertaxe?

  De Gliedertaxe is een vastgestelde lijst waarbij op basis van lichamelijke gebreken wordt aangegeven in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met het verzekerde bedrag. Het is dus niet zo dat de ongevallenverzekeraar bij elke vorm van arbeidsongeschiktheid zomaar het verzekerde bedrag uitkeert, dat vaak niet bijster hoog is. Zo kan de in de in de polis opgenomen Gliedertaxe bijvoorbeeld bepalen dat het verlies van de grote teen recht geeft op 20% van het verzekerde bedrag terwijl het verlies van het gezichtsvermogen recht biedt op 50% van het verzekerde bedrag. Houd daarbij ook rekening op verdere verminderingen. Zo kan in de tabel staan dat wie blind wordt aan één oog 30% van het verzekerde bedrag krijgt, maar dit wordt dan weer met 10% verminderd als de verzekerde 90% blind wordt aan dit oog. Anderzijds zijn er ook verzekeraars die een formule met een verhoogde uitkering aanbieden. Dan wordt het percentage uit de tabel op een vooraf afgesproken manier verhoogd, maar vaak ook tot een maximaal bedrag of een maximaal percentage.

  Wat als de Gliedertaxe-tabel geen duidelijkheid biedt?

  In de polisvoorwaarden staat vaak hoe de berekening dan zal verlopen. Een belangrijk aandachtspunt is de vraag of er bij de berekening van de arbeidsongeschiktheid rekening wordt gehouden met het huidige beroep. Het berekenen van een gemiddeld invaliditeitspercentage is dan minder geschikt. Anderzijds kan zo'n gemiddeld invaliditeitspercentage voor sommige beroepen net interessanter zijn. Sommige verzekeraars bieden de verzekeringsnemer de keuze.

  Hoe wordt de invaliditeit vastgesteld?

  Een medisch adviseur zal onafhankelijk vaststellen hoe invalide de verzekerde is geworden. Hij doet dit pas op het moment dat de invaliditeit geconsolideerd is en niet langer zal veranderen. Hierdoor kan het soms even duren alvorens de eindtoestand wordt vastgesteld.

  Wat gebeurt er met de betaalde premie als ik overlijd?

  Wanneer de verzekering stopt omdat de verzekeringsnemer is overleden, hebben de erfgenamen recht op een redelijke terugbetaling van het teveel. Hierbij mag de verzekeraar dossierkosten aanrekenen. Houd er wel rekening mee dat de erfgenamen en de begunstigden niet automatisch dezelfde personen zijn.

  Ben ik ook verzekerd voor werkongevallen?

  Meestal wel. De verzekeraar vraagt ook expliciet naar het beroep om op basis daarvan de premie te berekenen. Sommige beroepen zijn echter expliciet uitgesloten en worden niet verzekerd. Onder andere voor bemanningsleden van vliegtuigen, professionele sporters en bij het werken met houtbewerkingsmachines zijn er wel vaker beperkingen. In zo'n geval kan het wel mogelijk zijn om de werkgever aansprakelijk te stellen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever onvoldoende aandacht had voor de veiligheid op de werkvloer. Hiervoor kan de werkgever zich dan weer verzekeren.

  Wat moet er in de opzegbrief voor een ongevallenverzekering staan?

  Er is geen vast sjabloon voor de brief die nodig is om de ongevallenverzekering op te zeggen, dus het is perfect mogelijk om zelf een opzegbrief te maken. In deze opzegbrief dienen wel een aantal dingen duidelijk te worden vermeld. Zo moet de naam van de verzekeringsmaatschappij en het adres van de verzekeringsmaatschappij zijn opgenomen in de brief, alsook de naam en het adres van de verzekerde. Geef de brief een duidelijk onderwerp mee, zoals "Opzegging ongevallenverzekering" en verwijs naar de polis. Geef verder concreet aan dat de ongevallenverzekering wordt opgezegd.

  Heb ik een ongevallenverzekering nodig?

  De kans dat iemand een ernstig ongeval meemaakt en bijvoorbeeld blijvend invalide raakt, is gelukkig erg klein. Maar als het gebeurt, zijn de gevolgen enorm groot. Een verzekering is altijd nuttig als er een reëel risico op schade bestaat en het niet mogelijk is om deze schade zelf te dragen. Voor vrijwel alle Nederlanders is het risico op een ongeval voldoende groot om een ongevallenverzekering te overwegen. Bovendien zijn de gevolgen van een ongeval zo ingrijpend dat de meeste Nederlanders niet voldoende kapitaal hebben om deze gevolgen op te vangen. Daarom is een ongevallenverzekering vrijwel altijd aan te raden.

  Een ongevallenverzekering: wat is dat?

  Een ongevallenverzekering is een verzekering die een bepaald geldbedrag uitkeert aan de verzekerde of aan zijn nabestaanden als hij blijvend invalide wordt of overlijdt ten gevolge van een ongeluk. Dit geldbedrag compenseert de financiële gevolgen van het ongeval.

  Is de uitkering van de ongevallenverzekering belast?

  In principe is de uitkering van de ongevallenverzekering niet belast. Bij uitkeringen door ongevallenverzekeringen die gesloten zijn door de werkgever is dit mogelijk anders. De aanspraak op de uitkering is namelijk een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en dus een voordeel ten gevolge van de arbeid, waardoor het net als de arbeid belast dient te zijn. In de praktijk levert dit vaak discussies op.

  Is een ongevallenverzekering verplicht?

  Een individuele ongevallenverzekering is in principe niet verplicht. Wel is het zo dat werkgevers soms verplicht zijn om hun werknemers collectief te verzekeren, bijvoorbeeld op basis van een cao.

  Geldt de ongevallenverzekering ook op vakantie?

  Vrijwel alle ongevallenverzekeringen gelden wereldwijd en ook tijdens de vakantie. Enkel wanneer er op reis extreme sporten zoals parachutespringen worden beoefend, bestaat het risico dat de ongevallenverzekering geen dekking zal verlenen.

  Mag ik meerdere ongevallenverzekeringen afsluiten?

  Ja. Het is perfect mogelijk om ongevallenverzekeringen bij meerdere verzekeraars af te sluiten. Omdat het om vaste bedragen gaat die niet de werkelijke schade dekken, zullen ze ook gewoon allemaal uitkeren bij eenzelfde ongeval.

  Moeten er op de uitgekeerde bedragen ook schenkingsrechten worden betaald?

  De verzekerde is niet altijd gelijk aan de verzekeringsnemer en dus kan het dat er schenkingsrechten moeten worden betaald. Sommige verzekeraars voorzien dat zij dit zullen dragen, maar ze willen dan wel de optie hebben om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Informeer bij de verzekeraar naar hoe dit werkt.

  Dekt de ongevallenverzekering ook een ongeval met vuurwerk?

  De ongevallenverzekeringen die wij onder de loep hebben genomen, bevatten geen uitsluiting voor vuurwerkschade. Wel mag de verzekerde niet roekeloos zijn geweest. Tref dan ook altijd alle voorzorgsmaatregelen. Nog beter is het om het vuurwerk aan professionals over te laten.

  Welke beroepswerkzaamheden zien ongevallenverzekeraars als risicovol?

  Het gaat om uiteenlopende beroepswerkzaamheden waarbij er een grotere kans is op overlijden of blijvende invaliditeit. De door verzekeraars aangehaalde werkzaamheden zijn landbouwwerkzaamheden, hout- en metaalbewerking, werken met snijmachines, werken op hoogte, werken met grote dieren, wegenwerken, spoorwegenwerken, schoonmaken van schepen, reddingswerken, bluswerken, werken in de zee- of kustvisserij, werken in de zee- of kustvaart, werken op booreilanden en het werken als lijfwacht. Bij dergelijke risicovolle beroepswerkzaamheden is het vaak mogelijk om een ongevallenverzekering af te sluiten, maar dan is de premie ook flink duurder. Sommige werkzaamheden zijn zo risicovol dat (vrijwel) geen enkele verzekeraar dekking verleent. Het gaat onder andere om kermisexploitanten, circusartiesten, professionele sporters, stuntmannen, ruimtevaarders en militairen.

  Ben ik 24/7 verzekerd bij een ongevallenverzekering?

  Bij een persoonlijke ongevallenverzekering of een gezinsongevallenverzekering is dat de regel, maar er zijn uitzonderingen. Zo kan motorrijden, dronkenschap of een gevaarlijke sport uitgesloten zijn. Ongevallen die op deze momenten ontstaan, zijn dan niet gedekt. Sommige ongevallenverzekeringen bieden bovendien enkel op bepaalde momenten dekking. Voor de scholierenongevallenverzekering is de dekking bijvoorbeeld beperkt tot ongevallen tijdens de schooltijd en bij een ongevallenverzekering voor inzittenden gaat het natuurlijk om de tijd dat men in de auto vertoeft.

  Krijg ik als student korting op de ongevallenverzekering?

  In principe niet, maar er zijn wel veel manieren om te besparen. Vaak is het zo dat studenten die uitwonen omwille van hun studies tot een bepaalde leeftijd nog steeds onder de gezinsongevallenverzekering van de ouders vallen. Indien dat niet het geval is, kan het interessanter zijn dat de ouders overstappen. Daarnaast kunnen studenten zich soms laten verzekeren via een collectieve ongevallenverzekering van de studie- of studentenvereniging. Tevens zal een student door zijn jonge leeftijd en het feit dat hij geen gevaarlijk beroep uitoefent, vaak automatisch een minder hoge premie moeten betalen. Een echte studentenkorting kunnen we het echter niet noemen. Ten slotte gelden ook de kortingen waar anderen op kunnen rekenen, zoals de pakketkorting omdat ook andere verzekeringen bij de verzekeraar worden ondergebracht.

  Hoe werkt de uitkering bij overlijden (rubriek A)?

  De verzekeraar zal het forfaitaire bedrag dat in de polis is weergegeven, vaak een bedrag tussen 5.000 en 20.000 euro, uitkeren aan de begunstigden. Deze begunstigden staan ook in de polis weergegeven. Meestal gaat het in de eerste plaats om de echtgenoot of echtgenote van de verzekerde en, wanneer die er niet is, om de kinderen (elk voor een gelijk deel). Wanneer er ook geen kinderen zijn, wordt het bedrag onder de erfgenamen verdeeld. Wanneer de verzekeraar eerder al voor hetzelfde ongeval een bedrag uitkeerde voor blijvende invaliditeit, wordt dit meestal van de uitkering bij overlijden afgetrokken met ten hoogste het bedrag van rubriek A.

  Hoe werkt de uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B)?

  Het verzekerde bedrag in rubriek B uitbetaald in functie van de blijvende invaliditeit. Hiervoor vertrekt de verzekeraar van de zogenaamde Gliedertaxe die in de polisvoorwaarden terug te vinden is en de vaststellingen van een medisch deskundige. Hoe zwaarder de blijvende invaliditeit is, hoe hoger het uitgekeerde bedrag. Zo opent het verlies van een ringvinger of een pink bijvoorbeeld recht op een vergoeding van 10% van het verzekerd bedrag, terwijl dat bij een middelvinger 12% bedraagt, bij een wijsvinger 15% en bij een duim 25%.

  Hoe werkt de uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (rubriek C)?

  Hier wordt gedurende een beperkte periode (vaak twee jaar) een periodieke uitkering toegekend die afhankelijk is van het verzekerd bedrag (en dus niet van het loon) wanneer de verzekerde ten gevolge van een gedekt ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt wordt.

  Hoe werkt de uitkering van kosten van geneeskundige behandeling (rubriek D)?

  Het gaat om een ruime dekking van medische kosten die ten gevolge van het ongeval te maken zijn. Deze dekking is uitgebreider dan wat de verzekerde van de ziektekostenverzekering kan verwachten. Zo biedt het bijvoorbeeld ook dekking voor de kosten van het vervoer naar de plaats van de behandeling, de eerste aanschaffingskosten voor prothese, de aanschaf van een blindengeleidehond enzovoort. Er gelden vaak wel allerlei beperkingen. Zeker bij tandheelkundige hulp is er meestal maar een heel beperkt bedrag per behandeld element gedekt.

  Geldt de ongevallendekking ook bij (een poging tot) zelfdoding?

  Neen. Verzekeringen dekken altijd onverwachtse gebeurtenissen en een zelfdoding wordt daar niet onder begrepen. Alle verzekeraars sluiten zelfdoding uit. Bij een poging tot zelfdoding is er eveneens geen dekking voorzien voor blijvende invaliditeit. Zelfdoding is altijd voor eigen rekening en dat geldt ook voor andere verzekeringen.

  Ik heb al een dekking ongevallen op mijn doorlopende reisverzekering. Heb ik dan nog een losse ongevallenverzekering nodig?

  De dekking op de reisverzekering is steeds beperkt. Zo dekt het bijvoorbeeld geen ongeval in de tuin of tijdens het klussen aan het huis. Bij een losse ongevallenverzekering is dat wel het geval. Daarom raden wij eerder een losse ongevallenverzekering aan. Zo'n losse ongevallenverzekering biedt ook wereldwijd dekking, zelfs wanneer de verzekerde op reis is. Het kan wel dat de losse ongevallenverzekering geen dekking biedt bij ongevallen tijdens wintersporten. Hiervoor kan eventueel tijdelijk een reisongevallenverzekering aan de ongevallenverzekering worden toegevoegd.

  Is de ongevallenverzekering echt in elk land geldig?

  De ongevallenverzekering heeft een wereldwijde dekking en is in principe in elk land geldig. Wel kunnen de polisvoorwaarden relevante uitsluitingen bevatten. Zo is bijvoorbeeld een ongeval ten gevolge van een (burger)oorlog meestal niet gedekt. Naar landen trekken waar oorlog heerst, is dan ook af te raden, maar dat is niet alleen omwille van de ongevallenverzekering. Bovendien is het in principe de vereiste dat de verzekerde in Nederland blijft wonen, maar voor expats zijn er natuurlijk wel oplossingen te vinden.

  Is een ongevallenverzekeraar met een pakketkorting altijd beter?

  Niet automatisch. Sommige ongevallenverzekeraars werken niet met pakketkortingen omdat ze alle verzekerden, ongeacht het aantal verzekeringen dat ze afsluiten, hun beste prijs willen geven. Soms doen ze dat ook met de uitdrukkelijke melding dat ze de verzekeringsnemer alle vrijheid willen geven om over te stappen. Dat maakt ze natuurlijk niet minder goed of beter dan andere ongevallenverzekeraars. Enkel door ongevallenverzekeringen te vergelijken, met of zonder kortingen, is het mogelijk om de beste ongevallenverzekering te bepalen.

  Wat verstaan ongevallenverzekeraars onder een ongeval?

  In elke polis is een duidelijke definitie te vinden van wat onder een ongeval wordt verstaan. Vaak gaat het om een onverwachte, plotseling optredend en van buitenaf komende vorm van geweld dat op het lichaam inwerkt en dat het directe gevolg is van een gebeurtenis. Hierop zijn in de polisvoorwaarden dan weer beperkingen (bv. het ongeval ontstond omdat de verzekerde onder invloed was van drugs) en uitbreidingen (bv. bloedvergiftiging) voorzien.