EN

Ongevallenverzekering

Een ongeval. Je moet er toch niet aan denken dat jou of iemand uit het gezin dat overkomt. Toch hebben jaarlijks zo’n 700 mensen te maken met een ongeval in het verkeer. Nog eens 20 mensen hebben te maken met een (dodelijk) ongeval op de werkvloer. Dan is een ongevallenverzekering een goede verzekering om te hebben. Anders kun je voor hoge kosten komen te staan.

Waar is een ongevallenverzekering voor nodig?

Een ongevallenverzekering is noodzakelijk om je te verzekeren tegen kosten van een ongeluk. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met een bus of een tram. De kans dat het gebeurt, is minimaal, maar áls het gebeurt, kan het in aanzienlijke gevolgen hebben. Niet alleen vanwege mogelijk blijvend letsel, maar ook gezien de kosten die erbij komen kijken.

In het slechtste geval is er sprake van een overlijden. Met een ongevallenverzekering weet je zeker dat de afhandeling op een correcte manier plaatsvindt. Zonder deze verzekering moeten de nabestaanden meer regelen en is er zelfs kans op financiële schade. Een ongevallenverzekering voorkomt dit.

Is een ongevallenverzekering wel zinnig?

Een ongevallenverzekering is zinnig. Zelfs als je denkt dat jou niets kan overkomen, kan het verstandig zijn om de verzekering af te sluiten. Want wat gebeurt er als je te maken krijgt met vergiftiging, verdrinking of een infectie op vakantie?

En wat te denken van een ernstig auto-ongeluk? Dat kan ook de beste coureurs van Nederland overkomen. Het verzacht de pijn als niet alleen jij, maar ook je gezinsleden en andere inzittenden optimaal verzekerd zijn.

Voor wie is een dergelijke verzekering?

Ben je een doe-het-zelver of sport je regelmatig? Zit je regelmatig op de motor of doe je een risicovol beroep? Dan heb je een vergroot risico dat je te maken krijgt met een ongeval.

De verzekeraar is niet verplicht je te accepteren. Risicovolle sporten zijn bijvoorbeeld vaak uitgesloten. Soms hanteren verzekeraars ook een maximale leeftijd van bijvoorbeeld 50, 55 of 60 jaar.

Of een verzekering nuttig is, hangt dus ook af voor wie je verzekert. Volgens de Consumentenbond is een scholierenongevallenverzekering vaak niet zinnig, omdat je kind een gezinslid is en meeverzekerd is in de gezinspolis. Bovendien biedt die polis alleen dekking als er iets gebeurt onder schooltijd.

Dekking van een ongevallenverzekering

Rubrieken

In principe zijn er vier soorten dekkingen. Deze dekkingen noemen we ‘rubrieken’. Dit zijn de vier rubrieken:

  • Rubriek A: overlijden;

  • Rubriek B: blijvende invaliditeit;

  • Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

  • Rubriek D: kosten van een geneeskundige behandeling.

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om ook tandartskosten mee te verzekeren. De voorwaarde is dan wel dat het bezoek aan de tandarts het gevolg is van een ongeval. Vooral rubriek A en rubriek B zijn de belangrijkste onderdelen van een ongevallenverzekering.

Soorten ongevallenverzekeringen

Ongevallenverzekeringen zijn er in allerlei soorten:

  • Persoonlijke ongevallenverzekering

  • Gezinsongevallenverzekering

  • Scholierenongevallenverzekering

  • Ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto

Persoonlijke ongevallenverzekering

Zo is er bijvoorbeeld de persoonlijke ongevallenverzekering. Dit is de meest voorkomende ongevallenverzekering en waarschijnlijk de soort dekking die men bedoelt als deze spreekt van een ongevallenverzekering. Je kunt bij deze verzekering zelf het verzekerde bedrag bepalen.

Gezinsongevallenverzekering

Dan hebben we nog de Gezinsongevallenverzekering. Daarbij vallen alle leden van het gezin onder de dekking. Hierbij heb je keuze uit vaste pakketten of een beperkt aantal bedragen dat de verzekeraar aanbiedt.

Scholierenongevallenverzekering

Is je kind scholier? Dan kun je ook kiezen voor de scholierenongevallenverzekering. Deze is speciaal bedacht om kinderen te verzekeren die naar de basisschool of de middelbare school gaan. De verzekering dekt alleen kleine bedragen.

Ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto

Met de ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto ben je gedekt voor (letsel)schade van inzittenden bij een auto-ongeluk. Sommige ongevallen zijn ook gedekt binnen een andere verzekering, zoals een reisverzekering. Controleer of je je niet dubbel verzekert.

Hoeveel keert de verzekeraar uit?

Het bedrag dat verzekerd is bij blijvende invaliditeit of overlijden verschilt. Je kunt het bedrag zelf kiezen. Over het algemeen is het bedrag bij overlijden 5000 euro of 10.000 euro. Bij blijvende invaliditeit kan het bedrag bijvoorbeeld 30.000 euro of 50.000 euro zijn. Dit hangt af van de verzekeraar en welke dekking je kiest. Voor een hoger bedrag verzekeren betekent vaak ook meer premie betalen.

Wanneer keert een ongevallenverzekering uit?

Over het algemeen valt te stellen dat de verzekeraar alleen uitkeert in het geval van overlijden of van blijvende invaliditeit. Er moet echt sprake zijn van een ongeluk om een bedrag uitgekeerd te krijgen.

De meeste Nederlanders worden invalide of overlijden ten gevolge van een ziekte. De ongevallenverzekering dekt dit niet. In plaats daarvan moet je in deze gevallen aanspraak maken op de overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn overigens een stuk duurder dan een ongevallenverzekering. Maar: ze bieden wel meer dekking en dus meer zekerheid.

De Gliedertaxe

Stel je voor dat je als gevolg van een ongeval blijvend invalide wordt. De verzekeraar keert dan niet zomaar een bedrag uit, maar maakt gebruik van de Gliedertaxe. Verlies je een pink? Dan krijg je 10 procent van het verzekerde bedrag. En zo zijn er voor allerlei situaties allerlei voorwaarden en bedragen te vinden.

Je vindt deze schaal in de polisvoorwaarden. Daar lees je hoe de verzekeraar de blijvende invaliditeit vaststelt.

Wat als ik al een ziekte had?

Als je al ziek was voor een ongeval, kijkt de verzekeraar eerst of je het ongeval zou hebben als je gezond was geweest. Als je al invalide was op het moment van het ongeval, kijkt de verzekeraar alleen naar het deel van de blijvende invaliditeit die is veroorzaakt door het ongeval. Dat is niet het geval als je een eerder ongeval hebt gehad, waarvoor je met deze verzekering al was verzekerd.

Kortom: er zijn best wat uitzonderingen. Ondanks al deze uitzonderingen is het toch verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten. Zo voorkom je dat je voor torenhoge kosten komt te staan.

Meer over de verzekering

Meer over deze verzekering vind je in de polisvoorwaarden. Daar lees je bijvoorbeeld de percentages die je uitgekeerd krijgt onder bepaalde omstandigheden. Ook lees je daar meer over de premie.

Je doet er goed aan om zowel de premie als de polisvoorwaarden met elkaar te vergelijken. Soms loont het om toch een beetje meer te betalen, omdat de dekking dan beter is. Dat is overigens niet altijd zo: duurdere verzekeringen zijn niet per se beter of uitgebreider.

Ongevallenverzekeringen vergelijken

Geen enkele ongevallenverzekering dekt echt alle risico's. Vaak zijn er allerlei uitsluitingen en beperkingen en deze kunnen van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Alleen al de definitie van een ongeval is niet overal identiek. Bij het vergelijken van ongevallenverzekeringen zijn er dan ook veel zaken waarop men moet letten. De belangrijkste aspecten hebben we samengevat.

Meer informatie over het vergelijken van ongevallenverzekeringen
man vergelijkt ongevallenverzekeringen achter zijn computer op WA.nl

Overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar

Er zijn veel redenen waarom overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar interessant kan zijn. Veel verzekeringsnemers noemen daarbij de service en de prijs-kwaliteitverhouding, maar we raden aan om toch zeker ook rekening te houden met de polisvoorwaarden. Neem ze er even bij en maak ook inhoudelijk de vergelijking.

Meer informatie over het overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar
man stapt over van ongevallenverzekering achter zijn computer

Kostprijs van een ongevallenverzekering

De prijs van een ongevallenverzekering staat niet vast en is het gevolg van een vrij complexe berekening. Hierbij spelen de meest uiteenlopende factoren, waarvan aangetoond is dat ze het risico op een ongeval beïnvloeden, een rol. Zo zal iemand die een gevaarlijke job uitoefent, meer moeten betalen voor een ongevallenverzekering. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor wie gevaarlijke sporten beoefent, tenzij deze sporten natuurlijk nadrukkelijk uitgesloten zijn. Hierdoor is een goedkopere ongevallenverzekering ook niet altijd beter.

Kosten van een ongevallenverzekering
man bekijkt kosten van ongevallenverzekering achter zijn bureau

Besparen op de ongevallenverzekering

Wanneer de leefsituatie van de verzekerde wijzigt, heeft dit een invloed op de premie van de ongevallenverzekering. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand stopt met een gevaarlijke job en overstapt naar een minder gevaarlijke baan in het onderwijs. Toch hoeven wijzigingen niet altijd zo ingrijpend te zijn en zijn er ook eenvoudigere manieren om te besparen op de ongevallenverzekering.

Besparen op ongevallenverzekering
man probeert te besparen op ongevallenverzekering

Verzekeraars die de ongevallenverzekering aanbieden

Er zijn veel verzekeraars die de ongevallenverzekering aanbieden en zoals eerder gezegd verschillen hun polisvoorwaarden soms heel sterk. Sommige verzekeraars hebben bijvoorbeeld geen moeite met ijssporten, terwijl andere verzekeraars ze specifiek uitsluiten. Het is goed om te weten welke ongevallenverzekeraars er zijn en wat hen kenmerkt.

Meer informatie over ongevallenverzekeraars in Nederland
man zoekt ongevallenverzekeraar

Veelgestelde vragen omtrent ongevallenverzekeringen

Ben ik altijd verzekerd?

De ongevallenverzekering geldt zowel in je vrije tijd als op het werk. Je bent dus in de meeste gevallen verzekerd.

Voor wie geldt de verzekering?

Wie er meeverzekerd zijn, kun je zelf bepalen. Je kunt alleen jezelf verzekeren, maar ook je partner meeverzekeren. Of alleen je kinderen meeverzekeren. Of het het hele gezin. Met ‘partner’ bedoelen verzekeraars de echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degene met wie je voor langere tijd samenwoont.

Zijn kinderen standaard meeverzekerd op de ongevallenverzekering?

Minderjarige en meerderjarige ongehuwde kinderen die bij jou inwonen of voor een studie uitwonend zijn en niet samenwonen, zijn meeverzekerd op de ongevallenverzekering. Hetzelfde geldt voor ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen. Het maakt voor de verzekering niet uit of het gaat om eigen, geadopteerde, of pleeg- en stiefkinderen zijn.

Wanneer ben ik niet verzekerd?

Bepaalde gevallen worden uitgesloten van de ongevallenverzekering. In de polisvoorwaarden lees je welke gevallen uitgesloten zijn. Voorbeelden van niet-verzekerde ongevallen zijn ongelukken die door opzet worden veroorzaakt, of ongevallen waarbij het gebruik van alcohol en/of drugs de oorzaak is. Extreme sporten worden vaak ook uitgesloten van de ongevallenverzekering. Dit omdat de kans op een ongeval hierbij veel groter is dan in andere gevallen.

Wanneer keert de ongevallenverzekering uit?

De ongevallenverzekering keert uit als een van de verzekering door een ongeluk blijvend invalide wordt of een van de verzekerde als gevolg van een ongeluk overlijdt. In het geval van alleenstaanden keert de verzekering bij overlijden uit aan de wettelijke erfgenamen. Bij blijvende invaliditeit keert de ongevallenverzekering ook een bedrag uit. De hoogte hiervan hangt af van de mate waarin iemand blijvend invalide raakt.