EN

Ongevallenverzekeraars in Nederland

Er zijn veel ongevallenverzekeraars en allemaal hanteren ze hun eigen voorwaarden die niet altijd even eenvoudig te vergelijken zijn. Wij raden in ieder geval aan om offertes op te vragen bij verschillende ongevallenverzekeraars en om met meer dan alleen de prijs rekening te houden. Hieronder is een overzicht te vinden van de belangrijkste ongevallenverzekeraars en de verschillende pakketten of mogelijkheden die ze aanbieden.

Aegon

De ongevallenverzekering van Aegon wordt met behulp van twee pakketten aangeboden, waarbij de uitkeringen in pakket 2 dubbel zo hoog liggen. Natuurlijk is dit pakket dan ook duurder. Een pluspunt van deze ongevallenverzekering is dat er geen uitsluiting voor gevaarlijke beroepen is voorzien. Het belangrijkste minpunt is dan weer dat er geen vergoeding is voor tandheelkundige kosten.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000 of € 10.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 50.000 of € 100.000
KortingenLoyaliteitskorting tot 10% binnen het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket

Allianz

De persoonlijke ongevallenverzekering van Allianz, die overigens ook nog een goede collectieve ongevallenverzekering aanbiedt, is volledig af te stemmen op de persoonlijke situatie. De verzekeringsnemer kiest zelf welke rubrieken hij wenst te verzekeren. Voor rubriek D (geneeskundige behandeling) geldt wel dat ook rubriek A (overlijden) of rubriek B (blijvende invaliditeit) verzekerd moet zijn. In rubriek D is de uitkering beperkt tot 500 euro. Houd er bovendien rekening mee dat de ongevallenverzekering in principe enkel af te sluiten is tot de leeftijd van 60 jaar, maar dat adviseurs soms wel uitzonderingen willen maken. In ieder geval eindigt de verzekering wel wanneer de verzekerde 70 jaar wordt.

Verzekerd bedrag bij overlijden Vrij te bepalen met adviseur
Verzekerd bedrag bij invaliditeit Vrij te bepalen met adviseur
Kortingen Geen informatie

AON

Bij AON is er telkens de keuze uit verschillende combinaties van verzekerde bedragen. Verder dekt deze ongevallenverzekering 24/24 en 7/7 en kiest de verzekeringsnemer zelf welke gezinsleden hij mee wil verzekeren. Wintersporten en snorkelen zijn standaard verzekerd, maar risicovolle sporten zoals parachutespringen niet. Dekking is wel mogelijk met behulp van een extra module.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 6.000, € 9.000, € 12.000 of € 15.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 30.000, € 60.000, € 90.000 of € 120.000
Kortingen Pakketkorting tot 12,5% via het IAK Privé Pakket

ANWB

De ongevallenverzekering van ANWB biedt dekking bij ongevallen tijdens het werk of in de vrije tijd. Er is een dekking voorzien bij overlijden (rubriek A) en blijvende invaliditeit (rubriek B). Deze ongevallenverzekering is niet flexibel, maar de uitkering bij overlijden is wel vrij hoog te noemen. ANWB-leden hebben recht op 5% korting op de ongevallenverzekering en ook voor alleenstaanden is er een premiekorting voorzien, maar sinds kort is deze wel van 50% naar 40% teruggebracht.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 25.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 75.000
Kortingen Premiekorting van 40% voor alleenstaanden Korting van 5% voor ANWB-leden

Centraal Beheer

De ongevallenverzekering van Centraal Beheer is beschikbaar met een binnenshuis- en/of buitsenshuisdekking. Hierdoor kan de verzekeringsnemer beslissen om zich enkel te verzekeren buiten de eigen woning of net enkel in de woning (incl. tuin, garage en oprit), bijvoorbeeld wanneer er veel doe-het-zelfwerkjes worden opgeknapt. De verzekering is verder individueel af te sluiten, maar het is ook mogelijk om de partner en de kinderen mee te verzekeren. Bij een overlijden wordt het bedrag betaald aan degene die de erfenis regelt. Wat de verzekerde bedragen betreft, zijn er telkens vier keuzes voorzien. Tandartskosten zijn in geen geval gedekt.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000, € 10.000, € 15.000 of € 20.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000, € 75.000 of € 100.000
Kortingen Korting voor wie een zorgverzekering heeft bij Ziezo, Zilveren Kruis, Pro Life of De Friesland Eventuele collectiviteitskorting via de werkgever

FBTO

De FBTO-ongevallenverzekering is een ongevallenverzekering die goed naar wens samen te stellen is. Er is de keuze uit drie pakketten en dit kan vervolgens worden uitgebreid met extra modules zoals tandkosten, zorgkosten en praktische hulp. Er zijn wel een aantal uitsluitingen waar rekening mee moet worden gehouden. Zo biedt de ongevallenverzekering niet alleen geen dekking bij een ongeval tijdens een snelheidsrit, maar ook niet bij een slipcursus. Daarnaast dekt FBTO niet wanneer de verzekerde niet wil meewerken aan een onderzoek om de hoeveelheid alcohol te meten en ook niet wanneer het ongeval ontstaat door een psychische aandoening.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000, € 10.000 of € 20.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000 of € 100.000
Kortingen Geen pakketkorting

InShared

De ongevallenverzekering van InShared is heel uitgebreid en geldt niet alleen bij een ongeval in het buitenland, in de woning of in het verkeer, maar geldt bijvoorbeeld ook voor meerijders. Ook alle huisgenoten zijn meeverzekerd. In de praktijk zijn er twee formules voorzien, namelijk de dekking Ongeval & Overlijden met een overlijdensdekking van 10.000 euro en een dekking Ongeval & Blijvend letsel met een dekking van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit. Bij de tweede formule is er ook een dekking van 1.000 euro voor medische of tandheelkundige hulp voorzien.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 10.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 50.000
Kortingen InShared-jaarbeloning

Interpolis

De Interpolis-ongevallenverzekering dekt de blijvende invaliditeit na een ongeval. De verzekeringsnemer heeft daarbij de keuze uit vier verschillende dekkingen. Een pluspunt is dat deze ongevallenverzekering geen eindleeftijd heeft. Wel is het zo dat de verzekerde bedragen vanaf 70 jaar worden gehalveerd. Het overlijdensrisico is eventueel apart te verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering (levensverzekering).

Verzekerd bedrag bij overlijden N.v.t.
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000, € 75.000 of € 100.000
KortingenTot 12% korting via het Alles in één Polis®-verzekeringspakket

OHRA

De OHRA-ongevallenverzekering is een goede ongevallenverzekering voor ouders. Voor kinderen jonger dan 28 jaar kent het een vergoeding toe bij blijvende invaliditeit, bij overlijden en bij gebitsbeschadiging (tot 20 jaar met de Tandheelkunde-dekking en tot maximaal € 1.500 in functie van het gekozen pakket). Naast de klassieke voorwaarde zoals thuis wonen of uitwonen voor de studie, geldt wel de aanvullende voorwaarde dat het kind niet getrouwd is. Houd er wel rekening mee dat deze ongevallenverzekering geen auto- of motorongevallen dekt waarbij de verzekerde bestuurder nog geen 23 jaar is.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000, € 7.500 of € 10.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 25.000, € 50.000 of € 75.000
Kortingen Geen pakketkorting

Reaal

Reaal heeft een goede ongevallenverzekering met toch wel een aantal pluspunten. Zo betalen ze bij een overlijden in het buitenland ook de repatriëringskosten van het lichaam en is er in sommige gevallen ook een uitkering voor plastische chirurgie die na het ongeval nodig is geworden. Daarnaast verdubbelt Reaal de uitkering als de verzekerde en de partner binnen de 24 uur na elkaar overlijden door een ongeval en er minstens één verzekerd kind dat jonger is dan 21 jaar achterblijft. Aanvullend kunnen ook autopassagiers en motorbijrijders worden verzekerd.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000 of € 10.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 30.000 of € 50.000
Kortingen Pakketkorting van 2 tot 12%

Univé

Univé heeft een goede betaalbare ongevallenverzekering waarbij er wel een aantal uitsluitingen zijn voor gevaarlijke sporten en natuurlijk ook voor ongevallen na gebruik van drugs of alcohol. Sommige zaken zoals een risicovol beroep of het besturen van een motor zijn wel aanvullend te verzekeren. Het voordeel van dergelijke uitsluitingen is dat Univé de verzekering ook voordelig kan houden. Voor minderjarige kinderen zijn de kosten van tandheelkundige hulp inbegrepen.

Verzekerd bedrag bij overlijden € 10.000 of € 25.000
Verzekerd bedrag bij invaliditeit € 75.000 of € 150.000
Kortingen Pakketkorting van 10%

Veelgestelde vragen over de ongevallenverzekering

Geldt de ongevallendekking ook bij (een poging tot) zelfdoding?

Neen. Verzekeringen dekken altijd onverwachtse gebeurtenissen en een zelfdoding wordt daar niet onder begrepen. Alle verzekeraars sluiten zelfdoding uit. Bij een poging tot zelfdoding is er eveneens geen dekking voorzien voor blijvende invaliditeit. Zelfdoding is altijd voor eigen rekening en dat geldt ook voor andere verzekeringen.

Ik heb al een dekking ongevallen op mijn doorlopende reisverzekering. Heb ik dan nog een losse ongevallenverzekering nodig?

De dekking op de reisverzekering is steeds beperkt. Zo dekt het bijvoorbeeld geen ongeval in de tuin of tijdens het klussen aan het huis. Bij een losse ongevallenverzekering is dat wel het geval. Daarom raden wij eerder een losse ongevallenverzekering aan. Zo'n losse ongevallenverzekering biedt ook wereldwijd dekking, zelfs wanneer de verzekerde op reis is. Het kan wel dat de losse ongevallenverzekering geen dekking biedt bij ongevallen tijdens wintersporten. Hiervoor kan eventueel tijdelijk een reisongevallenverzekering aan de ongevallenverzekering worden toegevoegd.

Is de ongevallenverzekering echt in elk land geldig?

De ongevallenverzekering heeft een wereldwijde dekking en is in principe in elk land geldig. Wel kunnen de polisvoorwaarden relevante uitsluitingen bevatten. Zo is bijvoorbeeld een ongeval ten gevolge van een (burger)oorlog meestal niet gedekt. Naar landen trekken waar oorlog heerst, is dan ook af te raden, maar dat is niet alleen omwille van de ongevallenverzekering. Bovendien is het in principe de vereiste dat de verzekerde in Nederland blijft wonen, maar voor expats zijn er natuurlijk wel oplossingen te vinden.

Is een ongevallenverzekeraar met een pakketkorting altijd beter?

Niet automatisch. Sommige ongevallenverzekeraars werken niet met pakketkortingen omdat ze alle verzekerden, ongeacht het aantal verzekeringen dat ze afsluiten, hun beste prijs willen geven. Soms doen ze dat ook met de uitdrukkelijke melding dat ze de verzekeringsnemer alle vrijheid willen geven om over te stappen. Dat maakt ze natuurlijk niet minder goed of beter dan andere ongevallenverzekeraars. Enkel door ongevallenverzekeringen te vergelijken, met of zonder kortingen, is het mogelijk om de beste ongevallenverzekering te bepalen.

Wat verstaan ongevallenverzekeraars onder een ongeval?

In elke polis is een duidelijke definitie te vinden van wat onder een ongeval wordt verstaan. Vaak gaat het om een onverwachte, plotseling optredend en van buitenaf komende vorm van geweld dat op het lichaam inwerkt en dat het directe gevolg is van een gebeurtenis. Hierop zijn in de polisvoorwaarden dan weer beperkingen (bv. het ongeval ontstond omdat de verzekerde onder invloed was van drugs) en uitbreidingen (bv. bloedvergiftiging) voorzien.