EN

Allriskverzekering

Heb je een nieuwe auto? Of is je auto nog geen 6 jaar oud? Dan kun je kiezen voor een allriskverzekering (of: WA+ volledig cascoverzekering). Dit is de meest uitgebreide autoverzekering. Daarom is de premie ook hoger dan bij een WA- of beperkt cascoverzekering.

Wat is een allriskverzekering?

De allriskverzekering is de voertuigverzekering met de meest uitgebreide dekking. Hoewel ‘allrisk’ doet vermoeden dat alle risico’s gedekt zijn, is dit niet het geval. De meeste schade aan anderen en het eigen voertuig wordt gedekt. Soms wordt een allriskverzekering ook wel een WA+ volledig cascoverzekering genoemd.

Misschien is de term ‘WA+ volledig cascoverzekering’ wat verwarrend. Het begrip ‘WA’ zit erin en de WA is verplicht, weten we. Toch is een volledig cascoverzekering of een allriskverzekering niet verplicht. Dit is een extra aanvullende verzekering. Maar, als je een WA+ volledig cascoverzekering afsluit, ben je ook meteen voor de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verzekerd.

Kiezen voor een allriskverzekering

De keuze voor een allriskverzekering of een andere dekking, hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste factor is de ouderdom van de auto. Een hele jonge auto (tot 6 jaar) kan het best allrisk verzekerd worden. Daarna is het verstandiger de auto te verzekeren voor beperkte schade (WA+ beperkt cascoverzekering). Als de auto al wat ouder begint te worden (10 jaar of ouder), is alleen de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering nog noodzakelijk.

Naast de leeftijd spelen nog een aantal andere factoren een rol, zoals de waarde van de auto. Hiervoor kun je de ANWB/Bovag Koerslijst raadplegen. Daarnaast telt ook het aantal schadevrije jaren mee, evenals het risico dat je kunt en wilt dragen bij onverhoopt totaalverlies van de auto. Daar komt bij, dat het raadzaam is om een allriskdekking te overwegen als de auto gefinancierd is met een nog niet afgeloste lening.

Prijs van een allriskverzekering

Aan een allriskverzekering is een stevig prijskaartje verbonden. Dat is ook logisch want het is de meest uitgebreide autoverzekering die er is, hoewel deze verzekering nog met aanvullende dekkingen kan worden uitgebreid. Wat de exacte prijs is, valt hoe dan ook niet zomaar te zeggen. De prijsberekening is per slot van rekening bijzonder ingewikkeld en een aantal factoren zullen daarbij bepalend zijn.

Meer informatie over de prijsberekening bij een allriskverzekering

Verzekeraars die een allriskverzekering aanbieden

Vrijwel alle grote verzekeraars bieden een allriskverzekering aan. Het is dan ook een populaire verzekering bij iedereen die een nieuwe auto koopt. Elke verzekeraar hanteert daarbij eigen acceptatie-eisen en ook de exacte invulling van de verzekering kan verschillen. Wij hebben de belangrijkste informatie op één pagina genoteerd en geven meteen ook een overzicht van de voornaamste allriskverzekeraars in Nederland.

Overzicht van de allriskverzekeraars in Nederland

Dekking van een allriskverzekering

Zoals gezegd is de allriskverzekering de meest uitgebreide autoverzekering. Daarmee is de premie vaak ook hoger dan bij een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) of een WA+ beperkt cascoverzekering. Daarentegen is de dekking ook uitgebreider dan bij de andere genoemde dekkingen.

Zo is bij een allriskverzekering onder meer gedekt:

  • Schade aan anderen

  • Diefstal en inbraak

  • Ruitschade

  • Stormschade

  • Brandschade

  • Schade door eigen toedoen

  • Vandalismeschade

Uitsluitingen

Niet alle schade wordt gedekt bij een allriskverzekering. Er gelden een aantal uitsluitingen. Zo keert de verzekeraar bijvoorbeeld niets uit als de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, schade rijdt door opzet of door roekeloos gedrag of zijn voertuig gebruikt voor verhuur, wedstrijden of zakelijk personenvervoer. Ook schade door roest of slijtage wordt niet vergoedt. Omdat het rijden onder invloed van (te veel) alcohol of drugs een misdrijf is, is dit ook uitgesloten van de verzekering.

Het kan zijn dat de verzekeraar nog meer uitsluitingen op de verzekering heeft bedacht. Deze uitsluitingen zijn allen terug te vinden in de polisvoorwaarden van de verzekering.

Opties

Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om de verzekering uit te breiden. Daarbij valt te denken aan onder meer de no-claim beschermer in de nieuwwaarderegeling. Met een no-claimbeschermer kun je toch een claim indienen, zonder dat je terugvalt op de bonus-malusladder. Daardoor hoef je bij schade niet meer premie te betalen.

De nieuwwaarderegeling is een regeling die ervoor zorgt dat je in het geval van total loss schade genoeg geld terugkrijgt van de verzekering om een auto te kopen, die te vergelijken valt met de auto die je had. Je spreekt deze regeling af voor een bepaalde periode. Vaak gaat het om een periode van 3 jaar of korter. De verzekeraar keert uit op het moment dat de kosten om de auto te repareren hoger zijn dan de dagwaarde van de auto.

Bij schade

In het geval van schade ben je met een allriskverzekering ook verzekerd voor schade aan de eigen auto. Wie beroep doet op zijn of haar verzekering, zakt op de bonus-malusladder. Dat houdt in dat de verzekerde in de volgende jaren daarna meer premie zal betalen. Men valt namelijk terug in de schadevrije jaren. Daarnaast kun je ook te maken krijgen met een eigen risico.

Heb je een allriskverzekering en claim je een schade die onder het beperkt cascodeel van de verzekering valt? In de meeste gevallen val je dan niet terug op de bonus-malusladder. De premie blijft dan ongewijzigd. Ook in deze gevallen kan de verzekerde te maken krijgen met een eigen risico.

Vervangend vervoer

Stel dat je te maken krijgt met totaal verlies van bijvoorbeeld een auto door stormschade. Met een allriskverzekering zijn er meer gebeurtenissen gedekt dan met een beperkt cascoverzekering. De verzekeringsmaatschappij biedt je dan een tegemoetkoming aan, of stelt kosteloos vervangend vervoer (meestal een vervangende auto) ter beschikking.

Vergelijken van allriskverzekeringen

Laat het duidelijk zijn dat er grote verschillen zijn tussen de verleende dekkingen. Elke verzekeraar hanteert in feite zijn eigen voorwaarden en daarom doen autobezitters er goed aan om de dekkingen goed te vergelijken. Hierbij spelen heel veel factoren een rol en kunnen er soms acceptatie-eisen gelden waardoor niet elke allriskverzekering een optie is. Het is in ieder geval geen goed idee om enkel met de prijs rekening te houden.

Meer informatie over het vergelijken van allriskverzekeringen

Overstappen naar een andere allriskverzekeraar

Bij het vergelijken van allriskverzekeringen blijkt wel vaker dat een andere verzekeraar financieel interessanter is. De markt is ongelofelijk competitief en ­veel verzekeraars hanteren speciale acties of kortingen om nieuwe verzekeringsnemers aan te trekken. Toch zijn er ook een aantal belangrijke aandachtspunten. Hierdoor is overstappen zeker niet altijd het beste idee.

Meer informatie over het overstappen naar een andere allriskverzekeraar

Besparen op de allriskverzekering

Door allriskverzekeringen te vergelijken en zo nodig over te stappen, is het mogelijk om flink te besparen op de premie. Desondanks is het niet altijd nodig om daarvoor over te stappen naar een andere allriskverzekeraar. Dankzij enkele kleine ingrepen kan er vaak al een mooie korting worden verzilverd. De belangrijkste bespaartips hebben we op één pagina samengevat.

Meer informatie over het besparen op de allriskverzekering

Veelgestelde vragen over de allriskverzekering

Wat is het verschil met de andere soorten verzekeringen?

Een allriskverzekering is de meest uitgebreide dekking. Het biedt dekking tegen: schade aan anderen, diefstal en inbraak, ruitschade, stormschade, brandschade, schade door eigen toedoen en vandalismeschade. De beperkte cascoverzekering biedt alleen dekking tegen: schade aan derden of een tweezijdig ongeval, brand, explosies, blikseminslag, diefstal, een sterretje in de voorruit, botsingen met dieren en storm en ander natuurgeweld. Een WA-verzekering dekt alleen de schade die door het eigen voertuig is veroorzaakt aan anderen.

Vanaf wanneer kan ik het best kiezen voor een allriskverzekering?

Je kunt het best kiezen voor een allriskverzekering als je auto jonger is dan 6 jaar, een bepaalde waarde heeft, of er nog een lening voor de auto loopt. Auto’s tussen de 6 en 10 jaar worden meestal beperkt casco verzekerd. Auto’s ouder dan 10 jaar hebben meestal alleen een WA-verzekering.

Wat is het gevolg als ik schade claim?

Als je schade claimt, kun je te maken krijgen met een eigen risico. Wat het eigen risico-bedrag is, lees je in de polisvoorwaarden. Daarnaast val je terug in de schadevrije jaren en val je op de bonus-malusladder. Daardoor betaal je de komende jaren meer premie. Het kan soms dus voordeliger zijn om zelf de schade op te lossen.

Wat is het verschil met een volledig cascoverzekering?

Er is geen verschil met een volledig cascoverzekering. ‘Allriskverzekering’ en ‘volledig cascoverzekering’ zijn synoniemen van elkaar. Ze worden door elkaar gebruikt. In de volksmond wordt ‘allriskverzekering’ het vaakst gebruikt.

Geldt een allriskverzekering in het buitenland?

In de meeste gevallen geldt de allriskverzekering ook in het buitenland. Bij schade vergoedt de verzekering de schade en handelt de verzekeraar de zaak af met de tegenpartij.