EN

Overstappen naar een andere autoverzekering

Door over te stappen naar een andere autoverzekering kan er flink worden bespaard, terwijl de nieuwe verzekeringspolis misschien ook wel beter aansluit bij de gewijzigde situatie. Natuurlijk zijn er wel een aantal zaken waarop verzekeringsnemers moeten letten en zijn er ook veel dingen die ze moeten weten. Op deze pagina is de belangrijkste informatie terug te vinden.

Opzeggen van de autoverzekering

Wanneer het mogelijk is om de autoverzekering op te zeggen, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Vroeger was het bij vrijwel alle verzekeraars de regel dat er eerst een vaste periode van één jaar was en dat de autoverzekering dan altijd kon worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Door de toegenomen onderlinge concurrentie zijn er echter steeds meer verzekeraars die soepelere opzegmogelijkheden aanbieden. Bij hen is het altijd mogelijk om de autoverzekering op te zeggen. Raadpleeg de polisvoorwaarden om de exacte opzegmodaliteiten na te gaan.

Onthoud wel dat het soms sowieso mogelijk is om de autoverzekering op te zeggen, met name wanneer de verzekeraar de polisvoorwaarden of de premie van de autoverzekering in het nadeel van de verzekerde aanpast. Dit wordt ook wel eens een en-blocwijziging genoemd. De verzekeraar moet dergelijke wijzigingen tijdig laten weten en de verzekerde de kans geven om er niet mee akkoord te gaan en de verzekeringsovereenkomst op te zeggen. Hierbij gelden volgende richtlijnen:

  • Bij een en-blocwijziging mag de verzekerde altijd opzeggen binnen 30 dagen na de wijziging

  • Als de autoverzekeraar de wijziging niet communiceert of niet kan bewijzen dat hij het gecommuniceerd heeft, is een opzegging na de wijziging nog steeds toegestaan

  • Bij aanpassingen ten gevolge van een schadegeval of een gewijzigde persoonlijke situatie is deze vrije opzegregel niet van toepassing

Ook wanneer het verzekerde object verloren gaat, bijvoorbeeld omdat de auto naar de schroothoop gaat of verkocht wordt, is het steeds toegestaan om de verzekeringsovereenkomst stop te zetten.

Prijsverschillen tussen autoverzekeringen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand wil overstappen naar een andere autoverzekering. Een lagere premie wordt daarbij vaak aangehaald, wat natuurlijk een heel goede reden is om over te stappen. Houd daarbij wel altijd rekening met de polisvoorwaarden want een lagere premie is niet altijd beter. Ook wanneer er met andere verzekeringen wordt overgestapt, is het vaak zo dat ook best de autoverzekering volgt om alzo aanspraak te kunnen maken op allerlei pakketkortingen. Belangrijk om te weten is dat zo'n pakketkortingen op zich niet per se voordeliger hoeven te zijn. Vergelijk dan ook altijd heel gericht en val niet in de verleiding van beloofde kortingen.

Opletten voor de verzekeringsplicht

In Nederland geldt er enkel verzekeringsplicht ten opzichte van de WA-verzekering, niet ten opzichte van de cascodekkingen. Wie niet WA-verzekerd is, loopt niet alleen grote risico's op schadeclaims die hij zelf moet vergoeden, maar kan bovendien ook beboet worden. Daarom is het aangeraden om alles eerst bij de nieuwe verzekeraar in orde te brengen en goed te laten keuren alvorens de oude autoverzekering wordt opgezegd.

Kosten voor het opzeggen van de autoverzekering

Het is aangeraden om de opzegging altijd te kunnen bewijzen en daarom is aangetekend versturen toch aangewezen. Daarnaast brengen verzekeraars soms dossierkosten in rekening. Deze kosten staan vaak niet in de polisvoorwaarden en kunnen oplopen tot 25 euro. Houd er ten slotte rekening mee dat de verschuldigde premie altijd eerst moet worden betaald. Wanneer een premie reeds vooruitbetaald is, moet de verzekeraar wel het onverschuldigde deel (incl. assurantiebelasting) terugbetalen. Eventuele dossierkosten kan hij hierbij verrekenen. Dit geldt ook wanneer de verzekeringsnemer overlijdt: de erfgenamen hebben dan recht op een deel van de reeds betaalde autoverzekering.

Overstappen van autoverzekering en de schadevrije jaren

Schadevrije jaren gaan bij het overstappen niet verloren. Hiervoor hoeft de verzekerde ook niks te doen want de oude verzekeraar is verplicht om het aantal schadevrije jaren in een database te noteren en deze database wordt vervolgens gebruikt door de nieuwe verzekeraar. Over het verlies van de no-claimkorting hoeven verzekeringsnemers zich dan ook geen zorgen te maken. Bij een no-claimbeschermer liggen de kaarten wel anders. Wie een ongeval en een no-claimbeschermer heeft, moet bij zijn verzekeraar geen hogere premie betalen na een ongeval. Een ongeval heeft dan wel gevolgen voor het aantal schadevrije jaren, maar niet voor de te betalen premie. Dat is echter een afspraak tussen de huidige verzekeraar en de verzekerde en een nieuwe autoverzekeraar hoeft er geen rekening mee te houden. Hierdoor kan de autoverzekering bij de nieuwe autoverzekeraar toch flink duurder zijn. Een no-claimbeschermer kan wel degelijk interessant zijn, maar het bemoeilijkt wel het vrij overstappen naar een andere autoverzekeraar. Maak hierbij dus de nodige afwegingen.

Overstappen is niet altijd nodig

Hoewel overstappen van autoverzekering kan lonen, zal dat niet altijd het geval zijn. Toch is het ook dan aangeraden om de huidige autoverzekering onder de loep te nemen en na te gaan of de dekking wel nog aansluit bij de huidige waarde van de auto en of het niet beter is om te kiezen voor een beperktere formule. Houd daarbij wel rekening met volgende richtlijnen:

  • De dekking tussentijds verhogen naar een duurdere formule is vrijwel altijd meteen mogelijk

  • De dekking tussentijds verlagen naar een voordeligere formule is vaak slechts beperkt mogelijk, bijvoorbeeld na het eerste jaar

  • Overstappen van een allriskverzekering naar de WA + Beperkt Casco is vaak interessant wanneer de auto zes jaar oud is

  • Overstappen van de WA + Beperkt Casco naar de WA-verzekering is vaak pas interessant wanneer de auto tien jaar oud is

Ga bij oudere auto's ten slotte ook altijd na of andere formules zoals de youngtimerverzekering of de oldtimerverzekering niet beter passen bij de gewijzigde noden. De premie voor zo'n verzekering is flink lager, maar houd wel rekening met allerlei beperkingen.

Veelgestelde vragen over de autoverzekering

Hoe vaak moet ik autoverzekeringen vergelijken?

Wij raden aan om jaarlijks een vergelijking te maken en om zeker een vergelijking te maken als de persoonlijke situatie wijzigt of wanneer er plannen zijn om de dekking aan te passen. Ook wanneer de verzekeraar de polisvoorwaarden of de premie aanpast, is een nieuwe vergelijking aangewezen. De meeste consumenten vergelijken elke vier jaar een autoverzekering, maar we raden toch aan om vaker te vergelijken.

Is overstappen met negatieve schadevrije jaren mogelijk?

Verzekeraars staan hier weigerachtig tegenover. Bij de meeste verzekeraars is het niet of slechts beperkt mogelijk, bijvoorbeeld tot -1 schadevrij jaar. Meestal is het niet interessant om bij negatieve schadevrije jaren over te stappen.

Waarom zou ik overstappen van autoverzekering?

Iedereen heeft natuurlijk andere beweegredenen, maar er zijn een aantal redenen die vaak worden genoemd. Uit een onderzoek van Allianz Direct blijkt dat een betere prijs-kwaliteitverhouding de voornaamste reden is. Daarnaast vonden verzekeringsnemers hun oude verzekering te duur of stapten ze over toen ze een andere auto hadden gekocht. Slechts 8% stapte over omdat ze ontevreden waren over de service en 6% omdat ze een andere dekking wilden.

Wat gebeurt er met onvolledige schadevrije jaren?

De nieuwe verzekeraar beslist zelf hoe hij hiermee omgaat. In theorie mag een nieuwe verzekeraar beslissen om 1 jaar en 11 schadevrije maanden om te zetten naar 1 schadevrij jaar. Sommige verzekeraars ronden in zo'n gevallen naar boven af en kunnen hierdoor een voordeligere premie aanbieden. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van autoverzekeraars.

Heb ik een bedenktijd bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering?

Voor de autoverzekering geldt een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze periode is het mogelijk om zonder opgaaf van redenen af te zien van de nieuwe autoverzekering.