EN

Overstappen naar een andere WA-verzekering

Wie overstapt op een andere WA-verzekering, kan daarmee tientallen euro’s per jaar mee besparen. Aanbiedingen en veranderingen in de polisvoorwaarden zijn valide aanleidingen om over te stappen. Vroeger was overstappen een hele klus, maar tegenwoordig vindt het overstapproces online plaats. WA.nl legt uit hoe het overstappen op een andere verzekeraar werkt.

Waarom overstappen van WA-verzekering?

Tussen verzekeraars is in de loop der jaren concurrentie ontstaan. De een biedt dezelfde verzekering scherper aan dan de andere. Dankzij de concurrentie zijn er grote prijsverschillen. Daar kan de consument van profiteren door een verzekering te kiezen met een zo laag mogelijke premie, maar een zo compleet mogelijke dekking. Er zijn diverse factoren van invloed op de kosten van een WA-verzekering.

Ook het aantal schadevrije jaren telt mee. Sommige autoverzekeraars zijn goedkoop bij weinig schadevrije jaren, maar relatief gezien zijn ze minder voordelig naarmate het aantal opgebouwde schadevrije jaren stijgt.

Een dure verzekering is niet per definitie beter dan een goedkope WA-verzekering. Het komt wel voor dat een dure verzekering een betere dekking biedt, maar dat is meer uitzondering dan regel.

Beginnen met besparen

Uit onderzoek blijkt dat er flinke prijsverschillen bestaan tussen autoverzekeringen met dezelfde dekking. Zo rekent de duurste verzekeraar maar liefst drie keer meer premie dan de goedkoopste verzekering. Daarom loont het om WA-verzekeringen te vergelijken. Het wisselen van WA-verzekering kan zomaar een besparing van 200 euro per jaar opleveren.

Wanneer kan ik overstappen?

Bij een WA-verzekering hoort een contractduur. Meestal loopt een contract een jaar. Wie wil overstappen, kan met inachtneming van een opzegtermijn vanaf de contractvervaldatum de verzekering beëindigen. De vervaldatum van het contract staat op het polisblad. Om de verzekering op te zeggen, stuurt de verzekerde een brief naar de verzekeraar. Als de verzekeraar zomaar een premiestijging doorvoert of de voorwaarden verandert, mag de verzekerde zonder opzegtermijn overstappen naar een andere verzekeraar.

Verkoop je je auto? Dan mag er tussentijds worden overgestapt naar een andere autoverzekering. Daarvoor is wel het vrijwaringsbewijs benodigd. De meeste autoverzekeraars betalen de reeds voldane premie over de resterende periode terugbetalen en de polis beëindigen. Het kan ook zijn dat de verzekeraar de reeds voldane premie reserveren en in mindering brengen op de toekomstige premie voor de nieuwe auto.

Zo werkt overstappen naar een andere WA-verzekeraar

Via het internet overstappen naar een andere WA-verzekeraar is heel eenvoudig. Bij het overstappen naar een andere WA-verzekeraar zijn er drie eenvoudige stappen te doorlopen. In de praktijk bieden veel WA-verzekeraars een overstapdienst aan en zullen zij de nieuwe klant helpen bij het maken van de overstap.

 1. Een aanvraag indienen bij een nieuwe WA-verzekeraar

  Bij een overstap is het belangrijk dat er een nieuwe WA-verzekering wordt aangevraagd bij een andere verzekeraar. Welke verzekeraar er wordt gekozen, kan van meerdere factoren afhangen. De verzekeraar zelf kijkt bij het aanbieden van de polis naar meerdere factoren, zoals het type auto (vastgesteld aan de hand van het kenteken), de woonplaats van de eigenaar, hoeveel kilometers er per jaar gereden worden en hoeveel schadevrije jaren de automobilist heeft opgebouwd. Het aantal schadevrije jaren wordt via een database door de nieuwe verzekeraar gecontroleerd. Het is aan te raden om altijd eerst een nieuwe aanvraag in te dienen en pas dan de oude WA-verzekering op te zeggen. De nieuwe verzekeraar kan namelijk weigeren en dan bestaat het risico dat men zonder een WA-verzekering komt te zitten.

  man dient een aanvraag in voor een wa-verzekering achter zijn laptop
 2. Een ingangsdatum kiezen

  Wanneer de automobilist een nieuwe verzekering aanvraagt, kan er een datum worden afgesproken waarop de verzekering moet ingaan. Deze datum moet hetzelfde zijn als de dag dat de oude WA-verzekering wordt stopgezet. Daarom dient eerst te worden nagegaan wanneer de oude verzekering zal aflopen. Meestal geldt er een opzegtermijn van een maand. Overigens zijn er ook verzekeraars waar de WA-verzekering onmiddellijk stop kan worden gezet. Gedurende het eerste contractjaar is overstappen echter vaak niet mogelijk, maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de verzekeraar beslist om de premie te verhogen. Informeer bij de huidige WA-verzekeraar voor meer informatie hieromtrent.

  man kiest een ingangsdatum voor zijn wa-verzekering
 3. De huidige WA-verzekering opzeggen

  Ten slotte moet het contract met de huidige verzekeraar worden opgezegd. Doe dit nadat de definitieve beslissing van de nieuwe WA-verzekeraar is ontvangen. In veel gevallen kan opzeggen telefonisch, maar steeds vaker kan het ook digitaal door middel van een webformulier. In ieder geval is het belangrijk om over een opzeggingsbewijs te beschikken. Daarom krijgt een schriftelijke opzegging altijd de voorkeur. Goed om te weten: als de verzekerde een tijdje niet is verzekerd omdat de vorige verzekering al is stopgezet, maar de nieuwe nog niet is ingegaan, mag er niet worden gereden. Deelnemen aan het verkeer is dan strafbaar. Dat kan de bestuurder een boete opleveren.

  man zegt zijn wa-verzekering op

Schadevrije jaren meenemen?

Bij iedere verzekeraar worden schadevrije jaren opgebouwd. Deze worden gecontroleerd door de verzekeraar, maar moeten van tevoren al worden doorgegeven bij de nieuwe verzekeraar. Weet je niet hoeveel schadevrije jaren zijn opgebouwd? Dan kan dit worden opgevraagd bij de huidige verzekeraar.

Wie gebruikmaakt van een no-claimbeschermer, moet zich realiseren dat deze niet geldig is bij de nieuwe verzekeraar. Een no-claimbeschermer zorgt ervoor dat een verzekerde maximaal één keer per jaar schade kan claimen, zonder dat de no-claimkorting daalt. De nieuwe verzekeraar kijkt naar het moment dat er eens schade is geclaimd, maar kijkt daarbij niet naar de no-claimbeschermer. Uiteindelijk kan een nieuwe verzekering daardoor duurder worden dan de huidige verzekering. Het is handig hier rekening mee te houden bij het kiezen voor een verzekering.

Veelgestelde vragen over overstappen van WA-verzekering

Door over te stappen naar een andere WA-verzekeraar is het mogelijk om veel te besparen. Er zijn wel een aantal dingen om aandacht aan te schenken. Het is namelijk niet de bedoeling dat je helemaal zonder WA-verzekering komt te zitten. Om je hierbij te helpen, hebben we een aantal veelgestelde vragen over het overstappen van WA-verzekering beantwoord.

Is overstappen van WA-verzekering altijd voordeliger?

Nee, dat is niet altijd het geval. Elke verzekeraar hanteert eigen tarieven. Bovendien zitten sommige mensen ook in de zogeheten no-claimbeschermerval. Daarbij zijn het aantal schadevrije jaren beperkt, maar geniet men toch van een hoge korting op de bonus-malusladder. De nieuwe verzekeraar houdt echter enkel rekening met de schadevrije jaren, waardoor er een hogere premie wordt berekend. Soms is overstappen van WA-verzekering met andere woorden voordeliger en soms niet. Daarom is vergelijken enorm belangrijk.

Is een voordeligere WA-verzekering ook op lange termijn voordeliger?

Nee, dat is niet altijd het geval. Het is belangrijk om de bonus-malustabel onder de loep te nemen. Bij elke trede hoort een kortingspercentage. Sommige verzekeraars hanteren meer of minder treden. Dit beïnvloedt hoe snel de maximale korting wordt bekomen. Soms kan de huidige verzekeraar, die nu nog iets duurder is, na enkele jaren alsnog voordeliger zijn. Regelmatig opnieuw vergelijken, blijft met andere woorden belangrijk.

De oude WA-verzekering loopt af voor de acceptatie van de nieuwe WA-verzekering. Wat nu?

Een WA-verzekering is verplicht, dus het is belangrijk om actie te ondernemen. Sommige verzekeraars bieden voor dergelijke probleemsituaties gelukkig een voorlopige dekking aan. Dit in afwachting van de acceptatie of de weigering. Niet elke verzekeraar kent echter een tijdelijke dekking toe. En het is niet omdat er geen tijdelijke dekking wordt toegekend, dat de aanvraag definitief wordt afgewezen (of omgekeerd).

Ik word geweigerd bij de nieuwe WA-verzekeraar. Hoe komt dit?

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een verzekeraar houdt rekening met veel zaken, zoals de waarde van de auto, het vermogen van de auto en de veiligheidsuitrusting van de auto. Ook andere zaken kunnen een rol spelen, zoals het aantal schadevrije jaren, een wanbetalingsverleden of een strafrechtelijk verleden. Het is mogelijk om de verzekeraar om een duidelijke reden te vragen.

Kan ik zonder kosten weggaan bij mijn WA-verzekeraar?

Dat verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars zijn er bij een tussentijdse opzegging royementskosten of beëindigingskosten te betalen. Dit wordt meestal verrekend met een premie die nog terug te krijgen is. Soms gaat het om enkele euro’s en soms gaat het om tientallen euro’s.