EN

Kostprijs van de ongevallenverzekering

De kostprijs van de ongevallenverzekering is afhankelijk van verschillende factoren en persoonlijke keuzes, hoewel zeker niet alles te beïnvloeden is. Er zijn vaak grote prijsverschillen tussen ongevallenverzekeraars. Wie de polisvoorwaarden en de verzekerde bedragen onder de loep neemt, begrijpt al snel hoe dat komt. Hieronder zijn de beïnvloedende factoren weergegeven.

Dekking van de ongevallenverzekering

De kostprijs is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de situaties waarbinnen de ongevallenverzekering dekking biedt. Een scholierenongevallenverzekering beperkt zich bijvoorbeeld tot ongevallen onder schooltijd en hierdoor zal zo'n ongevallenverzekering flink goedkoper zijn dan een persoonlijke ongevallenverzekering. Hierbij kan er dan weer een keuze worden gemaakt tussen een dekking voor blijvende invaliditeit of overlijden en voor aanvullende dekkingen zoals medische of tandheelkundige kosten. Hoe ruimer de dekking, hoe duurder de ongevallenverzekering is.

Daarnaast zijn er ook onderlinge dekkingsverschillen die de prijs beïnvloeden. Sommige ongevallenverzekeraars bieden bijvoorbeeld dekking bij een hernia terwijl andere ongevallenverzekeraars het net uitsluiten. Die eerste ongevallenverzekering biedt dan meer bescherming, maar is vaak ook duurder. Hierdoor kunnen er soms toch grote prijsverschillen ontstaan.

Verzekerd bedrag

Hoe hoger het verzekerd bedrag is, hoe duurder de ongevallenverzekering wordt. Hier bestaan een aantal verschillen tussen verzekeraars onderling, maar veel verzekeraars bieden verschillende formules aan. Soms zijn ze vrij te kiezen, maar soms gaat het om pakketten.

De verzekerde bedragen zijn hoe dan ook vrij laag, maar om financiële redenen kan er voor een goedkopere formule worden gekozen. Hieronder een overzicht van de verzekerde bedragen bij de belangrijkste ongevallenverzekeraars in Nederland (peildatum: 26 oktober 2020).

VerzekeraarVerzekerd bedrag bij overlijden Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit
Reaal € 5.000 of € 10.000 € 30.000 of € 50.000
FBTOPakket 1: € 5.000 Pakket 2: € 10.000 Pakket 3: € 20.000Pakket 1: € 25.000 Pakket 2: € 50.000 Pakket 3: € 100.000
Interpolis N.v.t. € 25.000, € 50.000, € 75.000 of € 100.000
Centraal Beheer Keuze 1: € 5.000 Keuze 2: € 10.000 Keuze 3: € 15.000 Keuze 4: € 20.000Keuze 1: € 25.000 Keuze 2: € 50.000 Keuze 3: € 75.000 Keuze 4: € 100.000
InShared € 10.000 € 50.000
AONPakket 1: € 6.000 Pakket 2: € 9.000 Pakket 3: € 12.000 Pakket 4: € 15.000Pakket 1: € 30.000 Pakket 2: € 60.000 Pakket 3: € 90.000 Pakket 4: € 120.000
Univé € 10.000 of € 25.000€ 75.000 of € 150.000
OHRA Pakket 1: € 5.000 Pakket 2: € 7.500 Pakket 3: € 10.000Pakket 1: € 25.000 Pakket 2: € 50.000 Pakket 3: € 75.000

Let wel altijd op bij de dekking blijvende invaliditeit want bij een gedeeltelijke invaliditeit wordt dit bedrag verminderd. Zo betalen veel verzekeringsmaatschappijen bij het verlies van het gehoor aan één oor slechts 25% van het verzekerd bedrag. In de polisvoorwaarden staan deze percentages aangegeven. Houd er ten slotte rekening mee dat sommige ongevallenverzekeraars zoals FBTO de verzekerde bedragen vanaf de 70ste verjaardag halveren.

Gezinssamenstelling

Een persoonlijke ongevallenverzekering zal altijd goedkoper zijn dan een gezinsongevallenverzekering. Bij zo'n gezinsongevallenverzekering speelt daarnaast ook de vraag wat de gezinssituatie is. Verzekeraars hanteren bijvoorbeeld andere tarieven voor wie samenwoont met kinderen dan voor wie samenwoont met een partner of met een partner met kinderen. Zijn er kinderen uitwonend omdat ze studeren? Dan vallen zij vaak, maar niet altijd, onder de gezinsongevallenverzekering.

Leeftijd

De leeftijd speelt vaak een rol bij het berekenen van de premie. Vooral bij ouderen die slecht ter been zijn, is het risico op een ongeval groter. Sommige verzekeraars weigeren hen zelfs te verzekeren, terwijl andere verzekeraars dan weer het verzekerd bedrag verminderen.

Risicoverhogende factoren

Verzekeraars brengen altijd eventuele risicoverhogende factoren in kaart. Dergelijke factoren beïnvloeden natuurlijk ook de premie van de ongevallenverzekering. Het gaat dan vooral om eventuele gevaarlijke beroepen of sporten. Ook het besturen van een motor van 50cc of meer kan in een verhoogde premie resulteren. Andere verzekeraars maken het zichzelf eenvoudiger en bieden gewoon geen dekking wanneer het ongeval bij het motorrijden of bij een gevaarlijk beroep of sport ontstond. Goed de polisvoorwaarden van ongevallenverzekeringen vergelijken blijft dan ook belangrijk.

Commerciële kortingen en voordelen

Ten slotte wordt de prijs natuurlijk nog beïnvloed door allerlei commerciële kortingen en acties. Veel verzekeraars kennen bijvoorbeeld een korting toe aan wie meteen de jaarpremie wil betalen. Daarnaast zijn er ook de zogenaamde pakketkortingen. Bij Interpolis loopt de pakketkorting bijvoorbeeld op tot 12% wanneer er ook een inboedelverzekering, doorlopende reisverzekering, autoverzekering en rechtsbijstandverzekering bij hen wordt afgenomen. Hoewel zo'n kortingen mooi zijn, hoeft dat nog niet altijd te betekenen dat het om de goedkoopste ongevallenverzekering gaat. Bovendien zijn er nog andere manieren om te besparen op de ongevallenverzekering.

Veelgestelde vragen over de ongevallenverzekering

Geldt de ongevallenverzekering ook op vakantie?

Vrijwel alle ongevallenverzekeringen gelden wereldwijd en ook tijdens de vakantie. Enkel wanneer er op reis extreme sporten zoals parachutespringen worden beoefend, bestaat het risico dat de ongevallenverzekering geen dekking zal verlenen.

Mag ik meerdere ongevallenverzekeringen afsluiten?

Ja. Het is perfect mogelijk om ongevallenverzekeringen bij meerdere verzekeraars af te sluiten. Omdat het om vaste bedragen gaat die niet de werkelijke schade dekken, zullen ze ook gewoon allemaal uitkeren bij eenzelfde ongeval.

Moeten er op de uitgekeerde bedragen ook schenkingsrechten worden betaald?

De verzekerde is niet altijd gelijk aan de verzekeringsnemer en dus kan het dat er schenkingsrechten moeten worden betaald. Sommige verzekeraars voorzien dat zij dit zullen dragen, maar ze willen dan wel de optie hebben om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Informeer bij de verzekeraar naar hoe dit werkt.

Dekt de ongevallenverzekering ook een ongeval met vuurwerk?

De ongevallenverzekeringen die wij onder de loep hebben genomen, bevatten geen uitsluiting voor vuurwerkschade. Wel mag de verzekerde niet roekeloos zijn geweest. Tref dan ook altijd alle voorzorgsmaatregelen. Nog beter is het om het vuurwerk aan professionals over te laten.

Welke beroepswerkzaamheden zien ongevallenverzekeraars als risicovol?

Het gaat om uiteenlopende beroepswerkzaamheden waarbij er een grotere kans is op overlijden of blijvende invaliditeit. De door verzekeraars aangehaalde werkzaamheden zijn landbouwwerkzaamheden, hout- en metaalbewerking, werken met snijmachines, werken op hoogte, werken met grote dieren, wegenwerken, spoorwegenwerken, schoonmaken van schepen, reddingswerken, bluswerken, werken in de zee- of kustvisserij, werken in de zee- of kustvaart, werken op booreilanden en het werken als lijfwacht. Bij dergelijke risicovolle beroepswerkzaamheden is het vaak mogelijk om een ongevallenverzekering af te sluiten, maar dan is de premie ook flink duurder. Sommige werkzaamheden zijn zo risicovol dat (vrijwel) geen enkele verzekeraar dekking verleent. Het gaat onder andere om kermisexploitanten, circusartiesten, professionele sporters, stuntmannen, ruimtevaarders en militairen.