EN

Kosten van de autoverzekering

De kostprijs van de autoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere de auto waarmee de verzekerde rijdt is belangrijk, maar ook de leeftijd van de verzekerde of zijn schadeverleden. Slechts een aantal factoren zijn door de verzekeringsnemer te beïnvloeden.

Gekozen formule bij berekening van kosten autoverzekering

De kosten van de autoverzekering zijn in de eerste plaats sterk afhankelijk van de gekozen formule. Hierbij is de allriskverzekering de duurste optie, gevolgd door respectievelijk de WA + Beperkt Casco en de WA-verzekering. Natuurlijk biedt de allriskverzekering ook een uitgebreidere dekking. Het verschil tussen deze drie formules is hieronder weergegeven.

WA-verzekeringWA + Beperkt CascoAllriskverzekering
Schade aan anderen JaJaJa
Diefstal van de auto JaJa
Inbraakschade aan de auto JaJa
Stormschade aan de auto JaJa
Brandschade aan de auto JaJa
Aanrijding met wilde dieren JaJa
Verkeersschade door de schuld van de verzekerde Ja
Schade door onbekende daders Ja

Aanvullende autoverzekeringen

Bovenop de gekozen autoverzekeringsformule zijn er vaak nog allerlei dekkingen die vrijwillig af te sluiten zijn. Deze dekkingen beïnvloeden natuurlijk ook de kostprijs van de autoverzekering. Voorbeelden van deze aanvullende autoverzekeringen zijn de ongevallen-inzittendenverzekering, de schadeverzekering voor inzittenden, de no-claimbeschermer en de rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie over aanvullende autoverzekeringen

Risicobeoordeling

Zoals altijd is de kostprijs van de premie afhankelijk van de beoordeling van het risico. De verzekeraar houdt daarbij rekening met diverse factoren, zoals:

  • De eigenschappen van de auto (zware of sportieve auto's hebben vaker schade)

  • Het gebruik van de auto (privé of zakelijk)

  • Het aantal gereden kilometers per jaar

  • Leeftijd van de bestuurder (jonge of oude bestuurders zijn een groter risico)

  • Aantal schadevrije jaren

  • Historiek (bv. rijontzegging, strafrechtelijke veroordelingen enzovoort)

  • Jaren rijervaring

  • Woonplaats

  • Enzovoort

Om deze redenen zal de verzekeraar altijd vragen om een vragenlijst in te vullen. Er moeten vrij veel gegevens worden doorgegeven, maar het is de enige manier om een correcte berekening te kunnen maken.

Verzekerde waarde

Niet alleen speelt het risico op schade een rol bij de berekening van de premie, maar ook het bedrag dat de verzekeraar maximaal moet vergoeden. De verzekerde waarde is daarbij afhankelijk van de cataloguswaarde of de aanschafwaarde. De premie van een duurdere auto zal dan ook hoger zijn. Zeker als jonge bestuurder is het daarom aangewezen om voor een goedkopere auto te kiezen.

Eigen risico

Het eigen risico zorgt ervoor dat de verzekeraar een minder hoog schadebedrag moet uitkeren. Elke verzekeraar hanteert een vast eigen risico, maar soms kan het eigen risico worden afgekocht of vrijwillig worden verhoogd. Het aanpassen van het eigen risico heeft natuurlijk ook invloed op de premie van de autoverzekering. De mogelijkheden verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Kortingen en voordelen

Sommige verzekeraars kennen allerlei kortingen toe. Hierdoor is het mogelijk om flink te besparen op de autoverzekering. Er zijn bijvoorbeeld kortingen voor het jaarlijks in de plaats van maandelijks betalen van de premie of voor het afsluiten van verschillende verzekeringen bij dezelfde verzekeraar. Zo'n kortingen kunnen zeker interessant zijn, maar bekijk ze altijd in een breder perspectief. Zelfs met een korting kan het per slot van rekening alsnog goedkoper zijn om de autoverzekering, net zoals eventuele andere verzekeringen die bij die verzekeraar moeten worden afgesloten, elders onder te brengen.

Veelgestelde vragen over de autoverzekering

Hoeveel kost de autoverzekering?

Dit is van zoveel factoren afhankelijk dat het echt niet valt te zeggen. Een Friese ervaren bestuurder met alle schadevrije jaren die een goedkope auto enkel WA wil laten verzekeren, kan bijvoorbeeld al voor twee tientjes een autoverzekering afsluiten. Een jonge Amsterdammer zonder schadevrije jaren die zijn dure elektrische auto allrisk wil laten verzekeren, kan tot 700 of zelfs 800 euro per maand betalen. Een goed richtgetal: de gemiddelde Nederlander betaalt zo'n 75 tot 80 euro per maand voor zijn autoverzekering. Dan houden we wel geen rekening met eventuele aanvullende dekkingen.

Is de premie bruto of netto?

Verzekeraars geven over het algemeen steeds de premie weer die de verzekerde moet betalen. Hierin zit dan een assurantiebelasting van 21% begrepen. Het bedrag dat de verzekerde moet betalen, gaat dus niet helemaal naar de verzekeraar. Dossierkosten, zelden meer dan een tientje, zijn vaak niet in de geafficheerde bedragen opgenomen.

Wat als ik mijn premie niet op tijd kan betalen?

Er volgt eerst nog een waarschuwing met een uiterste datum waartegen de premie moet zijn overgemaakt. Na het overschrijden van deze uiterste datum, volgt er altijd nog een aanmaning. Blijft een betaling nog steeds uit? Dan zal de verzekeraar de verzekering opschorten. De verplichting om de premie te betalen blijft bestaan, maar de verzekeraar moet bij een schadegeval de schade niet langer vergoeden. Vanaf dit moment kan ook de RDW een boete opleggen omdat de auto onverzekerd is. Deze boete bedraagt 400 euro. Als er ook na het opschorten geen betaling volgt, zal de verzekeraar de verzekering royeren. De verzekering wordt dan stopgezet vanaf de dag dat de verzekerde de premie had moeten betalen.

Houdt een verzekeraar rekening met mijn betaalgedrag?

Wanneer een verzekeringsnemer als wanbetaler wordt gekwalificeerd, wordt dat opgenomen in de CIS. Andere verzekeraars zijn hiervan op de hoogte. Zeker bij recente feiten wordt het moeilijk om een nieuwe autoverzekering te vinden. Als het lukt, is de verzekering vaak duurder en gelden er strikte voorwaarden. Het is dan niet ongewoon dat de verzekeraar vraagt om meteen de volledige jaarpremie te betalen. Sommige verzekeraars houden ook rekening met FRISS-registraties. In deze database komt informatie te staan wanneer iemand niet betaalt voor bijvoorbeeld zijn fitnessabonnement of zelfs voor een online aankoop. Ook hier kan zo'n FRISS-registratie ervoor zorgen dat de verzekeraar strenge voorwaarden oplegt. Soms zal de verzekeraar de aanvraag ook gewoon afwijzen.

Welke dekking moet ik kiezen?

De algemene richtlijn is dat de eerste vijf tot zes jaar een allriskverzekering de juiste keuze is. Nadien wordt er overgestapt op de WA + Beperkt Casco. Wanneer de auto ouder is dan tien jaar volstaat de gewone WA-verzekering. Bij auto's die nog steeds een hoge dagwaarde hebben of die nog niet helemaal afbetaald zijn, is het natuurlijk geen slecht idee om de auto langer allrisk te verzekeren.