EN

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) informatie

man en vrouw bespreken de aansprakelijkheidsverzekering (avp)

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Schade kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als iemand gewond raakt door jouw schuld, of als je in een drukke beweging per ongeluk een duur beeldje omgooit. Schadeclaims kunnen hoog oplopen, zeker in het geval van letselschade. Daarom is het handig een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te hebben.

Inhoudsopgave

  Waar kun je op letten bij het afsluiten van een AVP?

  Aansprakelijkheidsverzekeringen verschillen sterk van elkaar. Daarom is het goed om de polisvoorwaarden nauwkeurig en aandachtig door te nemen. De ene polis heeft bijvoorbeeld een hoger eigen risico. Experts geven de aanbeveling een eigen risico van 0 euro aan te houden.

  Daarnaast kunnen de dekkingen verschillen. Kijk daarom goed naar wat er wel en niet meeverzekerd is. Kies voor een verzekering met een verzekerd bedrag van 1,25 miljoen euro of meer. De kosten kunnen flink oplopen.

  Doe je aan een sport waarbij anderen een flink risico lopen (zoals kickboksen)? Dan is het verstandig te kiezen voor een verzekering met een zogenaamde sport-en-spel-clausule. Je kunt deze clausule ook laten toevoegen aan de verzekering. Standaard hebben veel verzekeringen geen clausule voor sport en spel.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Kosten van een aansprakelijkheidsverzekering

  Geen AVP-verzekering hebben, kan enerzijds resulteren in hoge aansprakelijkheidsclaims.  Anderzijds heeft een aansprakelijkheidsverzekering een prijskaartje. Gelukkig blijkt dat prijskaartje heel goed mee te vallen. Veel is wel afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule en het eigen risico. Ook zijn er prijsverschillen tussen de verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars en zijn er allerlei andere factoren die de prijs van de aansprakelijkheidsverzekering beïnvloeden. Het gaat bijvoorbeeld om de gezinssituatie. Een gezin zonder kinderen zal minder betalen dan een gezin met kinderen.

  Kosten van een aansprakelijkheidsverzekering
  man laat zien wat AVP kost

  Besparen op de aansprakelijkheidsverzekering

  Voorafgaand aan het afsluiten van een AVP-verzekering is het belangrijk om even te kijken in welke mate het mogelijk is om te besparen op de premie. Daarvoor zijn er vaak verschillende opties. Zo kan de verzekeringsnemer onder meer het eigen risico verhogen of kan hij verschillende verzekeringen combineren om een pakketkorting te krijgen. Ook na het afsluiten van de verzekering is het mogelijk om te besparen, bijvoorbeeld door wijzigingen door te geven of door meteen voor een volledig jaar te betalen. Bovendien kan overstappen naar een andere verzekeraar soms interessant zijn. Daarom is het aan te raden om vooraf offertes op te vragen en ze vervolgens goed met elkaar te vergelijken.

  Besparen op de aansprakelijkheidsverzekering
  man probeert te besparen op aansprakelijkheidsverzekering

  Overstappen naar een andere aansprakelijkheidsverzekeraar

  Verzekerden kunnen om diverse redenen besluiten om over te stappen naar een andere aansprakelijkheidsverzekeraar. Soms is de huidige dienstverlening onvoldoende of is een andere verzekeraar simpelweg voordeliger. In het eerste jaar na het afsluiten van een AVP-verzekering is het meestal niet mogelijk om over te stappen naar een andere verzekeraar. Toch zijn er verzekeraars die dit wel toestaan. Het is belangrijk om voorafgaand aan een overstap goed te kijken naar de voorwaarden en de dekking van de nieuwe verzekeraar. Daarnaast is het verstandig om te controleren of er kosten verbonden zijn aan het overstappen en of er sprake is van een opzegtermijn bij de huidige verzekeraar.

  Overstappen van aansprakelijkheidsverzekeraar
  man en vrouw stappen over van aansprakelijkheidsverzekering

  AVP-verzekeraars

  Er zijn talloze AVP-verzekeraars in Nederland en stuk voor stuk hanteren ze hun eigen polisvoorwaarden. Ze allemaal doornemen, is onbegonnen werk. Gelukkig heeft WA.nl het al gedaan. Natuurlijk zijn er grote gelijkenissen, maar de verschillen zijn uiteraard niet helemaal onbelangrijk. Het gaat namelijk al eens om erg grote verschillen, bijvoorbeeld wat de maximale dekking betreft. We hebben alvast de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeraars onder de loep genomen en in een overzicht gegoten. Ontdek meer over de plus- en minpunten van de verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland en vind een passende verzekeraar.

  Aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland
  overzicht van avp verzekeraars in Nederland

  Waarom is een aansprakelijkheidsverzekering handig?

  Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zorgt ervoor dat je niet voor torenhoge kosten komt te staan door pech. De verzekering is niet verplicht, maar het zou nuttig zijn als deze wel verplicht wordt. Wie onbewust een ander letselschade toebrengt, kan voor flinke kosten komen te staan. Hetzelfde geldt voor het veroorzaken van schade aan andermans eigendommen. Schadevergoedingen lopen zo in de duizenden euro’s.

  De meeste mensen kunnen een flinke schadeclaim niet zelf dragen. Het slachtoffer wordt daardoor extra gedupeerd: deze kan geen schade verhalen op iemand die zich geen vergoeding kan veroorloven. Daarom is het handig om je te verzekeren. Want als we ons samen verzekeren, blijft de premie voor deze verzekering ook betaalbaar. En doet niemand moeilijk over het laten vergoeden van de schade.

  Het verschil tussen een AVP en een WA-verzekering

  Veel Nederlanders verwarren de AVP met een WA-verzekering. Dat komt doordat de aansprakelijkheidsverzekering vroeger ook een WA-verzekering werd genoemd. Dat is niet meer.

  Dekking van een aansprakelijkheidsverzekering

  Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt de schade die je bij iemand anders veroorzaakt. Het gaat hierbij dus niet om de schade aan een auto van iemand anders. De AVP dekt niet alleen materiële schade, maar ook letselschade. Een aantal voorbeelden van schade die vergoed wordt:

  Stel je voor je bent bij een vriend thuis. Deze vriend is fotograaf en laat je trots zijn peperdure nieuwe camera zien. Hij zet de camera even op tafel neer. Jullie drinken samen een glaasje wijn en dan geschiedt het onheil: je stoot per ongeluk je volle glas wijn over de nieuwe camera heen. Je doet het niet expres, maar de camera is nu wel stuk. Je kunt nu je aansprakelijkheidsverzekering aanspreken en de schade laten vergoeden.

  Een andere situatie: je hebt een hond. Een schat van een beest voor jou en je gezin, maar nogal een waaks type voor anderen. De buurman komt bij de deur langs en maakt een druk gebaar. Daar schrikt de hond van, waardoor de hond begint te bijten. Je hond is niet vals, maar gewoon erg geschrokken. De buurman moet naar het ziekenhuis om de wond te laten ontsmetten en te hechten. Daar maakt hij kosten voor. De hond is wettelijk gezien jouw verantwoordelijkheid. Daarom moet jij de AVP aanspreken en alle schade vergoeden.

  De AVP geldt ook voor jouw kinderen. Als je een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking hebt, staan de kinderen bij de polis op. Als je fiets dus per ongeluk tegen de geparkeerde auto van de buurman fietst, wordt de schade gewoon vanuit deze verzekering gedekt.

  Gezinsdekking of alleenstaandendekking?

  We spraken al even over schade door gezinsleden. Deze schade wordt gedekt als je een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking hebt. Daar maken verzekeraars wel een onderscheid in. Een alleenstaandendekking is iets goedkoper dan een verzekering met gezinsdekking. Maar met de verzekering met gezinsdekking, zijn ook je partner en minderjarige kinderen meeverzekerd.

  In het geval van beide dekkingen zijn ook logés, personeel en huisdieren meeverzekerd. Wat er precies wordt verzekerd, hangt af van de verzekeraar. Daarom is het raadzaam goed de polisvoorwaarden te lezen en hierop te vergelijken.

  Goed om te weten: bij veel verzekeraars is het verplicht om te melden wanneer er gezinsuitbreiding komt. Ben je vader of moeder geworden? Dan wil de verzekeraar dat graag weten. Bij een aantal verzekeraars zijn kinderen automatisch meeverzekerd op de huidige gezinspolis.

  Wat vergoedt de verzekering niet?

  De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt geen schade die te maken heeft met motorvoertuigen. Daarvoor moet je je wenden tot de verzekeraar waarbij je een WA-verzekering hebt.

  Schade aan gehuurde of geleende zaken vallen ook buiten de polis. Het is immers geen eigendom van jezelf. Hetzelfde geldt voor schade die vermoedelijk opzettelijk veroorzaakt is.

  Noodzaak van een WA-verzekering

  Niet iedere weggebruiker dient een WA-verzekering te hebben. Een WA-verzekering is volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen enkel verplicht voor wie een auto, een motor, een scooter, een brommer of een snoerfiets heeft. Deze verzekering dekt in de meeste situatie de aangerichte schade waarvoor de bestuurder aansprakelijk is. Vrijwel alle verzekeraars bieden een WA-verzekering aan.

  Soms ook nuttig voor gehuurde spullen

  Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeraars zijn gehuurde spullen niet verzekerd. Hetzelfde geldt bij spullen die worden geleased. Als de verzekerde bijvoorbeeld een partytent huurt en deze helaas stuk gaat, zal de aansprakelijkheidsverzekeraar deze schade niet dekken. Sommige verhuurders bieden echter zelf een verzekering aan als ze goederen verhuren. Zo'n verzekering kan handig zijn. Er zijn ook een beperkt aantal verzekeraars die in sommige gevallen wél dekking verlenen bij het huren van roerende of onroerende goederen, bijvoorbeeld bij het huren van een vakantiewoning.

  Gevaarlijke sport

  In de meeste gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verlenen bij het beoefenen van (gevaarlijke) sporten. De regels met betrekking tot de aansprakelijkheid bij sport en spel zorgen er in principe ook voor dat men niet zomaar aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade aan medespelers of medesporters. Er is wel een uitzondering op deze regel. Veel aansprakelijkheidsverzekeraars vergoeden namelijk wel de schade die door de verzekerde wordt veroorzaakt aan toeschouwers die niet deelnemen aan het spel. Let wel op, want niet alle verzekeraars hebben zo'n sport- en spelclausule in de verzekeringsovereenkomst opgenomen.

  Het belang van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  De klassieke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt enkel de schade die als particulier, in de vrije tijd, is veroorzaakt. Het dekt met andere woorden niet de schade die de verzekerde op het werk veroorzaakt of de schade die de verzekerde met zijn eigen bedrijf veroorzaakt. Daarom bieden steeds meer verzekeraars een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt wél de schade die zakelijk is veroorzaakt aan andere mensen en spullen.

  Aansprakelijkheid en inboedel

  Is er schade ontstaan door toedoen van een ander? Dan ligt het voor de hand deze persoon aansprakelijk te stellen voor de schade. Dit kan een langere weg zijn dan de schade zelf te laten vergoeden vanuit de inboedelverzekering. In veel gevallen wordt de schade namelijk ook door de eigen inboedelverzekering gedekt.

  Meestal is het slim om de schade, veroorzaakt door een ander, te claimen bij de eigen . Het voordeel is dat de inboedelverzekering een dekking biedt tegen nieuwwaarde. Met andere woorden: de verzekerde ontvangt het bedrag dat nodig is om een nieuw exemplaar van hetgeen dat beschadigd is te kunnen bekostigen. Bij een aansprakelijkheidsverzekering wordt juist vaak met de dagwaarde gerekend. Wie een beroep doet op de aansprakelijkheidsverzekering van een ander, zal in veel gevallen een lager schadebedrag terugontvangen.

  Tegenwoordig bieden steeds meer verzekeraars de mogelijkheid aan een aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering te combineren. Een dergelijk pakket bestaat dan bijvoorbeeld uit de opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Het voordeel hiervan is dat er geen misverstanden ontstaan over wie de schade moet vergoeden. Daar komt bij dat een verzekeraar vaak een premiekorting geeft aan verzekerden die verschillende verzekeringen combineren. Alle verzekeringen hebben in dit geval dezelfde vervaldatum: de dag waarop het nieuwe verzekeringsjaar ingaat. Zo wordt het overstappen naar een andere verzekeraar eenvoudiger.

  Aansprakelijkheid op het internet

  Het internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We zijn constant online en delen van alles met elkaar via social media, e-mail en andere digitale kanalen. Maar wat als jij of jouw kind op het internet iets doet waardoor anderen schade ondervinden? Wist je dat je hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld? Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de risico’s van het internet en de verantwoordelijkheid die je als ouder of internetgebruiker hebt. Gelukkig biedt de AVP-verzekering dekking voor dit soort situaties.

  Alles over de aansprakelijkheid op het internet

  Aansprakelijkheid in het verkeer

  In het verkeer kan er van alles gebeuren, van een klein ongelukje tot ernstige aanrijdingen met letselschade. Als je hierbij betrokken bent en schade veroorzaakt, ben je mogelijk aansprakelijk. Een AVP-verzekering biedt in sommige gevallen dekking voor deze aansprakelijkheid. Zo ben je bijvoorbeeld gedekt als je een ongeval veroorzaakt als fietser of voetganger, maar niet als autobestuurder. Als autobestuurder ben je verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die je met je auto veroorzaakt en waarvoor je aansprakelijk bent.

  Alles over de aansprakelijkheid in het verkeer

  Aansprakelijkheid als ondernemer

  Als ondernemer draag je een zekere verantwoordelijkheid voor je bedrijf en voor de producten of diensten die je levert. Helaas kan er altijd iets verkeerd gaan, wat kan leiden tot schade voor derden. In dat geval kan jij als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een klant die ten val komt in jouw winkel of aan een product dat niet naar behoren werkt. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze risico's en om jezelf hiertegen te beschermen.

  Een aansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering om te hebben, maar het is wel belangrijk om te weten dat een AVP-verzekering enkel de persoonlijke aansprakelijkheid dekt en niet de aansprakelijkheid als professional of als bedrijf. Het is daarom verstandig om naast een AVP-verzekering ook te kijken naar andere verzekeringen die passen bij je situatie, zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor mensen die werken als zelfstandige professional en daarbij advies geven of een dienst leveren waarbij er risico's zijn op financiële schade voor de klant. Denk bijvoorbeeld aan consultants, advocaten, accountants en architecten. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor fouten die zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van het werk.

  Alles over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bedrijven en dekt de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Hierbij kan worden gedacht aan schade aan eigendommen van derden of aan een persoonlijk letsel dat ontstaat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. aansprakelijkheid.

  Alles over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Aansprakelijkheid als zzp’er

  Als zzp’er draag je een bepaalde verantwoordelijkheid die je als werknemer niet hebt. Dit betekent dat je zelf aansprakelijk kan worden gesteld als je tijdens de uitoefening van je activiteiten schade veroorzaakt en hiervoor verantwoordelijk bent. Een AVP-verzekering biedt in dit geval geen oplossing, omdat het gaat om schade in een zakelijke context. Een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers is, hoewel niet verplicht, aan te raden. Een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers biedt dekking voor situaties waarin je als professional schade toebrengt aan anderen, bijvoorbeeld verwonden van personen tijdens de werkzaamheden en gevolgschade als gevolg van een fout.

  Alles over de aansprakelijkheid als zzp'er

  Aansprakelijkheid bij een faillissement

  Een faillissement heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor een bedrijf en de werknemers, maar ook voor schuldeisers. Van een bestuurder van een bedrijf mag worden verwacht dat hij het bedrijf behoorlijk bestuurt en redelijke maatregelen treft om een faillissement af te wenden. Als na een faillissement blijkt dat de bestuurder hierbij fouten heeft gemaakt, kan deze bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Er is dan sprake van onbehoorlijk bestuur. Het afsluiten van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is aan te raden.

  Alles over de aansprakelijkheid bij een faillissement

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Bestuurdersaansprakelijkheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid van bestuurders voor onder meer schulden van een vennootschap. Bestuurders kunnen zowel aansprakelijk zijn ten opzichte van de vennootschap als ten opzichte van derden, bijvoorbeeld schuldeisers die door de bestuurder zijn benadeeld.

  Alles over de aansprakelijkheid voor schulden

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden kunnen een belangrijke rol spelen bij het beperken van aansprakelijkheid als ondernemer. Door middel van algemene voorwaarden kan een ondernemer bepaalde aansprakelijkheidsrisico's uitsluiten of beperken. Het is verstandig om bij het opstellen van algemene voorwaarden hulp te vragen van een jurist.

  Alles over de algemene voorwaarden

  Artikelen rondom aansprakelijkheid

  Veelgestelde vragen omtrent aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP)

  Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan altijd gebeuren. Wanneer je per ongeluk schade toebrengt aan iemand anders of aan zijn eigendommen, kan dit in flinke kosten resulteren. Gelukkig kun je jezelf hiertegen verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel bekend als de AVP. Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over deze belangrijke verzekering.

  Hoeveel premie ga ik betalen en voor hoeveel is er verzekerd?

  De premie van een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) en het verzekerd bedrag, is afhankelijk van de verzekering die je kiest. Iedere verzekeraar kan zelf een bedrag instellen en mag zelf de premie bepalen. De gezinssamenstelling is een bepalende factor voor de premie. Wie alleen woont, zal mogelijk minder premie betalen dan wie een partner of een gezin heeft. Vaak kun je als verzekerde zelf kiezen voor welk bedrag je je laat verzekeren. Een hoger bedrag verzekeren betekent vaak meer premie betalen. De meeste verzekeraars vergoeden een bedrag tot 2,5 miljoen euro per gebeurtenis.

  Geldt er een eigen risico?

  Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is het niet gebruikelijk dat er een eigen risico geldt. Voor zover bij ons bekend, is er geen enkele verzekeraar die een eigen risico heeft ingesteld.

  Wanneer kan ik aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering?

  Een verzekerde kan aanspraak maken op de AVP als de verzekerde, de partner van de verzekerde of één van de kinderen onopzettelijk schade aan (de spullen van) een ander toebrengt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade voor particulieren als blijkt dat de verzekerde inderdaad aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsverzekering geldt niet alleen in eigen huis. Ook tijdens logeren of oppassen en in het geval van een vriendendienst geldt de dekking van deze verzekering.

  Hoe zit het met gehuurde zaken?

  Een aansprakelijkheidsverzekering biedt alleen dekking voor eigendommen. Je bent er dus niet mee verzekerd tegen schade aan gehuurde zaken. Deze uitsluiting vind je vrijwel altijd terug in de polisvoorwaarden. Iedere verzekeraar kan zelf uitzonderingen en uitsluitingen bepalen. Controleer daarom eerst wat de polisvoorwaarden melden over uitzonderingen en uitsluitingen.

  Welke waarde geldt bij het vergoeden van spullen?

  Bij schade helpt de verzekeraar de tegenpartij om de schade op te lossen. De verzekeraar vergoedt altijd de dagwaarde van de spullen aan de tegenpartij. Deze waarde is de waarde die de spullen op het moment van de schade nog hadden. De meeste verzekeraars hanteren afschrijvingslijsten om te bepalen welk bedrag vergoed wordt. De afschrijving per jaar varieert van 5 procent tot 33,3 procent. Spullen hebben afschrijving omdat ze door de loop der jaren minder waard worden. Bijvoorbeeld omdat ze aan slijtage onderhevig zijn of omdat de techniek steeds wordt vernieuwd. Daardoor daalt de waarde van bijvoorbeeld elektronica snel.

  Wat is AVP en wat betekent AVP?

  AVP is de afkorting voor "aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren". Dit is een aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering die de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt. Het gaat niet alleen om de aansprakelijkheid voor de schade die men zelf aanricht, maar bijvoorbeeld ook om de aansprakelijkheid voor schade die is aangericht door huisdieren of door kinderen. Vaak zijn de andere gezinsleden ook verzekerd. De AVP-verzekering dekt enkel de niet-beroepsmatige aansprakelijkheid en niet de aansprakelijkheid in het wegverkeer. Daarvoor is de WA-verzekering de oplossing.

  Waarom heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

  Wanneer iemand aansprakelijk is, moet hij de veroorzaakte schade vergoeden. Een aansprakelijkheidsclaim kan soms hoog oplopen, zeker als iemand een tijdje niet meer kan werken. Dan moet de aansprakelijke het inkomensverlies vergoeden. Aansprakelijkheidsclaims van tien- of honderdduizenden euro's zijn niet ongewoon. Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, is het aangaan ervan wel aan te raden. Anders dreigt men alles te verliezen.

  Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

  Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de aansprakelijkheid dekt. Dat wil zeggen dat als de verzekerde aansprakelijk is, de verzekeraar de schadevergoeding aan de tegenpartij zal betalen. Er bestaan verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP-verzekering) en de aansprakelijkheidsverzekering voor autobestuurders (WA-verzekering).

  Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

  Het is moeilijk om te zeggen wat een aansprakelijkheidsverzekering kost. Het is namelijk afhankelijk van om welk type verzekering het gaat en van diverse andere factoren, zoals de gezinssituatie of het gedekte bedrag. Een goede AVP-verzekering met gezinsdekking kost bijvoorbeeld al snel 43 euro per jaar.

  Wat valt er onder een aansprakelijkheidsverzekering?

  In principe dekt een aansprakelijkheidsverzekering zowel de schuldaansprakelijkheid als de risicoaansprakelijkheid. De schuldaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor de schade die men veroorzaakt en waarvoor men schuld treft. Bij de risicoaansprakelijkheid treft de verzekerde geen schuld, maar is hij wel aansprakelijk en moet hij de schade in principe wel vergoeden. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand aansprakelijk is voor de schade die door een hond is aangericht. Welke situaties al dan niet gedekt zijn, verschilt per aansprakelijkheidsverzekering. Een WA-verzekering dekt bijvoorbeeld deze vormen van aansprakelijkheid bij het gebruik van een auto. Een AVP-verzekering zal dan weer dekking verlenen bij het gebruik van een fiets.

  Vanaf welke leeftijd heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

  Iedereen die nog niet beschermd is door een AVP-verzekering kan deze verzekering gebruiken. Minderjarige kinderen vallen in principe onder de AVP-verzekering van de ouders. In veel gevallen zijn meerderjarige (studerende of inwonende) kinderen nog een tijdje meeverzekerd op de AVP-verzekering van hun ouders. Vaak kan dat tot het kind 23 jaar of 27 jaar is. Dit verschilt per verzekeraar. Eenmaal men niet langer is meeverzekerd op de AVP-verzekering van de ouders, is het aan te raden om zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.