Een ongeluk zit in een klein hoekje. Schade kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als iemand gewond raakt door jouw schuld, of als je in een drukke beweging per ongeluk een duur beeldje omgooit. Schadeclaims kunnen hoog oplopen, zeker in het geval van letselschade. Daarom is het handig een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te hebben.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering (AVP)?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet verplicht. Toch is het zeer aan te raden om deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt er namelijk voor dat door jou veroorzaakte schade aan de spullen of het lichaam van anderen, vergoed wordt.

De voorwaarde voor het uitkeren van het schadebedrag, is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan een persoon of een bepaalde zaak. Je moet dan zelf een claim indienen. Gemiddeld dient iedere Nederlander eens in de 25 jaar een claim in. Dat houdt in dat we voorzichtig zijn, maar toch is een dergelijke verzekering handig.

Waarom is een aansprakelijkheidsverzekering handig?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zorgt ervoor dat je niet voor torenhoge kosten komt te staan door pech. De verzekering is niet verplicht, maar het zou nuttig zijn als deze wel verplicht wordt. Wie onbewust een ander letselschade toebrengt, kan voor flinke kosten komen te staan. Hetzelfde geldt voor het veroorzaken van schade aan andermans eigendommen. Schadevergoedingen lopen zo in de duizenden euro’s.

De meeste mensen kunnen een flinke schadeclaim niet zelf dragen. Het slachtoffer wordt daardoor extra gedupeerd: deze kan geen schade verhalen op iemand die zich geen vergoeding kan veroorloven. Daarom is het handig om je te verzekeren. Want als we ons samen verzekeren, blijft de premie voor deze verzekering ook betaalbaar. En doet niemand moeilijk over het laten vergoeden van de schade.

Het verschil tussen een AVP en een WA-verzekering

Veel Nederlanders verwarren de AVP met een WA-verzekering. Dat komt doordat de aansprakelijkheidsverzekering vroeger ook een WA-verzekering werd genoemd. Dat is niet meer.

Dekking van een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt de schade die je bij iemand anders veroorzaakt. Het gaat hierbij dus niet om de schade aan een auto van iemand anders. De AVP dekt niet alleen materiële schade, maar ook letselschade. Een aantal voorbeelden van schade die vergoed wordt:

Stel je voor je bent bij een vriend thuis. Deze vriend is fotograaf en laat je trots zijn peperdure nieuwe camera zien. Hij zet de camera even op tafel neer. Jullie drinken samen een glaasje wijn en dan geschiedt het onheil: je stoot per ongeluk je volle glas wijn over de nieuwe camera heen. Je doet het niet expres, maar de camera is nu wel stuk. Je kunt nu je aansprakelijkheidsverzekering aanspreken en de schade laten vergoeden.

Een andere situatie: je hebt een hond. Een schat van een beest voor jou en je gezin, maar nogal een waaks type voor anderen. De buurman komt bij de deur langs en maakt een druk gebaar. Daar schrikt de hond van, waardoor de hond begint te bijten. Je hond is niet vals, maar gewoon erg geschrokken. De buurman moet naar het ziekenhuis om de wond te laten ontsmetten en te hechten. Daar maakt hij kosten voor. De hond is wettelijk gezien jouw verantwoordelijkheid. Daarom moet jij de AVP aanspreken en alle schade vergoeden.

De AVP geldt ook voor jouw kinderen. Als je een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking hebt, staan de kinderen bij de polis op. Als je fiets dus per ongeluk tegen de geparkeerde auto van de buurman fietst, wordt de schade gewoon vanuit deze verzekering gedekt.

Gezinsdekking of alleenstaandendekking?

We spraken al even over schade door gezinsleden. Deze schade wordt gedekt als je een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking hebt. Daar maken verzekeraars wel een onderscheid in. Een alleenstaandendekking is iets goedkoper dan een verzekering met gezinsdekking. Maar met de verzekering met gezinsdekking, zijn ook je partner en minderjarige kinderen meeverzekerd.

In het geval van beide dekkingen zijn ook logés, personeel en huisdieren meeverzekerd. Wat er precies wordt verzekerd, hangt af van de verzekeraar. Daarom is het raadzaam goed de polisvoorwaarden te lezen en hierop te vergelijken.

Goed om te weten: bij veel verzekeraars is het verplicht om te melden wanneer er gezinsuitbreiding komt. Ben je vader of moeder geworden? Dan wil de verzekeraar dat graag weten. Bij een aantal verzekeraars zijn kinderen automatisch meeverzekerd op de huidige gezinspolis.

Wat vergoedt de verzekering niet?

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt geen schade die te maken heeft met motorvoertuigen. Daarvoor moet je je wenden tot de verzekeraar waarbij je een WA-verzekering hebt.

Schade aan gehuurde of geleende zaken vallen ook buiten de polis. Het is immers geen eigendom van jezelf. Hetzelfde geldt voor schade die vermoedelijk opzettelijk veroorzaakt is.

Aansprakelijkheid en inboedel

Is er schade ontstaan door toedoen van een ander? Dan ligt het voor de hand deze persoon aansprakelijk te stellen voor de schade. Dit kan een langere weg zijn dan de schade zelf te laten vergoeden vanuit de inboedelverzekering. In veel gevallen wordt de schade namelijk ook door de eigen inboedelverzekering gedekt.

Meestal is het slim om de schade, veroorzaakt door een ander, te claimen bij de eigen inboedelverzekering. Het voordeel is dat de inboedelverzekering een dekking biedt tegen nieuwwaarde. Met andere woorden: de verzekerde ontvangt het bedrag dat nodig is om een nieuw exemplaar van hetgeen dat beschadigd is te kunnen bekostigen. Bij een aansprakelijkheidsverzekering wordt juist vaak met de dagwaarde gerekend. Wie een beroep doet op de aansprakelijkheidsverzekering van een ander, zal in veel gevallen een lager schadebedrag terugontvangen.

Tegenwoordig bieden steeds meer verzekeraars de mogelijkheid aan een aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering te combineren. Een dergelijk pakket bestaat dan bijvoorbeeld uit de opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Het voordeel hiervan is dat er geen misverstanden ontstaan over wie de schade moet vergoeden. Daar komt bij dat een verzekeraar vaak een premiekorting geeft aan verzekerden die verschillende verzekeringen combineren. Alle verzekeringen hebben in dit geval dezelfde vervaldatum: de dag waarop het nieuwe verzekeringsjaar ingaat. Zo wordt het overstappen naar een andere verzekeraar eenvoudiger.

Waar kun je op letten bij het afsluiten van een AVP?

Aansprakelijkheidsverzekeringen verschillen sterk van elkaar. Daarom is het goed om de polisvoorwaarden nauwkeurig en aandachtig door te nemen. De ene polis heeft bijvoorbeeld een hoger eigen risico. Experts geven de aanbeveling een eigen risico van 0 euro aan te houden.

Daarnaast kunnen de dekkingen verschillen. Kijk daarom goed naar wat er wel en niet meeverzekerd is. Kies voor een verzekering met een verzekerd bedrag van 1,25 miljoen euro of meer. De kosten kunnen flink oplopen.

Doe je aan een sport waarbij anderen een flink risico lopen (zoals kickboksen)? Dan is het verstandig te kiezen voor een verzekering met een zogenaamde sport-en-spel-clausule. Je kunt deze clausule ook laten toevoegen aan de verzekering. Standaard hebben veel verzekeringen geen clausule voor sport en spel.

Ontdek waarop men nog moet letten bij het vergelijken van een AVP →

Kosten van een aansprakelijkheidsverzekering

Geen AVP-verzekering hebben, kan natuurlijk resulteren in hoge aansprakelijkheidsclaims, maar anderzijds heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering een prijskaartje. Gelukkig blijkt het allemaal goed mee te vallen. Veel is wel afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule en het eigen risico. Ook zijn er prijsverschillen tussen de verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars.

Ontdek meer over de kostprijs van een aansprakelijkheidsverzekering →

Besparen op de aansprakelijkheidsverzekering

Voorafgaand aan het afsluiten van een AVP-verzekering is het belangrijk om even te kijken in welke mate het mogelijk is om te besparen op de premie. Daarvoor zijn er vaak verschillende opties. Zo kan de verzekeringsnemer onder meer het eigen risico verhogen of kan hij verschillende verzekeringen combineren om een pakketkorting te krijgen.

Meer informatie over het besparen op de aansprakelijkheidsverzekering →

Overstappen naar een andere aansprakelijkheidsverzekeraar

Na het afsluiten van een AVP-verzekering is het over het algemeen niet mogelijk om gedurende het eerste jaar over te stappen naar een andere aansprakelijkheidsverzekeraar. Toch zijn er verzekeraars die dit wel toestaan. Hoe dan ook zijn er bij elke verzekeraar wel een aantal zaken waarop men voorafgaand aan dit overstappen moet letten.

Meer informatie over het overstappen naar een andere aansprakelijkheidsverzekeraar →

AVP-verzekeraars

Er zijn talloze AVP-verzekeraars in Nederland en stuk voor stuk hanteren ze hun eigen polisvoorwaarden. Natuurlijk zijn er grote gelijkenissen, maar de verschillen zijn uiteraard niet helemaal onbelangrijk. We hebben alvast de belangrijkste verzekeraars onder de loep genomen en in een handig overzichtje gegoten.

Overzicht van aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland →

Veelgestelde vragen omtrent aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP)

  • Hoeveel premie ga ik betalen en voor hoeveel is er verzekerd?

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) en het verzekerd bedrag, is afhankelijk van de verzekering die je kiest. Iedere verzekeraar kan zelf een bedrag instellen en mag zelf de premie bepalen.

De gezinssamenstelling is een bepalende factor voor de premie. Wie alleen woont, zal mogelijk minder premie betalen dan wie een partner of een gezin heeft.

Vaak kun je als verzekerde zelf kiezen voor welk bedrag je je laat verzekeren. Een hoger bedrag verzekeren betekent vaak meer premie betalen. De meeste verzekeraars vergoeden een bedrag tot 2,5 miljoen euro per gebeurtenis.

  • Geldt er een eigen risico?

Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is het niet gebruikelijk dat er een eigen risico geldt. Voor zover bij ons bekend, is er geen enkele verzekeraar die een eigen risico heeft ingesteld.

  • Wanneer kan ik aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering?

Een verzekerde kan aanspraak maken op de AVP als de verzekerde, de partner van de verzekerde of één van de kinderen onopzettelijk schade aan (de spullen van) een ander toebrengt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade voor particulieren als blijkt dat de verzekerde inderdaad aansprakelijk is.

De aansprakelijkheidsverzekering geldt niet alleen in eigen huis. Ook tijdens logeren of oppassen en in het geval van een vriendendienst geldt de dekking van deze verzekering.

  • Hoe zit het met gehuurde zaken?

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt alleen dekking voor eigendommen. Je bent er dus niet mee verzekerd tegen schade aan gehuurde zaken. Deze uitsluiting vind je vrijwel altijd terug in de polisvoorwaarden.

Iedere verzekeraar kan zelf uitzonderingen en uitsluitingen bepalen. Controleer daarom eerst wat de polisvoorwaarden melden over uitzonderingen en uitsluitingen.

  • Welke waarde geldt bij het vergoeden van spullen?

Bij schade helpt de verzekeraar de tegenpartij om de schade op te lossen. De verzekeraar vergoedt altijd de dagwaarde van de spullen aan de tegenpartij. Deze waarde is de waarde die de spullen op het moment van de schade nog hadden. De meeste verzekeraars hanteren afschrijvingslijsten om te bepalen welk bedrag vergoed wordt. De afschrijving per jaar varieert van 5 procent tot 33,3 procent.

Spullen hebben afschrijving omdat ze door de loop der jaren minder waard worden. Bijvoorbeeld omdat ze aan slijtage onderhevig zijn of omdat de techniek steeds wordt vernieuwd. Daardoor daalt de waarde van bijvoorbeeld elektronica snel.