EN

Kosten van een aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt de verzekerde de kans op schade aan (eigendommen van) anderen af, veroorzaakt door de verzekerde(n) zelf. Hiervoor moet een maandelijkse premie betaald worden. De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering begint al bij een paar euro per maand.

Geen aansprakelijkheidsverzekering kan leiden tot hoge kosten

Een aansprakelijkheidsverzekering is geen verplichte verzekering in Nederland. Een aantal experts meent dat deze verzekering wel verplicht zou moeten worden, omdat het Nederlanders beschermt tegen hoge, onverwachte kosten bij een ongeluk.

Een voorbeeld: Een kind leert fietsen. Het kind heeft er zoveel plezier in, dat de aandacht soms wat verslapt. Daardoor fietst deze een voetganger omver. De voetganger houdt hier letselschade aan over en moet naar het ziekenhuis. De voetganger verhaalt de kosten op de ouders van het kind. Helaas hebben de ouders geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Nu staan de ouders voor hoge kosten, die ze zelf moeten betalen. Zeker bij letselschade kunnen de kosten snel oplopen.

Een aansprakelijkheidsverzekering zou de kosten gedekt hebben. Bij een aansprakelijkheidsverzekering kunnen familieleden namelijk meeverzekerd worden. Schade aan anderen wordt dan gedekt door de verzekering. Daarom kan een dergelijke verzekering een valide optie zijn.

Factoren kosten aansprakelijkheidsverzekering

De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van een aantal factoren. WA.NL zet de belangrijkste factoren op een rijtje en geeft een toelichting bij iedere bepalende factor.

De gezinssituatie

Gezinnen kunnen een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afsluiten. De gezinssituatie is de meest belangrijke factor voor de kosten van de verzekering. Als er meer gezinsleden meeverzekerd worden, stijgt de premie van de verzekering. Alleenstaanden betalen daarom minder dan gezinnen met kinderen. Dat komt doordat de kans op een schadegeval groter is bij een gezin met kinderen.

Relatief gezien zijn de premies bij een aansprakelijkheidsverzekering redelijk te noemen. Een verzekering is er al vanaf 3,40 euro voor alleenstaanden.

Bij het vaststellen van de premie van de verzekering, kijkt de verzekeraar eerst naar de gezinssituatie. In de regel onderscheidt de verzekeraar de volgende vier gezinssituaties:

  • Een alleenstaande zonder kinderen;

  • Een alleenstaande met kinderen;

  • Een gezin zonder kinderen;

  • Een gezin met kinderen.

Wat is nu voordeliger? Een polis afsluiten per persoon, of het hele gezin in één keer verzekeren? Uit vergelijkingen blijkt dat er minder kosten zijn verbonden aan het afsluiten van een gezinspolis dan aan het afsluiten van een polis per persoon.

Kiezen voor een eigen risico

Bij een aansprakelijkheidsverzekering kan de verzekerde kiezen voor een eigen risico. Wie kiest voor een hoger eigen risico, betaalt een lagere maandpremie. De meeste verzekeraars van WA-verzekeringen bieden de mogelijkheid geen eigen risico in te stellen, of een eigen risico van 100 euro te dragen.

Verzekerden die kiezen voor een eigen risico van 100 euro, moeten bij het claimen van schade 100 euro per schademelding betalen. Dit is anders dan bij bijvoorbeeld de zorgverzekering, waar het eigen risico eenmalig betaald moet worden. Daarentegen ontvangt de verzekerde een korting op de premie, als deze voor een eigen risico van 100 euro kiest.

Maximaal verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerd bedrag is van invloed op de uiteindelijke kosten van een aansprakelijkheidsverzekering. Het is goed om hier rekening mee te houden bij het vergelijken van aansprakelijkheidsverzekeringen. De voorwaarden kunnen namelijk per aanbieder verschillen. Verzekeraars mogen namelijk zelf de voorwaarden bepalen bij een verzekering.

Bij een aansprakelijkheidsverzekering geldt vaak een maximaal verzekerd bedrag. Dit is het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert per schadegeval. Vaak is deze informatie terug te vinden in de polisvoorwaarden. Op de site van de verzekeraar zijn deze voorwaarden vaak in te zien.

Het maximaal verzekerd bedrag ligt vaak tussen de 750.000 euro en de 2,5 miljoen euro. Wie meer schade heeft dan het maximale bedrag, betaalt de schade boven het verzekerd bedrag zelf.