EN

Kosten van een aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt de verzekerde de kans op schade aan (eigendommen van) anderen af, veroorzaakt door de verzekerde(n) zelf. Hiervoor moet een maandelijkse premie betaald worden. De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering begint al bij een paar euro per maand.

Inhoudsopgave

  Geen aansprakelijkheidsverzekering kan leiden tot hoge kosten

  Een aansprakelijkheidsverzekering is geen verplichte verzekering in Nederland. Een aantal experts meent dat deze verzekering wel verplicht zou moeten worden, omdat het Nederlanders beschermt tegen hoge, onverwachte kosten bij een ongeluk.

  Een voorbeeld: Een kind leert fietsen. Het kind heeft er zoveel plezier in, dat de aandacht soms wat verslapt. Daardoor fietst deze een voetganger omver. De voetganger houdt hier letselschade aan over en moet naar het ziekenhuis. De voetganger verhaalt de kosten op de ouders van het kind. Helaas hebben de ouders geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Nu staan de ouders voor hoge kosten, die ze zelf moeten betalen. Zeker bij letselschade kunnen de kosten snel oplopen.

  Een aansprakelijkheidsverzekering zou de kosten hebben gedekt . Bij een aansprakelijkheidsverzekering kunnen familieleden namelijk meeverzekerd worden. Schade aan anderen wordt dan gedekt door de verzekering. Daarom kan een dergelijke verzekering een valide optie zijn.

  Factoren kosten aansprakelijkheidsverzekering

  De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van een aantal factoren. WA.nl zet de belangrijkste factoren op een rijtje en geeft een toelichting bij iedere bepalende factor. Bij een aantal van deze factoren is het mogelijk om, met het maken van de juiste keuzes, te besparen op de AVP-verzekering.

  De gezinssituatie

  Gezinnen kunnen een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afsluiten. De gezinssituatie is de meest belangrijke factor voor de kosten van de verzekering. Als er meer gezinsleden meeverzekerd worden, stijgt de premie van de verzekering. Alleenstaanden betalen daarom minder dan gezinnen met kinderen. Dat komt doordat de kans op een schadegeval groter is bij een gezin met kinderen.

  Relatief gezien zijn de premies bij een aansprakelijkheidsverzekering redelijk te noemen. Een verzekering is er al vanaf 3,40 euro voor alleenstaanden.

  Bij het vaststellen van de premie van de verzekering, kijkt de verzekeraar eerst naar de gezinssituatie. In de regel onderscheidt de verzekeraar de volgende vier gezinssituaties:

  • Een alleenstaande zonder kinderen;

  • Een alleenstaande met kinderen;

  • Een gezin zonder kinderen;

  • Een gezin met kinderen.

  Wat is nu voordeliger? Een polis afsluiten per persoon, of het hele gezin in één keer verzekeren? Uit vergelijkingen blijkt dat er minder kosten zijn verbonden aan het afsluiten van een gezinspolis dan aan het afsluiten van een polis per persoon.

  Eigen risico

  Bij een aansprakelijkheidsverzekering kan de verzekerde kiezen voor een eigen risico. Wie kiest voor een hoger eigen risico, betaalt een lagere maandpremie. De meeste verzekeraars, bijvoorbeeld WA-verzekeraars, bieden de mogelijkheid geen eigen risico in te stellen of om een beperkt eigen risico te dragen. Een aansprakelijkheidsverzekering met een hoger eigen risico zal over het algemeen minder kosten. De Consumentenbond raadt evenwel aan om altijd te kiezen voor een duurdere AVP-verzekering zonder een eigen risico.

  Verzekerden die kiezen voor een eigen risico van bijvoorbeeld 100 euro, moeten bij het claimen van schade 100 euro per schademelding betalen. Dit is anders dan bij bijvoorbeeld de zorgverzekering, waar het eigen risico eenmalig betaald moet worden. Daarentegen ontvangt de verzekerde een korting op de premie, als deze voor een eigen risico van 100 euro kiest.

  Maximaal verzekerd bedrag

  Het maximaal verzekerd bedrag is van invloed op de uiteindelijke kosten van een aansprakelijkheidsverzekering. Het is goed om hier rekening mee te houden bij het vergelijken van aansprakelijkheidsverzekeringen. De voorwaarden kunnen namelijk per aanbieder verschillen. Verzekeraars mogen namelijk zelf de voorwaarden bepalen bij een verzekering.

  Bij een aansprakelijkheidsverzekering geldt vaak een maximaal verzekerd bedrag. Dit is het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert per schadegeval. Vaak is deze informatie terug te vinden in de polisvoorwaarden. Op de site van de verzekeraar zijn deze voorwaarden vaak in te zien.

  Het maximaal verzekerd bedrag ligt vaak tussen de 750.000 euro en de 2,5 miljoen euro. Wie meer schade heeft dan het maximale bedrag, betaalt de schade boven het verzekerd bedrag zelf.

  Dekking voor inwonende en studerende kinderen

  Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die jij of jouw gezinsleden aan anderen of aan hun eigendommen toebrengen. Hierbij geldt wel dat er sprake moet zijn van een ongelukkige gebeurtenis waarbij per ongeluk schade is veroorzaakt. Het gaat dus om schade die niet opzettelijk is veroorzaakt. Kinderen zijn vaak meeverzekerd op de polis van de ouders. Dit betekent dat de aansprakelijkheid van ouders voor schade die door de kinderen wordt veroorzaakt, ook gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt wel alleen voor minderjarige kinderen. Als een kind ouder is dan 18 jaar en niet meer thuis woont, moet hij of zij een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Kinderen die ten gevolge van hun studies elders verblijven, zijn vaak nog altijd gedekt. De maximumleeftijd die inwonende kinderen mogen hebben, verschilt per verzekeraar. Een betere dekking voor inwonende kinderen kan in een hogere premie resulteren.

  Uitsluitingen bij de AVP-verzekering

  Het is belangrijk om te beseffen dat er verschillen kunnen bestaan tussen aansprakelijkheidsverzekeringen van diverse verzekeraars. Zo kunnen de uitzonderingen en beperkingen per verzekeraar verschillen. Sommige verzekeraars beperken bijvoorbeeld de dekking voor geleende spullen of voor schade aan elektronische apparaten. Ook kunnen er verschillen zijn in de dekking voor specifieke situaties, zoals schade veroorzaakt door huisdieren of schade bij sport en spel. De uitzonderingen en beperkingen van de aansprakelijkheidsverzekering kunnen van invloed zijn op de prijs van deze verzekering. Verzekeraars bepalen de premie nu eenmaal op basis van het risico dat zij lopen om schadeclaims te moeten uitkeren. Hoe groter het risico, des te hoger de te betalen premie.

  Veelgestelde vragen over de kostprijs van een AVP-verzekering

  Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering kan bescherming bieden tegen hoge, onverwachte kosten. Het is een belangrijke verzekering en het is zeker mogelijk dat je vragen hebt over deze verzekering, bijvoorbeeld over de kosten van de AVP-verzekering. In deze FAQ beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over de kosten die verbonden zijn aan de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

  Welke factoren hebben invloed op de premie van een aansprakelijkheidsverzekering?

  Er zijn verschillende factoren die de premie van de AVP-verzekering beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de gezinssituatie, het eigen risico en het verzekerd bedrag. Ook kan de keuze voor een bepaalde verzekeraar en de voorwaarden die zij hanteren van invloed zijn op de premie. Sommige verzekeraars bieden bijvoorbeeld pakketkortingen aan indien verschillende verzekeringen worden onderschreven bij deze verzekeraar.

  Kan het kiezen voor een hoger eigen risico de premie van een aansprakelijkheidsverzekering verlagen?

  Ja, bij een hoger eigen risico betaal je doorgaans een lagere maandpremie. Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen bij het claimen van schade. Het is daarom belangrijk om voor jezelf af te wegen of je bereid bent om bij schade meer zelf te betalen in ruil voor een lagere premie.

  Ik heb een AVP-verzekering via het werk. Is mijn gezin meeverzekerd?

  Het is mogelijk dat de AVP-verzekering een gezinsdekking biedt, waardoor het gezin automatisch is meeverzekerd. Dit verschilt echter per verzekeraar en is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden van de AVP-verzekering na te kijken of contact op te nemen met de werkgever of de verzekeraar. Als het gezin niet automatisch is meeverzekerd, is het vaak wel mogelijk om het gezin op aanvraag en in ruil voor een beperkte premie aan de verzekering toe te voegen. Dit is een goed idee.

  Waarom moet ik een wijziging in mijn gezinssamenstelling melden aan de AVP-verzekeraar?

  Het is belangrijk om wijzigingen in de gezinssamenstelling te melden aan de AVP-verzekeraar, omdat deze veranderingen van invloed kunnen zijn op de dekking en de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of trouwen, kan het zijn dat de partner niet automatisch is meeverzekerd en dat je deze persoon apart moet laten bijschrijven op de polis. Ook bij de geboorte van een kind is het verstandig om de verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen. Als je verzuimt wijzigingen in de gezinssamenstelling door te geven, kan dit gevolgen hebben voor de dekking en de premie.

  Hoe kan ik besparen op de kosten van de AVP-verzekering?

  Er zijn verschillende manieren om te besparen op de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering. Een van de belangrijkste manieren is het vergelijken van verschillende aanbieders. Er zijn diverse vergelijkingssites waarop je de premies en voorwaarden van AVP-verzekeraars kunt vergelijken. Op die manier kan je de verzekering vinden die het beste past bij jouw wensen en behoeften en dit tegen een scherp tarief. Een andere manier om te besparen op de kosten van de AVP-verzekering is door te kiezen voor een hoger eigen risico. Daarnaast kan het afsluiten van een gezinspolis voordeliger zijn. Tot slot is het raadzaam om de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars goed te vergelijken en om goed te begrijpen wat wel of niet wordt gedekt. Kies dus niet zomaar voor de goedkoopste AVP-verzekering, maar houd ook rekening met andere factoren.