WA.nl helpt consumenten aan informatie over aansprakelijkheid bij diverse situaties en verzekeringen. De website is gestart, omdat er best nog wat mensen niet op de hoogte zijn van wat wettelijke aansprakelijkheid is, hoe je jezelf in kunt dekken en wat de verschillen zijn tussen de soorten dekkingen bij verzekeringen.

Over WA.nl

WA.nl is een onafhankelijke, informatieve website rondom verschillende soorten verzekeringen. Veel Nederlanders vinden de beschikbare informatie rondom verzekeringen onduidelijk. WA.nl heeft tot doel toegang te verschaffen tot duidelijke informatie en het bewustmaken van lezers van hun verantwoordelijkheden.

Onze website is opgezet zonder winstoogmerk. Het informeren van lezers is ons belangrijkste doel. Op die manier proberen we samen te voorkomen dat mensen onvoldoende verzekerd zijn.

Ondanks dat de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staan we open voor suggesties op onze contactpagina.

Onafhankelijke informatie

De informatie op WA.nl is onafhankelijk. Dat houdt in dat we geen verzekeraars of verzekeringen aanprijzen. Wij beoordelen verzekeraars en verzekeringen niet. WA.nl biedt slechts de toegang tot concrete informatie. Op die manier profiteert de lezer van gratis, openbare en publieke kennis.

WA.nl verkoopt geen producten of diensten en heeft enkel tot doel het informeren van lezers over verzekeringen. WA.nl wil een bron van informatie zijn.

Alles over verzekeren

Al meerdere verzekeringen tegengekomen? Zoals een autoverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren? Met de informatie op onze website krijgt de lezer weer een overzicht van alle mogelijkheden. Zo wijzen we regelmatig op de verschillen in polisvoorwaarden en de premies. WA.nl wilt het de lezer zo makkelijk mogelijk maken. Daarom bespreken we in heldere taal wat bepaalde bepalingen en uitsluitingen inhouden. Op die manier kan de lezer met de juiste kennis kiezen voor een verzekering.

Ons doel

Het doel van WA.nl is het inzichtelijk maken van verzekeringen, regelgeving en verplichtingen omtrent aansprakelijkheid. Veel Nederlanders vinden polisvoorwaarden en de verschillende mogelijkheden rondom verzekeringen verwarrend. Er is namelijk een groot aantal verzekeraars actief, die allen verschillende polissen aanbieden. Daardoor zien veel mensen door het bos de bomen niet meer. WA.nl probeert de lezer een overzicht te bieden, zodat de lezer weet waar hij of zij op moet letten bij het afsluiten van een verzekering.