EN

Autoverzekeringen vergelijken

De autoverzekering vergelijken is heel complex. Er bestaan verschillende formules met allerlei aanvullende dekkingen en keuzes, terwijl elke verzekeraar wel eigen voorwaarden hanteert. Het volstaat hierbij dan ook absoluut niet om enkel de prijs te vergelijken. We leggen het een en ander uit en beantwoorden een aantal veelgestelde vragen.

Drie soorten autoverzekeringen

In de eerste plaats is het goed om te weten dat er drie soorten autoverzekeringen zijn die elk hun eigen dekking hebben. Voorafgaand aan het vergelijken dient hiertussen een keuze te worden gemaakt zodat men natuurlijk geen appels met peren vergelijkt.

WA-verzekeringen

Het gaat om de gewone WA-verzekering die de aansprakelijkheid ten aanzien van anderen dekt, maar niet de eigen schade. Het is zelden aangeraden om enkel een gewone WA-verzekering af te sluiten, behalve voor heel oude auto's die een beperkte waarde hebben.

Meer informatie over WA-verzekeringen vergelijken

Cascoverzekeringen

Daarnaast is er ook de WA + beperkt casco. Deze autoverzekering is net iets uitgebreider en biedt naast de WA-dekking ook een aantal aanvullende dekkingen voor het eigen voertuig. Het gaat onder andere om:

  • Diefstal

  • Schade door botsingen met wilde dieren

  • Schade door storm en natuurgeweld

  • Schade door brand, explosies of blikseminslagen

Meer informatie over cascoverzekeringen vergelijken

Allriskverzekeringen

De meest uitgebreide variant is ten slotte de WA + volledig casco. Deze autoverzekering wordt ook wel eens de allriskverzekering genoemd. Deze autoverzekering dekt in principe alle schade, behalve wanneer het expliciet is uitgesloten in de voorwaarden. Ook een sterretje in de voorruit, slippen of het te water raken zijn bijvoorbeeld gedekt. Vooral voor nieuwe auto's is deze verzekering interessant. Wanneer een auto ongeveer zes jaar oud is, wordt meestal de overstap gemaakt naar de WA + beperkt casco.

Meer informatie over allriskverzekeringen vergelijken

Aanvullende autoverzekeringen

Naast het kiezen tussen deze drie soorten autoverzekeringen kan er ook een keuze worden gemaakt tussen een aantal aanvullende autoverzekeringen. Ze breiden de dekking gevoelig verder uit, maar brengen natuurlijk ook extra kosten met zich mee. Er is de keuze tussen volgende aanvullende autoverzekeringen:

Niet alle autoverzekeraars bieden deze aanvullende mogelijkheden aan. Zeker bij de no-claimbeschermer moet er altijd even worden nagegaan of dat al dan niet het geval is.

Meer informatie over de aanvullende autoverzekeringen

Bijzondere formules

Sommige verzekeraars bieden ook interessante verzekeringsformules aan waarbij de schadevrije jaren en wat dies meer zij geen rol speelt, maar de auto enkel voor de taxatiewaarden wordt verzekerd. Echter, niet alle verzekeraars bieden het aan en het is niet voor iedere auto even interessant, maar het valt zeker te overwegen.

Een eerste formule is de oldtimerverzekering. Een oldtimerverzekering is er voor klassieke auto's die voor hobbydoeleinden worden gebruikt. Dit wil zeggen dat er ook al een eerste hoofdauto moet verzekerd zijn. De oldtimerverzekeringen legt allerhande beperkingen op, ook wat het aantal te rijden kilometers per jaar betreft, maar is wel gevoelig goedkoper.

Meer informatie over oldtimerverzekeringen vergelijken

Om een oldtimerverzekering af te sluiten, moet de auto een bepaalde minimumleeftijd hebben. Voor de meeste verzekeraars geldt dat de auto minstens 20 tot 25 jaar oud moet zijn. Bij sommige verzekeraars is er wel een andere formule voorzien voor zogenaamde youngtimers. Ook bij de youngtimerverzekering zijn er beperkingen en is de premie een stuk interessanter dan bij de klassieke autoverzekeringen.

Vergelijken op inhoud

Wanneer er een overeenkomst wordt gesloten tussen een verzekeringsnemer en een verzekeraar, moet de verzekeringsnemer altijd akkoord gaan met de polisvoorwaarden. Vaak leggen deze polisvoorwaarden allerlei beperkingen op en deze hoeven zeker niet altijd identiek te zijn. Bovendien kan ook de berekening van het schadebedrag sterk verschillen. Sommige verzekeraars beginnen vervroegd de cataloguswaarde af te schrijven en andere gaan sneller over tot de berekening op basis van de dagwaarde. Bij eenzelfde schadegeval kan het uitgekeerde bedrag soms duizenden euro's schelen.

Gaat het om een tweedehandsauto? Dan is extra aandacht vereist en wordt er maar beter gekozen voor een verzekeraar die de occasionwaarderegeling hanteert, waarbij de dekking geschiedt op basis van de aanschafwaarde en niet op basis van de dagwaarde. Ook hier kan het een dekkingsverschil van duizenden euro's opleveren. Ongeveer 50% van de verzekeraars maakt geen gebruik van deze regeling.

Eigen risico

Bij een autoverzekering wordt er altijd een eigen risico gehanteerd. Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde altijd zelf dient te dragen. Het komt er in feite op neer dat de verzekeraar het uitgekeerde schadebedrag hiermee zal verminderen. Vaak kan het eigen risico verhoogd worden of afgekocht worden, wat dan weer in premieverschillen resulteert. De mogelijkheden verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Veelgestelde vragen over de autoverzekering

Is een autoverzekering verplicht?

Ja, maar enkel de WA-dekking. Alle andere dekkingen en formules, zoals de allriskverzekering of de aanvullende pechhulpbijstandsverzekering, zijn niet verplicht.

Is het waar dat de premie van een elektrische auto hoger is?

Ja, maar dat komt niet omdat verzekeraars het gebruik van elektrische auto's willen ontmoedigen. Een elektrische auto is vooralsnog duurder in aanschaf en heeft een hogere cataloguswaarde. Hierdoor is het verzekerde bedrag ook hoger. Ook onderdelen zoals de rembekrachtiger en de accu zijn veel duurder waardoor een verzekeraar hogere schadebedragen moet uitkeren. Zoiets laat zich nu eenmaal vertalen in een hogere premie.

Stellen verzekeraars beveiligingseisen aan auto's?

Sommige verzekeraars wel, maar daarbij gaat het meestal om auto's met een hoge cataloguswaarde. Vaak moeten auto's dan een cataloguswaarde hebben van meer dan 75.000 euro. Het gaat dan ook veelal om luxeauto's of sportauto's, maar deze voorwaarde kan bijvoorbeeld ook gelden ten aanzien van de dure elektrische auto's.

Wat zijn de gevolgen als ik een demo-auto heb gekocht?

Bij een demo-auto heeft de auto eerst op naam van de garage gestaan. Dit wordt door veel verzekeraars net als iedere andere tweedehandsauto behandeld. Daarom zal hij allicht niet de nieuwwaarde uitkeren.

Wat is een deelautoverzekering?

Een deelautoverzekering is een autoverzekering voor deelauto's. Er is dan geen hoofdbestuurder en de auto mag door verschillende personen worden gebruikt. Een schadegeval heeft bovendien ook geen gevolgen voor de no-claimkorting van de eigenaar die de schade niet heeft veroorzaakt. Bij deelauto's is het aangeraden om altijd een passende deelautoverzekering af te sluiten. Een klassieke autoverzekering volstaat niet.