EN

Aanvullende autoverzekeringen

Wie een autoverzekering afsluit, doet er goed aan ook eens te kijken naar aanvullende autoverzekeringen. Deze aanvullende verzekeringen zorgen voor een extra dekking voor schade of voor bijvoorbeeld rechtshulp. Zo kan er gekozen worden voor een inzittendenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een no-claimbeschermer. Waar dienen deze verzekeringen precies voor?

Aanvullende inzittendenverzekeringen

Bij een autoverzekering is het mogelijk je extra te verzekeren tegen schade aan je eventuele medepassagiers. Na een ongeval krijg je schade in bepaalde situaties vergoed. Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden. Wat is precies het verschil?

Ongevallen-inzittendenverzekering

Een ongevallen-inzittendenverzekering biedt dekking tegen schade door blijvende invaliditeit of overlijden bij een ongeval. De bestuurder zelf is verzekerd, maar ook zijn of haar eventuele medepassagiers. Het is goed om te weten dat een ongevallen-inzittendenverzekering een beperkte aanvulling is om jezelf en de medepassagiers te verzekeren.

Bij de meeste verzekeraars kunnen verzekerden ook kiezen voor een schadeverzekering inzittenden. Daarmee krijg je vaak een hogere vergoeding voor meer soorten schade.

Schadeverzekering inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden biedt verzekering voor zowel letselschade als schade aan bagage of kleding. Bij een ongeval wordt er een bedrag uitbetaald dat gelijk staat aan de werkelijk geleden schade. Daarbij maakt het niet uit wie het ongeval heeft veroorzaakt. Als de bestuurder het ongeval zelf heeft veroorzaakt, wordt er dus ook uitgekeerd.

De verzekering geldt niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor eventuele medepassagiers in de auto. Zij kunnen ook aanspraak maken op de WA-verzekering van de bestuurder of de schuldige partij. Een schadeverzekering voor inzittenden is bedoeld als uitgebreide aanvulling om jezelf als bestuurder en de medepassagiers te verzekeren.

No-claimbeschermer

Rijd je schade? Dan val je terug op de bonus-malusladder. Je valt dan terug in het aantal schadevrije jaren. De premie stijgt dan. Met een no-claimbeschermer is dat geen probleem. De verzekerde kan één keer per jaar schade claimen. De premie blijft dan hetzelfde. Het aantal schadevrije jaren en de no-claimkorting wordt minder. Dat merkt de verzekerde als deze overstapt naar een andere verzekeraar: daar zal de premie hoger zijn.

Een no-claimbeschermer is daarom vooral handig als je van plan bent voor langere tijd bij dezelfde verzekeraar te blijven.

Rechtsbijstandverzekeringen

Met een aanvullende rechtsbijstandverzekering ben je gedekt tegen juridische hulp voor onderweg. Over het algemeen kan er gekozen worden tussen een verhaalsrechtsbijstandverzekering of een rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigen. Goed om te weten: je bent al verzekerd voor rechtshulp als je een rechtsbijstandverzekering voor verkeer hebt afgesloten. Een dergelijke aanvullende verzekering is dan niet nodig: dat zou dubbelop zijn.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Een iets onbekendere verzekering is de verhaalsrechtsbijstandverzekering. Hiermee krijgt de verzekerde juridische hulp om schade aan de auto of de letselschade door de tegenpartij vergoed te krijgen. Na een ongeval wordt er juridische hulp aangeboden om jouw onschuld te bewijzen. Vaak wordt er ook hulp aangeboden om de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de schade.

Dit is een beperkte aanvullende verzekering om rechtshulp vergoed te krijgen. Met een rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigen krijgt de verzekerde bij meer conflicten over het voertuig rechtshulp vergoed.

Rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigen

Wie een rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigen heeft, krijgt juridische hulp en deskundige rechtshulp vergoed. Dat kan vooral van pas komen bij een conflict over bijvoorbeeld de auto. Dit kan veel tijd en moeite besparen. Na een ongeval kun je hiermee jouw onschuld bewijzen en de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Na een ongeval maakt de verzekeraar een berekening van de huidige schade en de eventuele bijkomende schade. Mocht er ook een verkeersovertreding in het spel zijn, dan kun je hulp krijgen bij eventuele strafvervolging. En heb je een conflict met de garage over het oplossen van de schade? Dan biedt deze dekking ook daar hulp bij.

Dit is de meest uitgebreide manier om meer soorten rechtshulp gedekt te krijgen. Deze verzekering is er alleen om conflicten over de auto op te lossen. Vooral het andere is er de rechtsbijstandverzekering voor het verkeer. Daarbij krijg je ook rechtshulp vergoed voor conflicten die ontstaan als voetganger, fietser of motorrijder.

Veelgestelde vragen

Zijn passagiers niet standaard verzekerd?

Bij een gewone WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) zijn ook passagiers verzekerd. Daarbij wordt wel eerst gekeken wie er schuld heeft. Daardoor kan het vergoeden even duren. Een aanvullende autoverzekering zorgt ervoor dat zowel de verzekerde, de bestuurder als zijn of haar passagiers optimaal zijn verzekerd. Daardoor kan er sneller worden uitgekeerd.

Heb ik geen standaard rechtsbijstandverzekering?

Standaard biedt een autoverzekering dekking tegen schade. Onder schade verstaan we geen rechtsbijstand. Daarom kan het een valide optie zijn om een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen af te sluiten bij de autoverzekering. Op die manier heeft de verzekerde bij een ongeval ook recht op juridisch advies en deskundige rechtshulp.

Kan ik niet onder mijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren claimen?

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt dekking tegen andere zaken dan de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of de autoverzekering. Door ook nog aanvullende verzekeringen af te sluiten ben je er zeker van dat je verzekerd bent tegen allerlei situaties. Gebeurtenissen op de weg kun je vrijwel nooit onder de AVP claimen.

Wat is de bonus-malusladder?

De bonus-malusladder is een tabel waarmee autoverzekeraars de korting op de autoverzekering bepaling. Hoe meer schadevrije jaren een verzekerde heeft, hoe hoger deze op de ladder staat en hoe meer no-claimkorting deze ontvangt. Ieder jaar dat iemand geen schade rijdt, stijgt deze op de ladder. Maar, als iemand schade claimt, valt deze tenminste 5 schadevrije jaren terug op de ladder en wordt de premie hoger.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn de jaren dat je geen schade claimt bij de verzekeraar. Ieder jaar dat je geen schade claimt, verdien je een schadevrij jaar. Claim je wel schade? Dan verlies je schadevrije jaren. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer premiekorting je krijgt.