De opstalverzekering is een van de belangrijkste verzekeringen voor een woning. Gelukkig sluiten de meeste Nederlandse eigenaars een opstalverzekering af. Toch loopt het ook nog vaak mis. Zo betalen veel woningeigenaars te veel voor hun opstalverzekering of melden ze verbouwingen niet. Waarom dat echt wel noodzakelijk is, is hieronder te lezen.

Wat is de opstalverzekering?

De opstalverzekering is een schadeverzekering voor opstallen, zoals woningen. Via een opstalverzekering is de verzekerde verzekerd tegen schade aan de woning, op voorwaarde dat de verzekerde geen schuld treft. De opstalverzekering zal bijvoorbeeld dakschade door een storm vergoeden, net zoals een ingestorte buitenmuur of brandschade. De opstalverzekering vergoedt echter niet de inboedel van de woning.

 • Vergoedt schade aan woningen die niet het gevolg is van eigen opzet
 • Vaak uitsluitingen voor bijvoorbeeld oorlogsschade of schade door kernrampen
 • Vergoedt maximaal de herbouwwaarde van de woning
 • Af te sluiten door de eigenaar of verhuurder
 • Vaak is de opstalverzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek

Opstalverzekeringen vergelijken

Welke schade een opstalverzekering vergoedt, valt vooraf maar moeilijk te zeggen. De voorwaarden verschillen vaak van verzekeraar tot verzekeraar. Zo zijn er opstalverzekeringen die ook glasschade vergoeden en zijn er die standaard de bijgebouwen zoals schuttingen of schuren verzekeren, maar dat is zeker geen vaste regel. Ook de premie is natuurlijk verschillend en niet elke polis heeft een garantie tegen onderverzekering. Zo'n garantie tegen onderverzekering is echt wel een aanrader. Net omdat er zoveel verschillen zijn, is opstalverzekeringen vergelijken een goed idee.

Opstalverzekeringen kosten

De premie van de opstalverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste factor is natuurlijk de herbouwwaarde van de woning. Hoe hoger de herbouwwaarde van de woning, hoe hoger de premie zal zijn. Daarnaast speelt de inhoud van de polis een rol. Een opstalverzekering die ook schade aan bijgebouwen als een praktijk aan huis verzekert, zal natuurlijk meer kosten. Ten slotte houden verzekeraars altijd rekening met het risico. Wanneer iemand bijvoorbeeld een rieten dak heeft en brandschade een groter gevaar is, heeft dat invloed op de kosten van de opstalverzekering.

Overstappen naar een andere opstalverzekering

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een verzekerde wil overstappen naar een andere opstalverzekeraar, maar ingewikkeld is het zeker niet. Overstappen van opstalverzekering is al in enkele stappen geregeld.

1.      Opzeggingsdatum bepalen

Alvorens er een nieuwe opstalverzekering wordt aangegaan, moet de oude opstalverzekering worden opgezegd. Eerst moet worden bepaald wanneer de oude opstalverzekering kan worden opgezegd. Opzeggen kan met een opzegtermijn van één maand, op voorwaarde dat de opstalverzekering al een jaar heeft gelopen.

Als dat niet het geval is, kan de opstalverzekering worden beëindigd vanaf de verjaardag van de opstalverzekering. De polisvoorwaarden scheppen hier duidelijkheid. Soms moet er twee maanden voor de verjaardag al worden opgezegd. Wanneer de verzekeraar de polisvoorwaarden in het nadeel van de verzekerde aanpast, is het vaak mogelijk om eerder op te zeggen.

2.      Nieuwe opstalverzekering afsluiten

De nieuwe opstalverzekering moet natuurlijk ingaan op het moment dat de vorige opstalverzekering afloopt. Zo is er nooit sprake van een onverzekerde periode waarin het noodlot kan toeslaan. Daarom wordt er eerst een nieuwe opstalverzekeraar gezocht. De nieuwe opstalverzekering begint te lopen wanneer de oude opstalverzekering afloopt.

3.      De oude opstalverzekering beëindigen

Nu is het tijd om de opstalverzekering te beëindigen. Hiervoor kan gewoon een voorbeeldbrief worden gebruikt. Op het internet zijn er veel voorbeeldbrieven te vinden, maar ook de nieuwe verzekeraar kan zo'n opzegbrief bezorgen. Het is wel belangrijk dat de gegevens van de verzekerde en het verzekeringsnummer duidelijk op de brief aanwezig zijn, net zoals de opzegdatum. Ook een handtekening mag niet ontbreken en het is toch altijd aanbevolen om een kopie van de opzegbrief te bewaren. Ten slotte is dat beetje extra zekerheid van een aangetekende brief niet te onderschatten.

Besparen op de opstalverzekering

Overstappen van opstalverzekering is niet de enige manier om te besparen op de opstalverzekering. Vaak zijn er nog een heleboel andere manieren om de kostprijs te beperken. Dit zijn de belangrijkste manieren om te besparen op de opstalverzekering:

 • Sluit een inboedel- en opstalverzekering af bij dezelfde verzekeraar om geld te besparen bij schadeclaims
 • Sluit een verzekeringspakket af om korting te krijgen
 • Voeg dekkingsbeperkingen toe waar dekking niet nodig is
 • Voorkom een dubbele verzekering en ga na of de vereniging van eigenaren niet al een verzekering heeft
 • Kies voor een hoger eigen risico bij de opstalverzekering

Verzekeraars voor opstalverzekeringen

Er zijn veel verzekeraars die opstalverzekeringen aanbieden en het valt vooraf niet te voorspellen wat de duurste of de goedkoopste is. Elke verzekeraar hanteert eigen berekeningsmethoden en daarom moet geval per geval gezocht worden naar de beste verzekeraar. Verzekeraars die opstalverzekeringen aanbieden, zijn onder andere:

 • Klaverblad Verzekeringen
 • Aegon
 • Unigarant
 • Verzekeruzelf.nl
 • De Goudse verzekeringen
 • FBTO
 • Univé
 • InShared
 • Centraal Beheer
 • Allianz Direct
 • Diks Verzekeringen
 • Enzovoort

Veelgestelde vragen omtrent opstalverzekeringen

 • Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

Een opstalverzekering vergoedt schade aan de woning, de infrastructuur en wat er blijvend aan bevestigd is, en de inboedelverzekering vergoedt schade aan de inboedel van de woning. Hieronder een aantal voorbeelden die het verschil illustreren.

OpstalverzekeringInboedelverzekering
Stormschade aan het dakX
Schade aan de keuken door brandX
Waterschade aan een zwevende vloerX
Schade aan de televisie bij een verhuizingX
Schade aan de gevel door een omgevallen boomX
Schade aan de bank door een lek in het dakX
 • Wat is de garantie tegen onderverzekering?

Bij een opstalverzekering is de woning steeds aan de herbouwwaarde verzekerd. De herbouwwaarde is altijd lager dan de vrije verkoopwaarde omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met de waarde van de grond. Bij wijzigingen aan de woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, kan de herbouwwaarde stijgen. Wanneer er later sprake is van onderverzekering, de bepaalde herbouwwaarde is lager dan de werkelijke schade, zal de verzekeraar in principe maximaal de bepaalde herbouwwaarde vergoeden. Bij een garantie tegen onderverzekering vergoedt de verzekeraar toch de werkelijke schade, op voorwaarde dat bij het afsluiten alles netjes was opgegeven en verbouwingen steeds correct zijn doorgegeven.

 • Moet de huurder een opstalverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een opstalverzekering moet door de verhuurder gebeuren. Als huurder is het wel aangeraden om zelf een inboedelverzekering af te sluiten.

 • Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een brandverzekering?

Een brandverzekering vergoedt enkel de brandschade, terwijl de opstalverzekering ook bij andere schadegevallen de schade vergoedt. Voorbeelden daarvan zijn storm, blikseminslag en inbraak.

 • Wat verzekert de opstalverzekering niet?

De opstalverzekering zal nooit de opzet of roekeloosheid vergoeden of schade door achterstallig onderhoud. Daarnaast hebben opstalverzekeringen vaak een aantal uitsluitingen. De exacte uitsluitingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Overstromingen, aardbevingen, rellen, opstanden, oorlogen, terroristische aanslagen en atoomkernreacties zijn meestal uitgesloten.