EN

Overstappen van allriskverzekering

De allriskverzekering is de duurste autoverzekering en hierdoor is het vaak mogelijk om flink te besparen door over te stappen. Het is dan ook niet gek dat veel Nederlanders regelmatig overstappen. Wij raden aan om jaarlijks de allriskverzekering te vergelijken en eventueel de overstap te maken. Toch zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden. Op deze pagina is alle informatie te vinden.

Verschillende redenen om over te stappen van allriskverzekering

Na de aankoop van een nieuwe auto is de keuze voor een allriskverzekering logisch. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de dagwaarde van de auto echter steeds verder af en zal de verzekeraar minder uitkeren bij een totaal verlies. Hierdoor verliest de allriskverzekering een beetje zijn nut. Daarom is het logisch dat er na enige tijd wordt overgestapt naar een andere dekking. Wanneer de auto ongeveer zes jaar oud is, is het een ideaal moment om naar de WA + Beperkt Casco over te stappen. Wij raden aan om dan zeker ook even de autoverzekeringen te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere autoverzekeraar.

Toch kan het ook nuttig zijn om tussentijds over te stappen naar een andere allriskverzekering, zeker wanneer het mogelijk is om te besparen op de allriskverzekering. Natuurlijk kan gewoon de prijs-kwaliteitverhouding beter zijn of kan de verzekeringsnemer ontevreden zijn over de service bij de vroegere verzekeraar. Het zijn allemaal begrijpelijke redenen waarom mensen overstappen naar een andere allriskverzekeraar.

Opzeggen van de allriskverzekering

De opzegmodaliteiten verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige allriskverzekeraars is het mogelijk om dagelijks op te zeggen. Hierbij geldt in principe een opzegtermijn van één maand. Bij andere verzekeraars is de allriskverzekering pas op de eerste verjaardag van de verzekering op te zeggen. Nadien kan het in ieder geval altijd dagelijks, opnieuw met een opzegtermijn van één maand. Wanneer de verzekeraar daarentegen de premie verhoogt of wijzigingen aanbrengt in het nadeel van de verzekerde kan de verzekerde sowieso tussentijds opzeggen.

De verzekeringspolis geeft vaak aan hoe de opzegging moet gebeuren. Wij raden aan om altijd op te zeggen met een aangetekende brief om zo problemen te voorkomen. Vraag bovendien altijd om een bevestiging van de opzegging. Houd er ten slotte rekening mee dat veel verzekeraars dossierkosten aanrekenen om de beëindiging te regelen. Deze kosten die soms tot 25 euro kunnen oplopen, worden vaak niet zo duidelijk gecommuniceerd en nogal stiekem verrekend met reeds betaalde premies.

Overstappen van allriskverzekering en het lot van de schadevrije jaren

Bij het overstappen van een allriskverzekering gaan ook de schadevrije jaren over. Dit gaat volledig automatisch en hier hoeft de verzekeringsnemer niks voor te doen. Enkel bij een no-claimkorting is er aandacht vereist. Zo'n no-claimkorting geldt enkel ten opzichte van de huidige verzekeraar en de nieuwe verzekeraar hoeft en zal er ook geen rekening mee houden. Wanneer er een of meerdere schadegevallen zijn geweest, kan dat betekenen dat de verzekeringsnemer bij de nieuwe verzekeraar toch op een lagere trede van de bonus-malusladder komt te staan. Ga dit vooraf na en maak de vergelijking. Soms is het beter om bij de huidige verzekeraar te blijven.

Wanneer er de laatste jaren verschillende schadegevallen zijn geweest of wanneer het aantal schadevrije jaren negatief is, kan het bovendien zijn dat andere verzekeraars de kandidaat-verzekerde weigeren. Dan is overstappen zelfs geen optie.

Veelgestelde vragen over de allriskverzekering

Heeft overstappen van allriskverzekering gevolgen voor mijn andere verzekeringen?

Dat kan. Sommige verzekeraars kennen kortingen toe die afhankelijk zijn van het aantal bij hen afgesloten verzekeringen. Wanneer de verzekerde met de allriskverzekering overstapt naar een andere verzekeraar, kan deze korting komen te vervallen. Vaak gaat het slechts om enkele procenten korting en is de impact beperkt. Toch raden we aan om ook altijd het breder plaatje te bekijken en eventueel ook met andere verzekeringen over te stappen.

Dekt de allriskverzekering schade als ik gedronken heb?

Raadpleeg de polisvoorwaarden want vrijwel altijd staan er bepalingen over alcoholgebruik te lezen. Bij sommige verzekeraars vervalt de dekking bijvoorbeeld wanneer alcoholgebruik ook daadwerkelijk het schadegeval heeft veroorzaakt, maar bij andere verzekeraars volstaat zelfs enkel het overmatig alcoholgebruik of het weigeren om een test af te nemen om de dekking te verliezen.

Hoeveel kan ik besparen door over te stappen van allriskverzekering?

Dit verschilt van situatie tot situatie en valt niet te voorspellen. Hoe dan ook loopt de besparing soms op tot honderden euro's per jaar. De enige manier om de exacte besparing te kennen, is door zelf de vergelijking te maken. Dit kan door verschillende offertes aan te vragen of door een online vergelijkingstool te gebruiken.

De nieuwe verzekeraar vraagt mij niet om het aantal schadevrije jaren. Houdt hij er wel rekening mee?

Alle verzekeraars houden rekening met het aantal schadevrije jaren. Het gaat dan wel om het werkelijk aantal schadevrije jaren en niet om het aantal schadevrije jaren na toepassing van een no-claimbeschermer. Hiervoor heeft hij geen informatie van de verzekerde nodig want hij haalt alles op vanuit Roy-data, een centraal registratiesysteem dat door alle verzekeraars wordt gebruikt.

Dekt de allriskverzekering ook schade door krassende kinderen?

Ja. Schade door vandalisme is doorgaans alleen gedekt door de allriskverzekering. Hiervoor zijn verzekeraars zelfs een krassende-kinderenregeling overeengekomen. Deze regeling houdt in dat de verzekerde vrij is om zijn eigen allriskverzekering aan te spreken of de AVP-verzekering van de ouders van een kind dat jonger is dan 14 jaar. Wij raden aan om dat tweede te doen omdat er dan geen eigen risico is. In ieder geval heeft dit soort schade geen gevolgen voor het aantal schadevrije jaren en de bonus-maluskorting. Wanneer de krassende-kinderenregeling niet van toepassing is en er een beroep wordt gedaan op de eigen allriskverzekering, moet er wel rekening worden gehouden met een terugval op de bonus-malusladder. Dit in combinatie met het eigen risico maakt het interessanter om de schade niet te claimen en de schade op eigen kosten te herstellen.