EN

Cascoverzekering

De cascoverzekering is een verzekering voor motorvoertuigen en pleziervaartuigen. De verzekering dekt de schade aan deze voertuigen, maar niet aan derden. Daarvoor moet je een WA-verzekering hebben.

Wat kun je nu precies met een cascoverzekering? En wat is het verschil tussen een WA-verzekering en een beperkt cascoverzekering of een volledig cascoverzekering? Waar moet je op letten als je schade claimt?

Wat is een cascoverzekering?

Een cascoverzekering vergoedt schade aan je eigen auto. Deze schade kan door de bestuurder zelf zijn toegebracht, of door anderen. Bij zelf toegebrachte schade kun je denken aan het rijden tegen een paaltje. Bij schade door anderen kun je denken aan een geparkeerde auto waarbij een ander met de deur tegen jouw spiegel komt. Daarnaast is er ook een dekking voor ‘van buiten komend onheil’. Over het algemeen zijn er twee soorten cascoverzekering: beperkt cascoverzekering en een volledig cascoverzekering. Wat de verschillen zijn tussen deze twee dekkingen, leggen we uit op deze pagina.

Wat kost een cascoverzekering?

Beginnen bij het begin: een WA-verzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheid is de verplichte minimale dekking die moet worden afgesloten door de eigenaar van een motorvoertuig. Hiermee dek je de schade die jij aan anderen en hun bezittingen met de auto kunt toebrengen. Hiervoor ben je dan wettelijk aansprakelijkheid. De schade wordt ook vergoed als iemand anders in jouw auto rijdt. Schade aan je eigen auto wordt met deze dekking niet vergoed. Vaak wordt voor deze dekking gekozen door bestuurders met een voertuig van tien jaar of ouder. Verwar deze verzekering niet met de WA-casco-verzekering: dit is een andere naam voor de beperkte cascoverzekering.

Een beperkt cascoverzekering

Zoals we net uitlegden, is een WA-verzekering geen cascoverzekering. Voor de volledigheid van het beeld rondom autoverzekeringen en motorverzekeringen, leggen we deze verzekering nog eens uit. Een echte cascoverzekering begint bij een beperkt cascoverzekering. Deze wordt vooral afgesloten voor auto’s tussen de zes en de tien jaar oud. De dekking dekt de schade als gevolg van brand, hagel, storm, diefstal, ruitbreuk of een botsing met dieren. Alles wat gedekt is onder de WA-dekking, is ook meegenomen in de beperkt cascoverzekering. Schade aan de eigen auto, door eigen schuld, wordt niet door de beperkt cascoverzekering gedekt. Sommige verzekeraars hebben de dekking opgesplitst in drie modules: diefstal, ruitbreuk en brand en storm en natuur. Wat een beperkt cascoverzekering precies kost, hangt af van de verzekeraar van de cascoverzekering. Ook zijn er diverse manieren om te besparen op de cascoverzekering.

Een volledig cascoverzekering

Heb je een nieuw motorvoertuig? Dan is de optie ‘volledig cascoverzekering’ interessant. De meeste nieuwe voertuigen tot vijf jaar worden verzekerd met een volledig cascoverzekering. Deze verzekering dekt niet alleen de schade die je toebrengt aan anderen, maar ook de schade die je toebrengt aan je eigen auto. Natuurlijk moet de schade wel per ongeluk veroorzaakt zijn. Opzet wordt altijd uitgesloten.

Ook oudere auto’s kunnen volledig casco worden verzekerd. Op deze manier weet je zeker dat je dezelfde auto opnieuw kunt kopen na een schadegeval. De volledige cascodekking wordt ook weleens de ‘allriskdekking’ genoemd. Dit is de meest uitgebreide dekking. De premie is dan ook hoger dan de premie van een beperkt cascoverzekering.

Uitsluitingen

In bepaalde gevallen keert de verzekeraar niets uit. Dit noemen we ‘uitsluitingen’. Zo vergoedt de verzekeraar niets als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft, als er opzet in het spel is, als er roekeloos gereden wordt, of als het voertuig verhuurd is, voor wedstrijden wordt gebruikt of voor zakelijk personenvervoer wordt gebruikt. Ook schade door roest of slijtage wordt niet gedekt. Wie rijdt onder invloed van alcohol en/of drugs kan een afwijzing van de verzekeraar verwachten.

Meer informatie over uitsluitingen

Na een claim

Heb je een schadeclaim ingediend? Dan heeft dat gevolgen voor je premie. Je premie is namelijk gebaseerd op de bonus-malusladder. Met andere woorden: je zakt terug in het aantal schadevrije jaren. Wie minder schadevrije jaren heeft, betaalt een hogere premie. Daarnaast kan de verzekeraar ook werken met een eigen risico. Als je een allriskverzekering hebt, maar schade claimt die ook onder het beperkt cascodeel van de verzekering valt, val je niet terug op de bonus-malusladder. De premie blijft dan ongewijzigd (tenzij je overstapt naar een andere cascoverzekering). Wel kun je te maken krijgen met een eigen risico.

Vervangend vervoer bij schade?

In sommige gevallen regelt de verzekeraar vervangend vervoer na een schadegebeurtenis. Bij een beperkt cascoverzekering is de schadegebeurtenis heel belangrijk: dit bepaalt of je recht hebt of vervangend vervoer. Daarbij moet het vaak gaan om totaalverlies. Bijvoorbeeld door stormschade. Een allriskverzekering biedt al wat meer dekking tegen verschillende gebeurtenissen. De verzekeringsmaatschappij komt met een dergelijke dekking vaker met een tegemoetkoming in de kosten of met een vervangende auto.

Veelgestelde vragen omtrent cascoverzekeringen

Geldt bij een cascoverzekering altijd een eigen risico?

Ja, bij een cascoverzekering geldt een eigen risico. Dit is een vastgesteld bedrag dat je bij een schadegeval zelf betaalt. De rest van de schade wordt door de verzekeraar betaald. Hoe hoog het eigen risico is, hangt af van de verzekering. Je vindt dit terug in de polisvoorwaarden. Anders dan bij een zorgverzekering, betaal je het eigen risico per schade die je claimt. Bij een nieuwe schade betaal je het eigen risico dus opnieuw.

Wat is het verschil tussen de nieuwwaarde en dagwaarde?

De dagwaarde is het bedrag dat een auto waard is op het moment dat de waarde bepaald wordt. Daarbij wordt uitgegaan van verschillende factoren. Zo wordt gekeken naar: de cataloguswaarde, de leeftijd van de auto, het merk en het type auto, de kilometerstand, accessoires en de algemene staat van de auto. Daarnaast zijn er nog andere zaken van belang. Zelfs de kleur van het voertuig kan van invloed zijn op de dagwaarde. De nieuwwaarde is de waarde van de auto als je deze opnieuw zou moeten kopen. Sommige verzekeraars bieden hier een regeling voor aan in de autoverzekering. Gedurende een bepaalde periode krijgt de verzekerde de nieuwwaarde uitgekeerd als de auto total loss raakt. Meestal varieert deze periode van 1 tot 3 jaar. Het is ook mogelijk de auto tegen aanschafwaarde te verzekeren. De voorwaarde is wel dat de aanschafwaarde een plafond heeft. Zo kun je een auto tot 50.000 euro verzekeren, als je deze bijvoorbeeld tweedehands hebt gekocht. Ook hier geldt dat de aanschafwaarde voor een bepaalde periode geldt.

Wanneer is het verstandig een cascoverzekering af te sluiten?

Een cascoverzekering afsluiten is een goed idee als de auto tussen de 6 en de 10 jaar oud is. Je kunt de auto uitgebreider verzekeren met een uitgebreide cascoverzekering (ook wel allriskdekking genoemd). Standaard moet een auto tenminste voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekerd worden. Het is altijd verstandig om een cascoverzekering te vergelijken.

Is het een goed idee een uitgebreide cascoverzekering voor tijdens de vakantie af te sluiten?

Wie met vakantie gaat, kan ervoor kiezen een vakantie-cascoverzekering af te sluiten. Dit is vooral aantrekkelijk voor verzekerden die alleen WA-verzekering hebben afgesloten. Je verzekert je dan voor de periode dat je met de auto op vakantie gaat. De verzekerde dekt het risico van schade aan de auto tijdens de vakantie af. De meeste verzekeraars bieden deze dekking alleen voor auto’s die niet ouder zijn dan tien jaar. Vaak is de voorwaarde dat je al een lopende WA-verzekering bij dezelfde verzekeraar hebt.

Zijn alle accessoires meeverzekerd?

Accessoires worden meeverzekerd in de WA beperkt casco- en de WA volledig cascoverzekering. De verzekeringen bieden meestal een standaarddekking voor accessoires tot in totaal 1250 euro. Er zijn twee soorten accessoires: ‘af-fabriek accessoires’ en ‘extra accessoires’. Het eerste type accessoires zit al in de auto als de auto uit de fabriek komt. Denk bijvoorbeeld aan een audio- of navigatiesysteem. De waarde ervan is dan al inbegrepen in de cataloguswaarde. Het is ook mogelijk ‘extra accessoires’ mee te verzekeren. Dit zijn accessoires die later zijn geplaatst. Denk aan een beter audiosysteem, duurdere velgen of een apart schuifdak. De waarde van al deze accessoires is al snel hoger dan 1250 euro. Daarom kun je het bedrag verhogen met 2500 euro, 3500 euro of 5000 euro. Je betaalt dan wel meer premie. Losse accessoires, zoals een los navigatiesysteem, vallen niet onder de cascoverzekering. Ze zitten namelijk niet ingebouwd in de auto. In plaats daarvan vallen deze accessoires onder de inboedelverzekering.