EN
Situaties waarin WA autoverzekering geen schade vergoedt

Situaties waarin WA autoverzekering geen schade vergoedt

Heb je schade opgelopen? Dan is de kans groot dat je nu deze schade nu probeert te claimen bij de autoverzekering. Het kan voorkomen dat de schade niet gedekt is. We noemen deze gevallen waarbij de autoverzekeraar de schade niet vergoedt, ‘uitsluitingen’.

Wanneer wordt de schade niet vergoed?

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom schade niet wordt vergoed. Bijvoorbeeld omdat je zelf een fout hebt gemaakt. Of omdat je geen geldig rijbewijs had, maar toch bent gaan rijden. In de voorwaarden van de verzekering vind je precies terug welke uitsluitingen er bij jouw verzekering gelden.

Schade wordt in ieder geval niet vergoed in deze situaties:

  • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

  • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

  • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

  • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

  • De schade is met opzet veroorzaakt;

  • De auto was verhuurd aan iemand anders;

  • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

Bij alle verzekeringen, dus ook bij autoverzekeringen, geldt dat schade die ontstaat bij een catastrofe niet is verzekerd. Onder catastrofes verstaan we natuurrampen, oorlogen, oproer of atoomkernreacties. Een overstroming is in de volksmond wel een catastrofe, maar bij een autoverzekering is het wel gedekt.

Als je geen WA-verzekering hebt, krijg je uiteraard ook geen vergoeding. Wat je wel krijgt, is een boete.

Schade aan slachtoffers

Schade aan slachtoffers wordt altijd vergoed. We noemen dit ook weleens personenschade. Dit is namelijk het beginsel van de WA-verzekering. Een slachtoffer mag immers niet de dupe worden van de fout van de bestuurder.

Als een bestuurder dronken achter het stuur zit en deze rijdt tegen de auto van de buurman, krijgt de buurman dus gewoon de schade vergoed. De schade aan de eigen auto zal niet vergoed worden. De bestuurder was immers dronken toen hij of zij reed. In sommige gevallen zal de verzekeraar de schade aan het slachtoffer zelfs nog komen verhalen. Dan moeten alle kosten worden terugbetaald aan de verzekeraar.

Je houden aan de verkeersregels

Wie een grotere kans wil dat zijn of haar schade wordt vergoed, doet er goed aan zich aan de verkeersregels te houden. In het gewone verkeer is het niet toegestaan om snelheidswedstrijden te houden of om met een slok op achter het stuur te kruipen. Daarom vergoedt de autoverzekering het ook niet.

Kortom: breek je de wegenverkeerswet, dan zou dat zomaar eens kunnen resulteren in een uitsluiting op de autoverzekering. De schade die je aan je eigen auto rijdt, wordt dan niet vergoed. De schade aan een ander moet mogelijk worden terugbetaald. Daarom is het een wijs besluit je te houden aan de verkeersregels.