EN
Wanneer kies je voor een (beperkte) cascoverzekering?

Wanneer kies je voor een (beperkte) cascoverzekering?

Een autoverzekering met beperkt cascodekking (WA+) biedt meer dekking dan een gewone WA-verzekering. Maar het biedt minder dekking dan een allriskverzekering. Toch kan een beperkt cascoverzekering voordeliger uitpakken. Wanneer kan een automobilist het best kiezen voor een beperkt cascoverzekering, en wanneer voor een van de andere dekkingen? WA.nl legt het uit.

De leeftijd van de auto als graadmeter

Over het algemeen is het een goed idee de leeftijd van de auto als graadmeter voor het type verzekering te nemen. Sommige automobilisten houden te lang vast aan hun beperkt casco of allriskverzekering. Er valt flink te besparen door over te stappen op een lagere dekking als de auto al ouder is.

Doorgaans kunnen autobezitters het best voor een beperkt cascoverzekering kiezen als de auto tussen de 6 en de 10 jaar oud is. Auto’s die jonger zijn kunnen het best allrisk verzekerd worden. Oudere auto’s (10+ jaar) worden meestal verzekerd met een WA-verzekering.

Risico’s afdekken

Uiteraard is de leeftijd van de auto niet het enige dat een rol speelt bij het kiezen van de juiste dekking. Het is ook goed zich als verzekerde af te vragen voor welke risico’s men gedekt wil zijn en wat de (huidige) waarde van de auto is.

Een auto met een hoge waarde, verzekerd men vanzelfsprekend liever met een allriskverzekering. Maar voor een gewone auto is meestal een WA-verzekering of een beperkt cascoverzekering voldoende. De dagwaarde van de auto valt op te zoeken in de ANWB/Bovag Koerslijst.

Is de auto nog niet afbetaald? Dan is het altijd aan te raden om een allriskdekking aan te houden. Het verlagen van de dekking van allrisk naar beperkt casco is in dit geval te risicovol. In het geval van schade, of zelfs total loss, kan het zijn dat de verzekerde hoge kosten moet vergoeden.

Alsnog de dekking aanpassen

Goed om te weten: de dekking van de autoverzekering valt op ieder moment aan te passen. Wanneer een gewone auto ouder is dan zes jaar en nog steeds allrisk is verzekerd, is het een goed idee eens te kijken of een verlaging van de dekking iets oplevert. De meeste automobilisten zijn dan nog steeds prima verzekerd, maar profiteren wel van een lagere premie.

Met een beperkt cascoverzekering is de auto nog altijd verzekerd voor diefstal, inbraak, brand, storm en ruitschade. Schade aan de eigen auto, die door de verzekerde zelf is veroorzaakt, wordt niet gedekt. Dit is wel het geval bij een allriskverzekering. Afhankelijk van de autowaarde en de premie kan een beperkt cascoverzekering ten opzichte van een allriskverzekering al snel een besparing opleveren.

In het geval van schade of total loss

Als de auto total loss raakt door eigen schuld, moet de verzekerde met een beperkt cascodekking of WA-verzekering de schade zelf vergoeden. Bij een oudere auto is de dagwaarde lager. Daardoor is de total loss-schade beter te dragen dan een nieuwere auto.

Is er schade ontstaan? Dan bepaalt de schadegebeurtenis of de verzekerde recht heeft op vervangend vervoer. Dit is bijvoorbeeld het geval bij totaalverlies door stormschade. Met een allriskverzekering zijn er meer gebeurtenissen gedekt dan met een beperkt cascoverzekering. De verzekeringsmaatschappij komt met een tegemoetkoming in de kosten, of biedt tijdelijk een vervangende auto aan.

Het bonus-malussysteem

Geen nood bij schade: met een beperkt cascodekking heeft die geen gevolgen voor de positie op de bonus-malusladder. Schade die wordt geclaimd die zelf is veroorzaakt, heeft wel gevolgen voor deze positie. Mogelijk raakt de verzekerde een of meerdere schadevrije jaren kwijt. Daarnaast brengen autoverzekeraars vaak een eigen risico in rekening.