EN

Besparen op de opstalverzekering

De opstalverzekering heeft zijn nut al meermaals bewezen, maar het blijft natuurlijk een hap in het budget. Veel mensen blijven trouw aan hun opstalverzekeraar, maar het is wel degelijk mogelijk om flink te besparen op de opstalverzekering. Goed vergelijken en de juiste keuzes maken zijn daarbij heel belangrijk, maar er zijn wel nog een aantal manieren om te besparen op de opstalverzekering.

6 manieren om te besparen op de opstalverzekering

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de opstalverzekering en ze zullen niet voor iedereen even interessant zijn. Voor wie de opstalverzekering slechts als een verplicht nummertje voor de hypotheekverstrekker ziet, bestaan er echter wel manieren om de premie tot het minimale te beperken. Via onderstaand stappenplan is het zo gepiept:

 1. Vooraf bedenken wat de opstalverzekering moet dekken en wat het eigen risico moet zijn. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer de verzekerde zal besparen

 2. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen aanvragen bij een PKVW-bedrijf

 3. Verschillende opstalverzekeraars vergelijken

 4. Nagaan of het interessanter is om meerdere verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen

 5. Controleren of er geen sprake is van een dubbele dekking

 6. De premie meteen voor een volledig jaar betalen

Besparen op de dekking en het eigen risico

Sommige opstalverzekeringen hebben een heel uitgebreide dekking. Denk dan bijvoorbeeld aan uitgebreide dekkingen voor glasbreuk. Anderzijds kan het eigen risico beperkt zijn. In beide gevallen heeft dat natuurlijk invloed op de kosten van de opstalverzekering. Bedenk vooraf wat echt noodzakelijk is, wat de opstalverzekering moet dekken, of er specifieke wensen zijn en hoe hoog het eigen risico moet zijn. Door hieraan te sleutelen, is het mogelijk om flink te besparen. Het is wel niet zo dat het bij elke verzekeraar mogelijk is om te knippen in het eigen risico of de dekkingen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Certificaat Veilig Wonen kan een korting opleveren voor de inboedelverzekering en soms ook voor de opstalverzekering. Dat tweede is vaak het geval wanneer de inboedel- en opstalverzekering onder één verzekeringspakket worden samengebracht.

Hiervoor moet een woning wel aan een aantal voorwaarden voldoen, denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van rookmelders of gecertificeerd hek- en sluitwerk. Op basis van het keurmerk weet de verzekeraar dat het risico op schade lager ligt, terwijl de kans ook groter is dat de schade bij een ongeval beperkt blijft. Daarom kennen de meeste verzekeraars een mooie korting toe wanneer een eigenaar over zo'n politiekeurmerk beschikt.

Opstalverzekeraars vergelijken

Iedere opstalverzekeraar hanteert eigen tarieven en berekent het risico op zijn eigen manier. Hierdoor kunnen de prijzen onderling nogal eens sterk verschillen. Opstalverzekeringen vergelijken is dan ook aangeraden. Uiteraard moet er dan wel over worden gewaakt dat appels ook met appels worden vergeleken: vergelijk prijzen in functie van gelijkaardige dekkingen en voorwaarden. Opstalverzekeringen vergelijken en eventueel zelfs overstappen naar een andere opstalverzekering is aangeraden op volgende momenten:

 • Bij het aangaan van een nieuwe opstalverzekering

 • Iedere drie jaar

 • Als de gezinssamenstelling wijzigt

 • Na verbouwingen

 • Bij een verhuizing

 • Bij een wijziging van de premie of polisvoorwaarden in het nadeel van de verzekerde

Verschillende verzekeringen bij dezelfde maatschappij

Soms kan het interessant zijn om verschillende verzekeringen af te sluiten bij dezelfde maatschappij. Dat is vaak het geval wanneer de inboedel- en de opstalverzekering worden gecombineerd, maar dat geldt ook voor andere verzekeringen. Sommige opstalverzekeraars geven mooie kortingen voor ruimere verzekeringspakketten.

Voorkom een dubbele dekking

Door de inboedel- en opstalverzekering bij één verzekeraar onder te brengen wordt alvast voorkomen dat de eigenaar dubbel verzekerd is. Dat zou nodeloos geld verkwisten zijn want bij een schadegeval blijft de uitbetaling gewoon hetzelfde. Ook wanneer de vereniging van eigenaars (VvE) al een opstalverzekering heeft, is het belangrijk om het een en ander goed af te stemmen om dubbele verzekering te voorkomen. Hier kan het daarom interessant zijn om de eigen opstalverzekering, bijvoorbeeld voor de dure keuken en luxueuze badkamer, bij dezelfde verzekeraar onder te brengen.

Per jaar betalen

De premie van de opstalverzekering kan maandelijks betaald worden, maar vaak ook vooraf voor het volledige jaar. Veel verzekeraars kennen een korting toe bij een jaarpremie. Deze korting kan tot 3% bedragen.

Een aparte zonnepanelenverzekering afsluiten of niet?

Zonnepanelen die aard-en-nagelvast zitten, vallen automatisch onder de opstalverzekering. Het is wel mogelijk om aanvullend een zonnepanelenverzekering af te sluiten. Vaak zijn er dan ook andere situaties gedekt, zoals een vergoeding voor een verlies aan opgewekte energie bij schade. De premie van zo'n zonnepanelenverzekering is echter vrij hoog en dat maakt het minder interessant. De exacte voorwaarden verschillen van verzekeraar tot verzekeraar, maar in principe ziet het verschil tussen de dekking door de opstalverzekering en de zonnepanelenverzekering er als volgt uit:

Opstalverzekering Inboedelverzekering Zonnepanelenverzekering
Schade door hagel, storm of bliksem XOptioneel mogelijk (bv. voor huurwoning) X
Schade door brand XOptioneel mogelijk (bv. voor huurwoning) X
Schade door diefstal XOptioneel mogelijk (bv. voor huurwoning) X
Impact door lucht- en ruimtevaarttuigen SomsSomsX
Schade door verkeerde installatie NooitNooitNooit
Schade door storingen aan de zonnepanelen NooitNooitNooit
Productieverlies bij een gedekt schadegeval NooitNooitNooit

Veelgestelde vragen over besparen op de opstalverzekering

Is het altijd interessanter om de inboedel- en opstalverzekering bij één verzekeraar af te sluiten?

Vaak wel. Niet alleen omdat er dan een korting wordt toegekend, maar ook omdat de afhandeling van het schadegeval vlotter verloopt. Toch kan het soms ook goedkoper zijn om alsnog bij twee verschillende verzekeraars aan te kloppen. Dan is het wel belangrijk om de polisvoorwaarden goed te vergelijken en te voorkomen dat iets niet verzekerd zou zijn.

Hoe bepaalt de verzekeraar de premie van de opstalverzekering?

De belangrijkste factor is in principe de herbouwwaarde of het bedrag dat nodig is om het gebouw opnieuw op te trekken. Die herbouwwaarde wordt bepaald door middel van een vragenlijst of door een verslag van de taxateur. Daarnaast speelt ook het risico een rol, net zoals de woonplaats. Iedere verzekeraar schat het risico op een andere manier in en hierdoor zijn er prijsverschillen mogelijk.

Kan ik besparen door onderverzekering?

Ja, maar dat is niet de bedoeling. Bij onderverzekering loopt de verzekerde altijd extra risico, ook wanneer er beperkte schade is. Bij een onderschatting van 20% van de herbouwwaarde zal de verzekeraar ook bij een kleiner schadegeval maar 80% van de schade vergoeden, een eventueel eigen risico niet in rekening gebracht.

Is een extra glasdekking interessant?

Hier is het eveneens belangrijk om goed te vergelijken. Soms is het voordeliger om een losse glasverzekering te nemen. Bij een extra glasdekking in de opstalverzekering wordt de hoogte van de premie berekend op basis van de herbouwwaarde, terwijl een losse glasverzekering vaak met een forfaitair bedrag werkt. Voor gebouwen met een beperkte herbouwwaarde kan een extra glasdekking interessanter zijn, terwijl voor gebouwen met een hoge herbouwwaarde vaak het omgekeerde geldt.