EN

Kosten van de cascoverzekering

De kosten van de cascoverzekering zijn onder andere afhankelijk van de dekking. Daarnaast zal de premie ook afhankelijk zijn van het risico op schade en het bedrag dat de verzekeraar moet vergoeden bij een schadegeval. Hieronder zijn de verschillende factoren weergegeven die de kosten van de cascoverzekering zullen bepalen.

Risico op schade

De kosten van de cascoverzekering laten zich beïnvloeden door het risico op schade. Hoe groter het risico is, hoe duurder de premie wordt. Sommige factoren zijn de logica zelve, maar andere factoren volgen uit statistische gegevens. Onder andere volgende zaken beïnvloeden het risico en zo ook de kosten van de cascoverzekering:

Beïnvloedende factor Verklaring
Kenmerken van de auto Met een snelle of zware auto wordt er statistisch gezien vaker schade gemaakt, bijvoorbeeld omdat de eigenaar ook sneller of gevaarlijker rijdt.
Gebruik van de auto Een auto die zakelijk wordt gebruikt, maakt vaak meer kilometers en hierdoor neemt het risico op schade toe.
Aantal gereden kilometers per jaar Hoe meer een auto gebruikt wordt, hoe groter het risico op schade wordt.
LeeftijdLeeftijd
Aantal schadevrije jaren Wanneer een verzekerde meer schadevrije jaren heeft, is dat allicht omdat de verzekerde betere stuurmanskunsten heeft of de auto minder gebruikt op gevaarlijke momenten. Hierdoor is het risico lager.
Verleden van de bestuurder Een bestuurder die eerder een rijontzegging heeft gehad, veel schade in een korte periode heeft gehad of die een strafrechtelijk verleden heeft, houdt een groter risico in.
Jaren ervaring Een beginnend bestuurder houdt een groter risico in dan een ervaren bestuurder die al langer zijn rijbewijs heeft.
WoonplaatsWie in een dorp woont en werkt, zal de auto minder vaak gebruiken in drukke steden waar het risico op schade groter is.

De verzekeraar heeft wel verschillende mogelijkheden om het risico te beperken. Daarom zullen verzekeraars soms uitsluitingen voorzien waarbij ze geen schade vergoeden of allerlei beperkingen voorzien. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het rijden onder invloed van alcohol of medicijnen.

Door de verzekeraar te betalen vergoeding

Niet alleen het risico op schade zal de premie van de cascoverzekering bepalen, maar ook het bedrag dat de verzekeraar in geval van schade moet uitbetalen is relevant. Dat bedrag is rechtstreeks afhankelijk van de cataloguswaarde of de dagwaarde van de auto. De dagwaarde is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De leeftijd van de auto

  • Het aantal gereden kilometers

  • De accessoires van de auto

  • De staat van onderhoud

De verzekerde kan de premie beperken door te kiezen voor een goedkopere auto of door een hoger eigen risico te kiezen. Dan komt een groter deel van de schade ten laste van de verzekerde. Dat levert altijd een mooie korting op.

De verzekeraar doet dan soms weer het nodige om de te betalen vergoeding te beperken. In de polisvoorwaarden kunnen allerlei uitzonderingen en beperkingen te vinden zijn. Zo is er bijvoorbeeld vaak een hoger eigen risico opgenomen voor de cabriokap.

Dekking van de cascoverzekering

De cascoverzekering komt met twee soorten dekkingen. Er is de beperkt-cascodekking en de allriskverzekering. De beperkt-cascodekking dekt slechts een aantal schadegevallen, zoals stormschade of brandschade. Hierdoor ligt het risico voor de verzekeraar natuurlijk veel lager en dat resulteert in veel lagere kosten. Bij een allriskverzekering zijn in principe alle schadegevallen gedekt, ook wanneer de verzekerde zelf een ongeval veroorzaakt. Hierdoor is het risico veel groter, net zoals de kosten van de cascoverzekering. Veel verzekeraars nemen echter ook bij een allriskverzekering uitsluitingen op waardoor ze het risico en de premie kunnen beperken.

Veelgestelde vragen over de kosten van de cascoverzekering

Tot welk bedrag kan ik het eigen risico verhogen?

Dit hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars kan het eigen risico tussen 0 en 750 euro bedragen. Het verkregen voordeel is opnieuw afhankelijk van de verzekeraar. Over het algemeen is het wel zo dat wie laag op de bonus-malusladder staat een groter voordeel haalt uit het verhogen van het eigen risico in tegenstelling tot iemand die reeds een hoge bonuskorting heeft opgebouwd.

Voor wie is het verhogen van het eigen risico interessant?

Het verhogen van het eigen risico is vooral interessant voor wie slechts zelden of nooit schade heeft. Het nadeel is dan weer dat de premiekorting bij hen net het laagst is. Voor jongeren is het eigen risico verhogen zelden een goed idee. Meestal leggen verzekeraars al een veel hoger eigen risico op en moeten ze bij een schadegeval al honderden euro's extra betalen.

Hoeveel gaat mijn premie omhoog na een schadeclaim?

Wanneer het gaat om beperkt-cascoschade gaat de premie bij vrijwel geen enkele verzekeraar omhoog. Bij sommige verzekeraars is dat wel het geval omdat een extra verworven korting kan wegvallen, maar de invloed hiervan is beperkt. Bij andere schadegevallen die onder de allriskdekking vallen, zijn er wel premiegevolgen, behalve wanneer er een no-claimbeschermer is. Wat de exacte gevolgen zijn, verschilt per situatie. Informeer daarom vooraf even bij de verzekeraar en indien dit voordelig is, beslis eventueel om de schade zelf te betalen en geen claim in te dienen.

Is een oldtimerverzekering goedkoper of duurder?

Een oldtimerverzekering is altijd goedkoper dan een klassieke autoverzekering. Dat komt omdat verzekeraars de premie anders berekenen. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de leeftijd van de bestuurder of met schadevrije jaren. Er gelden anderzijds wel een aantal strenge eisen. Bij de meeste verzekeraars mag er bijvoorbeeld maar maximaal 7.500 km met de auto worden gereden. Wat een oldtimer is, verschilt eveneens van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars hebben het over auto's van 15 jaar of ouder en bij andere verzekeraars moet de auto dan weer 25 jaar oud zijn.

Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb?

Dit kan worden opgevraagd bij de verzekeraar. De autoverzekeraar moet het hoe dan ook jaarlijks laten weten. Wanneer een verzekerde de verzekering opzegt, zal de verzekeraar het aantal schadevrije jaren bovendien noteren in Roy-data. Hierdoor kunnen andere verzekeraars meteen zien hoeveel schadevrije jaren een kandidaat-verzekeringsnemer heeft.