EN

Handleiding voor overstappen verzekeraar

Het overstappen naar een andere verzekeraar kan allerlei voordelen bieden. Zo kan het zijn dat een andere verzekeraar gunstigere voorwaarden hanteert. In de meeste gevallen stappen Nederlanders over omdat het overstappen voor een besparing zorgt. Veel Nederlanders blijven jaren bij dezelfde verzekeringsmaatschappij, omdat het aan kennis over het overstappen ontbreekt. Daarom heeft WA.nl een handleiding geschreven over het overstappen bij verschillende verzekeringen.

  Overstappen van autoverzekering

  In principe is een autoverzekering altijd opzegbaar. Een verzekerde kan iedere dag besluiten over te stappen naar een andere verzekeraar. De autoverzekering hoeft alleen stopgezet te worden, en de nieuwe verzekering moet voor de datum van het verstrijken van het oude contract ingaan. In de polis staat vaak vermeld wanneer er opgezet kan worden. In sommige gevallen kan er niet altijd worden overgestapt; dan staat er in de polis wat de opzegtermijn is.

  Onthoud dat er een wettelijke verplichting geldt voor een WA-verzekering. Het voertuig moet te allen tijde verzekerd zijn. Daarom is het een goed idee om eerst de nieuwe verzekeraar de overstap goed te laten keuren, alvorens de oude verzekering op te zeggen.

  Overstappen van autoverzekering →

  Overstappen van motorverzekering

  Een motorverzekering geldt meestal eerst voor 1 jaar. Nadat het verzekeringsjaar bijna is afgelopen, ontvangt de verzekerde een bericht van de verzekeraar. Hierin staat dat de motorverzekering wordt verlengd. Dat is ook het moment om te kunnen overstappen. De motorverzekering is nu namelijk dagelijks opzegbaar. De verzekeraar hanteert in de meeste gevallen een opzegtermijn van een maand. Dit valt ook terug te vinden in de polisvoorwaarden van de huidige verzekering.

  Wie geen gebruik meer maakt van de motor, of deze verkoopt, hoeft de verzekering niet voort te zetten: er valt niets meer te verzekeren. De motorverzekering is dan direct te beëindigen, zelfs in het eerste verzekeringsjaar. De einddatum van de verzekering staat dan gelijk aan de verkoopdatum van de motor. Het kan zijn dat de verzekeraar vraagt om bewijs. In dit geval stuurt de verzekerde een vrijwaringsbewijs. Bij het overschrijven van de motor op een andere naam, wordt dit bewijs geleverd.

  Enkele verzekeraars staan het overstappen in het eerste jaar wel toe. Dan geldt er een opzegtermijn. Informeer hiernaar bij de verzekeraar.

  Overstappen van motorverzekering →

  Overstappen van AVP-verzekering

  Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) loopt in de meeste gevallen voor 1 jaar. Na dit jaar is de verzekerde vrij om over te stappen naar een andere verzekeraar. Er geldt dan wel een opzegtermijn. Deze opzegtermijn bedraagt meestaal 1 maand.

  Besluit de huidige verzekeraar plots de premie te verhogen? Dan is dat contractbreuk. Het contract is dan niet meer geldig. De verzekeraar is vrij om over te stappen naar een andere verzekeraar.

  Wanneer een verzekerde wil overstappen naar een andere aansprakelijkheidsverzekering, is het een goed idee eerst een aanvraag te doen en te wachten tot de overeenkomst op de deurmat valt. Voor een aansprakelijkheidsverzekering geldt geen acceptatieplicht. De nieuwe verzekeraar mag de overstap dus weigeren. Wie niet wacht, riskeert dat hij of zij tijdelijk geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Zodra de definitieve acceptatiebevestiging is ontvangen, kan de oude verzekering opgezegd worden. In de meeste gevallen gebeurt dit schriftelijk, telefonisch of via een webformulier.

  Overstappen van aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) →

  Overstappen van rechtsbijstandverzekering

  Bij de meeste verzekeraars geldt bij een rechsbijstandsverzekering een contractduur van 1 jaar. Na dit jaar is de verzekerde vrij om over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Opgaaf van reden is niet nodig. De verzekerde hoeft alleen rekening te houden met de gestelde opzegtermijn. Bij de meeste verzekeraars bedraagt deze opzegtermijn één maand.

  Een overstap valt te regelen door eerst de premie te berekenen en daarna een nieuwe rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Daarna schrijft de verzekerde een opzegbrief aan de bestaande verzekering. Deze brief moet ondertekend worden. Wacht heel even met het versturen van de brief, totdat de nieuwe verzekeraar de aangevraagde verzekering heeft geaccepteerd. Zorg ervoor dat de beëindigingsdatum van de bestaande verzekering gelijk is aan de ingangsdatum van de nieuwe verzekering.

  Vaak volgt er nog een bevestigingsbericht over de nieuwe verzekering. De oude verzekeraar stuurt een verklaring van beëindiging.

  Overstappen van rechtsbijstandverzekering →

  Overstappen van inboedelverzekering

  Meestal is de contractduur van een inboedelverzekering vastgesteld op 1 jaar. Wie na dit jaar niet opzegt, krijgt automatisch een verlenging van de verzekering. Wel is de verzekering dan dagelijks opzegbaar. Daarbij geldt doorgaans een termijn van één maand. Opzeggen op 1 juli, houdt in dat de verzekering op 1 augustus afloopt. Vanaf dan moet de nieuwe verzekering bij de nieuwe verzekeraar ingaan.

  Als de inboedelverzekering nog geen jaar loopt, zal de verzekerde moeten wachten tot het contract is uitgediend. De verzekering eindigt namelijk alleen na het eerste jaar. Pas vanaf dat moment kan een overstap in gang worden gezet. Het is goed om te weten dat er een opzegtermijn geldt. Alle voorwaarden van de inboedelverzekering staan in de polisbladen van de verzekeraar.

  Overstappen van inboedelverzekering →

  Overstappen van opstalverzekering/woonverzekering

  Wie wil overstappen naar een nieuwe opstalverzekeraar of woonverzekeraar, moet de oude verzekering eerst opzeggen. Dat is geen ingewikkeld proces. Als de verzekering een jaar heeft gelopen, kan er op iedere dag van de week worden opgezegd. Wel geldt er vaak een maand opzegtermijn. Als de verzekerde de verzekering op 1 maart opzegt, stopt deze op 1 april.

  Indien de verzekering nog geen jaar loopt, kan de verzekering worden opgezegd vanaf het moment dat de verlenging ingaat. Het is dan handig om minimaal 1 of 2 maanden van tevoren op te zeggen. De precieze opzegtermijn staat altijd vermeld in de polisvoorwaarden.

  Zodra bekend is wanneer er opgezegd kan worden, kan een nieuwe opstalverzekering worden afgesloten. Via het internet is dit in een paar minuten geregeld. Op basis van bekende gegevens kan de beste opstalverzekering uitgezocht worden.

  Overstappen van opstalverzekering →Overstappen van woonverzekering →

  Overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, en aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers

  Bij de overstap van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers, moet er speciale aandacht zijn voor het inlooprisico en het uitlooprisico. Als een uitlooprisico is meeverzekerd, houdt dit in dat de verzekerde nog gedekt is als er achteraf nog een claim volgt binnen de verzekeringsperiode. Voor sommige beroepen is dit gedeeltelijk afgedekt.

  Het inlooprisico werkt andersom: de verzekerde stapt over, maar heeft geen inlooprisico meeverzekerd. Dat houdt in dat er al wel een claim volgt, maar dat er nog geen verzekering is afgesloten. Dit kan voorkomen worden door het inlooprisico mee te verzekeren. Dit kost meestal 25 tot 45 procent van de jaarpremie, als eenmalige opslag.

  De contractduur van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering is meestal 1 jaar. De verzekering wordt daarna automatisch verlengd. Na het eerste jaar kan de verzekering worden opgezegd en kan men overstappen. Probeer de overstap over te laten vloeien. Daarmee bedoelen we dat de nieuwe verzekering al ingaat, voordat de oude verzekering is gestopt.

  Overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering →Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering →Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers →

  Overstappen van reisverzekering

  Een reisverzekering kan doorlopend of kortlopend zijn. Over het algemeen geldt dat bij meer dan 21 vakantiedagen per jaar een doorlopende verzekering voordeliger is dan een kortlopende verzekering. Een dagje weg of een weekendje weg, valt ook onder de verzekering.

  Een kortlopende reisverzekering wordt afgesloten voordat de verzekerde op vakantie gaat. Na de vakantieperiode stopt de verzekering automatisch. Dat zit anders bij een doorlopende reisverzekering: dit is een afspraak voor een jaar. Na een jaar is het contract uitgediend en is de verzekering dagelijks opzegbaar. Houd rekening met een opzegtermijn van ongeveer een maand.

  Bij het overstappen naar een nieuwe verzekeraar is het een wijs besluit om het dekkingsgebied onder de loep te nemen. In de meeste gevallen dekt de reisverzekering standaard reizen binnen Europa. Eventueel is dit uit te breiden naar een werelddekking, voor als de verzekerde naar een land buiten Europa reist.

  Overstappen van reisverzekering →

  Overstappen van ongevallenverzekering

  Bij een ongevallenverzekering is het belangrijk dat de relatie met de verzekeraar goed zit. Het is namelijk een belangrijke verzekering die nuttig is bij een wel heel ingrijpende levensgebeurtenis: een ongeval! Als de relatie met de verzekeraar niet meer helemaal snor zit, is overstappen naar een andere ongevallenverzekering zeker te overwegen. Ook financieel kan overstappen van ongevallenverzekering interessant zijn.

  Overstappen van ongevallenverzekering is niet bijzonder moeilijk. Het is belangrijk dat er een goede opzegbrief wordt gebruikt en dat er op het juiste moment wordt opgezegd. Na de opzegging is het mogelijk om naar een andere ongevallenverzekeraar over te stappen.

  Overstappen van ongevallenverzekering →