EN

Overstappen van rechtsbijstandverzekering

Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom iemand zou overstappen van rechtsbijstandverzekering, maar het staat wel vast dat het vaak mogelijk is om te besparen door over te stappen. Daarbij zijn er natuurlijk wel een aantal aandachtspunten. WA.nl legt uit hoe het werk en waarop er moet worden gelet.

Belangrijke vragen voor het overstappen van rechtsbijstandverzekering

Voor het overstappen van rechtsbijstandverzekering komen er natuurlijk vragen bij je op. Om die reden wordt in dit artikel een enkel belangrijke vragen behandeld en de veelgestelde vragen onderaan het artikel.

Waarom overstappen naar een andere rechtsbijstandverzekering?

Daarvoor kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn. Soms wordt er overgestapt omdat een andere verzekeraar goedkoper is. Dat kan natuurlijk want er zijn best wel grote prijsverschillen. Andere keren stapt iemand over omdat hij ontevreden is over de geleverde rechtsbijstand. Ook dat kan, maar houd er rekening mee dat rechtsbijstandverzekeraars voor rechtshulp rekenen op andere partijen. Bij de nieuwe verzekeraar kan dus net dezelfde rechtshulp worden geboden.

Soms is een verzekerde ook verplicht om over te stappen naar een andere rechtsbijstandverzekering. Als er te vaak schade wordt geclaimd en de verzekerde economisch niet langer interessant is voor de verzekeraar, mag die ook de verzekeringsovereenkomst opzeggen. Dan zit er natuurlijk niks anders op dan te zoeken naar een nieuwe rechtsbijstandverzekeraar.

Wanneer overstappen naar een andere rechtsbijstandverzekering?

Gedurende de eerste 12 maanden na het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is het meestal niet mogelijk om de verzekering op te zeggen en over te stappen. Hierop zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de verzekeraar de premie verhoogt of de polisvoorwaarden in het nadeel van de verzekerde aanpast.

Na het verstrijken van deze eerste periode van 12 maanden is het wel mogelijk om over te stappen naar een andere rechtsbijstandverzekering. Dan geldt er een opzegtermijn van één maand die meteen begint te lopen. Het is natuurlijk wel verstandig om pas op te zeggen na de acceptatie bij de nieuwe verzekeraar.

Aandachtspunten bij het overstappen van rechtsbijstandverzekering

Vraag altijd even na hoe het zit met wachttijden, want bij sommige dekkingen blijven dergelijke wachttijden toch wel de regel. En die wachttijden kunnen oplopen tot drie maanden. Meestal lukt overstappen wel gewoon zonder wachttijd, maar dat is enkel het geval wanneer deze onderdelen van de verzekering reeds bij de oude verzekeraar waren verzekerd. Er kan wel een wachttijd van toepassing zijn wanneer er een compleet nieuwe module wordt toegevoegd of als er extra personen worden verzekerd. Neem daarom altijd het zekere voor het onzekere en win vooraf voldoende informatie in.

Ook wanneer er reeds een lopend juridisch geschil is, raden we aan om eerst even de situatie met beide verzekeraars te bespreken om zo problemen en onduidelijkheden te voorkomen. Zeker als er spoed bij gemoeid is. In principe hebben verzekeraars hier een convenant voor opgesteld. Hierdoor neemt de nieuwe rechtsbijstandverzekeraar de zaak in behandeling als deze nog niet bij de oude verzekeraar is opgestart. Hierdoor wordt voorkomen dat beide rechtsbijstandverzekeraars naar elkaar wijzen en de verzekerde gedupeerd achterblijft.

Zo werkt overstappen naar een andere rechtsbijstandverzekering

Overstappen naar een andere rechtsbijstandverzekering is niet moeilijk. In de eerste plaats moet de oude verzekeringsovereenkomst worden opgezegd. Daaraan zijn geen vormvereisten verbonden, maar we raden toch aan om dit schriftelijk en aangetekend te doen. Dit kan veel problemen voorkomen. Daarnaast moet er een nieuwe verzekeringsovereenkomst worden afgesloten bij een nieuwe verzekeraar.

In de praktijk gaan deze twee stappen vaak samen. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst afgesloten en samen met de acceptatie door de nieuwe verzekeraar wordt de oude verzekeringsovereenkomst opgezegd. Vaak biedt de nieuwe verzekeraar daarbij ook enige hulp. Vraag er in ieder geval naar want verzekeraars doen graag dat tikkeltje extra voor nieuwe klanten.

Veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering

Wie beslist er of er al dan niet mag worden geprocedeerd?

De verzekeraar. De verzekeraar gaat na of het opportuun is om de zaak door een advocaat te laten behandelen.

Welke kosten vergoedt de rechtsbijstandverzekering?

Wanneer de verzekering dekking verleent, zal de verzekeraar de proceskosten, de kosten voor externe advocaten en de kosten voor andere deskundigen en schade-experts vergoeden.

Wat is de franchise bij een rechtsbijstandverzekering?

De franchise is een minimaal bedrag waaronder de verzekeraar nooit een claim in behandeling neemt. Als de claim een hogere waarde heeft, kan de claim in behandeling worden genomen.

Zijn conflicten in het buitenland ook verzekerd?

Dit is afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. In Nederland is er sowieso sprake van dekking, maar buiten Nederland kan het per module of dekking verschillen. Heel vaak is de dekking beperkt tot Europa, maar soms kan er ook een wereldwijde dekking zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het verhalen van letselschade na een verkeersongeval. Informeer bij de verzekeraar of raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Hoe vaak mag ik mijn rechtsbijstandverzekering gebruiken?

Dat hangt af van de verzekeraar. Volgens de verzekeraar zijn voorwaarden is het soms niet eens duidelijk welk beleid ze hanteren of ze willen er gewoon niet transparant over communiceren. Af en toe zal de verzekeraar wel vooraf waarschuwen, maar het blijft toch gewoon een grijs gebied. Meestal geldt dat wie duidelijk bovengemiddeld vaak schadeclaims indient, geweerd wordt.