EN

Verzekeraars rechtsbijstandverzekering

Er zijn een groot aantal verzekeraars die de rechtsbijstandverzekering aanbieden, maar de geleverde rechtshulp is van een handvol rechtshulpverleners als ARAG, SAR en DAS afkomstig. Toch is rechtsbijstandverzekeringen vergelijken aangewezen want de dekkingen en premies kunnen soms sterk verschillen. Hieronder zijn de belangrijkste rechtsbijstandverzekeraars weergegeven, inclusief een woordje uitleg.

De verschillende verzekeraars

In Nederland heb je verschillende verzekeraars die een rechtsbijstandverzekering aanbieden. Het is altijd lastig om te kiezen welke verzekeraar nu het beste is. Daarom behandelen we de verschillende verzekeraars in dit artikel.

Aegon (ARAG)

De rechtsbijstandverzekering van Aegon is een uitgebreide rechtsbijstandverzekering waarbij de juridische bijstand wordt aangeboden door ARAG. ARAG (Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG) is een internationaal opererende verzekeraar die gespecialiseerd is in rechtsbijstand en rechtsbijstandverzekeringen. De rechtsbijstandverzekering van Aegon kan worden aangevuld met verschillende modules:

 • Verkeer

 • Wonen

 • Werk en inkomen

 • Familie en relaties

 • Fiscaal en vermogen

 • Mediation bij echtscheiding (max. 3.000 euro)

 • Statutair directeur

 • Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden

Er zijn geen maximale kosten aan de juridische hulp verbonden en er is ook geen drempelbedrag van toepassing. Bij een eigen rechtshulpverlener zijn er wel beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. De polisvoorwaarden (oktober 2020) voorzien in een maximale vergoeding van 30.000 euro. Hierbij geldt wel dat enkel de eerste 10.000 euro volledig wordt vergoed en nadien maar 75% van de kosten (tot max. 30.000 euro).

DAS

DAS Is een verzekeraar met de ambitie om juridische hulp voor iedereen toegankelijk te maken. Jaarlijks behandelt DAS zo'n 125.000 juridische zaken en daarvoor rekent het op een team van 50 advocaten en 800 juridische specialisten. Qua dienstverlening zit het er met andere woorden wel snor. Ook wat de rechtsbijstandverzekering betreft, is dat het geval. Standaard omvat de rechtsbijstandverzekering de modules wonen, gezondheid, aankopen, deeleconomie, familie, inkomen, belasting en vermogen. Optioneel kunnen daaraan de modules werk en scheidingsmediation worden toegevoegd.

Bij DAS zijn de kosten voor externe juridische hulp beperkt tot maximaal 60.000 euro en er geldt ook een drempel van 175 euro. Als de zaak over een kleiner bedrag gaat, verleent de verzekeraar dan ook geen dekking.

ABN AMRO (ARAG)

ABN Amro werkt net zoals Aegon samen met ARAG dus hier zijn er natuurlijk een aantal gelijkenissen. Zo is het ook hier mogelijk om te kiezen waarvoor men verzekerd wilt zijn, is er standaard geen eigen risico en is de juridische dienstverlening van uitstekende kwaliteit. De rechtsbijstandverzekering kwam al verschillende keren op rij als beste uit de test bij Consumentenbond en dat wil natuurlijk wel wat zeggen. Een nadeel is wel dat deze rechtsbijstandverzekering enkel beschikbaar is voor wie een betaalrekening bij ABN AMRO heeft.

Interpolis (SAR)

Voor de rechtsbijstandverzekering van Interpolis wordt er een beroep gedaan op SAR of Stichting Achmea Rechtsbijstand. SAR heeft ongeveer 700 juristen in dienst en behandelt jaarlijks 142.000 aanvragen. Hierbij wordt er telkens een vaste en passende jurist aan elke zaak toegewezen wat de communicatie toch eenvoudiger maakt.

De rechtsbijstandverzekering van Interpolis is modulair samen te stellen. Naast de standaarddekking is daarbij de keuze uit volgende modules:

 • Verkeer

 • Consument & Wonen

 • Werk & Inkomen

 • Fiscaal & Vermogen

Een pluspunt is de korting wanneer er verschillende verzekeringen worden afgesloten bij Interpolis. Deze korting kan oplopen tot 12%.

ANWB (DAS)

ANWB staat natuurlijk bekend omwille van de expertise op het gebied van weginfrastructuur en mobiliteit, maar heeft ook een uitgebreide set verzekeringen. Voor de rechtsbijstandverzekering werkt ANWB samen met DAS. De rechtsbijstandverzekering van ANWB is zelf samen te stellen door middel van vijf verschillende modules:

 • Verkeer

 • Consument & Wonen

 • Werk & Inkomen (alleen af te sluiten i.c.m. module Consument & Wonen)

 • Persoon & Familie (alleen af te sluiten i.c.m. module Consument & Wonen)

 • Fiscaal & Vermogen (alleen af te sluiten i.c.m. module Consument & Wonen)

In principe is er geen eigen risico, behalve wanneer er een externe advocaat of jurist wordt ingeschakeld terwijl dat niet nodig is. Dan bedraagt het eigen risico 250 euro. Wanneer dit wel nodig is, is er geen eigen risico.

Univé (Univé Rechtshulp)

Bij Univé wordt er gerekend op de rechtsbijstand van de meer dan 200 juristen van Univé Rechtshulp. Bij deze verzekeraar is er standaard de keuze tussen de dekkingen Verkeer & Voertuigen en Consument & Wonen. Deze dekkingen kunnen ook gecombineerd worden tot een complete basisdekking. Aanvullend is het mogelijk om ook Werk & Inkomen en Belasting & Vermogen te laten dekken.

Er is geen eigen risico wanneer er een beroep wordt gedaan op de juristen van Univé Rechtshulp, maar wel wanneer er een externe deskundige of advocaat wordt ingeschakeld. In dat geval bedraagt het eigen risico 250 euro. Dit eigen risico is ook van toepassing wanneer het inschakelen van een advocaat echt nodig is. Verder geldt er een minimaal belang van 100 euro. Enkel zaken met een belang van minstens 100 euro worden door Univé gedekt.

FBTO (SAR)

De rechtsbijstandverzekering van FBTO is er opnieuw een die een beroep doet op de juridische dienstverlening van SAR, net zoals dat ook voor Interpolis het geval is. Bij FBTO is er de keuze uit vijf modules die bovenop de uitstekende basisdekking komen:

 • Consument & Wonen

 • Verkeer

 • Werk & Inkomen

 • Fiscaal & Vermogen

 • Medisch

De rechtsbijstandverzekering kan worden afgesloten voor één persoon, twee personen of drie personen. Bij de keuze voor drie personen zijn automatisch alle gezinsleden verzekerd.

ING (DAS)

De rechtsbijstandverzekering van ING is er voor klanten die er een betaalrekening hebben, net zoals dat ook bij ABN AMRO het geval is. De rechtsbijstandverzekering van ING wordt eveneens heel positief beoordeeld door Consumentenbond. Deze rechtsbijstandverzekering doet een beroep op DAS en kan met allerlei modules worden uitgebreid:

 • Verkeer

 • Wonen

 • Werk, inkomen en pensioen

 • Belastingen en vermogensbeheer

 • Mediation bij echtscheiding

Bij een externe advocaat is maximaal 30.000 euro gedekt en bij conflicten buiten de Europese Unie is de dekking beperkt tot 5.000 euro. Ook de dekking bij mediation is met een maximale vergoeding van 3.000 euro wel magertjes.

OHRA (DAS)

De rechtsbijstandverzekering van Ohra kan worden toegevoegd aan het rijtje verzekeraars die een beroep doen op DAS. Juridische specialisten staan ook hier klaar voor de verzekerde. OHRA zet sterk in op dekkingen op maat en biedt daarbij verschillende modules aan:

 • Verkeer

 • Letsel

 • Wonen

 • Werk en inkomen

 • Aankopen

 • Familie en relaties

 • Fiscaal vermogen

Er is een drempel van 175 euro van toepassing en externe kosten worden maximaal tot 25.000 euro vergoed. Bij scheidingsmediation is de dekking beperkt tot 2.000 euro.

HEMA (SAR)

De rechtsbijstandverzekering van HEMA biedt een goede basisdekking die kan worden uitgebreid met een aantal aanvullende dekkingen. Het gaat daarbij om de dekkingen:

 • Verkeer

 • Persoon & familie

 • Werk ontslagzaken

 • Werk overige zaken

 • Belasting, vermogen, pensioenen en sociale uitkeringen

Bij HEMA is er wel een eigen risico van 100 euro voorzien, behalve bij verkeerszaken. Daarnaast moet de waarde van de claim minimaal 175 euro bedragen. Wel heeft HEMA een uitstekende overstaphulp en is de premie heel scherp.

Veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering

Hoe moet ik een zaak melden bij mijn rechtsbijstandverzekeraar?

Dat verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars vragen om met hen contact op te nemen of bieden een online meldtool aan, terwijl andere verzekeraars meteen doorverwijzen naar de juridische hulpverlener. Soms kan het ook afhankelijk zijn van het soort rechtsbijstand dat wordt gezocht. Bij ANWB bijvoorbeeld kan er bij verkeersschade steeds met hen contact worden opgenomen, terwijl er voor andere schadegevallen naar DAS wordt verwezen.

Kan ik zelf de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering kiezen?

Bij vrijwel alle verzekeraars is het mogelijk om zelf de ingangsdatum te kiezen. Hierdoor kan de oude rechtsbijstandverzekering worden opgezegd en neemt de nieuwe rechtsbijstandverzekering het meteen over.

Ik heb geen rechtsbijstandverzekering. Kan ik toch hulp krijgen?

Bij sommige verzekeraars is het toch mogelijk om juridische hulp te krijgen tegen een kleine vergoeding. Daarnaast zijn er nog talloze andere mogelijkheden voor gratis of betaalbare juridische hulp, bijvoorbeeld via de vakbond of via de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat bedoelen verzekeraars met externe kosten?

Externe kosten zijn kosten die worden gemaakt buiten de dienstverlening van de juridische dienstverlener. Het gaat bijvoorbeeld om deskundigenkosten, kosten van externe advocaten, kosten van getuigen die de rechter oproept, griffiekosten et cetera. Deze kosten kunnen hoog oplopen dus ga altijd na in welke mate ze zijn gedekt.

Geldt de rechtsbijstandverzekering voor een auto van de zaak?

Een particuliere rechtsbijstandverzekering geldt in principe alleen voor particulieren. Wat de auto van de zaak betreft, is het dan ook veelal afhankelijk van de reden waarom de auto op dat moment werd gebruikt. Bij privégebruik, bijvoorbeeld bij een uitje naar een pretpark, zal de rechtsbijstandverzekering vaak wel dekking verlenen. De polisvoorwaarden kunnen duidelijkheid brengen.