EN

Overstappen naar een andere aansprakelijkheidsverzekering

Overstappen naar een andere verzekeraar voor de aansprakelijkheidsverzekering is relatief eenvoudig. Eerst moet de nieuwe verzekering worden aangevraagd. Na goedkeuring kan de oude verzekering worden opgezegd. Dit is hoe overstappen in grote lijnen werkt. Hoe het proces precies in zijn werk gaat, en waarom overstappen een valide optie kan zijn, valt te lezen op deze pagina.

Hoe overstappen naar een andere verzekeraar?

Overstappen naar een andere verzekeraar is relatief simpel. Allereerst is het goed de verschillende aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Op WA.nl zijn veel tips te vinden om het vergelijken en overstappen eenvoudiger te maken.

Heeft de verzekerde een besluit genomen om over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij? Dan is het handig eerst een aanvraag te doen bij de nieuwe verzekeraar. Wacht de overeenkomst even af.

In Nederland geldt geen acceptatieplicht voor de aansprakelijkheidsverzekering. Een verzekeraar mag de aanvraag dus weigeren. Dat kan betekenen dat een aanvrager tijdelijk niet verzekerd is. Daarom is het verstandig te wachten met opzeggen tot de definitieve bevestiging voor de aanvraag binnen is.

Een aansprakelijkheidsverzekering opzeggen

Opzeggen kan tegenwoordig online, via de website van de verzekeraar. Vaak moet er een formulier worden ingevuld. In de meeste gevallen wijst het formulier zichzelf. Wie toch hulp wenst, doet er goed aan telefonisch op te zeggen. Een medewerker van de verzekeraar zal de verzekering dan beëindigen. Het is goed er rekening mee te houden dat sommige verzekeraars alleen toestaan schriftelijk op te zeggen. Dan moet er een aangetekende brief worden verzonden.

Waarom overstappen?

Verzekerden kunnen om meerdere redenen overstappen. De meest voorkomende reden is de prijs. Een andere verzekeraar kan mogelijk dezelfde dekking bieden, tegen een lagere prijs. De premie kan verschillen per verzekering.

Andere redenen om over te stappen:

  • Niet meer tevreden over de huidige verzekeraar: misschien is de dienstverlening bij de huidige verzekeraar niet optimaal. Een andere verzekeraar kan met een beter aanbod komen;

  • Pakketkorting: de meeste verzekeraars bieden pakketkorting aan. Als er al andere verzekeringen bij een verzekeraar zijn afgesloten, is het vaak goedkoper hier ook de aansprakelijkheidsverzekering onder te brengen. Daarmee kan wel 10 tot 15 procent van de kosten bespaard worden. Dit biedt ook overzichtelijkheid, omdat de verzekerde nog maar met één partij te maken heeft;

  • Een uitgebreidere dekking: mogelijk voldoet de huidige dekking niet meer. In essentie is de verzekerde gedekt voor schade die hij of zij onopzettelijk veroorzaakt. Dat is bij iedere verzekeraar hetzelfde. Wat wel verschilt, is wanneer er precies wordt uitgekeerd.

Wanneer overstappen?

Voor een aansprakelijkheidsverzekering geldt in de meeste gevallen een contracttermijn van een jaar. De precieze contracttermijn valt terug te vinden op het polisblad. Na het uitdienen van het contract, is de verzekerde vrij over te stappen naar een andere verzekeraar.

Vaak geldt er een opzegtermijn van één maand. Dat betekent dat een maand van tevoren bij de verzekeraar bekend moet zijn dat de verzekering wordt beëindigd. Er is een uitzondering: als de verzekeraar opeens de premie verhoogt, of de voorwaarden aanpast. Wie nog binnen de contracttermijn verzekerd is, is dan vrij om over te stappen. Zelfs als de contracttermijn nog niet is afgelopen.

Overstappen naar een collectieve verzekering

Wie zich aansluit bij een groep, kan zich mogelijk ook collectief verzekeren. Vaak hebben verenigingen en instanties afspraken met verzekeraars. Denk bijvoorbeeld aan een studentenvereniging, een sportvereniging, of een collectief bij de werkgever. Door als groep een verzekering af te sluiten, ontvangt het collectief vaak een korting op de premie.

Vraag eerst de verzekering aan bij de verzekeraar waar het collectief afspraken mee heeft. Geef aan dat er gebruik moet worden gemaakt van de verzekering van het collectief. Wacht op bevestiging van de verzekeraar en zeg vervolgens de verzekering op bij de oude verzekeraar.