EN

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Dat aansprakelijkheidsclaims snel torenhoog worden, is intussen al meer dan duidelijk. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is eigenlijk voor iedereen een aanrader. En al zeker als er kinderen of huisdieren zijn. Niet iedereen loopt echter een even groot risico en heeft eenzelfde AVP-verzekering nodig. Daarom is het belangrijk om verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Hieronder is de nodige achtergrondinformatie terug te vinden.

Verzekerd bedrag bij een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt steeds de persoonlijke aansprakelijkheid en dit tot een bepaald bedrag. Onder de persoonlijke aansprakelijkheid valt ook de aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld schade door huisdieren of kinderen. Bij het vergelijken van AVP-verzekeringen is het vooral belangrijk om even na te gaan tot welk bedrag deze persoonlijke aansprakelijkheid verzekerd is. Omdat schadeclaims soms hoog kunnen oplopen, zeker als er sprake is van letselschade, raden we toch aan om de persoonlijke aansprakelijkheid voor minstens 1,25 miljoen euro te laten verzekeren.

Uitsluitingen op de AVP

De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alle vormen van aansprakelijkheid. Voor sommige aansprakelijkheidsclaims zijn er dan ook andere verzekeringen voorzien, zoals de WA-verzekering. Schade door motorrijtuigen wordt met andere woorden niet verzekerd, maar in principe maken verzekeraars wel een uitzondering voor schade veroorzaakt met een elektrische fiets. Andere vormen van aansprakelijkheid die meestal zijn uitgesloten:

 • Materiële schade veroorzaakt aan spullen van iemand die mee is verzekerd op de polis (bv. het kind van de verzekerde maakt de laptop van de verzekerde stuk)

 • Schade die met opzet wordt veroorzaakt (bv. vandalisme), behalve wanneer het gaat om een kind jonger dan 14 jaar

 • Schade die veroorzaakt wordt onder invloed van alcohol of drugs

 • Groepsaansprakelijkheid

 • Schade aan andermans spullen wanneer deze op basis van een overeenkomst in het bezit zijn gekomen van de verzekerde (bv. huurkoop, huur, lease enzovoort)

 • Schade aan spullen die de verzekerde onrechtmatig in zijn bezit heeft (bv. door diefstal)

 • Schade aan spullen die de verzekerde beroepsmatig in zijn bezit heeft (bv. de laptop van het werk)

 • Schade bij betaald werk (maar dus wel bij vrijwilligerswerk)

Bovenstaande uitsluitingen komen bij vrijwel alle AVP-verzekeraars terug. Wat dan weer wel verschilt, is de aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt aan een gehuurd vakantiehuisje. Bij de meeste verzekeraars is deze aansprakelijkheid ook verzekerd, maar dan beperkt tot brandschade en waterschade. Bovendien zijn er vaak allerlei uitzonderingen. Bij een aantal verzekeraars geldt de verzekering bijvoorbeeld niet wanneer het gaat om een vakantiehuisje in Nederland. Daarnaast bestaan er ook uitsluitingen voor waterschade omdat de verzekerde het raam vergat te sluiten, de badkraan vergat dicht te draaien enzovoort.

Extra dekkingen door de AVP-verzekering

Hoewel de AVP-verzekering er met name is om de schade door de persoonlijke aansprakelijkheid te vergoeden, kan de polis clausules bevatten waarbij de verzekeraar ook schade vergoedt zonder dat er van aansprakelijkheid sprake hoeft te zijn. Hier zijn er vaak grote verschillen tussen verzekeraars.

Een eerste voorbeeld is dat van vriendendiensten, waarvoor een speciale vriendendienstenclausule in de polis kan te vinden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om schade die de verzekerde veroorzaakt door per abuis een televisie te laten vallen tijdens een verhuizing. Hoewel het gaat om een ongelukje en de verzekerde niet aansprakelijk is, is er toch een soort van morele verplichting om de schade te vergoeden. Daarom kennen sommige AVP-verzekeraars alsnog een vergoeding toe. Vaak is dit wel beperkt. Bij sommige verzekeraars zoals Hema gaat het bijvoorbeeld om een maximale vergoeding van 7.500 euro, maar er zijn ook verzekeraars zoals ABN Amro die zelfs tot 25.000 euro gaan. Het moet hierbij wel gaan om een vriendendienst. Betaald klussen valt hier met andere woorden niet onder.

Een tweede voorbeeld is de sport- en spelclausule die in sommige polissen terug te vinden is. Ook hier gaat het om situaties waarbij er in principe geen sprake is van aansprakelijkheid, maar waarbij er gevoelsmatig toch een morele verplichting ontstaat om de schade te vergoeden. Een voorbeeld hiervan is een amateurvoetballer die op doel wil schieten maar die de bal recht op het gezicht van een toeschouwer schiet. De voetballer die gewoon deelneemt aan het spel, valt niks te verwijten. Toch zal de verzekeraar de schade van de toeschouwer vergoeden wanneer er een sport- en spelclausule is opgenomen. Over het algemeen varieert de maximale dekking van 12.500 tot 25.000 euro.

Vervolgens is er de zogeheten oppasclausule die in veel AVP-polissen te vinden is. Het gaat bijvoorbeeld om de situatie waarbij een neefje blijft slapen en een dure vaas omstoot. Juridisch kunnen de ouders van het neefje niet aansprakelijk worden gesteld: de oppasser aanvaardde het risico door het kind in huis te nemen. Ook hier zullen de ouders zich moreel verplicht voelen om de schade toch te vergoeden. Bij een oppasclausule zal de AVP-verzekeraar de schade vergoeden, maar dan enkel op voorwaarde dat de oppasser niks te verwijten valt. De maximale schadevergoeding is bij de meeste verzekeraars beperkt tot ongeveer 12.500 tot 25.000 euro.

Een laatste voorbeeld is de opzichtclausule die de schade aan geleende spullen dekt. Het gaat bijvoorbeeld om de situatie waarbij de verzekerde een grasmaaier leent van de buurman en deze grasmaaier vervolgens stuk gaat. Als de verzekerde geen fout heeft gemaakt, is hij niet aansprakelijk voor de schade aan de grasmachine. De schade aan de grasmachine is dan het gevolg van het noodlot en de grasmachine had ook gewoon bij de buurman stuk kunnen gaan, maar vaak zal de verzekerde zich toch moreel verplicht voelen om de schade te vergoeden. Een AVP-verzekeraar zal bij een opzichtclausule het nodige doen. De schadevergoeding is meestal beperkt tot zo'n 5.000 tot 25.000 euro. Het moet overigens wel gaan om geleende spullen, wat wil zeggen dat er geen vergoeding tegenover mocht staan.

Eigen risico

Standaard geldt bij vrijwel alle verzekeraars een eigen risico van 0 euro. Slechts bij een aantal verzekeraars is er sprake van een beperkt eigen risico, vaak niet hoger dan 100 euro. Wel bieden sommige verzekeraars de mogelijkheid aan om het eigen risico vrijwillig te verhogen in ruil voor een korting op de premie. Het eigen risico kan soms verhoogd worden tot 500 euro. Let ten slotte ook altijd op de clausules die hier in bijzondere situaties van afwijken. Bij sommige verzekeraars geldt er bijvoorbeeld een hoog eigen risico bij schade aan vakantiewoningen.

Vergelijken van AVP-verzekeringen

Bij het vergelijken van de AVP-verzekering zijn er meer dingen om op te letten dan louter het verzekerde bedrag en het eigen risico. Ook de prijs van de AVP-verzekering zal bijvoorbeeld een rol spelen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het aantal verzekerden (persoonlijke verzekering of gezinspolis) en tot wanneer kinderen mee zijn verzekerd op de polis van de ouders. Ook dit laatste kan namelijk al eens flink verschillen. Verder moet rekening worden gehouden met de korting die je krijgt bij het kiezen voor een eigen risico. Procentueel loopt dit uiteen van 6% tot 45% korting op de premie. Houd ten slotte rekening met specifieke uitsluitingen of beperkingen. Sommige verzekeraars beperken bijvoorbeeld de dekking voor schade aan elektronische apparaten van derden. Ter informatie: de Consumentenbond raadt aan om te kiezen voor een verzekerd bedrag van 1,25 miljoen euro en een AVP-verzekering zonder een eigen risico.

Zelf AVP-verzekeringen vergelijken

Het vergelijken van AVP-verzekeringen kan soms lastig zijn, omdat de premie en de dekking sterk kunnen verschillen. Gelukkig zijn er online vergelijkingssites beschikbaar waar je eenvoudig verschillende verzekeraars kunt vergelijken op premie, dekking en voorwaarden. Houd er rekening mee dat vaak niet alle verzekeraars in de vergelijking worden opgenomen en dat dergelijke vergelijkingssites dus niet altijd een compleet beeld geven.

Je kan ook zelf offertes opvragen en met elkaar vergelijken. Zorg er in ieder geval wel voor dat je bij het vergelijken van AVP-verzekeringen niet alleen let op de prijs, maar ook op de dekking en voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering. Bedenk wat voor jou belangrijk is en kies de verzekering die het beste past bij jouw situatie en behoeften.

Tabel om zelf aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken

Als je zelf AVP-verzekeringen wil vergelijken, is het aan te raden om een tabel op te stellen met daarin de belangrijkste kenmerken van iedere AVP-verzekering. Zo heb je meteen alle gegevens netjes op een rijtje en voorkom je dat je louter afgaat op de prijs, wat geen goed idee is. Je kan bijvoorbeeld de onderstaande invultabel gebruiken om AVP-verzekeringen te vergelijken. Hierbij kan je ook verschillende AVP-verzekeringen van eenzelfde verzekeraar vergelijken, bijvoorbeeld bij afwijkende dekkingen of eigen risico’s. Je beslist zelf met welke factoren je rekening wilt houden en je dus opneemt in deze vergelijkingstabel. Onder andere de volgende factoren kunnen nuttig zijn:

 • Dekkingsbedrag

 • Premie

 • Eigen risico

 • Gezinsdekking

 • Inclusie van huisdieren

 • Dekkingsgebied

 • Vrijwilligersdekking

 • Dekking voor schade bij (ver)huur

 • Reputatie van de verzekeringsmaatschappij

 • Mogelijkheid tot optionele dekkingen

 • Extra voordelen en kortingen

Veelgestelde vragen over aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Welk voordeel levert een hoger eigen risico mij op?

Het vrijwillig verhogen van het eigen risico levert mooie kortingen op die kunnen oplopen tot meer dan 30%. Omdat de AVP-verzekering echter een vrij goedkope verzekering is, is de korting in de praktijk zelden hoger dan 14 euro per jaar. Het merendeel van de schadeclaims hebben overigens een beperkte waarde, waardoor het belang van de aansprakelijkheidsverzekering afneemt. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om het eigen risico bij schade veroorzaakt door kinderen of huisdieren te verhogen. Hoewel dit jaarlijks een beperkt voordeel oplevert van ongeveer 10 euro, wordt anderzijds de verzekering toch sterk uitgehold.

Zijn er verschillen m.b.t. wie al dan niet meeverzekerd is?

Over het algemeen biedt de verzekeraar de keuze aan tussen een AVP-verzekering voor alleenstaanden en een AVP-verzekering voor het gezin. In het tweede geval zijn ook de in gezinsverband samenwonende personen, de minderjarige kinderen, de meerderjarige kinderen die nog inwonen of voor hun studie uitwonen en zelfs een aantal bloed- en aanverwanten verzekerd. Hierop kunnen een aantal subtiele verschillen zijn, maar vaak zijn ze toch wel beperkt. Wanneer de kinderen na een echtscheiding bij de andere partner inwonen, zijn er toch wel verschillen. Vraag eventueel bij de verzekeraar na hoe dit is geregeld of neem de polisvoorwaarden door.

Zijn clausules zoals een oppasclausule en een vriendendienstclausule nuttig?

Dat moet de verzekerde natuurlijk zelf uitmaken. Als de verzekerde geen vrienden heeft en nooit op de kinderen van anderen past, is dat niet het geval. Onderzoek toont echter aan dat de meeste schadegevallen net ontstaan tussen vrienden, kennissen en familie. En blijkbaar stoten we eerder een vaas om bij vrienden dan bij verre kennissen waar we ons toch wat rustiger kunnen houden. Clausules die net de schade vergoeden bij zo'n intense onderlinge band zijn voor de meeste mensen dan ook nuttig.

Biedt de AVP-verzekering ook dekking voor zzp'ers?

De AVP-verzekering dekt geen aansprakelijkheidsclaims in het kader van professionele activiteiten. Een zzp'er dient dan ook een AVB- of een BAV-verzekering af te sluiten.

Dekt de AVP-verzekering affectieschade?

De AVP-verzekering vergoedt ook affectieschade. Dit valt gewoon onder de maximale dekking die in de polis terug te vinden is. Dat komt omdat de affectieschade reeds wettelijk beperkt is. Van gigantische schadeclaims zoals die in de Verenigde Staten voorkomen, hoeven de verzekeraars hier geen schrik te hebben.