EN

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor huisdieren

Wanneer een huisdier aan een ander schade berokkent, is volgens de wet de eigenaar van het huisdier meestal aansprakelijk. Zelfs wanneer de eigenaar niet zelf zijn hond uitlaat, kan hij nog steeds aansprakelijk zijn. Dat komt omdat dit zo in de wet is geregeld. In Nederland is een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren niet verplicht, maar deze verzekering is wel aan te raden. De schadeclaims kunnen namelijk enorm hoog oplopen.

Op deze pagina

  Overzicht met verantwoordelijkheden van de huisdiereigenaar

  Een huisdier staat steeds onder de macht van zijn eigenaar. Hierdoor draagt de eigenaar een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte van anderen, want de eigenaar is ook verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van het (huis)dier. In de Wet dieren staan talloze eisen en verplichtingen die op de eigenaar van een huisdier rusten.

  • Honden en katten mogen pas vanaf 7 weken worden gescheiden van het ouderdier, tenzij dat in het belang is het jong of het ouderdier (bv. bij ziekte of verstoting)

  • Huisdieren moeten voldoende bewegingsvrijheid krijgen

  • Huisdieren moeten zijn beschermd tegen slechte weersomstandigheden

  • Huisdieren moeten de kans krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen

  • Als ze ziek of gewond zijn, moeten huisdieren direct worden verzorgd

  • Huisdieren moeten in een hygiënische ruimte worden gehouden

  • Men dient voldoende geschikt voer en water aan te bieden

  • Het dier dient voldoende toegang tot verse lucht en zuurstof te hebben

  • Men moet een goede huisvesting aanbieden waaruit het dier niet gemakkelijk kan ontsnappen

  • De eigenaar moet voorkomen dat het huisdier anderen schade toebrengt

  • De eigenaar moet overlast door het huisdier voorkomen (bv. door blaffen af te leren en door poepzakjes te gebruiken)

  Verboden handelingen voor eigenaars van huisdieren

  De huisdiereneigenaar dient rekening te houden met diverse verbodsbepalingen. Zo geldt er in Nederland een trekhondenverbod. Er zijn wel twee uitzonderingen op dit verbod. In de eerste plaats is er een vrijstelling voor bepaalde hondenrassen met een stamboom (Alaskan malamute, eskimohond, Groenlandse hond, samojeed en Siberische husky). Indien het niet gaat om een van deze hondenrassen of indien er geen stamboom is, is een ontheffing aan te vragen. Een ontheffing wordt enkel voor bepaalde activiteiten toegekend, op voorwaarde dat de hond is gechipt, dat de hond er zelf voordeel van heeft om de activiteit uit te voeren en dat het welzijn van de hond er niet door wordt aangetast. Een ontheffing is gratis aan te vragen via mijn.rvo.nl

  Alsook is er een verbod op bepaalde lichamelijke ingrepen bij huisdieren en is het verboden om honden of katten te doden. Alleen dierenartsen mogen dit doen. Er is wel een uitzondering voor het doden van dieren in noodsituaties, waarbij er geen andere humane oplossing is om het dier uit het lijden te verlossen of waarbij de gezondheid of de veiligheid van mensen in het gedrang is. Dan mag het dier wel worden gedood.

  Boetes en andere sancties

  Wanneer het welzijn van de dieren in het gedrang is, kan er worden gesanctioneerd. Er mag dan een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom worden opgelegd. Ook een last onder bestuursdwang is mogelijk, net als een spoedbestuursdwang. Als iemand schade ondervindt, kan het slachtoffer om een schadevergoeding vragen.

  Voorbeelden van de verantwoordelijkheid van huisdiereigenaren

  Dat de eigenaar van een huisdier maar beter rekening kan houden met de strenge verantwoordelijkheden die op zijn schouders rusten, is een understatement. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van situaties waarbij de huisdiereigenaar verantwoordelijk werd geacht en flink werd geraakt in de portemonnee.

  Verwaarlozing van huisdieren

  Recent werd een man veroordeeld omdat hij zijn dieren niet de nodige verzorging gaf. Hij had maar liefst 25 honden in zijn woning. Er was in de woning een sterke ammoniaklucht aanwezig, er was onvoldoende schoon water te vinden, de ruimte werd onvoldoende gelucht en verlicht en de bodem was sterk vervuild met urine en ontlasting. De politierechter hield er rekening mee dat de honden al met al in redelijk goede doen waren.

  De politierechter oordeelde dat de oorzaak bij het groot aantal honden moet liggen. Daarom werden een aantal honden van hem afgenomen. Aanvullend kreeg de man een werkstraf en werd beslist dat hij nooit nog meer dan zes honden mag houden.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBZWB:2019:3544)
  Honden in de opvang

  Hond bijt een kat dood

  Een Amerikaanse staffordshireterriër vocht in de eigen tuin met een kat en heeft de kat doodgebeten. Daarop werd beslist dat de eigenaar van de hond aansprakelijk is voor de dood van de kat. De eigenaar diende 150 euro te betalen, de dagwaarde van de kat.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHAMS:2016:3194)
  Hond en kat

  Overlast door huisdieren

  Een huurder heeft drie grote honden, waaronder de herdershond Rex. Rex verblijft in een kennel in de achtertuin van de huurwoning. De twee andere honden verblijven in de woning. Rex blaft veelvuldig, luid en agressief. Hierdoor kunnen buren hun tuin niet meer normaal gebruiken, want anders slaat Rex meteen aan. De andere honden lopen regelmatig los op straat. De rechter besliste dat de hond Rex moet worden verwijderd en dat de eigenaar zijn andere honden aangelijnd moet uitlaten. Daarbij wordt er een dwangsom opgelegd van honderd euro per keer dat de eigenaar dit niet doet. Ook de proceskosten zijn voor rekening van de hondeneigenaar.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBDOR:2008:BF2284)
  Blaffende duitse herder

  Hond bijt een vrouw in de arm

  Een vrouw die werkzaam is voor verschillende incassobureaus en gerechtsdeurwaarders wordt door een hond in de arm gebeten. Pas nadat de hond met een mes werd verwond, liet hij de arm los. De vrouw liep een zeer ernstig letsel aan de bovenarmspieren op, met ernstig functie- en krachtverlies. Ze kan enkel nog autorijden met een automaat en schrijven en typen lukt niet meer, net als het uitvoeren van huishoudelijke taken. Er werd haar een schadevergoeding van 372.553 euro toegekend.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBROT:2017:7453)
  Dokters kijken naar een foto

  Schade door een huisdier en eigen schuld

  Wanneer het slachtoffer zelf schuld treft, kan het nog steeds dat een ander de schade moet vergoeden. Mogelijk zal een deel van de schade wel voor rekening van het slachtoffer zijn, omwille van de eigen fout. Dat is bijvoorbeeld het geval in een zaak waarbij een vrouw de labrador Joey van haar vriend uitliet.

  Bij het verlaten van het hondenlosloopgebied loopt Joey meteen naar Jip, een Amerikaanse staffordshireterriër. Daarna neemt Jip hem bij de nek. Joey probeert terug te bijten, maar dat lukt niet. Wanneer de vrouw probeert om Joey uit de greep te verwijderen, wordt het bovenste vingerkootje van haar linkerwijsvinger afgebeten. Ze slaagt er niet in om haar vingerkootje terug te vinden.

  De eigenaar van Jip werd door de rechter aansprakelijk geacht, maar er was ook sprake van eigen schuld, omdat Joey niet was aangelijnd en naar Jip toerende. De rechter legde de eigen schuld vast op 20%, waardoor de eigenaar van Jip 80% van de schade diende te vergoeden.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBAMS:2017:5141)
  Staffordshireterriër

  Meer informatie rondom aansprakelijkheid en huisdieren

  De eigenaar van een huisdier moet erop toezien dat zijn huisdier anderen geen schade berokkent. In het andere geval kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zijn huisdier aanricht. Dat is niet alleen het geval als een hond iemand bijt of een kat iemand krabt, maar bijvoorbeeld ook als buren last hebben van geluidsoverlast of stankoverlast.

  Overlast door dieren

  Als eigenaar van een huisdier is het voortdurend balanceren op een dun koord. Zo staat er in de wet dat dieren natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen. Dat betekent onder meer dat honden eens moeten kunnen blaffen en dat katten eens moeten kunnen miauwen. Daar hoeft niks mis mee te zijn, zolang de dieren maar geen overlast veroorzaken. Er moet met andere woorden ook rekening worden gehouden met de belangen van de buren. Eventueel dient men minder huisdieren te houden.

  Overlast door dieren van de buren
  Blaffende hond steekt kop door een hek

  Wettelijke aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door huisdieren

  De huisdiereigenaar is verplicht om te voorkomen dat zijn huisdier schade veroorzaakt. Het gaat niet om een inspanningsplicht, maar wel om een resultaatsverplichting. Door een huisdier aan te schaffen, neemt hij namelijk een risico en dus is hij verantwoordelijk voor de gevolgen van dat genomen risico. Dit betekent ook dat hij de schade die is aangericht door zijn huisdier moet vergoeden. Slechts bij uitzondering wordt er afgeweken van deze regel.

  Wettelijke aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door huisdieren
  Boze kat op een auto

  Met een huisdier op vakantie

  Als je met een huisdier op vakantie gaat, moet je rekening houden met de regels die in het vakantieland gelden. In sommige landen geldt er bijvoorbeeld een muilkorfverplichting. Bovendien zijn gevaarlijke hondenrassen niet in alle landen toegestaan en gelden er soms strenge regels als je een huisdier wil meenemen. Naar een aantal vakantiebestemmingen is het zelfs niet eens mogelijk om je huisdier mee te nemen. Wie zich niet aan de regels houdt, kan bij schade door het huisdier aansprakelijk worden gesteld. Ook boetes zijn mogelijk.

  Alles over met een huisdier op vakantie
  Hond in de rugzak

  Aansprakelijkheid en professionals in de huisdierensector

  In de huisdierensector zijn talloze bedrijven en ondernemers actief, gaande van professionele hondenfokkers over dierenartsen tot uitlaatdiensten en hondentrimsalons. Daarbij moet er niet alleen rekening worden gehouden met de wettelijke regels, maar ook met de bepalingen van de met deze professionals gesloten overeenkomsten. Dit kan namelijk ook gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van de dienstverlener en van de eigenaar.

  Aansprakelijkheid en professionele diensten bij huisdieren
  Kat in het trimsalon

  Schade aan andere huisdieren

  Als huisdiereigenaar ben je verantwoordelijk voor het gedrag van je huisdier en moet je ervoor zorgen dat het geen schade veroorzaakt aan andere huisdieren. Natuurlijk is het normaal dat dieren hun instincten volgen en interacties hebben met andere dieren. Het is echter cruciaal om te beseffen dat er grenzen zijn en dat je moet ingrijpen indien nodig. Dit kan betekenen dat je maatregelen moet treffen om de interacties tussen jouw huisdier en andere dieren te beperken. Anders ben je misschien wel aansprakelijk voor de schade aan andere huisdieren.

  Alles over de aansprakelijkheid voor schade aan huisdieren
  Twee honden vechten

  Veelgestelde vragen omtrent huisdieren en aansprakelijkheid

  Als huisdiereigenaar wil je natuurlijk het beste voor je dier, maar je dient daarbij ook rekening te houden met anderen. Als je huisdier een ander aanvalt, kan dat namelijk een gepeperde rekening opleveren. Hetzelfde geldt bij een gevecht tussen dieren of bij het vernielen van de spullen van een ander. Lees zeker de onderstaande FAQ als je hier nog vragen over hebt.

  Wat gebeurt er als mijn hond schade veroorzaakt en ik geen aansprakelijkheidsverzekering heb?

  Ook als je geen aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren hebt, kan je nog steeds aansprakelijk worden gesteld. Enkel zal de verzekeraar de schade niet vergoeden, maar dien je dit zelf te doen. Als je niet spontaan betaalt, kan een deurwaarder beslag leggen op je geld of andere bezittingen. Daarom is het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren sterk aan te raden.

  Is een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren verplicht?

  In Nederland is een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren niet verplicht. Omdat huisdieren altijd onberekenbaar blijven en de schade hoog op kan lopen, is een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren wel aan te raden. In sommige populaire vakantielanden is een aansprakelijkheidsverzekering voor (bepaalde) huisdieren wel verplicht, ook voor toeristen die er op reis gaan met hun huisdier.

  Mag ik mijn huisdier laten couperen?

  In principe zijn alle lichamelijke ingrepen bij dieren verboden, tenzij er een medische noodzaak is of het wettelijk aangewezen is. Onder meer het couperen van de staart en/of de oren is verboden. Er geldt ook een handelsverbod op gecoupeerde dieren en een tentoonstellingsverbod voor gecoupeerde honden, tenzij ze om medische redenen zijn gecoupeerd.

  Mijn buren zorgen niet goed voor hun dieren. Kunnen de dieren worden afgenomen?

  Ja, er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het dierenwelzijn en die dieren in beslag of in bewaring kunnen nemen. Denk maar aan de politie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze organisaties nemen dieren nooit zomaar af, het moet echt voldoende duidelijk zijn dat de eigenaar de dierenwelzijnsregels niet heeft gerespecteerd. Eventueel kan het dier nadien worden teruggegeven, op voorwaarde dat de situatie voor het dier is verbeterd.

  Wie betaalt de kosten als een dier in bewaring wordt genomen?

  Als een dier in bewaring wordt genomen, gaat het dier naar een opvangadres waar het goed wordt verzorgd en nagekeken. De eigenaar van het dier moet dan de kosten voor het vervoer en de opvang betalen, net als de dierenartskosten. Soms kan de eigenaar het dier terugkrijgen, namelijk als de situatie is verbeterd. De eigenaar dient de kosten dan eerst te betalen voordat het dier terug naar de eigenaar mag.