EN

Aansprakelijkheid van professionals in de huisdierensector

In de huisdierensector zijn er talloze professionals actief, zoals dierenartsen, diergedragsprofessionals, fokkers en instructeurs. Deze mensen bedoelen het ongetwijfeld heel goed en hebben een hart voor dieren, maar kunnen net als alle mensen fouten maken. En dan kunnen ze daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Professionals in de huisdierensector: aansprakelijkheid

Van een professional mag enige professionaliteit worden verwacht. Dat is ook het geval in de sector van de huisdieren. Als een professional een fout maakt, bijvoorbeeld wanneer de medewerker van de uitlaatdienst een hond niet aanlijnt of wanneer een dierenarts een verkeerde diagnose stelt, kan deze professional aansprakelijk worden gesteld. Of zo’n aansprakelijkstelling ook daadwerkelijk in een schadevergoeding resulteert, is afhankelijk van de concrete omstandigheden.

Aansprakelijkheid van een uitlaatdienst

In veel gevallen blijft de eigenaar aansprakelijk voor zijn hond als er een beroep wordt gedaan op een uitlaatdienst, maar in sommige gevallen is ook de uitlaatdienst aansprakelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als de medewerker van de uitlaatdienst beslist om de hond niet aan te lijnen. Daarom is het voor uitlaatdiensten belangrijk om een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bovendien kan een uitlaatdienst ook aansprakelijk zijn voor de letselschade bij een gebeten medewerker. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer.

Uitlaten van een hond

Aansprakelijkheid van een dierenpension

Wanneer een eigenaar zijn dier achterlaat in een hondenhotel of een dierenpension, mag hij aannemen dat zijn dier in goede handen is. Als zijn kat echter wordt doodgebeten door een hond of een besmettelijke ziekte oploopt, kan het dierenpension hiervoor aansprakelijk zijn. De eigenaar betaalt nu eenmaal voor een veilig verblijf. In de overeenkomst met een dierenpension worden soms afspraken gemaakt omtrent de aansprakelijkheid.

Kat en konijn op de bank

Aansprakelijkheid van de instructeur of instructrice

Bij instructeurs en instructrices zal steeds moeten worden nagegaan of de eigenaar van het dier, de bezitter van het dier of de instructeur aansprakelijk is. De vraag wie de eigenaar van het dier is, speelt alvast een belangrijke rol. Zeker bij paarden is dat het geval, want in de manege gebruikt men niet altijd het eigen paard. Ook de omstandigheden van het ongeval zullen bepalen wie al dan niet aansprakelijk is, net als de bepalingen van de instructie-overeenkomst. Paardeninstructeurs en -instructrices kunnen, net als hondeninstructeurs en -instructrices, maar beter over een goede aansprakelijkheidsverzekering beschikken.

Hond beleeft de tijd van zijn leven op de hondenschool

Aansprakelijkheid van de dierenfysiotherapeut

Een dierenfysiotherapeut behandelt lichamelijk klachten aan het bewegingsapparaat bij dieren. Dierenfysiotherapeuten verlenen zowel curatieve zorg als preventieve en palliatieve zorg en werken nauw samen met de dierenarts. Net als elke professional in de dierenzorgsector kunnen ze fouten maken, bijvoorbeeld door een fout advies te geven aan de eigenaar van het dier. Voor dergelijke fouten kan de dierenfysiotherapeut aansprakelijk worden gesteld. Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarom aan te raden.

Hond op bezoek bij de dierenfysiotherapeut

Aansprakelijkheid van gedragstherapeuten voor dieren

Een gedragstherapeut hanteert verschillende therapiemethoden om gedragsproblemen bij dieren op te lossen. Het is geen beschermd beroep en dus moeten huisdiereneigenaars zelf nagaan of een gedragstherapeut al dan niet bekwaam is. Net omdat het gaat om risicovolle probleemdieren zullen er in de algemene voorwaarden vaak afspraken worden opgenomen met betrekking tot de aansprakelijkheid. In veel gevallen blijft de eigenaar aansprakelijk, maar soms kan ook de gedragstherapeut aansprakelijk worden gesteld. Daarom is een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan te raden.

Met deze agressieve hond wil je geen ruzie

Aansprakelijkheid van de dierenarts

Van een goede dierenarts mogen er een aantal dingen worden verwacht. Als een dierenarts niet handelt als wat van een redelijk en bekwaam handelend dierenarts mag worden verwacht, kan de dierenarts aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit. De dierenarts is nu eenmaal verplicht om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is afgestemd op het specifieke beroepsrisico moet het aansprakelijkheidsrisico beperken.

Hondje ter controle bij de dierenarts

Aansprakelijkheid van de fokker

Wanneer een professionele fokker een hond of een kat verkoopt, mag de koper verwachten dat het dier gezond is. De wet laat er ook geen misverstand over bestaan: tot zes maanden na de overdracht van het pupje is de fokker in principe aansprakelijk voor gezondheidsschade, tenzij hij kan aantonen dat hij helemaal niet verantwoordelijk is voor deze gezondheidsschade. Er mag nu eenmaal veel van een fokker worden verwacht, bijvoorbeeld dat hij de ouderdieren laat testen op allerlei erfelijke aandoeningen en dat hij de pups en kittens een goede verzorging biedt.

Schattige kittens in een mandje

Aansprakelijkheid van het katten- en/of hondentrimsalon

In een hondentrimsalon focust men op de vachtverzorging van de hond. Dat is niet alleen om esthetische redenen belangrijk, want sommige hondenrassen dienen nu eenmaal regelmatig een scheerbeurt te krijgen om allerlei medische problemen te voorkomen. Ook bij katten is dat het geval. Van een honden- en/of kattentrimsalon mag de nodige kennis en kunde worden verwacht. Het is niet de bedoeling dat het dier een wond oploopt of ontsnapt. Anders kan het trimsalon hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Kat gaat langs bij de kapper

Aansprakelijkheid van het dierenopvangcentrum

Een opvangcentrum vangt achtergelaten dieren, wilde dieren en soms ook in beslag genomen huisdieren op. De dierenverzorger biedt het dier een geschikte leefomgeving aan, houdt deze leefomgeving proper, staat in voor de dagelijkse verzorging van het dier en voert het dier. Dit in afwachting van een permanente oplossing, zoals de terugkeer naar de eigenaar of een adoptie door een nieuwe eigenaar. Men mag verwachten dat dieren in een opvangcentrum een passende verzorging krijgen. Als dat niet het geval is, kan de eigenaar het dierenopvangcentrum aansprakelijk stellen.

Zieke pup moet veel rusten in het dierenopvangcentrum

Aansprakelijkheid van diereneigenaren in de relatie met dierenprofessionals

De verschillende professionals in de dierenzorgsector kunnen aansprakelijk worden gesteld als ze een fout begaan en daardoor schade veroorzaken aan het dier. Dat neemt echter niet weg dat ook de eigenaar van het dier aansprakelijk kan zijn voor schade, bijvoorbeeld als het dier de dierenarts bijt. Van een huisdiereneigenaar mag namelijk worden verwacht dat hij zijn dier goed opvoedt en agressieproblemen voorkomt.

Schade veroorzaakt door huisdieren

Veelgestelde vragen over het aansprakelijk stellen van professionals in de huisdierensector

Wanneer het over de aansprakelijkheid van professionals in de huisdierensector gaat, wordt het al snel heel complex. Dat komt omdat ook de eigenaar van het huisdier een verantwoordelijkheid draagt, terwijl er daarnaast rekening moet worden gehouden met de overeenkomst tussen de professional en de eigenaar. Niet alle bedingen zijn zomaar geldig. Wel vaker hebben eigenaren van huisdieren vragen over de aansprakelijkheid van dergelijke professionals. Hieronder is het antwoord op een aantal veelgestelde vragen te vinden.

Waar en hoe kan ik een dierenarts aanklagen?

Om iemand aan te klagen, dien je iemands handelingen officieel bij een gerechtelijke instantie aanhangig te maken. Er zijn verschillende manieren om een rechtszaak te beginnen tegen een dierenarts. Zo kan er een spoedprocedure worden opgestart indien er sprake is van een spoedeisend belang. De normale, uitgebreide procedure is de bodemprocedure. Als een procedure wordt opgestart bij de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. Het aanklagen van de dierenarts start bij een dagvaarding. Dit is een brief aan de rechter waarin staat waarover het conflict met de dierenarts gaat en wat je van de dierenarts eist. Een advocaat helpt bij het opstellen van deze dagvaarding.

Heeft de dierenarts een zorgplicht?

Ja, dierenartsen hebben een algemene zorgplicht die is neergeschreven in artikel 4.2 van de Wet dieren. Deze zorgplicht is eveneens van toepassing op andere personen die beroepsmatig diergeneeskundige handelingen verrichten, bijvoorbeeld paraveterinairen.

Mag ik een fokker aansprakelijk stellen als mijn pup een ziekte blijkt te hebben?

Ja, het is toegestaan om een fokker aansprakelijk te stellen als de pup een ziekte blijkt te hebben. Als het gaat om een erfelijke aandoening, is de fokker ook daadwerkelijk aansprakelijk. Gedurende de eerste zes maanden na de aankoop ligt de bewijslast bij de fokker. Hij dient dan aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is. Na zes maanden ligt de bewijslast bij de eigenaar van het dier. Hij dient dan aan te tonen dat de fokker wel aansprakelijk is.

Wat kan ik doen als mijn hond gewond raakt of wordt doodgebeten in een pension?

In dergelijke gevallen is het logisch om het pension hiervoor aansprakelijk te stellen. Een probleem is echter dat de eigenaar vaak niet heeft gezien wat er is gebeurd. Daarom is het belangrijk om te vragen of er getuigen zijn en om de gegevens van getuigen te noteren, zodat ze een verklaring kunnen afleggen. Laat ook de bijtwonden analyseren door een deskundige. Dit helpt om de ware toedracht van de gebeurtenissen bloot te leggen.

Welke verzekering moet ik afsluiten als ik deelneem aan een cursus bij een hondenschool?

Deelname aan de cursussen van de hondenschool is in principe geheel voor eigen risico, tenzij de hondenschool voor de cursisten een verzekering heeft afgesloten. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is aan te raden. Deze verzekering dekt ook de schade die door jouw hond aan een andere hond of aan een ander baasje wordt aangericht. Soms wordt het afsluiten van deze verzekering door de hondenschool verplicht, maar dat is niet altijd het geval. Eventueel kunnen ook andere verzekeringen nuttig zijn, zoals een rechtsbijstandverzekering, een ongevallenverzekering of een hondenverzekering voor letselschade aan de hond.

Kan ik mijn instructeur of instructrice aansprakelijk stellen als mijn paard op hol slaat?

Ja, het is mogelijk om de instructeur of de instructrice aansprakelijk te stellen. Voor een succesvolle aansprakelijkheidsclaim is het nodig dat de instructeur of de instructrice een fout kan worden verweten en dat er ook schade is ontstaan. Houd ook rekening met de correctie voor eigen schuld die in dergelijke gevallen vaak geldt, omdat de eigenaar vrijwillig aan de lessen heeft deelgenomen. Ook de inhoud van de instructie-overeenkomst is niet onbelangrijk.