EN

Met een huisdier op vakantie

Met een huisdier op vakantie gaan, kan soms behoorlijk complex zijn. Veel heeft te maken met het feit dat de toepasselijke wetgeving heel versnipperd is. Ook binnen de Europese Unie, waar er voor honden, katten en fretten geharmoniseerde regels zijn, zijn er nog steeds verschillen tussen de diverse landen. Het is belangrijk om voor het vertrek naar het buitenland de toepasselijke regels te bestuderen.

Inhoudsopgave

  Informatie per huisdier

  Als je op vakantie gaat met een huisdier kunnen de regels per dier verschillen. Binnen de Europese Unie zijn er geharmoniseerde regels voor honden, katten en fretten. Voor jonge dieren die nog niet voldoende oud zijn voor het krijgen van hun rabiësvaccin gelden er wel andere regels die wel per land kunnen verschillen. Voor andere huisdieren of voor reizen buiten de EU zijn de regels veelal helemaal anders. Het is soms complex om ze te achterhalen en niet altijd zal het mogelijk zijn om met het huisdier op vakantie te gaan naar het desbetreffende land.

  Met een hond, kat of fret op vakantie

  Voor het reizen met honden, katten en fretten binnen de Europese Unie gelden uniforme regels. Zo moet een hond verplicht over een Europees dierenpaspoort beschikken. Ook moet de hond kunnen worden geïdentificeerd. In principe dient dit een chip te zijn. Identificatietatoeages worden enkel nog toegestaan als ze goed leesbaar zijn en voor 3 juli 2011 zijn gezet. Verder dient de hond te zijn ingeënt tegen hondsdolheid en moet de chip voor de inenting tegen rabiës zijn geplaatst (dezelfde dag is ook toegestaan). De vaccinatie tegen rabiës dient minstens 21 dagen voor het begin van de reis te zijn uitgevoerd.

  Sommige Europese landen hebben ook aanvullende regels, bijvoorbeeld een verbod op bepaalde hondenrassen of een verplichte wormenbehandeling. Voor dieren jonger dan twaalf weken, die nog te jong zijn om tegen rabiës te worden gevaccineerd, zijn er eveneens afwijkende regels. Hetzelfde geldt voor dieren jonger dan vijftien weken (het vaccin werkt pas na drie weken). In veel landen geldt er dan een verbod. In sommige landen is het wel toegestaan om met deze jonge dieren op vakantie te gaan, maar dan moet er een verklaring zijn dat de dieren niet in contact zijn gekomen met een besmet dier. Soms volstaat het dat het jonge dier met de gevaccineerde moeder wordt vervoerd. Bij twijfel is het aan te raden om contact op te nemen met de ambassade.

  Er geldt bovendien een beperking van vijf dieren per eigenaar (en niet per transportmiddel). Als iemand wil reizen met meer dan vijf dieren per eigenaar, gelden de regels voor handelstransport. Er is wel een uitzondering voor het reizen met meer dan vijf dieren voor tentoonstellingen, wedstrijden, sporten of trainingen. Daarvoor is een bewijs voor te leggen, bijvoorbeeld een inschrijvingsbewijs van de wedstrijd. Er moet ook een verklaring worden getoond waarin de volgende zinsnede is opgenomen: “The animals in question do not show any obvious signs of disease at the time of dispatch and the holding is not subject to any animal-health restrictions.”

  Houd er ten slotte rekening mee dat de landen die niet bij de Europese Unie behoren andere regels kunnen toepassen. De regels verschillen per land. Weet bovendien dat je bij de terugkomst naar Europa wel weer rekening dient te houden met de Europese regels. Zo kan het bijvoorbeeld dat je over een bloedtest moet beschikken om het dier opnieuw mee te nemen naar Europa. De regels verschillen per land.

  Met een ander huisdier op vakantie in het buitenland

  In tegenstelling tot voor honden, katten en fretten zijn er geen specifieke Europese regels vastgelegd voor andere huisdieren. Dat wil zeggen dat de regels per EU-land kunnen verschillen. Meestal volstaat het om over een gezondheidsverklaring van de dierenarts te beschikken, maar sommige landen hebben ook specifieke regels per diersoort. Omdat er geen geharmoniseerde regels voor andere diersoorten zijn, zijn deze zelf op te zoeken.

  Stappenplan voor het vinden van de toepasselijke regels bij een vakantie met een huisdier

  Reis je met een ander dier dan een hond, een kat of een fret? Dan dien je zelf meer informatie te vergaren. Ook als je met een hond, een kat of een fret buiten de Europese Unie wil reizen, moet je het een en ander zelf opzoeken. Daarvoor gebruik je het onderstaande stappenplan.

  1. De IATA-database raadplegen

   Een eenvoudige manier om de toepasselijke regels te vinden, is door na te gaan of IATA informatie biedt omtrent de invoereisen van het desbetreffende land. Daarvoor surf je naar de website IATA Travel Centre en selecteer je het land van bestemming. Als er in de IATA-database informatie is opgenomen, zie je onder het vak ‘”Custom Rules” het kopje “Pets”. Het is mogelijk dat de informatie die daar is weergegeven niet compleet is. Er kan bijvoorbeeld zijn aangegeven dat er een gezondheidscertificaat moet worden ingevuld, maar niet wat er precies op dat certificaat dient te staan. Daarom zijn ook de volgende stappen te doorlopen.

   Ga naar de website van IATA
  2. Website van het land van bestemming raadplegen

   Veel landen beschikken over een website met meer informatie over vakanties met huisdieren. Daarvoor dien je naar de juiste website te gaan. In sommige landen is de informatie weergegeven op de website van het ministerie van toerisme. In andere landen gaat het om het ministerie van landbouw en veeteelt of een soortgelijk ministerie. Als er geen informatie op de website te vinden is, zijn er vaak contactgegevens weergegeven. Neem telefonisch of per mail contact op met het bevoegde ministerie en vraag naar de toepasselijke regels.

  3. Contact opnemen met de ambassade

   Veel landen hebben in Nederland een ambassade. Op de website van de ambassade is er soms informatie te vinden over het reizen met dieren. Als deze informatie niet te vinden is, kan je telefonisch of per mail contact opnemen met de ambassade. Geef voldoende informatie door, bijvoorbeeld over het ras, de leeftijd van het dier, wanneer je op reis gaat en hoelang je wil reizen met het dier.

   Ambassades, consulaten en overige vertegenwoordigingen in Nederland
  4. Documenten legaliseren

   Soms moeten bepaalde gezondheidscertificaten getekend en gelegaliseerd zijn door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Het gaat er vaak om dat een bevoegde NVWA-dierenarts een certificaat moet afstempelen. Indien dit een vereiste is, neem je telefonisch contact op met de NVWA via het telefoonnummer 0900-0388. Houd er rekening mee dat de NVWA niet altijd een certificaat kan afleveren. Sommige landen stellen enorm strenge eisen, bijvoorbeeld dat er in het land van herkomst de afgelopen vijftig jaar geen enkel rabiësgeval is geweest. Men kan zo’n certificaat dan niet ondertekenen. Dan is er spijtig genoeg geen oplossing en kan het huisdier niet mee op vakantie.

  5. Nederlandse invoereisen controleren

   Houd er rekening mee dat er in Nederland ook eisen kunnen gelden waaraan het dier moet voldoen om opnieuw in ons land toegelaten te worden. Via de website van de NVWA is het mogelijk om meteen een advies te krijgen over de invoer van het dier in Nederland. Houd er verder rekening mee dat dieren alleen de EU mogen binnenkomen via speciale punten waar de documenten kunnen worden gecheckt.

   Invoereisen per land in Europa (LICG.nl) →Invoereisen per land buiten Europa (LICG.nl) →

  Regels in Nederland

  Wie een dier naar Nederland wil meenemen, moet rekening houden met een aantal regels. De onderstaande regels gelden enkel voor honden, katten en fretten, de drie diersoorten waarvoor er geharmoniseerde regels bestaan. Voor andere diersoorten is het bovenstaande stappenplan te gebruiken.

  • Verplichte inenting tegen hondsdolheid (rabiës), minstens 21 dagen voor vertrek en daarna volgens het entingsschema te herhalen

  • Verplichte chip of een goed leesbare tatoeage indien gezet voor 3 juli 2011

  • Beschikken over een EU-dierenpaspoort

  • Het dier moet minstens 15 weken oud zijn

  • Het dier wordt begeleid

  Naar Nederland reizen met een dier dat jonger is dan vijftien weken is niet toegestaan. Dit komt omdat het rabiësvaccin pas vanaf een leeftijd van 12 weken kan worden gezet en dit pas na 3 weken voldoende werkzaam is.

  Regels binnen Europa

  De algemene regels voor vakanties met honden, katten en fretten binnen de Europese Unie zijn eerder weergegeven. Zoals eerder aangehaald, stellen sommige Europese landen aanvullende regels. Een voorbeeld daarvan is het verplicht beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor (gevaarlijke) honden. Soms geldt er zelfs een verbod op dergelijke gevaarlijke honden. De voornaamste afwijkingen zijn hieronder weergegeven.

  Ook de regels voor de Europese landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie zijn hieronder te vinden. Deze landen hanteren eigen regels die verregaand kunnen afwijken van de regels van de Europese Unie. Alle hieronder geformuleerde regels gelden enkel voor Nederlandse eigenaars die met een Nederlands huisdier naar het land reizen. Soms is geen informatie opgenomen. Dan dien je contact op te nemen met de ambassade voor accurate informatie hieromtrent.

  LandBetrokken diersoortenVerplichte inentingen of behandelingenIdentificatieDieren jonger dan 15 wekenRegels gevaarlijke dierenBijzonderheden
  AlbaniëHond en katHondsdolheidChip of tatoeage (voor de rabiësvaccinatie)Onder voorwaarden toegestaanNee
  BelgiëHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNee
  Bosnië en HerzegovinaHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chip (voor de rabiësvaccinatie)NTBNTB
  BulgarijeHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNee
  CyprusHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenVerbod op bepaalde rassenAantonen dat het dier vanuit een ander EU-land wordt ingevoerd.
  DenemarkenHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chip (voor de rabiësvaccinatie)Onder voorwaarden toegestaanVerbod op bepaalde rassen en kruisingenRegistratie in het Deense hondenregister bij een verblijf van meer dan vier weken.
  ∟ FaeröerInvoer van alle dieren is verboden
  ∟ GroenlandVoorafgaand moet men een invoervergunning aanvragen
  DuitslandHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenVerbod om met bepaalde gevaarlijke hondenrassen langer dan 4 weken te verblijven en speciale papieren zijn noodzakelijkSommige deelstaten en gemeenten kennen eigen regels. Informeer altijd naar de plaatselijke regels.
  EstlandHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNeeSpecifieke regels voor dieren jonger dan 16 weken.
  FinlandHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNeeSpecifieke regels voor dieren jonger dan 16 weken. Verplichte behandeling tegen lintworm voor honden (door dierenarts), tussen 24 uur en 120 uur voor aankomst.
  FrankrijkHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenVerbod op honden van categorie I. Enorm strenge regels voor honden van categorie II.De verbodsregels voor gevaarlijke honden gelden ook bij een doorreis.
  GriekenlandHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNee
  Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales)Hond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenVerbod voor bepaalde hondenrassen en honden die hierop lijkenRegels gelden ook voor Jersey, Guernsey en Isle of Man. Strenge regels m.b.t. het vervoeren van dieren in een auto. Fret mag de eerste 21 dagen niet in contact komen met andere fretten of met mensen. Honden zijn te behandelen tegen wormen (1 tot 5 dagen voor aankomst).
  HongarijeHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNTB
  IerlandHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chip conform de ISO-standaard 11784 of 11785 of zelf een scanner mee te nemen.VerbodenBepaalde rassen moeten een muilkorf hebben, aangelijnd zijn, begeleid zijn door een +16-jarige en de naam- en adresinformatie moet aan de halsband zijn bevestigd.Verplichte behandeling tegen wormen voor de hond (1 tot 5 dagen voor de aankomst).
  IJslandHond en katHondsdolheid + bloedtest + extra inentingenVerplichte chipNTBVerbod op bepaalde rassen en kruisingenHonden en katten dienen getest te worden op een aantal ziektes. Behandeling tegen interne en externe parasieten is vereist (21 tot 28 dagen voor vertrek en opnieuw 5 tot 10 dagen voor vertrek). Quarantaineperiode van 14 dagen. Verplichte importvergunning. Verbod op drachtige en zogende dieren. Verbod op gewonde dieren.
  ItaliëHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNTBDieren verplicht aanlijnen en muilkorven in openbare gelegenheden.
  KroatiëHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanVerbod op pitbullterriërs en strikte regels voor andere gevaarlijke hondenrassenSommige plaatsen hebben een algehele aanlijnplicht.
  LetlandHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNTB
  LitouwenHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNTB
  LuxemburgHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanImport is enkel mogelijk onder strenge voorwaarden die voor een vakantie niet haalbaar zijn.
  MaltaHond, kat en fretHondsdolheid + ontwormenVerplichte chipVerbodenNTB
  Noord-MacedoniëHond en katHondsdolheidNTBOnder voorwaarden toegestaanNTB
  NoorwegenHond, kat en fretHondsdolheid + ontwormenChip of tatoeage (voor 3 juli 2011 gezet)VerbodenSommige rassen zijn verbodenVerplicht bewijzen dat de hond of kat al minstens 6 maanden in het bezit is of een stamboom heeft.
  OekraïneHond, kat en fretHondsdolheid + bloedtest + extra eisenChip of tatoeage (voor 3 juli 2011 gezet)Onder voorwaarden toegestaanNTBVerplicht gezondheidscertificaat in het Oekraïens. Een eventuele behandeling van honden tegen de vossenlintworm moet duidelijk worden vermeld in het dierenpaspoort.
  OostenrijkHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNTBMax. 5 dieren tegelijkertijd. Hond moet steeds zijn aangelijnd en muilkorf is verplicht op het openbaar vervoer.
  PolenHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNTB
  PortugalHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNTBDieren zijn binnen 48 uur voor binnenkomst aan te melden.
  RoemeniëHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNTB
  ServiëHond en katHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNTBVerplicht gezondheidscertificaat en legalisering.
  SloveniëHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNTB
  SlowakijeHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNTB
  SpanjeHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenStrenge regels van toepassing + kunnen per gemeente en regio verschillen
  TsjechiëHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanNTB
  ZwedenHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipVerbodenNTBAlle originele papieren meenemen en bij zich hebben. Dieren zijn aan de grens aan te melden.
  ZwitserlandHond, kat en fretHondsdolheidVerplichte chipOnder voorwaarden toegestaanMogelijk, verschilt per kantonMogelijk verbod bij een lange vakantie met honden met een gecoupeerde staart of gecoupeerde oren. Dieren zijn aan de grens aan te melden.

  Wat moet je meenemen bij een reis naar het buitenland met een huisdier?

  Het is niet alleen belangrijk om na te gaan of je huisdier wel degelijk mee mag naar het buitenland, maar ook om de juiste documenten mee te nemen. Zorg er in ieder geval voor dat je de volgende documenten steeds meeneemt als je naar het buitenland op vakantie gaat met je huisdier:

  • Dierenpaspoort

  • Identificatie of chipnummer

  • Eventueel een gezondheidsverklaring of titerbepaling (verschilt per land)

  • Soms ook een muilkorf, een hondengordel, een hondenbench enzovoort

  Wat je al dan niet dient bij te hebben, verschilt per land en soms zelfs per regio of gemeente. Informeer vooraf altijd naar de lokale regels en zorg ervoor dat je niks vergeet.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor honden

  De aansprakelijkheidsverzekering voor personen (AVP) dekt ook de schade die een hond aanricht, bijvoorbeeld als hij iemand bijt. In Nederland is deze verzekering niet verplicht, maar is het wel aan te raden. In sommige landen is het hebben van deze verzekering wel verplicht voor hondeneigenaars, ook voor toeristen die reizen met een hond. Soms is de verzekering enkel verplicht als je een gevaarlijke hond hebt. Wat een gevaarlijke hond is, verschilt per land. Hieronder is aangegeven in welke landen en regio’s een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren (in het bijzonder honden)verplicht is. Het niet hebben van de noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekering kan heel wat problemen opleveren. De boetes kunnen namelijk tot wel 10.000 euro bedragen.

  Land en/of regioAansprakelijkheidsverzekering verplicht voor alle hondenAansprakelijkheidsverzekering verplicht voor gevaarlijke honden
  DenemarkenJaJa
  Duitsland
  ∟ BerlijnJaJa
  ∟ HamburgJaJa
  ∟ NedersaksenJaJa
  ∟ ThüringenJaJa
  ∟ Sleeswijk-HolsteinJaJa
  ∟ Saksen-AnhaltJaJa
  ∟ Baden-WürttembergNeeJa
  ∟ BrandenburgNeeJa
  ∟ HessenNeeJa
  ∟ Noordrijn-WestfalenNeeJa
  ∟ Rijnland-PaltsNeeJa
  ∟ Saarland en SaksenNeeJa
  FrankrijkNeeJa
  ItaliëNeeJa
  Oostenrijk
  ∟ Opper-OostenrijkNeeJa
  ∟ StiermarkenNeeJa
  ∟ WenenNeeJa
  SpanjeNeeJa
  Zwitserland
  ∟ Basel-LandNeeJa
  ∟ Basel-StadtNeeJa
  ∟ BernNeeJa
  ∟ GenèveNeeJa

  Gevaarlijke honden in het buitenland

  In veel Europese landen gelden er strengere regels voor gevaarlijke hondenrassen. Er zijn in Europa geen uniforme afspraken over wat al dan niet een gevaarlijke hond is, waardoor de definitie ervan verschilt. De meeste landen hanteren een lijst met de namen van hondenrassen die volgens het desbetreffende land gevaarlijk zijn. Soms zijn ook kruisingen of honden die sterk op deze gevaarlijke hondenrassen lijken, verboden of aan strenge regels onderhevig. Hieronder is weergegeven welke hondenrassen veelal als gevaarlijk worden bestempeld en in welke landen dat het geval is.

  Houd er rekening mee dat in sommige landen ook op lokaal niveau lijsten zijn opgesteld met extra hondenrassen die hieronder niet zijn weergegeven. Onder andere in niet-EU-land Zwitserland, niet opgenomen in onderstaand overzicht, is dat het geval. Verder spreekt men niet altijd expliciet van een “gevaarlijk” hondenras, maar gelden er wel restricties of strengere regels voor een bepaald hondenras. Honden waarvoor er in een bepaald land strengere regels gelden, ook als ze niet expliciet gevaarlijk worden genoemd, zijn eveneens hieronder opgenomen. Sommige van de onderstaande landen hanteren ten slotte interpretatieve lijsten, waardoor het onderstaande overzicht niet als limitatief kan worden beschouwd.

  Naam hondenrasOorsprongSchofthoogteGewichtGevaarlijk volgens
  Amerikaanse buldogVerenigde Staten50 - 65 cm27 - 41 kgDenemarken
  Amerikaanse pitbulterriërVerenigde Staten43 - 53 cm13 - 27 kgIerland (4)
  Amerikaanse staffordshireterriërVerenigde Staten43 - 48 cm18 - 32 kgDenemarken, Duitsland (1), Frankrijk (2), Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Spanje
  Argentijnse dogArgentinië60 - 68 cm35 - 45 kgCyprus, Verenigd Koninkrijk (3), IJsland (5), Noorwegen, Spanje
  Bandog (bandogge)Groot-Brittannië51 - 76 cm39 - 57 kgIerland (4)
  Belgische herderBelgië56 - 66 cm20 - 30 kgKroatië
  BoerboelZuid-Afrika55 - 69 cm68 - 91 kgDenemarken, IJsland (5)
  Braziliaanse mastiff (fila brasileiro)Brazilië60 - 75 cm> 40 kgCyprus, Frankrijk (2), Verenigd Koninkrijk (3), IJsland (5), Noorwegen
  BullmastiffGroot-Brittannië61 - 68 cm45 - 59 kgIerland (4)
  BulterriërEngeland--Duitsland (1), Kroatië
  Cane corsoItalië58 - 70 cm40 - 50 kgIJsland (5)
  Centraal-Aziatische owcharkaCentraal-Azië60 - 78 cm40 - 79 kgDenemarken
  DobermannDuitsland61 - 72 cm32 - 45 kgIerland (4), Kroatië
  Duitse herderDuitsland55 - 65 cm22 - 40 kgIerland (4), Kroatië
  Grote Japanse spitsJapan+/- 30 - 38 cm+/- 12 kgKroatië
  Japanse akitaJapan58 - 71 cm25 - 45 kgIerland (4)
  Japanse gevechtshondenJapan--Kroatië
  Kangal (Anatolische herder)Turkije63 - 80 cm40 - 60 kgDenemarken
  Kaukasische owcharkaGeorgië> 64 cm> 45 kgDenemarken
  Kruisingen met wolven---IJsland (5), Noorwegen
  Mastiff---Frankrijk (2), Kroatië, Luxemburg
  Pitbullterriër---Cyprus, Denemarken, Duitsland (1), Frankrijk (2), IJsland (5), Kroatië, Noorwegen, Spanje
  Perro de presa canarioCanarische Eilanden58 - 66 cm40 - 65 kgIJsland (5)
  Rhodesian ridgebackZuid-Afrika61 - 72 cm29 - 41 kgIerland (4)
  RottweilerDuitsland56 - 69 cm35 - 60 kgFrankrijk (2), Ierland (4), Kroatië, Spanje
  ŠarplaninacBalkan65 - 77 cm40 - 65 kgDenemarken, Kroatië
  Staffordshire-bulterriërGroot-Brittannië35 - 41 cm11 - 17 kgDuitsland (1), Ierland (4), IJsland (5), Luxemburg
  TornjakBosnië en Herzegovina58 - 72 cm28 - 50 kgDenemarken
  TosaJapan+/- 55 cm+/- 25 kgCyprus, Denemarken, Frankrijk (2), Verenigd Koninkrijk (3), Ierland (4), IJsland (5), Luxemburg, Noorwegen
  Tsjechoslowaakse wolfhondSlowakije> 60 cm20 - 30 kgNoorwegen
  Zuid-Russische OwcharkaOekraïne en Rusland60 - 70 cm48 - 60 kgDenemarken

  Opmerkingen:

  (1) Sommige Duitse deelstaten hebben aanvullende lijsten met gevaarlijke of verboden hondenrassen. Ook sommige Duitse gemeenten kunnen nog eigen regels hebben.

  (2) Frankrijk beschouwt alle hondenrassen als gevaarlijk indien ze qua lichaamsbouw lijken op de rassen Amerikaanse staffordshireterriër, mastiff en tosa. Ook pitbulls en kruisingen kunnen hieronder vallen. Daarnaast worden ook kruisingen lijkend op rottweiler expliciet als gevaarlijk beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de Franse ambassade in Nederland.

  (3) Inclusief honden die op deze rassen lijken.

  (4) In Ierland spreekt men niet over gevaarlijke hondenrassen, maar over “restricted breeds”.

  (5) In IJsland zijn ook kruisingen van de genoemde rassen verboden. Aanvullend verbiedt men honden die sterk lijken op wolven en honden die tot tien generaties terug wolvenbloed bevatten. Bij twijfel of een hond lijkt op een wolf of verboden is, dient men contact op te nemen met de MAST (Icelandic Food and Veterinary Authority).

  Regels buiten Europa

  Waar de regels in Europa al versnipperd zijn, geldt dit nog meer in het buitenland. Elk land heeft wel eigen regels met betrekking tot de invoer van huisdieren. De regels kunnen bovendien verschillen op basis van het land waarvan het dier afkomstig is. Het beleid wordt grotendeels vormgegeven door de rabiëscijfers in beide landen.

  Op basis van het eerder aangehaalde stappenplan is het mogelijk om de regels met betrekking tot huisdieren op vakantie na te gaan. Sommige landen eisen een gelegaliseerd dierenpaspoort of gezondheidscertificaat. Andere landen eisen een bloedonderzoek waarmee wordt aangetoond dat er geen rabiësbesmetting is. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een erkend laboratorium. Het bevoegde laboratorium in Nederland is het Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. In de praktijk zal de dierenarts het bloedmonster opsturen. Een aantal landen eisen een bloedtest in combinatie met een vaccinatiebewijs. Andere landen zijn ongelofelijk streng en eisen bij elke invoer een nieuwe bloedtest. Dat is onder andere het geval voor Australië.

  Houd in ieder geval ook rekening met Europese en Nederlandse importregels, want uiteindelijk zal je het dier weer mee willen nemen naar Nederland. Zorg er ook voor dat het dier een Europees dierenpaspoort heeft en dat het gechipt is. Verder dient er meestal een bloedtest te worden uitgevoerd. Veelal moet je na het uitvoeren van een test nog drie maanden wachten voordat het dier in Nederland mag. Hierdoor is het meenemen van een dier op vakantie buiten Europa voor veel mensen niet zo handig.

  10 algemene tips voor een goede reis met je huisdier

  Je hond meenemen op vakantie kan een ongelofelijk goed idee zijn. Het is een ideale manier om samen tijd te besteden en zeker als er leuke wandelingen op het programma staan, zullen zowel jij als je viervoeter een onvergetelijke tijd beleven. Ook een ander huisdier meenemen op vakantie behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Uiteraard vergt het wel een beetje voorbereiding. Daarom deze tien algemene tips voor een goede reis met je huisdier.

  1. Dieren kunnen wagenziek worden. Oefen vooraf en stop wat vaker.

  2. Zorg dat je huisdier comfortabel en veilig kan reizen, bijvoorbeeld in een hondenbench.

  3. Kies overnachtingslocaties waar je huisdier welkom is.

  4. Ga vooraf na waar je huisdier al dan niet welkom is, bijvoorbeeld op het strand of aan het zwembad.

  5. Zorg dat je voldoet aan alle verplichtingen die in het vakantieland gelden.

  6. Neem alle documenten en het paspoort van je huisdier mee als je op reis gaat.

  7. Neem een muilkorf mee. Soms is het verplicht en soms is het een goede manier om winkeliers of anderen gerust te stellen.

  8. Zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering en een reisverzekering.

  9. Neem voldoende eten en medicijnen voor je dier mee. In het buitenland kan je het niet altijd even eenvoudig kopen.

  10. Bezoek voorafgaand aan de reis met het huisdier de dierenarts voor een check-up.

  Veelgestelde vragen omtrent op vakantie gaan met je huisdier

  Naar het buitenland op vakantie gaan met je huisdier is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat is niet alleen het geval in Europa. Meer zelfs: het is nog meer het geval eenmaal je buiten Europa op vakantie gaat met je huisdier. Er zijn nu eenmaal veel regeltjes waar je rekening mee moet houden en bovendien zijn ze niet altijd even duidelijk. Het verklaart waarom wij hieromtrent regelmatig vragen krijgen. Neem alvast de onderstaande lijst met veelgestelde vragen en de bijpassende antwoorden door voordat je op vakantie gaat met je huisdier.

  De regels van mijn vakantieland geven aan dat mijn hond ontwormd moet zijn. Mag ik dit zelf doen?

  Meestal is dit niet toegestaan en moet de ontworming door een dierenarts worden uitgevoerd. Laat de dierenarts in het paspoort noteren wanneer hij de hond heeft ontwormd. Laat hem dit ook ondertekenen en afstempelen.

  Wat zijn de risicohonden in Nederland?

  Net als verschillende andere landen in Europa heeft ook Nederland een lijst met risicohonden. Eigenaren van deze honden dienen verplicht op cursus te gaan. Het gaat om 21 hondensoorten of kruisingen van deze soorten. Het betreft de rassen akita, Amerikaanse buldog, Amerikaanse pitbulterriër, Amerikaanse staffordshireterriër, boerboel, bullmastiff, bulterriër, cane corso, Argentijnse dog, dogo canario, staffordshire-bulterriër, rottweiler, tosa, fila brasileiro, Anatolische herder, Zuid-Russische owcharka, Kaukasische owcharka, bully kuta, Spaanse bulldog, bandog en de pitbullachtigen.

  Moet ik een aansprakelijkheidsverzekering hebben als ik met mijn hond naar het buitenland ga?

  De regels verschillen per land. In Frankrijk, Spanje, Denemarken en Italië is het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering voor honden in ieder geval verplicht. In Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland verschillende de regels per regio. In ieder geval is het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering voor honden aan te raden, ongeacht de vakantiebestemming.

  Ik breng mijn huisdier naar een dierenpension in plaats van het mee te nemen op vakantie. Waar moet ik op letten?

  Ga vooraf langs in het dierenpension en ga onder meer de hygiëne en de manier van werken na. Het is belangrijk dat je huisdier in goede handen is. Daarnaast kan je maar beter de overeenkomst en de voorwaarden goed doornemen, bijvoorbeeld als het gaat over procedures bij ziekte of verwonding. Ook over de aansprakelijkheid is er vaak het een en ander in de overeenkomst te lezen, net als over verplichte inentingen. Lieg nooit over inentingen. Als een ander dier in het dierenpension uiteindelijk ziek wordt door jouw huisdier, kan jij daarvoor aansprakelijk zijn. Van een goed dierenpension mag wel worden verwacht dat ze het een en ander controleren.

  Ik ga met de auto op reis naar het buitenland. Hoe moet ik mijn hond vervoeren?

  De regels verschillen per land en niet alle landen hebben specifieke wetgeving omtrent het vervoeren van huisdieren. De algemene regels omtrent het vervoeren van bagage zijn dan van toepassing. Over het algemeen geldt de verplichting dat de bestuurder niet mag worden gehinderd in zijn taak: de auto veilig besturen. Hoe dan ook is het aan te raden om een hond veilig te vervoeren en om te voorkomen dat hij de bestuurder kan hinderen. Maak bijvoorbeeld gebruik van een autobench. Dat is nog steeds de veiligste optie, zowel voor jezelf als voor je hond en andere weggebruikers.